• 02nd, Вівторок, Липень 2013

Про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Гребінківської селищної ради про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

З метою запровадження економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, відповідно до Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, постанови КМУ від 26.07.2006 р. № 1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, постанови КМУ від 12.07.2006 р. № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”, постанови КМУ від 20.05.2009 р. № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”. для забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики, на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись п.п 2 пункту „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Гребінківської селищної ради (рішення від 29.04.2013 р. № 28):

ВИРІШИВ:

  1. Встановити наступні тарифи на житлово-комунальні послуги, які надаються КП „Гребінківське ЖКГ” виконкому Гребінківської селищної ради споживачам у смт. Гребінки:

1. 1. Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води:

для І групи споживачів (населення):

при наявності засобів обліку: 4,15 грн. за 1 куб.м;

при відсутності засобів обліку: 29,75 грн. за 1 особу в місяць;

для ІІ групи споживачів (бюджетні організації): 4,61 грн. за 1 куб.м;

для ІІІ групи споживачів (госпрозрахункові організації): 4,99 грн. за 1 куб.м;

1. 2. Тариф на послугу з вивезення побутових відходів:

для І групи споживачів (населення): 81,07 грн. за 1 куб.м;

для ІІ групи споживачів (бюджетні організації): 90,08 грн. за 1 куб.м;

для ІІІ групи споживачів (госпрозрахункові організації): 97,60 грн. за 1 куб.м;

для мешканців багатоповерхових будинків : 10,13 грн. за 1 особу в місяць;

1. 3. Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: 1,69 грн. за 1 кв.м загальної площі в місяць.

2. Встановити наступну структуру тарифу на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (за 1 кв.м загальної площі в місяць):

прибирання сходових клітин та прибудинкової території – 0,812 грн.;

технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання – 0,175 грн.;

технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водовідведення – 0,183 грн.;

поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період – 0,243 грн.;

дезінсекція – 0,08 грн.;

послуги трактора – 0,194 грн..

3. Комунальні послуги та послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надавати постійно. Відповідно до встановлених правил.

4. Дане рішення набирає чинності через місяць після опублікування.

5. КП „Гребінківське ЖКГ” виконкому Гребінківської селищної ради оприлюднити це рішення в громадсько-політичній газеті „Життя і слово”.

6. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на заступника селищного голови Руденка В. М.

Гребінківський селищний голова                           Н. С. ЗБАРАЩЕНКО

Аналіз регуляторного впливу

Назва регуляторного органу – виконавчий комітет селищної ради.

Назва документа – «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій».

Розробник аналізу регуляторного впливу – КП «Гребінківське ЖКГ» . На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про житлово-комунальні послуги», постанови КМУ від 26.07.2006 р. „1010 Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, постанови КМУ від 12.07.2006 р. № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”, постанови КМУ від 20.05.2009 р. № 529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” підготовлено аналіз очікуваних результатів від впорядкування тарифів, що надаються селищним комунальним підприємством КП «Гребінківським ЖКГ».

Опис проблеми

На сьогоднішній день на підприємстві склалася критична ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів на оплату послуг їх фактичній собівартості. З часу прийняття діючих тарифів мінімальна заробітна плата на 58 % та згідно розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням послуги з вивезення побутових відходів, вартість послуги зросла на 10 % та згідно розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат з холодного водопостачання вартість відповідної послуги зросла на 13 %. Як наслідок, підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах (отриманих від реалізації наданих послуг), в результаті чого зростає заборгованість по сплаті ПДВ та ПФУ. Така ситуація ставить під загрозу стабільність роботи підприємства. Так, за підсумками роботи за 1 півріччя 2012 року порівняно з 1 півріччям 2013 року витрати підприємства збільшилися на 47% (92 тис грн.).

Негативним наслідком невідповідності тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій рівню економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво є збільшення рівня зносу основних засобів підприємства, відповідно зниження якості обслуговування споживачів. Через значну зношеність внутрішньобудинкових мереж відбуваються перерви у наданні послуг споживачам. Для своєчасного та якісного надання послуг вкрай необхідно врегулювати тарифи, які б відшкодовували планові витрати підприємства.

Цілі регулювання

Запропонованим проектом рішення виконавчого комітету селищної ради „Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги” пропонується встановити тарифи для населення селища.

Прийняття даного рішення дає змогу привести тарифи на житлово-комунальні послуги до рівня, що забезпечить:

утримання якості надання послуг на рівні нормативної;

беззбиткову діяльність КП «Гребінківське ЖКГ» відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

стримування темпів зносу основних засобів.

Механізми регулювання та заходи досягнення мети

Дану проблему можливо вирішити шляхом приведення у відповідність доходів підприємства витратам на надання послуг. Це можливо зробити двома шляхами:

1. Для покриття витрат підприємства можливе виділення коштів з селищного бюджету у вигляді дотації на покриття різниці між вартістю послуг для населення та діючим тарифом, але кошти селищного бюджету не покривають в повному обсязі витрати підприємства.

2. Підвищення економічно обґрунтованих тарифів, яке пропонується для розгляду.

Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення селища. Рішення виконавчого комітету селищної ради «Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», у разі його прийняття, буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого мешканцям селища буде проводитись нарахування плати за житлово-комунальні послуги.

Альтернативи та їх оцінка

Якщо проблему не вирішувати і залишати тарифи без змін, то підприємство може збанкрутувати. Такий варіант неприйнятний. Відсутність коштів не дасть змоги підприємству оновлювати основні засоби та підвищити якість надання послуг.

Строк чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.

Показники результативності регуляторного акта

Показниками ефективності регуляторного акта будуть:

задоволення потреб мешканців у наданні житлово-комунальних послуг належної якості;

створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку підприємства;

спроможність підприємства своєчасно сплачувати за паливо-енергетичні ресурси та матеріали;

забезпечення вчасної виплати заробітної плати;

забезпечення своєчасної сплати податків до бюджету.

Заходи відстеження регуляторного акта

Періодичне відстеження результативності вказаного рішення буде проведено через рік після набрання чинності даного акта.

Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою:

08662, Київська обл., Васильківський р-н, с. м. т. Гребінки, вул. Леніна, 2,

КП «Гребінківське ЖКГ»

Категорія: Рішення сесій