• 16th, Понеділок, Червень 2014

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 квітня 2014 року                                                      №32


смт Гребінки

Про утворення  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 16.02.98 №174 “Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, від 30.01.08 №31 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.98 №174 “Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2010 року №1547 “Про затвердження Положення про постійну комісію облдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, розпорядження голови Васильківської районної державної адміністрації від 24.01.2014 року “Про постійну комісію Васильківської районної державної адміністрації комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” , ч. “б” пп.2 ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі Гребінківської селищної ради у складі згідно з додатком № 1.

2. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі Гребінківської селищної ради згідно з додатком № 2.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного  голови Руденка В.М.

Селищний голова                                                        Н.С.Збаращенко

Додаток № 1

до рішення виконкому

Гребінківської селищної ради

віл 28.05.2014 року № 32

Склад

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

при виконкомі Гребінківської селищної ради

Збаращенко Наталія

Сергіївна

селищний голова,  голова комісії

Руденко Василь

Миколайович

заступник селищного голови, заступник голови комісії

Красовська Олена

Іванівна

секретар виконкому, секретар постійної комісії

Члени комісії

Парфьонов Михайло

Сергійович

директор КП “Гребінківське ЖКГ”

Даниленко Петро

Антонович

директор КП “Гребінківський ККП” (за згодою)

Рябчун Павло

Миколайович

в.о. виконавчого директора ПАТ “Саливонківський цукровий завод”

Майструк Юрій

Борисович

голова правління ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (за згодою)

Гайсінський Еммануїл

Йосипович

голова правління ТДВ “Агропрогрес” (за згодою)

Усенко Валентин

Віталійович

викороб ДРП-3 філії  „ Васильківська ДЕД”

(за згодою)

Корнієнко  Максим

Анатолійович

начальник ОП ДПО смт Гребінки(за згодою)

Копилов  Вадим

Юрійович

начальник Гребінківського СВМ (за згодою)

Григоренко Василь

Андрійович

начальник дільниці технічної експлуатації станційних та лінійних споруд ЦТП-14  КОФ ВАТ „Укртелеком” (за згодою)

Зайцева Олена

Миколаївна

головний бухгалтер виконкому

Марчук Павло

Сергійович

майстер Гребінківської дільниці Васильківської філії ПАТ „Київоблгаз” (за згодою)

Прухніцький Роман

Андрійович

голова правління Гребінківського СТ (за згодою)

Фурман Валерій

Анатолійович

директор ДП ДГ “Саливінківське”

Хоменко Світлана

Павлівна

головний лікар Гребінківської районної лікарні (за згодою)

Калашніков Віталій

Андрійович

директор СТОВ “Гребінківське”  (за згодою)

Заступник селищного голови                                       В.М.Руденко

Додаток № 2

до рішення виконкому

Гребінківської селищної ради

від 28.05.2014 року № 32

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

при виконкомі Гребінківської селищної ради

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі Гребінківської селищної ради(далі – комісія) є постійно діючим органом, який утворюється рішенням виконкому Гребінківської селищної ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

координація дій органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;

організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

планування роботи з розгляду питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Здійснює координацію діяльності виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій з функціонуванням територіальної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, організацію та керівництво за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого масштабу.

4.2. Розглядає питання щодо:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, місцевої системи централізованого оповіщення.

4.3. Подає виконавчому комітету пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки підприємств, установ, організацій селища.

Комісія, крім перелічених у цьому пункті функцій, складає перелік потенційно небезпечних об’єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об’єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки.

Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:

вживає заходів для активізації роботи, пов’язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;

організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює координацію діяльності виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій селища щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

забезпечує залучення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-терито­ріальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;

організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;

вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7. Комісія має право:

заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ, організацій селища та об’єктів, розташованих на території Гребінківської селищної ради  з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації;

одержувати у встановленому порядку від підприємств, установ, організацій, та об’єктів, розташованих на території Гребінківської селищної ради, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

залучати, у разі потреби, в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівнів сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ, організацій та об’єктів, розташованих на території області  (за погодженням з їх керівниками).

8. Комісію очолює голова, який має заступника.

Головою комісії призначається селищний голова, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Посадовий склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі пропозицій від підприємств, установ, організацій та об’єктів, розташованих на території Гребінківської селищної ради.

У разі відсутності голови комісії, його обов’язки виконує заступник або замісник за дорученням голови комісії.

9. Голова Комісії:

веде засідання Комісії;

вирішує питання щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

затверджує функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

10. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови комісії.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, відповідальним секретарем комісії.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями, розташованих на території Гребінківської селищної ради.

Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою відповідального секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

12. Забезпечення членів комісії спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту та створення належних умов для їх роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет.

Заступник селищного голови                                              В.М.Руденко

Категорія: Рішення сесій