• 16th, Понеділок, Червень 2014

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  28 травня 2014  року                                                                          № 28

смт Гребінки

Про створення та організацію роботи

консультаційного пункту з питань

цивільного захисту при виконкомі

Гребінківської   селищної  ради

Відповідно  до  статей  33,  34  Закону  України  “Про  захист  населення  і територій   від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, пункту  6  “Порядок  здійснення  підготовки  населення  на  підприємствах,  в установах  та  організаціях  до  дій  при  виникненні  надзвичайних  ситуацій техногенного та природного характеру”, затвердженого наказом МНС України  від  23.04.2001  №  97  та  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України 06.06.2001 за № 481/56-72, ст.42 Кодексу цивільного захисту України, на виконання вимог п.28 постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.13 № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року №819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», п.11  доручення голови облдержадміністрації від 18.03.14 № 23-1 та з урахуванням листа ДСНС України від 22.03.14 № 02-3791/162 “Про навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях, на виконання  розпорядження  начальника  цивільної оборони Васильківського району   від 22 квітня  2014 року № 01 та з метою забезпечення якісного проведення  просвітницько-інформаційної  роботи  і  пропаганди  знань  серед населення,  яке  не  зайнято  у  сфері  виробництва  та  обслуговування  з  питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях,

виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. У термін до 10 червня 2014 року  у  приміщенні виконкому Гребінківської  селищної ради створити консультаційний  пункт з питань цивільного захисту.

2. Матеріально-фінансове  забезпечення  щодо  обладнання консультаційного пункту покласти на головного бухгалтера Зайцеву Олену Миколаївну.

3. Уповноваженою особою  з питань цивільного захисту, яка відповідає за роботу консультаційного пункт, призначити Руденка Василя Миколайовича, заступника селищного голови.

4. Уповноваженій особі з питань цивільного захисту розробити та затвердити Положення про консультаційний пункт  Гребінківської селищної ради відповідно до  вимог  Примірного  положення  про  консультаційні  пункти  з  питань  цивільного  захисту  при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах.

5. До 20 червня 2014 року обладнати приміщення  консультаційного пункту наочною  інформацією,  забезпечити  технічними  засобами  навчання,  зразками навчального  майна  (навчальні  та  наочні  приладдя,  медичне  майно,  засобами індивідуального захисту), навчальною літературою та організувати його роботу згідно  з  нормативними  документами.  Просвітницько-інформаційну  роботу здійснювати  через  розповсюдження  серед  населення  рекомендацій,  буклетів, пам’яток тощо.

5.1. До 25 червня  2014 року спільно з відділом з питань ЦЗ та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Васильківської РДА  узгодити  питання  організації  заходів  з  пропаганди  знань цивільного  захисту  серед  населення,  порядок,  форму  та  терміни  подання звітності про роботу пункту. Відпрацювати тематику консультацій та подати на затвердження.

5.2.  Для  забезпечення  роботи  консультаційного  пункту Гребінківської селищної ради  призначити  консультантів  з числа активістів цивільного захисту (за погодженням з керівниками підприємств):

1.Дуковського Віктора Миколайовича – майстра КП “Гребінківське ЖКГ”.

2.Сіленка Володимира Миколайовича – заступника директора КП “Гребінківський ККП”.

3. Бровченка Вадима Віталійовича – керуючого ТДВ “Агропрогрес”.

4. Барабаша Андрія Михайловича – майстра ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”.

5. Маціпуру Микола Петрович – інженер з охорони праці ДП ДГ “Саливінківське”.

Спланувати  роботу  консультаційного  пункту,  оформити  відповідну документацію (план роботи пункту на рік, розпорядок дня та графік чергування з надання консультацій населенню   щодо дій у надзвичайних ситуацій, список та посадові інструкції працівників пункту, журнал обліку наданих консультацій тощо)  відповідно  до  додатків.  Встановити  час  проведення  консультацій:

щомісяця по пятницях першого і третього тижня з 9.00 до 12.00.

6.  Контроль  за  роботою  консультаційного  пункту  покласти  на уповноважену  особу  селищної  ради  з  питань  цивільному  захисту Руденка В.М.

7.  Секратарю виконкому Красовській О.І. довести рішення  до  керівного  та  особового  складу  виконкому Гребінківської  селищної ради, а консультантам – під розпис.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову Збаращенко Н.С..

Селищний голова                                              Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій