• 02nd, Четвер, Лютий 2012

 

 

    ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

                ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                            Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2011 рок                                                   № 78

смт Гребінки

Про затвердження Правил функціонування

        кладовища селища Гребінки

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника селищного голови Руденка В.М., відповідно до п. 11 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, абзацу 6 статті 23 Закону України “Про поховання і похоронну справу”, виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

            1. Встановити Правила функціонування кладовища селища Гребінки згідно з додатком № 1, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

            2. Затвердити наступний режим роботи селищного кладовища: з 8.00 до 21.00.

            3. Рекомендувати Гребінківській селищній раді внести відповідні зміни до Правил благоустрою території по забезпеченню чистоти і порядку в селищі Гребінки.

 

                        Селищний голова                                        Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

 

 

 

 

                           

 

                                

 

 

 

 

 

                                   Додаток № 1

                                 до рішення виконкому

                                 Гребінківської  селещної 

                                 ради від         30.09.2011                                       № 78

                     

            

   ПРАВИЛА    функціонування кладовища селища Гребінки

 1. Поховання   померлих   чи   їх   праху   після  кремації
здійснюється лише на підставі Свідоцтва про смерть.  В особливих випадках як виключення дозволяється поховання за письмовим дозволом відповідальних осіб виконавчого комітету Гребінківської селищної ради.

     2. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного

місця проживання,  знайдених трупів,  а також невпізнаних трупів у

випадку  відсутності  родичів  або осіб та організацій,  що можуть

взяти  на  себе  організацію  поховань,  здійснюється  з  вимогами

Положення  про  порядок  виявлення,  обліку  і  поховання померлих

одиноких громадян України, яке затверджується Держжитлокомунгоспом

України.

     При похованні трупів невпізнаних громадян складається акт,  в

якому  зазначається стать невідомого,  час виявлення трупа,  час і

місце поховання,  вказується номер ділянки,  ряду і могили,  номер

свідоцтва про смерть та причина смерті. Аналогічний запис робиться

в книзі реєстрації поховань на кладовищі.

     Акт підписується  представником  органів  внутрішніх  справ і

адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ”.  Перший  екземпляр вручається   представнику органів  внутрішніх  справ  для  прилучення  до  карної справи або справи про з’ясування особи невідомого,  а другий  зберігається  в облікових документах кладовища (ритуальної служби).

     На місці  поховання  невідомого  громадянина   встановлюється

металева  табличка (залізобетонний наголовник,  плита та ін.),  на

якій зазначається номер  ділянки,  ряду  і  могили,  реєстраційний

номер трупа і дата поховання.

     3. За зверненням  Виконавця  волевиявлення  чи  особи,  яка
взяла  на  себе  зобов’язання  поховати  померлого,  на  території
кладовища для жителів селища безоплатно виділяється місце для поховання померлого. Поховання іногородніх здійснюється тільки за письмовим дозволом селищного голови або відповідальних осіб виконавчого комітету на платній основі згідно рішення Гребінківської селищної ради.

     На бажання  Виконавця  волевиявлення  чи особи,  яка взяла на
себе зобов’язання поховати померлого жителя селища, іногороднього, дозволяється залишити не більше двох резервних місць  на платній основі за письмовим дозволом селищного голови або відповідальних осіб виконавчого комітету. В окремих непередбачених випадках при похованні громадян рішення приймаєтья відповідальними працівниками селищної ради.

     4. Забороняється здійснювати    поховання     інших     померлих (підпоховання), встановлення намогильної споруди без згоди
користувача   місця   поховання   (користувача   місця   родинного
поховання).

 

     5. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

     6. Довжина  могили для дорослого встановлена в розмірі 2,2  
метра,  ширина – 1 метр, відстань між могилами – 0,4 метра,  глибина – не менше1,5м від поверхні землі до кришки труни . Інші розміри повинні відповідати  Схемі поховань на селищному кладовищі. У  разі  поховання  померлих  дітей  розміри  могили  можуть  бути відповідно зменшені.

     7. Кожне  поховання  та   перепоховання   реєструється   в
спеціальній  Книзі  реєстрації  поховань  та перепоховань померлих
громадян(далі Книга реєстрації).Запис до Книги реєстрації здійснюється за роками,у цілому по кладовищу. Усі графи Книги реєстрації обов’язково заповнюються чорним або фіолетовим чорнилом. Виправлення написаного  в Книзі реєстрації допускається тільки за дозволом селищного голови.  Книга реєстрації має бути прошнурованою,  пронумерованою  та  скріпленою печаткою. Книга  реєстрації  зберігається  на  кладовищі постійно,а в разі ліквідації кладовища – передається на зберігання до архіву виконавчого комітету.

     Виконавцем ведення Книги реєстрації в селищі є працівник кладовища, посада якого входить до штатного розпису КП “Гребінківське ЖКГ”.
     8. Перепоховання   останків   померлих   допускається    у
виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

     Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання  останків
померлого користувач місця поховання подає такі документи:

     заяву користувача з обґрунтуванням причин перепоховання;

     висновок Головного лікаря Державного закладу “Васильківська районна санітарно-епідеміологічна станція” про можливість ексгумації;

     лікарське свідоцтво про смерть;

     дозвіл виконавчого органу відповідної селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.

     За результатами  розгляду   поданих   документів   виноситься
рішення   про  перепоховання  останків  померлого  на  інше  місце
поховання чи,  у разі відсутності підстав,  видається  користувачу
обґрунтована письмова відмова.

     Адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ”  забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

     Ексгумація здійснюється,  як правило, у зимовий період, через  три роки після поховання. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника,  участь якого при проведенні перепоховання  забезпечує користувач.

     Винятком з правил є перепоховання  урни  з  прахом,  а  також
ексгумація   трупа,   яка   здійснюється  згідно  із  статтею  192
Кримінально-процесуального кодексу України.

     Після ексгумації   могила  повинна  бути  засипана,  поверхня
ґрунту розрівняна та засіяна травою.

     Про виймання  останків  із  могили  робиться  запис  у  Книзі
реєстрації, а при похованні в іншому місці робиться новий запис до
Книгиреєстрації.

     9. На   могилах  (місцях  родинного  поховання),  у  межах
наданої  земельної  ділянки,  можуть  установлюватися   намогильні
споруди та елементи благоустрою могили.

     Для установлення   намогильної   споруди   користувач   місця
поховання  подає  до  КП “Гребінківське ЖКГ”  або  виконавчого  органу     оригінал свідоцтва про смерть похованого.    

     Після виконання  робіт  з  облаштування   могили   користувач
зобов’язаний  забезпечити  прибирання  території  біля  могили  та
винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

     Установлені намогильні  споруди  реєструються КП “Гребінківське ЖКГ” в Книзі обліку намогильних споруд.   Термін зберігання Книги обліку намогильних споруд постійний. Записи до Книги обліку проводяться по роках. Заповнюється Книга обліку в одному примірнику.

     Усі намогильні споруди,  що встановлюються на могилі, повинні
відповідати стандартам та технологіям, а також даним Правилам.

 

    10. На селищному кладовищі забороняється:

      – встановлення огорож;

      – порушувати розміри місць поховань, встановлених п. 5 даних Правил та Схемою поховань на селищному кладовищі;

      – користуватися автомобільним транспортом, мотоциклами, велосипедами; катання на санках, коньках і лижах;

      – самовільне встановлення намогильних споруд;

      – порушувати тишу і спокій;

      – проводити обрізування, посадку та перепосадку дерев, кущів без погодження а адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ”; 

      – вигул та випас тварин;

      – розпалювати багаття, брати грунт різати дерн, довго зберігати будівельні та інші матеріали (крім спеціально відведених для цього місць;

      – перебувати на території після закриття кладовища.

    11. Наруга над могилою, а також викрадення предметів, які

знаходяться в могилі  або  на  ній,  карається  законом.  Винні  в

скоєнні  зазначених  злочинів  підлягають  затриманню  і  передачі

представникам органів внутрішніх справ  для  притягнення до карної

відповідальності.

    12. Особи, винні в порушенні п. 10 даних Правил, притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    13. Адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ”   має право:

     а) прибрати лави,  столи,  дерева, кущі та квіти, встановлені

(висаджені) в проходах між могилами;

     б) вимагати від відвідувачів кладовища виконання встановлених

 цих правил та рішень органу місцевого самоврядування.

    14. У  випадку  незадовільного  утримання  могили тривалий

час,  по  закінченні   річного   строку   з   моменту   письмового

повідомлення   її   власника,   комісією   в  складі  представника

виконкому селищної ради, КП “Гребінківське ЖКГ”  та санепідемстанції   складається   акт,   після  затвердження  якого власник притягується до адміністративної відповідальності згідно ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

          15. Адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ” зобов’язана знайомити  його  відвідувачів і власників могил з їх правами  та  обов’язками   і   вимогами   цих   Правил   щодо установлення  намогильних споруд,    утримання та благоустрою місць поховання.

 

 

 

Категорія: Рішення сесій