• 27th, Понеділок, Травень 2013

ДОДАТОК № 1

до рішення  виконкому Гребінківської

селищної ради

від 29 квітня 2013 № 25

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СЕЛИЩА ГРЕБІНКИ НА 2013 РІК

З м і ст

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………………

3

1.

Аналіз економічного і соціального розвитку селища у 2012 році

3

2.

Мета та пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку селища у 2013 році………………………………………………..

16

3.

Основні напрями соціально-економічного та культурного  розвитку селища у 2013 році………………………………………………..

17

3.1.

Соціальна сфера……………………………………………………………………

17

3.1.1.

Демографічна ситуація …………………………………………………………

17

3.2.

Житлово-комунальне  господарство ……………………………………..

18

3.3.

Благоустрій ………………………………………………………………………….

20

3.4.

Гуманітарна сфера ………………………………………………………………..

21

3.4.1.

Охорона здоровя …………………………………………………………………

21

3.4.2.

Освіта, підтримка сімї, дітей та молоді………………………………..

22

3.4.3.

Культура і туризм ………………………………………………………………..

25

3.4.4.

Фізична культура і спорт ……………………………………………………..

26

3.5.

Розвиток реального сектора економіки……………………………………

27

3.5.1

Промисловість ………………………………………………………………………

27

3.5.2.

Агропромисловий комплекс ………………………………………………….

28

3.6.

Фінансові ресурси ………………………………………………………………….

29

ВСТУП

Програмою соціально-економічного розвитку селища  визначені головна мета та пріоритети розвитку селища Гребінки на 2013 рік. Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2011-2015 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”, схваленої 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ, передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

§ Законів України:

– “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”;

– “Про державні цільові програми”;

– “Про стимулювання розвитку регіонів”;

– “Про інвестиційну діяльність”;

– “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

– “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

§ Постанов Кабінету Міністрів України:

– від 26.04.2003 №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”;

– від 21.07.2006 №1001 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”;

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку селища на 2013 рік розроблені на підставі статистичних даних   з врахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку Васильківського району на 2013 рік,  відображають наміри виконавчого комітету, а також підприємств, організацій і господарств селища різних форм власності  щодо результатів їх діяльності у цьому році.

Організацію щодо виконання Програми здійснює виконавчий комітет селищної ради.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Гребінківською селищною радою за поданням виконавчого комітету. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

1. Аналіз економічного і соціального
розвитку селища Гребінки  у 2012 році

Показник

Код

Одиниця

виміру

2011 р.

Станом на 01.01.

2013 р.

Примітка

1. ЗАГАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ

Площа населених пунктів

(окремо по кожному селу, селищу)

1010

га

1400,7

1400,7

Загальна площа земель, всього

1020

га

4554,4

4554,4

Площа сільськогосподарських

земель, всього

1030

га

43,9193

в межах

43,9193

в межах

у тому числі:

сільськогосподарські

угіддя, всього

1031

га

з них: рілля

1032

га

10,1860

10,1860

пасовища

1036

га

1,2

1,2

Землі вкриті лісами та

чагарниками

1040

га

12,4

12,4

у тому числі:

лісові землі

1041

га

6,44

6,44

з них: полезахисних

лісосмуг

1042

га

1,1

1,1

чагарники

1043

га

4,86

4.86

Землі заболочені

1050

га

28,3260

28,3260

Землі водного фонду

1060

га

154,1470

154,1470

у тому числі під:

ставками

1062

га

154,1470

154,1470

Землі для  городництва

1100

га

29,200

29,200

Землі рекреаційного призначення

1130

га

0,10

0,10

Площа орендованих земель

1200

га

2321,149

2321,149

Загальна кількість земельних паїв

1210

од.

589

589

Середній розмір паю

1220

га

3,93

3,93

Видано державних актів

на право власності земельних паїв

1230

од.

614

614

Грошова оцінка землі

1240

тис. грн./ га

Базова вартість

118,37 м

Кількість платників податків

(фізичних осіб)

1270

осіб

2012


СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Кількість домогосподарств

2010

од.

2113

2120

Кількість сімей – всього

2020

од.

2128

2143

у тому числі:

багатодітних (3 і більше дітей)

2021

од.

23

28

Чисельність постійного

населення – всього

2030

чол.

6905

6897

у тому числі у віці:

молодшому за працездатний

2040

чол.

968

934

діти до 6 років

2041

чол.

363

351

школярі 6-15 років

2042

чол.

605

583

працездатному – всього

2050

чол.

4040

4053

з них:

чоловіки 16-59 років

2051

чол.

2037

2062

жінки 16-54 років

2052

чол.

2003

1991

молодь 16-34 років

2053

чол.

1853

1836

інваліди І і ІІ груп

2054

чол.

117

118

навчаються у школі, ПТУ, вузі

2055

чол.

1053

984

пенсійного віку – всього

2060

чол.

1897

1910

одинокі особи, які потребують     обслуговування соціальними  службами

2063

чол.

49

46

Народилося за рік

2070

чол.

65

76

Померло за рік

2080

чол.

96

106

Виїхало за рік – всього

2090

чол.

38

82

у тому числі:

осіб працездатного віку

2091

чол.

18

20

з них:

молодь 16-34 років

2092

чол.

16

32

Прибуло за рік на постійне місце проживання – всього

2100

чол.

211

149

у тому числі:

осіб працездатного віку

2101

чол.

52

41

з них:  молодь 16-34 років

2102

чол.

59

60

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Кількість населення, зайнятого в усіх сферах  діяльності –  всього

3010

чол.

1712

1728

у тому числі:

сільське господарство

3020

чол.

202

201

з них:

в сільгосппідприємствах

3021

чол.

201

198

у фермерських господарствах

3022

чол.

1

1

промисловість

3050

чол.

619

614

будівництво

3060

чол.

транспорт, пошта та зв’язок

3070

чол.

13

13

оптова і роздрібна торгівля, готелі та сфера громадського харчування

3080

чол.

112

106

побутове обслуговування і

комунальне господарство

3090

чол.

28

29

дитячі дошкільні заклади, освіта

3100

чол.

162

162

охорона здоров’я  та соціальна

допомога

3110

чол.

209

207

культура (клуби, бібліотеки тощо)

3120

чол.

14

14

спорт

3130

чол.

Кількість зайнятих працівників у соціальній сфері – всього

3140

чол.

14

14

Зайняті в органах самоврядування

3150

чол.

13

13

Зайняті тільки підприємницькою діяльністю

3160

чол.

264

302

Інші види зайнятості

3170

чол.

Зайняті за межами села –

всього

3180

чол.

1600

1632

у тому числі:

в містах та СМТ

3181

чол.

368

370

Кількість офіційних безробітних

3190

чол.

106

160

ОБ’ЄКТИ  СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Житлові будинки

Кількість житлових будинків – всього

4010

од.

59-багато-квартирних

+

2297

59-багато-квартирних

+

2304

Форма власності будинків  –   державна, комунальна,  приватна   (підкреслити)

4020

од.

59 – у комунальні

2297 у приватній

59 – у комунальні

2304 у приватній

Загальна житлова площа – всього

4030

тис.м2

36393 м2  +

175210 м2

36393 м2 +

176040 м2

Дитячий дошкільний

заклад

5010

од./місць

2/205

2/205

Фактично заповнено

5020

місць

274

246

Кількість сіл, що обслуговуються  дитячим садком

5030

од.

4

4

Школа, школа-дитсадок

5190

од./ місць

1000

1000

Фактична заповнюваність

5200

місць

759

670

Кількість сіл, що обслуговуються

5210

од.

2

2

І – ІІІ ступеня

5250

x

І – ІІІ ст.

І – ІІІ ст.

Будівля: типова

5260

х

типова

типова

пристосована

5270

x

1-ші кл.

1-ші класи

1-ші класи

потребує капітального

ремонту

5280

x

так

так

Комп’ютерний клас із системою “Інтернет”

5290

од.

1

1

спортзал

5300

x

1

1

спортивний майданчик

5320

x

1

1

стадіон

5330

x

1

1

дослідна ділянка

5350

га

0,5

0.5

Балансова вартість – первісна,

переоцінена, залишкова (підкреслити)

5360

тис.грн.

1.715.975.

00

1.715.975.

00

5.2. Гімназія

5190

од./ місць

140

140

Фактична заповнюваність

5200

місць

114

116

Кількість сіл, що обслуговуються

5210

од.

7

7

Тип школи:

5220

х

гімназія

І – ІІІ ступеня

5250

x

ІI – ІІІ ст.

ІI – ІІІ ст

Будівля: типова

5260

х

пристосована

5270

x

пристос.

1-ші класи

пристос.

Комп’ютерний клас із системою “Інтернет”

5290

од.

1

1

спортивний майданчик

5320

x

1

1

стадіон

5330

x

1

1

Балансова вартість – первісна,

переоцінена, залишкова (підкреслити)

5360

тис.грн.

119415

119415

5.4. Школа музична

5430

од./місць

1/100

1/100

Фактично заповнено

5440

місць

90

90

90

Кількість сіл, що обслуговуються

5450

од.

3

3

Балансова вартість – первісна,

переоцінена, залишкова (підкреслити)

5470

тис.грн.

70,612

70,612

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Амбулаторно-поліклінічний заклад

(поліклініка)

6080

од. /відвід. за зміну

150

150

Кількість сіл, що обслуговуються

6090

од.

16

16

16

Кількість населення, що

обслуговується

6100

чол.

22336

22297

Будівля: типова

6110

х

типова

типова

потребує капітального

ремонту

6130

х

так

Наявність автотранспорту – всього

6140

од.

1

1

у тому числі:   санітарного

6141

од.

1

1

Балансова вартість – первісна,

переоцінена, залишкова (підкреслити)

6150

тис.грн.

401151,0

401151,0

Райлікарня

6160

од./місць

64

60

Фактично заповнено (в середньому за рік)

6170

місць

60

60

Кількість сіл, що обслуговуються

6180

од.

16

16

Кількість населення, що обслуговується

6190

чол.

22336

22297

Будівля: типова

6200

х

типова

типова

потребує капітального

ремонту

6220

х

так

Наявність автотранспорту

6230

од.

9

7

у тому числі:   санітарного

6231

од.

8

6

Відстань від лікарні до найбільш віддаленого села

6240

км

20 км

20 км

Виїзна форма обслуговування

(вид послуг)

6250

(є ;  немає)

є

є

Балансова вартість – первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити)

6260

тис.грн.

2347427,0

2347427,0

Аптека

6270

од.

4

4

Форма власності  –  державна, комунальна,  приватна (підкреслити)

6280

х

приватна

приватна

Клуб

7010

од./місць

2/500

2/500

Форма власності –  державна, комунальна, приватна (підкреслити)

7020

х

1 комунал.

1 приватн.

1 комунал.

1 приватн.

Будівля: типова

7030

х

типова

типова

Бібліотека

7070

од.

2

2

Форма власності  –   державна, комунальна,    приватна   (підкреслити)

7080

х

державна

державна

Будівля: типова

7090

х

типова

типова

Книжковий фонд

7120

тис. прим.

31206

30861

Читальний зал

7130

місць

42

42

Магазини

8010

од./м2

35/2203,2

37/2571,3

Їдальня, буфет, кафе,

ресторан

8050

од./місць

11/443

9/385

Перукарня

9130

од.

4

4

Кількість перукарів

9140

чол.

13

13

Працюють в тиждень

9150

днів

7

7

Сільськогосподарські підприємства – всього

10010

од.

2

2

Організаційно-правова форма

СТОВ

ДП ДГ

10020

х

Бригада___________________

10030

од.

2

2

Площа сільськогосподарських

угідь –  всього

10040

га

4540,1

4540,1

у тому числі:

ріллі

10041

га

4380,38

4380,38

Поголів’я худоби і птиці – всього

10050

ум. гол.

62,1

67

свині

10053

гол.

207

190

Середньооблікова чисельність

працівників

10060

чол.

201

198

Основні засоби у сільському

господарстві – всього

10070

тис. грн

29516

30540

у тому числі:

земельні ділянки

10080

га/тис. грн.

1832,76

1832,76

капітальні витрати  на

поліпшення земель

10090

га/тис. грн.

будівлі, споруди та

передавальні пристрої –

всього

10100

од./тис. грн.

20089

20166

машини та обладнання

10110

од./тис. грн.

7517

8441

з них:

трактори

10111

од./тис. грн.

35/1504

35/1714

комбайни

10112

од./тис. грн.

5/1273

5/1271

інші сільськогосподарські

машини

10113

од./тис. грн.

76/4146

80/4861

транспортні засоби

10120

од./тис. грн.

/997

/1002

з них:

вантажні автомобілі

10121

од./тис. грн.

25

інструменти, прилади,

інвентар (меблі)

10130

од./тис. грн.

176

209

багаторічні насадження

10150

га/тис. грн.

17,1/

17,1/

інші основні засоби

10160

од./тис. грн.

717

722

Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції

Рослинництво:

Зібрано з посівної площі:

10170

х

зернових та зернобобових

10171

га/ ц

1744/44033

35784

1726/76083

56029

насіння соняшнику

10172

га/ ц

110/1709

130/3845

сої

10173

га/ ц

453/10456

14163

526/10751

15201

картоплі

10178

га/ ц

0,5/49

0,5/125

овочів, всього

10179

га/ ц

0,6/16

0,6/52

зернових та зернобобових

10191

ц

45885

93819

соняшника

10192

ц

4739

сої

10193

ц

27637

15649

свиней

10212

ц

144

71

свиней

10262

ц

114

92

Виробнича собівартість продукції   –  всього

10311

тис. грн.

15821

17271

Реалізація продукції  по

господарству – всього

10312

тис. грн.

19025

22209

Повна собівартість продукції,

виробленої в господарстві

10313

тис. грн.

13600

19087

Прибуток (+), збиток (-),

всього

10314

тис. грн.

+5425

+6393

у тому числі на:

100 га сільськогосподарських угідь

10315

тис. грн.

254

305,7

на  одного працівника

10316

тис. грн

65,3

84,7

Рівень рентабельності, збитковості (-) виробництва продукції – всього

10317

%

80

65,8

Ефективність  виробництва у рослинництві:

10320

х

виробнича собівартість

продукції  рослинництва

10321

тис. грн.

15863

16833

реалізація продукції

10322

тис. грн.

18758

21150

повна собівартість продукції

10323

тис. грн.

15139

18463

прибуток(+), збиток (-)

10324

тис. грн.

+6515

+7037

у тому числі на:

100 га сільськогосподарських угідь

10325

тис. грн.

294

328,7

на  одного працівника

10326

тис. грн

73,3

88,7

рівень рентабельності,

збитковості (-) виробництва

продукції  рослинництва

10327

%

97

76,8

Ефективність  виробництва у  тваринництві:

10330

х

виробнича собівартість

продукції тваринництва

10331

тис. грн.

623

598

реалізація продукції

10332

тис. грн.

191

178

повна собівартість продукції

10333

тис. грн.

701

697

прибуток(+), збиток (-)

10334

тис. грн.

-45

-27

у тому числі на:

100 га сільськогосподарських угідь

10335

тис. грн.

1,6

1

на  одного працівника

10336

тис. грн

0,3

1

рівень рентабельності,

збитковості (-) виробництва

продукції тваринництва

10337

%

-7,2

-3,9

Виробництво сільськогосподарської продукції – всього в розрахунку на:

10340

х

100 га сільськогосподарських угідь

10341

тис. грн.

118

418

одного працівника

10342

тис. грн.

29

81

У тому числі:

виробництво продукції

рослинництва  в розрахунку на:

10350

х

100 га сільськогосподарських  угідь

10351

тис. грн.

113

414

одного працівника

10352

тис. грн.

22

81

виробництво продукції

тваринництва в розрахунку на:

10360

х

100 га сільськогосподарських  угідь

10361

тис. грн.

5

5

одного працівника

10362

тис. грн.

1

1

Фермерські господарства

Кількість фермерських

господарств

10370

од.

1

1

Площа сільськогосподарських

угідь

10380

га

75

75

у тому числі:

ріллі

10381

га

73

73

Середньооблікова чисельність працівників

10400

чол.

1

1

Основні засоби – всього

10410

тис. грн

у тому числі:

машини, обладнання,

транспортні засоби

10440

тис. грн.

63

63

у тому числі:

трактори

10441

од./тис. грн.

3/70

3/70

комбайни

10442

од./тис. грн.

2/70

2/70

вантажні автомобілі

10443

од./тис. грн.

1/23

1/23

Зібрано з посівної площі:

10470

х

зернових та зернобобових

10471

га/ц

75/1500

75/1500

АВТОБУСНЕ СПОЛУЧЕННЯ

Кількість рейсів на день – всього:

12010

од.

21

21

у тому числі:

12011

до районного центру

12013

од.

7

7

до обласного центру

12014

од.

14

14

OXOPОНА ПРИРОДИ

Стан навколишнього

середовища:

Очисні споруди

13010

од./м3 на добу

1/1,2 тис.

1/1,2 тис.

ОБ’ЄКТИ  ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комунальні підприємства (дільниці)

14010

од.

2

2

Надано послуг: ремонтно-будівельних, столярних, вивезення сміття, ремонту вулиць інші указати (підкреслити)

14020

тис.грн.

668,7

753

Артезіанська свердловина

14030

од./дебіт

12/3596 м2/ добу

12/3596 м2/ добу

діюча

14031

од.

7

7

недіюча

14032

од.

5

5

потребує капітального ремонту

14033

од.

3

3

Водонапірні башти

14040

од./м3

7

7

діючі

14041

од.

4

4

недіючі

14042

од.

3

3

Водогін: централізований

14050

од./км

3/24,4

3/24,4

локальний

14051

од./км

діючий

14052

од./км

3/24,4

3/24,4

недіючий

14053

од./км

Водозабірні колонки

14060

од.

2

2

діючі

14061

од.

2

2

недіючі

14062

од.

потребують капітального ремонту

14063

од.

Котельня

14070

од./ Гкал

6/120,06

4/1720кВт

6/120,06

4/1720кВт

діюча

14071

од./ Гкал

6/120,06

4/1720кВт

6/120,06

4/1720кВт

Трансформаторна підстанція

14080

од./ кВт

1

1

діюча

14081

од./ кВт

1

1

Каналізаційна мережа

14100

км

3,5

3,5

діюча

14101

км

3,5

3,5

недіюча

14102

км

потребує капітального ремонту

14103

км

Електромережа

14110

км

Радіомережа

14120

км

73

73

діюча

14121

км

Радіоточок

14130

од.

521

521

Телефонна  мережа

14140

км

190

190

діюча

14141

км

190

190

недіюча

14142

км

Телефонних номерів

14150

номерів

1679

1679

Газорозподільна станція

14170

од.

1

1

діюча

14171

х

1

1

Газорозподільна мережа

14180

од.

88

88

діюча

14181

од.

88

88

недіюча

14182

од.

потребує капітального ремонту

14183

од.

Об’єкти підвищеної небезпеки: гідротехнічні споруди, автозаправка, шахта, тунель, міст, магістральна трубопровід тощо (підкреслити)

14190

од.

1

1

Пожежна дільниця

14200

од.

1

1

Працівників пожежної  охорони

14210

чол.

3

3

Пожежних автомобілів

14220

од.

2

2

ОБ’ЄКТИ  КУЛЬТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Показник

Код

Одиниця

виміру

2011

р.

Станом на 01.01.

2013р.

Примітка

Культові споруди – всього

15010

од.

2

2

у тому числі:

церква –  православна, греко-католицька інші (вказати)

15011

од.

православні -2

православні – 2

Ритуальні  послуги:

Кладовища – всього

15020

од.

2

2

у тому числі: діючі

15021

од.

1

1

з них:    з  ритуальною спорудою

15022

од.

1

1

Братня могила

15030

од.

2

2

Меморіальний комплекс загиблим односельцям у ВВВ

15040

од.

1

1

Перелік торгівельних закладів на території  селищної ради:

п/п

Магазин назва, адреса

власність

П.І.Б.керівника

телефон

К-сть працюю-чих

Пплоща, кв.м.

Вид діяльності (продаж продовольчих, промислових товарів

Магазин

Білоцерківська,1

приватна

Чеканов Олександр Дмитрович

Фіалковський Едуард Станіславович

7-14-95; 7-21-07

2

53

промис. і продов.

Магазин “Даша”

Київська 105

приватна

Проценко Валерій Степанович

4

54

промис. і продов.

Магазин «Кошик»

Київська, 103

приватна

Пунько Світлана Анатоліївна

7-11-83

1

79,8

промис. і продов.

Магазин

Леніна, 3а

приватна

Дідківська Наталія Борисівна

7-20-51

1

35

промислові

Магазин

Леніна, 3

приватна

Пурик Олександр Тарасович

7-18-01

5

54,0

промис. і продов.

Магазин

вул. Південна, 5

приватна

Пурик Олександр Тарасович

3

43,1

продовольчі

Магазин

вул. Леніна, 63

приватна

Пурик Майя Вікторівна

5-15-99

2

57,7

промис.і продов.

Кіоск

Вул. Леніна, 23-6

приватна

Дідківська Наталія Борисівна

1

16,5

промис. і продов.

Магазин «Перлина»

Київська, 144

приватна

Даниленко Тетяна Анатоліївна

7-43-24, 7-12-00

2

64,0

продовольчі

Кіоск

Димитрова, 52

приватна

Тонковид Вікторія Богданівна

1

6

продовольчі

Магазин

Київська, 160

приватна

Цюрупа Володимир Іванович

1

48

запчастини

Магазин

Партизанська, 79

приватна

Шрамко Лідія Іванівна

7-11-68

1

33

промтовари

Магазин

Київська, 101

приватна

Яценко Наталія Дмитрівна

2

193

госптовари

Магазин

Леніна, 65а

приватна

Головата Надія Іванівна

7-20-03

4

93,3

Продтовари

Магазин

К.Маркса, 100

приватна

Сіденко Вікторія Іванівна

1

91,6

Продтовари

Магазин «Надія»

Київська, 38

приватна

Вяткіна  Олена  Дмитрівна

7-21-08

4

23,3

Продтовари

Магазин № 24

Партизанська, 39 (75)

приватна

Індиченко Вадим Володимирович

7-23-91

1

63,7

Продтовари

Магазин «Будсервіс»

Київська, 152

приватна

Мечта Інеса Сергіївна

7-10-79

4

350

Будівельні матеріали, господарчі товари

Магазин

Леніна, 8а

приватна

Скрегунець Олена Петрівна

7-78-19

1

10

Промислові товари

Магазин

Леніна, 8а

оренда

Лисак Наталія Миколаївна

1

37,7

Госптовари, парфумерія, канцтовари

Магазин «У Михайла»

К. Маркса, 136

приватна

Микитин Михайло Васильович

7-15-82

2

58,6

промис. і продов.

Магазин “Квіточка”

Київська, 105

оренда

Пунько Світлана Анатоліївна

7-24-71

1

40

Квіти

Магазин «Квіти»

Київська, 103

приватна

Сіленко Сергій Юрійович

7-12-00

1

30

Квіти

Магазин «Гастрономчик»

Леніна, 114

приватна

Сіленко Сергій Юрійович

1

90

продтовари

Магазин «Гастрономчик»

Леніна, 54а

приватна

Сіленко Сергій Юрійович

4

60

продтовари

Магазин «Перехрестя»

К. Маркса, 97

приватна

Ковтун Світлана Леонтіївна

0975532689

2

80

продтовари

Магазин № 23

вул.Лугова

Приватна

Гурковська Любов Степанівна

1

60

продтовари

Магазин № 1

вул. Київська, 105

Оренда

Прухніцький Роман Андрійович

2

76,2

госптовари

Магазин «Щедрий кошик»

Київська, 105

Приватна

Прухніцька Майя Юріївна

9

190

продтовари

Магазин № 3

Київська, 152/2

Приватна

СПД Цюрупа В.І.

7-18-46

1

106

запчастни

Магазин «Риболов»

Київська, 146

Оренда

Чеплакова Л.М.

1

198,6

господарчі

Магазин № 41

1 Травня

Приватна

Дідківська Наталія Борисівна

дом. 7-15-68

1

50,7

продтовари

Магазин «Секонд-Хенд»

вул. Леніна, 116/2

Оренда

Дробот Любов Іванівна

7-14-89

1

24,4

уцінені товари

Кіоск

Леніна,2

оренда

ЗАТ «Київ облпреса»

1

6

Преса

Магазин

вул.Леніна, 114

оренда

Ільченко Д.М.

1

16

Побутова техніка

Магазин «Анастасія»

Б.Церківська, 18а

приватна

Силенко Юрій Миколайович

0674411910

3

57,6

Продовольчі товари

  1. М

Магазин «Дитячі товари»

Леніна,

приватна

Майструк Богдан Борисович

0509430465

1

20,5

промтовари

2. Мета та пріоритети соціально-економічного та
культурного розвитку селища Гребінки  у 2013 році

Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення, відновлення сталого економічного розвитку територіальної громади селища. Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

Ø стабілізації роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів;

Ø реформування агропромислового комплексу та створення умов для надходження інвестицій з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентноспроможний  сектор економіки;

Ø раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

Ø створення сприятливих умов для надходження в селище вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу селища;

Ø створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату селища шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього;

Ø продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

Ø зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення селища, створення умов для зростання заробітної плати, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом’якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення селища.

3. Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку селища Гребінки у 2013 році

3.1. Соціальна сфера

3.1.1. Демографічна ситуація

Одним з пріоритетів політики  виконкому є збереження життєвого і трудового потенціалу населення на основі формування і реалізації заходів ефективної демографічної політики.

Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать від економічного та соціального розвитку селища.

Основними проблемами, що негативно впливають на демографічну ситуацію в селищі залишаються:

низький рівень середньої тривалості життя, що призводить до перевищення кількості померлих над кількістю народжених;

активний міграційний рух молоді;

недостатній соціальний захист сімей з дітьми, малозабезпечених неповних сімей;

неврегульованість процесів міграційного руху населення.

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

селище

селище

селище

селище

селище

селище

Народилося

50

64

60

70

65

76

Померло

120

108

112

115

96

106

Головні цілі на 2013 рік

Створення умов для подолання тенденції природного скорочення населення, стимулювання народжуваності та зростання середньої тривалості життя.

Поліпшення здоров’я населення, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, попередження соціального сирітства, сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив.

Основні завдання та заходи на 2013 рік

підтримка молодіжного та дитячого громадського руху, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва;

забезпечення права дитини на виховання у сім’ї або, у випадку втрати батьківського піклування, у сімейному оточенні за принципом родинності;

забезпечення підтримки кожної сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах та існує ризик вилучення дитини, комплексом соціальних послуг у громаді;

профілактика поширення негативних проявів у дитячому середовищі;

створення ефективної системи спеціалізованих послуг для дітей та молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у середовищі громади;

влаштування кожної дитини віком до 3-х років, яка залишилася без піклування батьків, виключно у сімейні форми (опіка близькими родичами, національне усиновлення, прийомна сім’я, дитячі будинки сімейного типу), зберігаючи принцип родинності;

запровадження дієвого фінансово механізму забезпечення потреб дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за принципом “гроші ходять за дитиною” та підтримки вразливих сімей з дітьми;

забезпечення дотримання принципу родинного походження при влаштуванні дітей у сім’ї громадян і до закладів.

– вжиття заходів щодо належного рівня оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги. Забезпечення оздоровлення та відпочинку  не менше 70% дітей шкільного віку.

Впровадження основних заходів сприятиме: запобіганню насильства у сім’ях та сирітства; охопленню соціальною підтримкою громадян, які цього потребують; підтримці сімей з дітьми, що дасть можливість забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей, збільшить кількість дітей, повернутих у біологічну родину та усиновлених громадянами України, що відповідає ключовим завданням Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

3.2. Житлово-комунальне господарство

Житловий фонд селища перебуває в даний час: в комунальній власності селищної ради -– колишній житловий фонд ВАТ “Саливонківський цукровий завод” (41 будинок, 500 квартир, загальною площею 20708 кв.м.), який передано в управління КП “Гребінківське ЖКГ”; на балансі підприємств селища –  ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (19 житлових будинків, 118 квартир), ДП ДГ “Саливінківське” (265 квартир загальною площею 12965 кв.м), КП “Гребінківський ККП” (2 будинки, 18 квартир), КП “Райагробуд” (2 будинки, 18 квартир),  ТДВ “Агропрогрес” (5 будинків, 52 квартири).

Ситуацію з утриманням в належному стані житлових фондів і об’єктів соціальної сфери ускладнює:

–  прийняття в комунальну власність селища житлового фонду цукрового заводу без виконання рекомендацій Робочої комісії по вирішенню питань прийому-передачі;

– відсутністю виробничої бази КП ” Гребінківське ЖКГ” та його слабкою матеріальною базою;

– необхідністю зміни тарифів на комунальні послуги;

– зношеність прийнятого в комунальну власність житлового фонду і інженерних мереж.

Основні пріоритети розвитку житлово-комунального господарства селища у 2013році:

1. Завершення передачі в комунальну власність відомчого житлового фонду та об’єктів комунального господарства.

2. Перегляд розміру тарифів на комунальні послуги.

3. Розширення сфери надання послуг комунальним підприємством, в тому числі:

обслуговування житлового фонду, систем водо-, теплопостачання, водовідведення, зливної каналізації;

надання транспортних послуг та послуг з обробітку присадибних ділянок населенню;

інші.

Головна ціль на 2013 рік

Забезпечення умов для продовження реформування житлово-комунального господарства з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення селища, підвищення якості житлово-комунальних послуг та поліпшення фінансового стану підприємства комунального господарства виконкому.

Основні завдання на 2013 рік

активізація роботи щодо залучення приватних підприємств до утримання та обслуговування житлового фонду та запровадження послуг з управління житловим фондом;

сприяння залученню інвестицій на модернізацію підприємства житлово-комунального господарства через механізми державно-приватного партнерства;

продовження роботи щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

проведення моніторингу та контролю реалізації регіональних, місцевих програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

запровадження протягом опалювального сезону 2011-2012 років жорсткого режиму економії отриманих обігових коштів, спрямовуючи їх, у першу чергу, на виплату заробітної плати, усунення аварій на мережах та оплату спожитих енергоносіїв;

продовження роботи щодо передачі функцій регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги на центральний рівень, приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня;

підвищення рівня безготівкових розрахунків шляхом:

– поширення безготівкових розрахунків населення за житлово-комунальні і транспортні послуги;

зниження вартості послуг із здійснення безготівкових операцій порівняно з готівковими.

Основні заходи на 2013 рік

§ сприяння прискоренню погашення підприємством житлово-комунального господарства виконкому заборгованості перед державою по оплаті ПДВ, перед пенсійним фондом та в подальшому недопущенню виникненню заборгованості ;

§ сприяння зменшенню заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги шляхом активізації претензійно-позовної роботи з боржниками;

§ продовження реалізації заходів “Програми поводження з твердими побутовими відходами  у Васильківському районі на 2011-2015 роки”:

– оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів ;

–  ліквідація стихійних сміттєзвалищ ;

– впровадження роздільного збирання складових твердих побутових

відходів в селищі;

– розроблення та затвердження  Схеми санітарної очистки селища..

Прогнозується, що у 2013 році за умови наявності коштів в селищному бюджеті, коштів підприємств та організацій усіх форм власності селища буде проведено наступні заходи, зокрема  :

· Обладнання абонентів приватного сектора засобами обліку водопостачання

· Продовження відновлення освітлення вуличної мережі селища

3.3. Благоустрій

Виконання робіт по благоустрою селища ускладнюються обмеженістю коштів на їх проведення. Проведено  комплекс робіт по санітарній очистці селища в рамках проведення двомісячника по благоустрою. До виконання робіт планується залучати кошти підприємств, організацій та установ селища та інвесторів.

План

благоустрою селища Гребінки на 2013 рік

№ п/п

Назва міроприємств

Термін виконання

Виконавець

1.

Закінчення поточного ремонту дороги по вулиці Набережна

ІІІ кв.

Виконком

2.

Ремонт ритуальної площадки на селищному кладовищі

ІІ кв.

КП “Гребінківське ЖКГ”

3.

Реконструкція доріг місцевих під’їздів а/м Київ-Одеса

ІІІ кв.

Служба автомобільних доріг у Київській області

4.

Реконструкція  вуличного освітлення вулиць Білоцерківська та Південна

Виконком

5.

Реконструкція  вуличного освітлення, по вулиці Карла Маркса

Виконком

6.

Освітлення підходів до залізних містків зі сторони вулиць Стаханівська та Суворова

Виконком

7.

Проведення поточного ремонту частини місцевого підЇзду, прилеглої до територій НДКК  “Фірма “Конкорд-ГЕЙ” та ТДВ ”Агропрогрес“ до перетину з вулицею Франка

НДКК ”Фірма ”Конкорд- Гей“

ТДВ “Агропрогрес”

8.

Впорядкування клумб в центрі селища, в парк та біля в’їздного знаку

ІІ кв.

Виконком

КП “Гребінківське ЖКГ”

9.

Приведення в належний санітарний стан кладовищ

ІІ кв.

КП “Гребінківське ЖКГ”

КП “Гребінківське ККП”

10.

Побілка дерев по вулиці Леніна та селищних парках

ІІ кв.

По окремому плану

11.

Благоустрій територій селищних парків, Меморіалів загиблим в роки ВВ війни 1941-1945 р.р. односельчанам та жертвам голодомору 1932-1933 р.р.

ІІ кв.

КП “Гребінківське ЖКГ”

Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Гребінківська районна гімназія

12.

Приведення в належний санітарний стан територій дитячих садків “Яблунька” по вул. Карла Маркса  та ”Росинка по вул.   Партизанська,22

СТОВ “Гребінківське”

13.

Обладнання клумби споруди в’їздного знаку зі сторони м.Києва

Виконком

14.

Влаштування підходів,  клумб біля підприємств, магазинів різних форм власності, встановлення урн для сміття

Керівники підприємств, організацій та установ селища,

фізичні особи – підприємці

15.

Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Леніна

ІІІ кв.

Виконком

16.

Висипка дороги по ІІ провулку Партизанський

Виконком

17.

Встановлення штучних  обмежувачів швидкості руху по вулицях Леніна, Франка

Виконком

18.

Поточний ремонт доріг вулиць Б.Церківська та Фрунзе

ПАТ “Саливонківський цукровий завод”

19.

Поточний ремонт заїзду до виробничої території ТОВ “Техна”

ТОВ “Техна”

20.

Приведення до належного санітарного стану споруди колишнього магазину по вул.Б.Церківська та прилеглої території

ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”

Гуманітарна сфера
3.4.1. Охорона здоров’я

Гребінківська районна лікарня забезпечує надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та деякі види стаціонарної допомоги жителям селища Гребінки та жителям 15 населених пунктів Васильківського району з загальною чисельністю 22336 чоловік. Роботу по медичному обслуговуванню жителів селища здійснює колектив лікарні, який налічує станом на 01.05.2013 року 168 чоловік і 17 сумісників. Із них в лікарні працює 25 лікарів, з них 6 сумісники; 77 медичних сестер, з них 4 сумісники; 43 молодших медичних сестер. Стаціонарна медична допомога надається в двох стаціонарних відділеннях: терапевтичному і хірургічному, всього 60 ліжок – терапевтичних 40 і хірургічних 20. В середньому за рік в стаціонарі проліковується до 2000 хворих, із них близько 1200 чол. лікується в терапевтичному відділенні, близько 700 в хірургічному. В лікарні також працюють денні стаціонари для дорослих на 27 ліжок і для дітей на 10 ліжок. В денних стаціонарах для дорослих отримують лікування гінекологічні, терапевтичні та ЛОР-хворі, в середньому за рік проліковується 739 хворих.

Розвиток мережі установ охорони здоров’я селища на 2013 рік

№ п/п

Заклади охорони здоров’я

2012 рік

2013 рік

Кількість лік.ліжок

Кількість

лікар.посад

Кількість відвід. в зміну

Кількість лік.ліжок

Кількість

лікар.посад

Кількість відвід. в зміну

Гребінківська районна лікарня

60

44,0

150

60

36,25

150

Головні цілі на 2013 рік

Поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного та справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості.

Проведення реформи медичної галузі відповідно до “Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки”, зокрема реформування бюджетної моделі фінансування охорони здоров’я, що дозволить підготувати умови для переходу до страхової моделі (соціального медичного страхування).

Основні завдання та заходи на 2013 рік

залучення позабюджетних коштів для поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, зокрема, проведення ремонтів приміщень, оснащення сучасним медичним обладнанням;

· Забезпечення необхідним обладнанням та кадрами.

· Потребує негайної добудови 3-х поверховий корпус Гребінківської районної лікарні, де буде розміщено поліклінічне відділення з сучасним обладнанням і денним стаціонаром на 25 ліжок.

3.4.2. Освіта, підтримка сім’ї, дітей і молоді

Мережа закладів освітньої галузі селища включає в себе: Гребінківську районну гімназію, Гребінківську ЗОШ І-ІІІ ст.,  Гребінківський міжшкільний навчально – виробничий комбінат, Гребінківську філію Васильківської районної ДЮСШ, Центр дитячої та  юнацької творчості.

Головні цілі на 2013 рік

Продовження роботи у напрямку модернізації галузі освіти Васильківського району, що дасть змогу забезпечити кожній дитині рівний доступ до якісного навчання та виховання.

Основні завдання та заходи на 2013 рік

У галузі дошкільної освіти:

створення у дошкільних навчальних закладах належних умов для навчання дітей 3-5-річного віку;

використання всіх приміщень дошкільних навчальних закладів за призначенням відповідно до освітніх потреб населення регіону (вивільнення від оренди, виведення, по можливості, перших класів та інших структур з території дошкільних закладів).

§ створення умов для отримання дошкільної освіти дітям з обмеженими фізичними  можливостями .

У галузі загальної середньої освіти:

подальша реалізація заходів “Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки” (затверджена рішенням Київської обласної ради від 24.03.2011 № 060-05-VІ);

формування освітніх округів (освітніх територій), які покликані досягти бажаної раціоналізації за допомогою посилення взаємодії між окремими школами, а також забезпечення спільної участі шкіл у плануванні розвитку освітнього процесу на своїй території;

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів довідковою літературою, демонстраційними таблицями, дидактичними матеріалами, інструментами, приладами, моделями, технічними засобами навчання;

§ впровадження профільного та допрофільного навчання;

§ забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів новими підручниками, довідковою літературою, демонстраційними таблицями, дидактичними матеріалами, інструментами, приладами, моделями, технічними засобами навчання;

§ заміна та оновлення шкільних меблів відповідно до потреб.

У галузі позашкільної освіти:

моніторинг ринку праці, вивчення потреб підприємств, установ і організацій у кваліфікованих фахівцях, забезпечення розвитку трудового потенціалу;

забезпечення кваліфікованими робітничими кадрами через створення центрів професійно-технічної освіти;

забезпечення надання якісної професійної освіти, оновлення змісту професійної освіти;

співпраця професійно-технічних навчальних закладів з підприємствами-замовниками робітничих кадрів, службою зайнятості.

§ поліпшення матеріально-технічної бази гуртків, секцій, студій ;

§ забезпечення позашкільних навчальних закладів відповідно до їх освітніх потреб програмно-методичним супроводом.

Мережа класів Гребінківської районної гімназії на 2012-2013 н.р.

Клас

Кількість учнів

Кількість класів

Кількість груп при поділі

5

17

1

2

6

10

1

1

7

18

1

2

8

19

1

2

9

18

1

2

Всього ІІ ст.

81

5

10

13

1

1

11

19

1

2

Всього ІІІ ст.

32

2

Загальна кількість

113

7

МЕРЕЖА

класів Гребінкіської ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2012-2013 навчальний рік

Клас

К-сть учнів

у класах

З них

Всього учнів у паралелі

ПІП

Класного керів.

Хлоп.

Дівч.

1-А

24

9

15

82

Лисюченко Р.І.

1-Б

29

12

17

Усенко Л.І.

1-В

29

17

12

Куценко О.А.

2-А

28

15

13

84

Сілецька О.В.

2-Б

28

13

15

Линник Л.М.

2-В

28

16

12

Марченко Л.А.

3-А

24

14

10

72

Невзгляденко Л.О.

3-Б

20

11

9

Гонор Т.А.

3-В

28

15

13

Руденко Н.М.

4-А

28

10

18

80

Бойченко Л.І.

4-Б

24

8

16

Желяк М.О.

4-В

28

15

13

Волошина Т.М.

5-А

28

9

19

53

Мельник О.М.

5-Б

25

11

14

Кириленко Ю.Б.

6-А

21

11

10

6-Б

21

10

11

63

Яковенко Т.В.

6-В

21

10

11

Пльондер О.А.

Пащенко Ю.Г.

7-А

28

11

17

49

Москалюк Н.В.

7-Б

21

11

10

Радзієвська Н.А.

8-А

24

13

11

45

Мушта В.О.

8-Б

21

12

9

Войтенко С.І.

9-А

28

16

12

9-Б

14

8

6

64

Школенко Ю.І.

9-В

22

13

9

Бура В.М.

10-А

20

10

10

Ковальчук В.О.

10-Б

18

12

6

38

Забарна Р.В.

11-А

22

10

12

Сергієнко С.А.

11-Б

23

10

13

45

Шестопал С.П.

Зуб Н.М.

Разом

674

332

342

670

Центр дитячої та юнацької творчості

У 2012 році актуальним для педагогів ЦДЮТ є ряд завдань, над вирішенням яких працюватиме колектив, а саме:

– сприяння формуванню життєвих цінностей вихованців;

– забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку, формування здорового способу життя;

– забезпечення умов для розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу дітей, сприяння самоорганізації вихованців шляхом розкриття їх природних здібностей.

У 2012 році в ЦДЮТ для дітей селища працюватимуть 29 навчальних груп гуртків, в яких навчатимуться 535 дітей. Гуртки працюватимуть на базі: ЦДЮТ, Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст., Гребінківської районної гімназії, дитячий будинок “Горобинка”, ДНЗ “Казочка”.

3.4.3. Культура і туризм

Галузь культури забезпечує на території селища реалізацію державної політики у сфері культури і мистецтв, бібліотечної роботи, прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг для кожного громадянина.

Мережа складається із наступних  закладів: Будинок культури, клуб ВАТ “Саливонківський цукровий завод”, 4 бібліотеки,  1 спеціалізований мистецький навчальний заклад (Гребінківська школа естетичного виховання), 3 народних хорових колективи.

Розвиток мережі закладів культури по смт Гребінки на  2013 рік

№ п/п

Назва селищних і сільських рад

Всього закладів культури

Будинки культури

Клуби

Бібліотеки

Школи ес-тетичного виховання

одиниць

оди-ниць

місць

оди-ниць

місць

оди-ниць

книж-ковий фонд

оди-ниць

місць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Гребінківська

1

1

102

––

––

4

30861

1

200

В основу діяльності закладів культури селища покладено реалізацію районних, обласних програм поповнення бібліотечних фондів, сприяння діяльності осередків Національних творчих спілок, охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини, розвитку музейної справи, паспортизації об’єктів культурної спадщини.

Головні цілі на 2013 рік

Забезпечення на території селища реалізації  політики у сфері культури і мистецтва особливо з питань охорони культурної спадщини, збереження мережі та кадрів закладів культури, розвитку туристичної галузі, підвищення культурного   рівня жителів селища.

Основні завдання та заходи на 2013 рік

створення економічних та організаційних умов для збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів, діяльності майстрів народного мистецтва в селищі;

зміцнення матеріально-технічної бази галузі культури;

формування сучасної інфраструктури бібліотечної справи, запровадження у діяльності бібліотек сучасних інформаційних технологій;

забезпечення повноцінного комплектування та збереження бібліотечних фондів.

Головним завданням бібліотек селища  на 2013 рік є:

· Покращення обслуговування читачів;

· Робота з книжковим фондом, мета якої зробити його цікавим для читача;

· Удосконалення та розширення інформаційної роботи з бібліотеками ;

· Врахування в своїй роботі  та районних Програм на 2012 рік, ювілейних та знаменних дат.

Туризм.

Стан і тенденції розвитку. Гребінки завдяки своєму географічному положенню та особливостям історичного розвитку, має можливості для розвитку туризму.  Селище з гарними краєвидами, річкою Протока,  ставками, своєрідним природним ландшафтом представляє інтерес для туристів.

3.4.4. Фізична культура і спорт

Виконавчий комітет селищної ради здійснює заходи щодо реалізації на території селища державної політики у сфері фізичної культури і спорту через Раду культурно-спортивного комплексу селища. На території Гребінківської селищної ради розташовані наступні спортивні споруди:

– селищний стадіон;

– майданчик для гри в міні-футбол на території Гребінківської районної гімназії, збудований за сприяння Федерації футболу України;

– спортивний зал в приміщенні Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст., оснащений нестандартним обладнанням (три канати, шведські стінки в кількості 12 шт., колода, кінь, козел, тенісні столи в кількості 3 шт., штанги в кількості 2 шт., гирі вагою 16 кг та 24 кг);

– спортивний майданчик на території Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст., на якому розміщено три площадки для гри в міні-футбол, дві міні-площадки для гри в баскетбол, смуга перешкод, чотири перекладини, бруси паралельні і різновисокі, сектор для стрибків в довжину;

– спортивний зал на території ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”.

Майже всі перераховані споруди знаходяться в задовільному технічному стані і ефективно використовуються як в навчальному процесі, так і для фізичного виховання різних верств населення, проведення спортивних змагань селищного та районного рівнів.

Головні цілі на 2013 рік

Створення умов для підвищення рівня фізичного розвитку населення, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів, розвитку та зміцнення спортивної інфраструктури селища.

Основні завдання та заходи на 2013 рік

-фінансування проведення спортивних змагань з різних видів спорту в чемпіонатах району, спартакіадах, команд селища з футболу, волейболу, баскетболу за рахунок дольової участі підприємств і організацій різних форм власності;

§ проведення традиційного турніру з міні-футболу серед загальноосвітніх шкіл Васильківського району, присвяченого пам’яті депутата Гребінківської селищної ради Вереньова І.А. ;

§ проведення традиційної легкоатлетичної естафети, присвяченої 68-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

§ проведення футбольного турніру серед ветеранів, присвяченого пам’яті Васильєва М.В.;

§ підвищення кваліфікації кадрів для заняття спортивно-масовою роботою, збереження ї  та удосконалення  наявної  матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

§ залучення до заняття спортом  дітей та молоді.

3.5. Розвиток реального сектору економіки

3.5.1. Промисловість

Основними бюджетоутворюючими промисловими підприємствами є: ПАТ “Саливонківський цукровий завод”, ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод“.

Основними проблемами у розвитку промислового комплексу є:

–    висока  зношеність  основних  виробничих   фондів   в  промисловості, тенденція   до   випереджаючого   вибуття   основних   засобів   над   їх надходженням;

– висока енергоємність продукції промисловості, яка негативно впливає на
конкурентоспроможність товарів;

– залежність основних бюджетозабезпечуючих промислових підприємств від кон’юнктури зовнішнього ринку.

Головні цілі на 2013 рік

Нарощування обсягів виробництва та освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, що користується попитом як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Широке впровадження енергозберігаючих технологій, проведення реконструкції та технічного переоснащення діючих підприємств, введення у дію нових виробничих потужностей з використанням ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій.

Основні завдання та заходи на 2013 рік

стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості шляхом ефективного використання місцевого ресурсного потенціалу;

підтримки стабільного функціонування основних бюджето­утворюючих підприємств.

§ технологічна модернізація підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

§ відновлення докризових обсягів випуску продукції на бюджетоутворюючих підприємствах, які працювали неповний робочий тиждень або неповний робочий день і, внаслідок цього, мали низький рівень використання виробничих потужностей; подальше нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення асортименту та підвищення її якості на підприємствах

§ удосконалення організації участі  промислових підприємств у виставково-ярмаркових заходах;

– повна реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на  оновлення основних фондів підприємств, встановлення нового обладнання, яке базується на нових технологіях.

3.5.2. Агропромисловий комплекс

Важливим сектором економіки селища є аграрний. Основу аграрного комплексу селища складають два сільськогосподарських підприємства – СТОВ “Гребінківське” та ДП ДГ “Саливінківське”.

Головні цілі на 2013 рік

Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу, зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства, створення конкурентоспроможного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки.

Основні завдання та заходи на 2013 рік

впровадження ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур;

удосконалення інфраструктури зернового ринку;

розвиток кредитно-фінансових механізмів підтримки сільгоспвиробників;

підвищення родючості ґрунтів за рахунок впровадження біологічного землеробства та застосування мінеральних добрив;

впровадження інвестиційних та інноваційних проектів;

§ створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення на основі єдиної системи земельного кадастру, як це передбачено у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки;

§ налагодження ефективної співпраці інвесторів на реалізацію  інвестиційних проектів у галузі сільського господарства;

§ отримання високих врожаїв без застосування хімічних добрив та засобів захисту рослин;

§ проведення  виставково-ярмаркової діяльності задля підвищення конкурентоспроможності;

§ забезпечення сталого розвитку сільських територій та підвищення рівня життя сільського населення.

Зростання обсягів виробництва продукції рослинництва відбудеться, в основному за рахунок впровадження нових технологій, збільшення посівних площ.

3.6. Фінансові ресурси

Фінансові ресурси селища Гребінки визначаються потенціалом підприємств і організацій селища, надходженнями податків і зборів до селищного бюджету. Найбільш бюджетоутворюючими підприємствами по результатам 2012 року є ПАТ “Цукропроммеханізація”, бюджетні організації – гімназія, ЗОШ І-ІІІ ст., лікарня.

Відповідно до Закону України ” Про державний бюджет України на  2013 рік”, бюджету Васильківського району на 2013 рік,  установлено загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2013 рік у сумі 5270,000 тис. грн., у тому числі :

– обсяг доходів загального фонду – 4111,800 тис.грн. ;

– спеціального фонду – 1158,200 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку в сумі 600,0 тис.грн.

Головні цілі на 2013 рік

На 2013 рік основним вагомим рушієм економічного і соціального розвитку селища у фінансовій галузі є проведення структурних економічних реформ базових секторів економіки, модернізація інфраструктури, підвищення рівня життя населення в умовах реформування систем освіти, охорони здоров’я, пенсійного страхування та соціального захисту, поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для надходження інвестицій.

Основним програмним документом, який визначає основні напрями бюджетної політики на 2013 рік є Бюджетний Кодекс України та Податковий Кодекс України.

Основними цілями розвитку фінансової галузі є:

удосконалення бюджетного законодавства в частині забезпечення розвитку середньострокового бюджетного планування та програмно-цільового методу бюджетування, застосування форм і методів управління бюджетними коштами, зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів, посилення відповідальності учасників бюджетного процессу;

розширення податкової бази завдяки ліквідації адміністративних перешкод розвитку бізнесу;

зменшення диспропорції та створення сприятливих умов для зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів селища;

Збільшення надходжень планується досягти завдяки подальшому нарощуванню виробництва у провідних галузях народного господарства, зокрема промисловому виробництві, збільшенню фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, збільшенню надходжень плати за землю  (затвердження оновленої нормативної грошової оцінки землі перезаключення  договорів – оренди).

Основні завдання та заходи на 2013 рік

проведення щоденного моніторингу повноти, системності та своєчасності сплати податків і зборів до районного бюджету при забезпеченні їх збалансованості відповідно до темпів зростання економічних показників району;

здійснення поглибленого аналізу виконання місцевих бюджетів, виявлення додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному обсязі бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв бюджетних установ;

вжиття заходів щодо скорочення податкового боргу, подоланню збиткової діяльності суб’єктів господарювання;

спільно з органами місцевого самоврядування забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг отримання легальних доходів, недопущення її виплати у не грошовій (натуральній) формі;

підвищення рівня безготівкових розрахунків шляхом створення умов для здійснення безготівкових розрахунків, зокрема з використанням платіжних карток, систем дистанційного обслуговування, підчас сплати податків і зборів та здійснення інших платежів на користь держави;

продовження роботи з виявлення найманих осіб без належного оформлення трудових угод з працедавцями та залучення громадян до державної реєстрації;

впровадження програмно-цільового методу для складання і виконання районного бюджету;

§ щоквартальне нарощування доходів державного та місцевих бюджетів при забезпеченні їх збалансованості відповідно до темпів зростання макроекономічних показників;

§ налагодження  відносин із платниками податків та подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів;

§ забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджетів усіх рівнів;

§ проведення цілеспрямованої роботи по скороченню податкового боргу, подоланню збиткової діяльності суб‘єктів господарювання;

§ спільно з  органами податкової інспекції, фінансовим управлінням  продовжувати  роботу щодо вдосконалення заходів з легалізації виплати заробітної плати, недопущення її виплати у не грошовій (натуральній) формі;

§ посилення контролю за правомірністю обчислення та справляння орендної плати за землю до місцевих бюджетів;

§ проведення роботи щодо виявлення найманих осіб без належного оформлення трудових угод з працедавцями та залучення громадян до державної реєстрації;

§ недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;

§ забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв, скорочення видатків місцевих бюджетів, передбачених на транспортні послуги, зв’язок, тощо.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку селища на 2013 рік містить важливі завдання, які, у першу чергу, спрямовані на вирішення соціальних проблем мешканців селища.

Забезпечення виконання основних завдань та заходів Програми, сприятиме реалізації в районі Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, шляхом подальшого фінансового оздоровлення підприємств провідних галузей економіки району, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, активізації діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу та, на цій основі, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що дасть можливість досягти позитивних зрушень у соціальній сфері та призведе до більш високого рівня соціально-економічного розвитку Васильківського  селища.

Заступник селищного голови                                 В.М.Руденко

Категорія: Рішення сесій