• 03rd, Середа, Червень 2015

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  28 травня 2015 року                                                                        № 28

смт Гребінки

Про проведення перевірки,

передбаченої Законом України

«Про очищення влади»

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною 3 і 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 1025-р:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Провести у Гребінківській селищній раді Васильківського району Київської області перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб Гребінківської селищної ради, визнавши днем початку перевірки 01.06.2015 року.

2.Визначити секретаря селищної ради Красовську Олену Іванівну відповідальним за проведення перевірки щодо посадових осіб місцевого самоврядування, що підлягають перевірці.

3.Секретарю ради Красовській О.І. забезпечити ознайомлення із цим розпорядженням:

3.1.посадових осіб ради, що підлягають перевірці;

3.2.у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці ( перебувають у відрядженні, щорічних відпустках і таке інше).

4.Посадовим особам місцевого самоврядування Гребінківської селищної ради, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку зазначеної перевірки подати власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною 3 або 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 або 2 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборони, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади»,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб- платників податків, а також, копію паспорта громадянина України.

5.Попередити посадових осіб місцевого самоврядування, стосовно яких здійснюється перевірка, про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 4 цього розпорядження, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною 3 або 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.

6.Секретарю селищної ради Красовській О.І. забезпечити оприлюднення цього розпорядження в день його видання на сайті Гребінківської селищної ради.

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

d181d0bad0b0d0bdd0b8d180d0bed0b2d0b0d182d18c1

Категорія: Новини