• 18th, Середа, Лютий 2015


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28 жовтня 2014 року 67

смт Гребінки

Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

Відповідно статті 28, частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності прийняття рішень щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги,

виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ

1.Затвердити порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови  Руденка В.М.

Заступник селищного  голови                                    В.М.РУДЕНКО

Додаток

до рішення виконкому від

28 жовтня 2014 року № 67

ПОРЯДОК

встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

1.Загальні положення

Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (далі-порядок) розроблений на підставі законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житлово-комунальні послуги”, Указу Президента України від 28 грудня                2007 року № 1324/2007 “Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, інших нормативно-правових актів.

Порядок розроблений з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності прийняття рішень, спрощення та скорочення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

2.Направлення пропозицій про встановлення тарифів

2.1.У разі необхідності встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги (послуги централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення; послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; послуги з вивезення побутових відходів), виконавцем цих послуг подаються до виконавчого комітету селищної ради такі документи:

– офіційний лист з відповідними обґрунтуваннями;

– загальний розмір тарифу (з податком на додану вартість);

– пояснювальна записка, що обґрунтовує розрахунок тарифу (із зазначенням розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, розрахунку накладних витрат, планового економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли тариф востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, відсотка зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, пально-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу тощо;

– калькуляція з постатейною розшифровкою витрат на надання послуг (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– штатний розпис та розмір  середньої заробітної плати за попередній рік (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– перелік послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаватимуться у кожному конкретному будинку, та їх вартість;

– кошториси на поточний ремонт житлових будинків (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– періодичність та строки надання послуг (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– висновки щодо економічного обґрунтування планових витрат (у разі необхідності);

– копія постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (у разі необхідності);

– копії договорів з іншими суб’єктами господарювання, витрати за якими включені у складові тарифу, вартість і фактичні обсяги робіт, які виконані у попередньому році, що впливають на формування тарифу (для тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

– пропозиції громадськості, які отримані під час доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності.

На колективне письмове звернення об’єднань громадян або споживачів, після терміну закінчення прийому зауважень та пропозицій, виконавчий комітет селищної ради спільно із надавачем житлово-комунальних послуг – розробником тарифів, організовують громадські слухання, на яких до споживачів доводиться необхідна інформація щодо розрахунку тарифів.

2.2.Інформація має бути змістовною та достовірною.

2.3.Зазначені у пункті 2.1. документи подаються виконавцем послуг у одному примірнику , мають бути засвідченні підписом та скріплені печаткою.

2.4.Датою подання документів є дата їх реєстрації у виконавчому комітеті селищної ради.

2.5.При здійсненні перевірки розрахунків тарифу виконавчий комітет селищної ради, у разі необхідності, має право запросити у виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що порушує питання щодо встановлення (погодження) або зміни чи коригування тарифу на відповідну послугу, додаткову інформацію, необхідну для здійснення перевірки розрахунків тарифу.

2.6.Виконавчий комітет селищної ради відмовляє у розгляді документів і обґрунтовує таку відмову у письмовій формі у випадку, якщо матеріали не відповідають встановленому цим порядком переліку.

Рішення про відмову приймається протягом 5-ти робочих днів з дати отримання документів.

3.Доведення до відома споживачів інформації про
перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів

3.1.Протягом п’яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до виконавчого комітету селищної ради суб’єкт господарювання інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”.

Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет, веб-сайті суб’єкта господарювання (за наявності) та шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних, житлових будинків, де споживачі отримують відповідні послуги.

3.2.Інформація щодо встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Строк, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження пропозиції, встановлюються суб’єктом господарювання, але він не може бути меншим ніж за 14 календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на житлово-комунальні послуги.

3.3.Зауваження і пропозиції, які отримані виконавчим комітетом селищної ради, надсилаються для розгляду суб’єкту господарювання. За результатами такого розгляду суб’єкт господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення.

3.4.Суб’єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення.

У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу та передає його виконавчому комітету селищної ради листом з висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями.

У разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань або вмотивованого їх відхилення, суб’єкт господарювання письмово сповіщає про це виконавчий комітет селищної ради.

3.5.Розробник письмово повідомляє виконавчий комітет селищної ради про результати доведення інформації про зміну тарифу до споживачів (з врахованими чи неврахованими пропозиціями).

3.6.Виконавчий комітет селищної ради готує проект рішення та виносить на розгляд сесії Гребінківської селищної ради.

4. Розгляд розрахунків витрат
для встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

4.1.Виконавчий комітет селищної ради упродовж 30-ти днів з дати отримання офіційного листа разом із переліком необхідних документів проводить аналіз поданих матеріалів, перевіряє розрахунки тарифів на житлово-комунальні послуги та готує відповідний проект рішення селищної ради, який подає на затвердження сесії Гребінківської селищної ради.

4.2. Прийняте рішення селищної ради про встановлення (погодження, коригування) тарифів на житлово-комунальні послуги набирає чинності через 15 днів з дня оприлюднення у міськрайонній газеті “Життя і слово”.

Секретар виконкому                                О.І.Красовська

Категорія: Рішення сесій