• 27th, Понеділок, Липень 2015

Згідно стаття 13 Закону України «Про безоплатну  правову допомогу» (далі Закон) , визначено, що  безоплатна  вторинна  правова  допомога  –  вид  державної гарантії,  що  полягає  у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Безоплатна вторинна правова  допомога  включає  такі  види правових послуг:
1) захист;
2) здійснення  представництва інтересів осіб,  що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу,  в судах, інших державних  органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального характеру.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з  Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб:
1) особи,  які  перебувають  під  юрисдикцією  України,  якщо середньомісячний  сукупний  дохід   їхньої   сім’ї   нижчий   суми прожиткового  мінімуму,  розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” ( для  осіб, які   належать   до   основних  соціальних  і  демографічних  груп населення,  інваліди,  які  отримують  пенсію  або  допомогу,   що призначається  замість  пенсії,  у  розмірі менше двох прожиткових
мінімумів для непрацездатних осіб,  – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 Закону;

2) діти-сироти,  діти,  позбавлені  батьківського піклування, безпритульні діти,  діти,  які можуть  стати  або  стали  жертвами насильства  в  сім’ї,  – на всі види правових послуг,  передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;
3) особи,  до яких застосовано адміністративне затримання,  – на  правові  послуги,  передбачені  пунктами  2 і 3 частини другої  статті 13 цього Закону;
4) особи,  до яких застосовано адміністративний арешт,  –  на правові послуги,   передбачені  пунктами  2  і  3  частини  другої  статті 13 цього Закону;
5)   особи,   які   відповідно   до   положень  кримінального процесуального  законодавства вважаються затриманими, – на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;
6)  особи,  стосовно  яких  обрано запобіжний захід у вигляді тримання  під вартою, – на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;
7)   особи,   у   кримінальних   провадженнях  стосовно  яких відповідно   до   положень  Кримінального  процесуального  кодексу України    захисник  залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення  окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання  у  вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні  військовослужбовців  або обмеження волі, – на всі види
правових  послуг,  передбачені  частиною  другою  статті  13 цього Закону;
8)  особи,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  “Про біженців  та  осіб,  які  потребують  додаткового  або тимчасового захисту”   – на всі види правових послуг, передбачені
частиною  другою  статті  13  цього  Закону,  до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця;

9) ветерани  війни  та особи,  на яких поширюється дія Закону України “Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту”  ,  особи,  які  мають  особливі  заслуги та
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  особи,  які належать до  числа  жертв нацистських переслідувань,  – на правові послуги, передбачені пунктами 1-3 частини другої статті  13  цього  Закону, стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом;
10) особи,  щодо  яких  суд  розглядає  справу  про обмеження цивільної дієздатності фізичної  особи,  визнання  фізичної  особи недієздатною та   поновлення   цивільної   дієздатності   фізичної
особи, – на правові послуги,  передбачені пунктами 2 і  3  частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;
11) особи,   щодо  яких  суд  розглядає  справу  про  надання психіатричної  допомоги  в  примусовому  порядку,  –  на   правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;
12) особи,   реабілітовані   відповідно   до    законодавства України, – на правові послуги,  передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13  цього  Закону,  стосовно  питань,  пов’язаних  з реабілітацією.
Право   на  безоплатну  вторинну  правову  допомогу  мають громадяни держав,  з якими Україна  уклала  відповідні  міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов’язковість яких надана Верховною  Радою  України,  а  також   іноземці   та   особи   без
громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна,  якщо такі договори зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

До сьогодні в центрах надання  вторинної правової  допомоги , допомога надавалася  лише в кримінальних  та адміністративних справах, а з 01.07.2015  вищевказані  категорії громадян зможуть отримати юридичні послуги і послуги адвоката також і в цивільних  справах.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області

Адреса: вул. Гайок, 4а, м. Біла Церква, Київська область, 09100, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-69
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.kyivreg@legalaid.gov.ua
Веб-сайт: http://kyivreg.legalaid.gov.ua/ua/
Директор: Позняк Олександр Миколайович

Васильківський   район  та м. Васильків обслуговується ВИШНЕВСЬКИМ ЦЕНТРОМ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, ЯКИЙ РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ : М.ВИШНЕВЕ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ПІВДЕННА.5 б, КЕРІВНИК ЦЕНТРУ БУХТІЯРОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:

0-800-213103, Електронна адреса: office.kyivreg@legalaid.gov.ua

ДЛЯ ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ЦЕНТРУ АБО ЧЕРЕЗ ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ.

Категорія: Новини