• 18th, Четвер, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016 року                                                        № 48-ІIIVI

Про пайову участь у розвитку

інфраструктури селища Гребінки

На виконання ч.5 ст.30, ст.40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ч.5 ст.3 Закону України ”Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“ щодо залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури  селища Гребінки згідно додатку 1, що додається.

2. Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Гребінки у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з Державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена згідно додатку 2, що додається.

3. Затвердити Примірну форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури селища Гребінки з розрахунком величини пайової участі та  графіком оплати коштів згідно додатку 3, що додається.

4. Визначити виконавчий комітет Гребінківської селищної  ради уповноваженим органом по регулюванню діяльності, пов’язаної з пайовою участю замовників будівництва

5. Головному бухгалтеру виконкому Зайцевій О.М. відкрити рахунок для перерахування  замовниками до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку інфраструктури селища Гребінки.

6. Секретарю ради Красовській О.І. забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті селищної ради в 10-денний термін з дня його прийняття та в районній газеті “Життя  і слово”.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Руденка В.М.та постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету і фінансів (Грицай Н.В.).

Селищний голова                                                    Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради від

16 лютого 2016 року 48-ІIIVI

ПОРЯДОК

залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 40 Закону України ”Про регулювання містобудівної діяльності“, ч.5 ст.3 Закону України “Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, ст.25 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні“ з метою врегулювання суспільних відносин, пов’язаних з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури селища Гребінки у зв’язку з будівництвом об’єктів на території селища Гребінки.

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку,  використовуються у значенні, встановленому Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” (далі – Закон).

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників будівництва, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території селища Гребінки, за винятком тих, що визначені п.1.5 цього  Порядку.

1.4. Встановлений міською  радою для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, встановлений Законом.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

1.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.6. Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники), мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної  і соціальної інфраструктури селища Гребінки на термін ________.

Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова заява суб’єкта господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво, відповідно до частини 5 статті 3 Закону України ”Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“ до виконавчого комітету Гребінківської селищної ради.

2. Порядок залучення коштів пайової участі у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та розрахунок розміру

2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об»єкта на земельній ділянці на території селища Гребінки, для отримання вимог по пайовій участі зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Гребінківської селищної ради.

2.2. До заяви необхідно додати:

2.2.1. копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларацію про початок виконання будівельних робіт;

2.2.2. зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;

2.2.3. правовстановлюючі документи замовника:

а) для юридичних осіб:

– комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;

– виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

– довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до Статуту чи іншого документа має право на укладання договорів від імені цієї юридичної особи;

– копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);

б) для фізичних осіб:

– засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння податкового номера (за наявності);

в) для фізичних осіб – підприємців:

– виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;

– довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

– копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

2.3. Пайова участь у розвитку інфраструктури селища Гребінки полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до бюджету Гребінківської селищної ради коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури, згідно з договором.

2.4. Величина пайової участі визначається у договорі, укладеному з міською  радою відповідно до встановленого розміру пайової участі у розвитку інфраструктури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та на підставі розрахунку, який є невід’ємною частиною договору. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.5. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених селищною радою нормативів для одиниці створеної потужності.

2.6. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища Гребінки визначається у відповідності до пунктів 2.4. і 2.5. цього Порядку і становить:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

2.7. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються договором.

2.8. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ=(ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім) х 10 % (4%), де

ПУ – пайова участь;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім – витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4 % – відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.4. Порядку.

3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури

3.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури селища Гребінки укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника до селищної ради про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.2. Підготовку Договору здійснює  заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету та головний бухгалтер.

3.3. Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

3.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значенні від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, строк (графік) сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання договору та інше.

3.5. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки. Розрахунок розміру пайової участі виконується головним бухгалтером.

3.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації селищною радою звернення замовника про укладення договору про пайову  участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

4. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури

4.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури селища Гребінки, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гребінки, згідно з рішенням селищної  ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає селищна рада.

4.3. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цим Порядком, а також крім випадків, визначених п.4.4. цього Порядку.

4.4. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища Гребінки, селищна рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища.

5. Контроль за надходженнями пайових внесків

5.1. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання розрахунку покладається на замовника.

5.2. Головним розпорядником коштів згідно Бюджетного кодексу України за кодом тимчасової класифікації видатків 240900 “Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади” є Гребінківська селищна рада.

5.3. Усі рішення, дії або бездіяльність селищної ради, її посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.4. У разі невиконання замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених у розрахунку до договору, селищна  рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

6.Прикінцеві положення

У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.

Секретар селищної ради О.І.КРАСОВСЬКА


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради від

16 лютого 2016 року № 48-ІIIVI

Порядок розрахунку пайової участі замовників

у розвитку інфраструктури селища Гребінки у разі будівництва об’єктів,

загальна кошторисна вартість  яких не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами

1. Норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта селища встанавлюється рішенням сесії селищної ради.

2. Норматив для одиниці створеної потужності, затверджений рішенням Гребінківської селищної ради, періодично встановлюється на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ”Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України“.

3. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Гребінківської селищної ради.

Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена, здійснюється за формулою:

ПУ = ( П х О – Вз – Вбм – Вім ) х 10 (4) %

де П – площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, визначена відповідно до державних будівельних норм (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

О – норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням міської  ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та селищною  радою;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім – витрати на влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4% відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.4 Порядку залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки, затвердженого рішенням селищної  ради від 18 липня 2012 року  № № 170-XIIVI .

Секретар селищної ради О.І.КРАСОВСЬКА

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради від

16 лютого 2016 року 48-ІIIVI

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гребінки

«___» _____________20__ р.

Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради ради, в особі Гребінківського селищного голови _________________________ , що діє на підставі ­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

з одного боку, та ________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору.

1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища Гребінки при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – ______________________________________________________________

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – _____________________________________________________________

ІІ. Сума договору та умови оплати.

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища Гребінки у розмірі ______________________________________________________________

грн. єдиним платежем (частинами за графіком, згідно додатку № 1) на рахунок  селищної ради відповідно до розрахунку (згідно додатку № 2) у строк до «___» __________ 20__ року.

2.2 Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища Гребінки здійснюється у безготівковій формі на рахунок №________________, код _____________, МФО ______________________, ККД __________________, банк одержувача: ______________________________________________________________

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

ІІІ. Права і обов’язки сторін.

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу 2 цього Договору до «____»___________20___ єдиним платежем (частинами згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотаннямдо виконавчого комітету Гребінківської селищної ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет Гребінківської селищної) ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

3.4. Виконавчий комітет зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.

ІV. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку

інфраструктури _________ Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день простроченняплатежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.

V. Інші умови.

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Гребінківської селищної ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.5. Додатки до Договору:

№ 1. – розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища;

№ 2. – графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради

Замовник

Адреса __________________________

_____________________________

р/р _____________________________

____________________________

в _______________________________

____________________________

МФО ___________________________

код ЄРДПОУ _____________________

тел../факс _______________________

Гребінківський селищний голова

____________________________ (ПІБ)

______________________ (ПІБ)

__”______________ 20___ р.

___“ _______________ 20__ р.

М.П.

М.П.

Категорія: Рішення сесій