• 10th, Вівторок, Березень 2015

Аналіз регуляторного впливу

Назва регуляторного органу – виконавчий комітет Гребінківської селищної ради.

Назва документу –« Про встановлення тарифів на послугу «Холодне водопостачання».

Розробник аналізу регуляторного впливу – ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод. На виконання Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 ”Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги“, Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 269 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, керуючись п.п. 2 п. “а” ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підготовлено аналіз очікуваних результатів від впорядкування тарифів, що надаються селищним підприємством ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод».

Опис проблеми

На сьогоднішній день на підприємстві склалася критична ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів на оплату послуг їх фактичній собівартості. З часу прийняття діючих тарифів згідно розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням послуги з водопостачання їх вартість зросла в 4,38 рази (вартість електроенергії зросла в 4,94 рази, заробітна плата в 3,25рази). Як наслідок, підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах (отриманих від реалізації наданих послуг). Така ситуація ставить під загрозу стабільність надання даних послуг.

Для своєчасного та якісного надання послуг вкрай необхідно врегулювати тарифи, які б відшкодовували планові витрати підприємства.

Цілі регулювання

Запропонованим проектом рішення виконавчого комітету селищної ради «Про  погодження тарифів на холодне водопостачання » пропонується встановити тарифи для населення селища

Прийняття даного рішення дає змогу привести тарифи на послугу «Холодне водопостачання» до рівня, що забезпечить:

утримання якості надання послуг на рівні нормативної;

беззбиткову діяльність ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

стримування темпів зносу основних засобів.

Механізм регулювання та заходи досягнення мети

Дану проблему можливо вирішити шляхом приведення у відповідність доходів підприємства витратам на надання послуг.

1. Для покриття витрат підприємства можливе виділення коштів з селищного бюджету у вигляді дотації на покриття різниці між вартістю послуг для населення та діючим тарифом, але селищний бюджет не має коштів  на покриття витрат підприємства.

2. Підвищення економічно обґрунтованих тарифів, яке пропонується для розгляду.

Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про встановлення тарифів на послугу з централізованого водопостачання холодної води для населення селища. Рішення виконавчого комітету селищної ради «Про встановлення тарифів на холодне водопостачання», у разі його прийняття, буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого мешканцям селища буде проводитись нарахування плати за послугу водопостачання.

Альтернатива та їх оцінка

Якщо проблему не вирішити і залишити тарифи без змін,  підприємство змушене буде припинити здійснювати послуги з водопостачання. Такий варіант неприйнятний. Відсутність коштів не дасть змоги підприємству оновлювати основні засоби та підвищити якість надання послуг.

Показники результативності регуляторного акта

Показники ефективності регуляторного акта будуть:

задоволення потреб мешканців у наданні послуг з водопостачання належної якості;

створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку підприємства;

спроможність підприємства своєчасно сплачувати паливо- енергетичні ресурси та     матеріали;

забезпеченість своєчасної сплати податків до бюджету.

Заходи відстеження регуляторного акта

Періодичне відстеження результативності  вказаного рішення буде проведено через рік після набрання чинності даного акта.

Планові тарифи на послугу “Холодне водопостачання” на 2015 рік

Тариф на послугу «Холодне водопостачання» розрахований за 1 кубічний метр. Згідно ДБН В.2.5-64:2012 норма споживання води в разі відсутності водолічильника становить 210 літрів на добу на одну людину. В вартість 1 м3 води не входить обслуговування внутршньобудинкових водомереж та мереж від центрального водогону до будинків приватного сектору.

Виконком селищної ради (рішення від 28.02.2015 року № 12) вирішив Погодити наступні розміри тарифів на холодне водопостачання , що надає ПАТ  ”Гребінківський машинобудівний завод“ (розміри тарифів можуть бути змінені після їх розгляду відповідно з Порядком встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги) :

І група споживачів (населення) – 4,38 грн. за 1 кубічний метр;

ІІ група споживачів (бюджетні установи) – 4,50 грн. за 1 кубічний метр;

ІІІ група споживачів (інші організації) – 5,09 грн. за 1 кубічний метр.

Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються в

письмовому вигляді протягом 14 днів з дня оприлюднення за адресою:

08662, Київська обл., васильківський р-н, смт Гребінки,  вул. Білоцерківська,5,

ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод»

Категорія: Рішення сесій