• 26th, Четвер, Березень 2015

Додаток № 1

до рішення сесії Гребінківської селищної ради

від 16 березня 2015 № 403-XXVIIIVI

ПІДСУМКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СЕЛИЩА ГРЕБІНКИ ЗА 2014 РІК

смт Гребінки

2015 рік

ПРО ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ СЕЛИЩА ЗА 2014 РІК

Шановні депутати, запрошені!

Програма соціально-економічного розвитку селища на 2014 рік була розроблена виконавчим комітетом селищної ради і затверджена рішенням сесії селищної ради шостого  скликання 29 квітня 2013 року. Хід виконання Програми перебував на постійному контролі виконавчого комітету. Дозвольте коротко познайомити Вас з ходом її виконання.

Промисловість

ПАТ ”Саливонківський цукровий завод

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

План 2015 рік

Темпи росту/зни-ження (±)

2014 рік до 2013 року

(%)

1

2

3

4

5

6

7

ПРОМИСЛОВІСТЬ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

тис. грн.

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

550

550

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

275

300

4.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

тис. грн.

1537

1656

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

3119

3360

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

10292,9

12096

7.

Виробництво основних видів промислової продукції

тис. грн.

8.

Виробництво товарів народного споживання (цукор)

тис. грн.

461082

496800

– продовольчі товари

т.грн

– непродовольчі товари

Будівництво

9.

Введення в дію основних фондів

тис.грн.

4782

в тому числі:

–“–

– виробничого призначення

–“–

4782

Заборгованість

10

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

90208

11

Кредиторська заборгованість

–“–

12

Заборгованість по зарплаті

–“–

На протязі 2014 року заводом проведено наступну роботу по введенню в дію нових виробничих потужностей, реконструкції та  технічному переозброєнню підприємства:

І. Реконструкція виробничих дільниць впровадження прогресивного енергоефективного обладнання та технологічних схем

Планами розвитку на 2014 рік було передбачено модернізацію станції дефектосатурації та теплової схеми на перспективну потужність – 7000 тисяч тон переробки буряків за добу.

Станція дефектосатурації. Проектна потужність – 7000 тон буряка за добу.

Апаратне оснащення технологічної схеми виконується основним технологічним обладнанням, розробленим та виготовленим ТОВ Фірмою “ТМА”.

В проекті для оснастки технологічної схеми застосовано наступне основне технологічне обладнання:

№ п/п

Назва обладнання

Тип, марка

Кількість

Примітка

1

Апарат прогресивної поперечної дефектації

ТМА-ППД-7

1

новий

2

Змішувач кавітаційний

ТМА-ПСК-6Н

1

новий

3

Апарат холодного ступеню дефектації

ТМА-ПДХ-6Н

1

новий

4

Апарат основної дефектації зі збірником фільтрованого соку І дефектації

ТМА-ОД-7

1

новий

5

Апарат соку І сатурації зі збірником нефільтрованого соку І сатурації

ТМА-ПАС-7

1

новий

6

Апарат дефектації перед ІІ сатурацією з дозрівачем

ТМА-Д-ПСВ-7

1

новий

7

Апарат соку ІІ сатурації зі збірником нефільтрованого соку ІІ сатурації

ТМА–ПСВ-7

1

новий

Випарна станція (модернізація теплової схеми). Проектна продуктивність – 6000 тон за добу.

Теплова схема базується на 5-и ступеневій випарній установці з використанням теплоти вторинної пари вакуум-апаратів І продукту (уфельної пари І продукту).

В проекті для оснастки технологічної схеми застосовано наступне технологічне обладнання:

№ п/п

Назва обладнання

Тип, марка

Кількість

Примітка

1

Плівковий випарний апарат ІV корпусу випарки.

Завод-виробник – ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”

ТВП 12-3250

1

новий

2

Підігрівник дифузійного соку вторинною парою вакуум-апаратів (уфельною парою)

ТМА-ПУ-24

1

новий

Технологічні схеми та схеми автоматичної автоматизації дефектосатурації станцій розроблені фірмою “ТМА”, погоджені з замовником і забезпечують експлуатацію станцій у виробничий період.

ІІ. Стан впровадження систем якості та безпечності харчових продуктів на підприємстві (ISO та HASSP)

Стан впровадження систем ISO та HASSP знаходяться в стані планування. На даний час виданий сертифікат відповідності продукції державною системою сертифікації УкрСЕПРО.

ПАТ ”Гребінківський машинобудівний завод

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

План 2015 рік

Темпи росту/зни-ження (±)

2014 рік до 2015 року

(%)

1

2

3

4

5

6

7

ПРОМИСЛОВІСТЬ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

тис. грн.

40329,6

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

149

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

134

4.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

грн.

292244

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

2297

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

3693,6

7.

Виробництво основних видів промислової продукції

тис. грн.

40323,3

в т.ч. обладнання

запасні частини

36859,9

3463,4

8.

Виробництво товарів народного споживання

тис. грн.

6,3

– продовольчі товари

т.грн

– непродовольчі товари

6,3

Будівництво

9.

Введення в дію основних фондів

тис.грн.

в тому числі:

–“–

– виробничого призначення

–“–

10

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

11

Кредиторська заборгованість

–“–

12

Заборгованість по зарплаті

–“–

13

Заборгованість по комунальних платежах

–“–

ПНДКК фірма КОНКОРД-ГЕЙ

п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014

рік

План 2015

рік

Темпи росту /зниження (±)

2015 рік до 2014

року (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

ПРОМИСЛОВІСТЬ

1.

Обсяг реалізації продукції в порівняних цінах

тис.

грн.

239895

140000

-99895

58

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

105

55

-50

52

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

90

47

-43

52

4.

Продуктивність праці (виробіток  на одного працівника виробничої сфери)

грн

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

7.

Обсяг реалізації основних видів продукції:

– техніка

тис. грн.

133120

70000

-63120

53

8.

Виробництво товарів народного споживання в т. ч.

тис. грн.

продовольчі товари

непродовольчі товари

БУДІВНИЦТВО

9.

Введено в дію основних фондів, в т. ч.

тис. грн.

12600

10000

-2600

79

– виробничого призначення

–  «  –

ЗАБОРГОВАНІСТЬ

10.

Дебіторська заборгованість

тис. грн.

13535

12000

-1535

89

11.

Кредиторська заборгованість

–  «  –

42478

40000

-2478

94

12.

Заборгованість по зарплаті

–  «  –

13.

Заборгованість по комунальних платежах

–  «  –

ТДВ “Агропрогрес”

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

План 2015 рік

Темпи росту/зни-ження (±)

2015 рік до 2014 року

(%)

1

2

3

4

5

6

7

ПРОМИСЛОВІСТЬ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

тис. грн.

1677

1929

+25,2

115

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

28

25

-3

89

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

20

25

+ 12595

125

4.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

грн.

83855

96450

+12595

115

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

7.

Обсяг реалізації основних видів продукції

– техніка

тис. грн.

731

1500

+76,9

205

БУДІВНИЦТВО

8

Введено в дію основних фондів, в т.ч.

–“–

– виробничого призначення

–“–

– невиробничого призначення

–“–

ЗАБОРГОВАНІСТЬ:

9

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

351

310

-41

88

10

Кредиторська заборгованість

–“–

1886

1751

-135

93

11

Заборгованість по зарплаті

55

40

-15

73

12

Заборгованість по комунальним платежам

КП “Гребінківський ККП”

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

2013 рік

%

1

2

3

4

ПОСЛУГИ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

тис. грн.

631,2

817,1

77,2

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

19

19

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

18

18

4.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

грн.

35067

43005

81,5

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

1550

1635

94,8

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

353,5

353,2

100,1

7.

Виробництво основних видів

тис. грн.

631,2

817,1

77,2

8.

Дебіторська заборгованість

тис.грн

25,3

21,5

109,3

9.

Кредиторська заборгованість

тис.грн

8,0

2,2

363,6

КП “Гребінківське ЖКГ

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

2013

%

1

2

3

4

5

ПОСЛУГИ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

грн.

886,2

816,5

8,53

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

20

17

17,64

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

20

17

17,64

4.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

1669

1776

– 6,02

5.

Фонд оплати праці

грн.

400,6

362,5

10,57

6.

Дебіторська заборгованість

грн

66,0

67,2

– 1,8

7.

Кредиторська заборгованість

грн

118

98

20,4

8.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

грн.

44,31

48,03

02- 6,

Сільське господарство

СТОВ “Гребінківське”

Виконання плану виробництва сільськогосподарських культур за 2014 рік

Посівна площа

План

Фактично

+, – до плану

% виконання

Площа, га

Урожайність, цнт/га

Валовий збір, цнт

Площа, га

Урожайність, цнт/га

Валовий збір, цнт

Зернові культури всього

1172

42,0

49100

1102

60212

+11212

122,8

Озима пшениця

724

50,0

36200

724

56,3

11130

+4566

112,6

Ячмінь

197

40,0

7880

217

51,3

11139

+3259

141,4

Гречка

251

20,0

5020

25ё

33,5

8407

+3387

167,5

Технічні – всього

661

20,0

13220

641

25,0

16017

+2797

121,2

Соя

661

20,0

13220

641

25,0

16017

+2797

121,2

Однорічні трави на з/м

РАЗОМ

1833

1883

100

План виробництва сільськогосподарських культур на 2014 рік

План

Площа, га

Урожайність, цнт/га

Валовий збір, цнт

Зернові культури всього

1117

40,0

4540

Цукрові буряки

Озима пшениця

670

50,0

33500

Ячмінь

140

40,0

5600

Овес

Гречка

307

20,0

6140

Яра пшениця

Технічні культури всього

715

20,0

14320

Цукрові буряки

Соя

715

20,0

14320

РАЗОМ

1833

Кількість працюючих – 57 чол.

Середньомісячна оплата праці – 4346 грн.

Виплачено та видано продукцією (зерно, мука, крупа)

а) на земельний пай – 1856,910 тис. грн.

б) на майонові паї – 22,777 тис. грн.

Орендна плата на земельний пай станом на 2014 рік – 5005 грн. 00 коп

ДПДГ “Саливінківське”

Продукція

Всі категорії господарств

2014 рік (факт)

2015 рік ( прогноз)

2015 рік до 2014 року

+,-

%

Зернові культури (після доробки), ц

Цукрові буряки

Озима пшениця

26762

32640

+5878

122

Ячмінь

7469

Овес

3210

Гречка

2285

2660

+375

116

Яра пшениця

4539

Зернові культури, га

Цукрові буряки

Озима пшениця

580

859

+279

148

Ячмінь

218

Овес

70

Гречка

110

140

+30

127

Яра пшениця

120

Худоба (приріст), ц

Молоко

Надій на корову (кг)

Велика рогата худоба

у тому числі:

Корови

Свині, гол.

194

200

+6

103

Кількість працюючих –   136 чол.

Середньомісячна оплата праці –    2716,00грн.

Бюджет

Бюджет Гребінківської селищної ради на 2014 рік (далі – бюджет)  був затверджений рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 28.01.2014 року № 289 – ХХІ – VI по доходах в сумі  5270,00000 грн. (Пять мільйонів двісті сімдесят тисяч триста грн. 00 коп.). в т.ч.: загальний фонд – 4876047,00 грн. та спеціальиий фонд 1561063,00 грн.

Доходи загального фонду бюджету за 2014 рік виконані у сумі 3239608,00 грн. і становить – 237993,00 грн. до затверджених річних призначень та 93,16% затверджених показників на 12 місяців. Доходи спеціального фонду виконані в сумі 1489629,00 грн. або на 87%. Разом загальний і спеціальний фонд, враховуючи зміни у прийнятому бюджеті, при плані 5196889,00 грн. виконано в сумі 4728754,00 грн., що становить 91%.

Найбільшим джерелом фінансування закріплених доходів бюджету є податок з доходів найманих працівників, на долю якого припадає 89% загальної суми зазначених доходів. Надходження цього податку за 2014 рік склало 1857559,00 грн. Доходна частина бюджету виконана по платі за землю на 98%, по державному миту на 121%.

Комітетом з конкурсних торгів селищної ради проведено процедури закупівль в одного учасника електричної енергії та природного газу на 2013 та 2014 роки, а також розпочато переговорну процедуру закупівлі електричної енергії та природного газу на 2015 рік.

Відповідно п. 5.3.6.1 Плану роботи Державної фінансової інспекції в Київській області на ІІ квартал 2014 року та на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником Васильківської об’єднаної державної фінансової інспекції Ліпінським О.А., головним державним фінансовим інспектором Васильківської об’єднаної державної фінансової інспекції  Шляховою А.М. ( направлення від 27.06.2014 року № 234), старшим державним фінансовим інспектором Васильківської ОДФІ Хаметовою О.В.(направлення від 21.08.2014 № 293), головним державним фінансовим інспектором Васильківської ОДФІ Мартиненком В.Д. (направлення від 27.08.2014 року № 299), начальником Васильківської об’єднаної Держфінінспекції Ліпінським О.А. (направлення від 09.09.2014 року № 304) проведено ревізію селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності Гребінківської селищної ради (надалі – селищна рада)  за період з 01.02.2011 року по 01.07.2014 року.

Ревізію розпочато 27.06.2014 року та закінчено 24.09.2014 року.

Порушень Гребінківською селищною радою щодо Порядку складання проекту бюджету, подання його для розгляду і затвердження радами не встановлено; проекти бюджетів складались, розглядались та затверджувались відповідно до вимог статей 75,76 Бюджетного кодексу України.

В наявності на ревізійні бюджетні роки є розписи доходів і видатків селищного бюджету, бюджетний розпис у розрізі місяців та розпорядників бюджетних коштів; затверджені кошториси та штатні розписи установ, що фінансуються з селищного бюджету.

Порушень щодо дотримання термінів ухвалення рішень про селищні бюджети ревізійного періоду не встановлено, бюджети приймались відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України.

Ревізією дотримання порядку складання звітності, в тому числі відповідності звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум касових і фактичних видатків за кодами економічної класифікації, порушень (крім тих, про які зазначено в попередніх розділах акта) не виявлено.

Фінансова звітність складалась відповідно до вимог Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказами Державного казначейства України на відповідний бюджетний рік, що підлягав ревізії.

Благоустрій, будівництво та реконструкція

Робота по благоустрою селища проводилась згідно Плану благоустрою. Двомісячник по благоустрою, озелененню та санітарній очистці селища проведено згідно рішення виконавчого комітету з 20 березня по  20травня 2014  року, хід його проведення перебував під постійним контролем виконавчого комітету. Двомісячник в основному проходив за активної участі підприємств, організацій та установ селища, громадськості та жителів селища. 21 квітня цього року в центральному парку селища розпочато проведення акції “Посади своє дерево”. В проведенні акції взяли участь працівники селищної ради, працівників бюджетних установ селища, учні Гребінківської гімназії, комунального підприємства виконкому “Гребінківське ЖКГ”, колективного підприємства “Гребінківський ККП”, жителі селища. Всього в акції взяло участь 87 чоловік, висаджено 160 берізок та закладено “Алею закоханих”. В рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте довкілля” 12 квітня 2014 року в селищі організовано та проведено День благоустрою в рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою. В акції загалом взяли участь 264 особи з 22 підприємств, організацій та установ селища. Проведено роботи по прибиранню прибудинкових територій адміністративних будівель, частини території старого кладовища по вулиці Робітнича загальною площею 3,8 га, частини території, прилеглої до берега річки Протока. Найбільш активно взяли участь у проведенні Дня благоустрою працівники наступних організацій: ПАТ “Гребінківський мащинобудівний завод”, ДП ДГ “Саливінківське”, ТДВ “Агропрогрес”, КП “Гребінківське ЖКГ”, КП “Гребінківський ККП”, ФГ “Олександра”, Васильківський районний ЦДЮТ, Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ “Казочка”, ДНЗ “Дзвіночок”, а також інші підприємства, організації та установи. Ліквідовано одне несанкціоноване сміттєзвалище, вивезено на селищне осміттєзвалище 25 кубічних метрів сміття. За участі учнів освітніх закладів приведено в належний санітарний стан території селищних парків, стадіону, Меморіалів загиблим в роки Великої Вітчизняної війни односельчанам та голодомору 1932-33 років. Активну участь в проведенні двомісячника взяли окремі жителі селища, зокрема Плоденко Володимир Вікторович, який приймав активну участь у благоустрою території нового кладовища, перевезенню каменю з гранкар’єру села Плесецьке, який встановлений на території, прилеглій до гімназії; житель селища Ібрагімов Тимур Абдулайович, за сприяння якого з каменю виконано пам’ятний знак до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка; колишній воїн-афганець Шевченко Валерій Петрович, який спільно з депутатом селищної ради Волошиним В.М. організував проведення суботників по прибиранню території посадки біля вулиці  Шевченка, яка була перетворена в смітник і прибережної зони водойми, прилеглої до вказаної вулиці; жителі селища Клоченко Василь Іванович та Федоренко Петро Михайлович, які надали матеріали для лавочок, які встановлені на пішохідній доріжці по вулиці Леніна.  За дольової участі підприємств та установ селища, а саме: ТОВ “Агронерудремпостач”, ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”, ТОВ “Ресурс-ойл”, НД та ККФ “Фірма “Конкорд-ГЕЙ”, ТОВ “Мить”, КП “Гребінківський ККП” проведено прибирання території нового кладовища. За дольовою участю підприємств селища проведено побілку дерев по вулиці Леніна. Виключенням стала адміністрація ПРАТ “Гребінки-Хлібопродукт”, яка відмовилась від виконання робіт. Також за дольовою участю працівників виконавчого комітету, працівників бібліотечних установ, КП “Гребінківське ЖКГ”, учнів Гребінківської гімназії облаштовано клумби на центральному майдані селища, на яких посаджено близько 4000 саджанців квітів. Адміністрацією ВАТ ”Саливонківський цукровий завод“ виділено безкоштовно 10 тон вапна для проведення благоустрою  селища. На протязі проведення двомісячника безкоштовно приймається сміття від населення на селищному сміттєзвалище, яке підпорядковане КП “Гребінківський  ККП. “ТОВ “Альтком” проведено  роботи по поточному ремонту доріг вулиць Індустріальна та Білоцерківська і нанесенню дорожної розмітки типу “зебра” по дорозі вулиці Леніна навпроти приміщень Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст., Гребінківської гімназії, на центральному майдані селища.

Згідно рішення виконкому від 29.08.2014 року з 15 вересня по 15 жовтня 2014 року проведено осінній місячник по благоустрою селища. Адміністрацією СТОВ “Гребінківське” проведено роботи по приведенню в належний санітарний стан території дитячого садка “Яблунька” по вулиці Карла Маркса. В рамках  місячника проведено роботи по капітальному ремонту доріг вулиць Перемоги  на суму 590855 грн. та Спартаківська на суму 396541 грн., реконструкції дороги по вулиці Ленінградська на суму 346549 грн., проведено заміну ламп освітлення вулиць Леніна, Радянська, Чехова. За кошти ПАТ “Галнафтогаз” проведено роботи по ямковому ремонту дороги по вулиці Індустріальна на суму 60000 грн. Загалом перелік виконаних робіт по благоустрою селища у 2014 році має такий вигляд:

Перелік виконаних

робіт

Одиниця

виміру

Кількість

Вартість,

грн

Примітка

Реконструкція  доріг вулиць

Реконструкція дороги по вулиці Ленінградська

кв.м

1450

346545

Виконком

Капітальні  ремонти доріг вулиць

Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Леніна

ПК 12+38,3 – ПК 13+18,3

кв.м

290

88208

Указні кошти

Капітальний ремонт дороги по вулиці Перемоги

590855

Указні кошти

Капітальний ремонт дороги по вулиці Спартаківська

396541

Указні кошти

Поточний ремонт дороги по вулиці Індустріальна

60000

ПАТ Концерн Галнафтогаз

Поточний ремонт дороги по вулиці Партизанська

99000

Указні кошти

Виконком

Реконструкція вуличного освітлення вулиці К.Маркса

235128

Поточний ремонт мережі вуличного освітлення

Встановлення штучних обмежувачів руху по вулицях Леніна, Франка

23407,20

Заміна ламп вуличного освітлення по вулицях Леніна, Радянська, Чехова

Кошти спонсорів

Встановлення лавочок на пішохідній доріжці по вулиці Леніна

Ремонт підходу до залізного містка, який з’єднує вулиці Радянська та Стаханівська

Влаштування дитячого майданчика по вулиці Кірова та спортивного обладнання на стадіоні

35874

ТОВ “МЕБІУС ГРУП”

Поточний ремонт дороги по вулиці Білоцерківська

ТОВ “Альтком”

Нанесення дорожньої розмітки типу “зебра” на пішохідних переходах по вулиці Леніна

ТОВ “Альтком”

Всього робіт на суму:

Традиційно на День селища  підведено підсумки огляду-конкурсу ”Кращий благоустрій житлового сектору“ – 2014. У цьому році переможцями стали у наступних номінаціях:

Номінація: “Кращий двірсеред багатоповерхових будинків

Жителі будинку № 36а по вулиці Леніна

Номінація: “Кращий благоустрій приватної садиби

І місце: Загородній Сергій Володимирович, вулиця Комсомольська, 2а

ІІ місце: Панченко Юрій Миколайович, вулиця Спартаківська, 22

Коваль Людмила Романівна, вулиця Партизанська, 20/1

ІІІ місце: Усенко Валентина Степанівна, вулиця Фрунзе, 5

Бровченко Олександр Миколайович, вулиця Київська, 37

Номінанти :

Назарук Валентина Петрівна, вулиця Кірова, 30

Даниленко Валентина Анатоліївна, вулиця Партизанська, 35

Нагорний Роман Володимирович, вулиця Молодіжна, 16

Янківська Ніна Омельянівна, вулиця Ворошилова, 7

Дорошенко Сергій Васильович, вулиця Леніна, 40/1

Подяки селищного голови за зразкове утримання садиб та присадибних територій також отримали:

Яровий Василь Володимирович, вулиця Київська 41

Бровченко Ніна Іванівна, вулиця Київська, 51

Ляшок Валентина Миколаївна, вулиця Київська, 53

Зубченко Галина Іванівна, вулиця Київська, 55

Відповідно до рішення організаційного комітету по встановленню пам’ятного знаку до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка біля території Гребінківської гімназії по вулиці Леніна 22 травня 2014 року споруду пам’ятного знаку було урочисто відкрито.

Товариство з обмеженою відповідальністю “МЕБІУС ГРУП”  передала на безоплатній основі комплект дитячого ігрового обладнання, який був  встановлений на дитячій площадці по вулиці Кірова та спортивне обладнання (бруса вуличні, турнік трьохрівневий, дві шведські стінки), яке встановлено на селищному стадіоні, на загальну суму 35874 грн. (акт приймання-передачі від 19 червня 2014 року).

З метою проведення конкурсного відбору підприємців-виробників комунальних послуг зі збирання та перевезення твердих побутових відходів в селищі прийнято рішення сесії Гребінківської селищної ради  від 12.11.2014 року № 353-XXV-VI “Про визначення послуг з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах”.

Відповідно до Положення про щорічний обласний конкурс “Місто (селище) найкращого благоустрою, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.03.2000 року № 119 (із наступними змінами) 18 березня 2014 року в Київській обласній державній адміністрації відбулося засідання Комісії з конкурсного відбору міста (селища) Київської області найкращого благоустрою та другого етапу всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”.

За результатами розгляду показників реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2013 рік, Комісією смт Гребінки визначено переможцем по третій категорії міст та рекомендовано до участі в третьому етапі Всеукраїнського конкурсу.

Відповідно з листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.11.2014 року № 7/11-13432 стосовно витягу з протокольного засідання Урядового комітету з питань регіонального розвитку від 12.09.2014 року № 12 щодо недоцільності подальшого проведення конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”, починаючи з 2014 року проведення конкурсу призупинено строком на три роки.

Житлово-комунальне господарство

Виконавчий комітет селищної ради приділяв велику увагу забезпеченню нормального функціонування комунального підприємства “Гребінківське ЖКГ”. Рішенням сесії селищної ради від 23 травня 2013 року № 238XVIIIVI затверджено “Програму фінансової підтримки житлово-комунального господарства КП “Гребінківське ЖКГ” виконкому Гребінківської селищної ради на 2013-2015 роки”. За  2014 рік маємо такі результати:

І. Фінансовий стан підприємства

Станом на 01.01.2015 року КП „Гребінківське ЖКГ” має наступний фінансовий стан:

Загальна заборгованість по підприємству 115000  грн., в тому числі:

Заборгованість по ПДВ – 115000   грн.

Заборгованості по поточним рахункам немає.

Заборгованості по заробітній платі немає.

Заборгованість населення по оплаті за житлово-комунальні послуги – 66 тис. грн.

ІІ. Основні проблеми житлово-комунального господарства

Підприємство постійно відчуває потребу у кваліфікованих працівниках;

недостатня матеріально-технічна база та застаріле обладнання;

відсутність складських приміщень для зберігання техніки та обладнання, гаражів для автотранспорту;

водопровідні та каналізаційні мережі потребують негайного ремонту (заміни);

більшість житлових будинків підприємства потребують капітального ремонту.

ІІІ. Тарифи на комунальні послуги

Галузь ЖКГ завжди була найточнішим індикатором стану економіки держави. Скрутний економічний  стан в якому тепер перебуває наша держава не міг оминути наше підприємство. З підняттям курсу на долар піднялись і ціни на запчастини, будівельні матеріали та пальне.

Для того, щоб підприємство  було в змозі якісно та вчасно надавати комунальні послуги, розраховуватися з постачальниками, вчасно виплачувати заробітну плату працівникам, діючі тарифи потрібно було довести до рівня економічно обгрунтованих витрат підприємства.

12 листопада 2014 року до виконавчого комітету звернулася адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ” (вхідний номер листа 375) з проханням затвердити тарифи на житлово-комунальні послуги, а також затвердити: плани ремонтів багатоквартирних житлових будинків; структуру, періодичність, строки та основні умови надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій; середньорічних норм на житлово-комунальні послуги; річні плани надання житлово-комунальних послуг з водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів на 2015 рік.

На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося в листопаді 2014 року, по вказаних питаннях були прийняті відповідні рішення, зокрема рішення від 27 листопада 2014 року № 68 “Про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Гребінківської селищної ради “Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надає КП “Гребінківське ЖКГ”.

Розробником  проекту регуляторного акту – адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” дане рішення було оприлюднено шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних, житлових будинків, де споживачі отримують відповідні послуги.

З метою отримання пропозицій від фізичних та юридичних осіб інформацію про нові розміри тарифів та аналіз регуляторного впливу також було розміщено на сайті Гребінківської селищної ради.

Виконавчим комітетом було проведено перевірку розрахунків тарифів на житлово-комунальні послуги, для чого отримувалась консультації у провідних спеціалістів комунального підприємства міста Василькова.

На засіданні ХХVI сесії Гребінківської селищної ради VI скликання, яке відбулося 29 грудня 2014 року, інформація про нові розміри тарифів на житлово-комунальні послуги була доведена до відома депутатського корпусу ради та присутніх на сесії селищної ради. Депутатам селищної ради було рекомендовано організувати спільну роботу з адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” по інформуванню жителів житлового фонду комунальної власності територіальної громади селища, розташованого по вулицях Леніна, Білоцерківська, Південна та Заводська і провести спільне засідання представників депутатського корпусу ради та адміністрації КП “Гребінківське ЖКГ”. Процедура прийняття тарифів остаточно була завершена вже у 2015 році.

Селищним головою спільно з адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” було організовано і проведено громадські обговорення нових розмірів тарифів з жителями житлового фонду по вулицях Леніна, Білоцерківська та Південна.

Після проведення громадського обговорення відбулася зустріч в приміщенні виконкому з представниками жителів житлового фонду, селищним головою та адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ”.

На підставі отриманих зауважень і пропозицій від населення, комунальне підприємство здійснило перерахунок тарифів на житлово-комунальні послуги.

Адміністрація  КП “Гребінківське ЖКГ” звернулася з листом до Гребінківської селищної ради (вх. № 25 від 22.01.2015 року) з проханням затвердити тарифи на житлово-комунальні послуги. Виконавчим комітетом селищної ради підготовлено відповідний проект рішення селищної ради, який було заслухано та схвалено на засіданні постійних комісій селищної ради, яке відбулося 29 січня 2015 року. Рішенням Гребінківської селищної ради від 30 січня 2015 року № 399 – ХХVII VI тарифи на житлово-комунальні послуги для нашого комунального господарства було затверджено і після публікації в міськрайонній газеті “Життя і слово” з 1 березня 2015 року вступили в дію.

З метою встановлення об’єктивності щодо прийняття рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги на території селища рішенням виконкому від 29.12.2014 року утворено Робочу групу для перевірки обгрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги.

ІV. Виконання робіт

За період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року були виконані наступні роботи:

1. Частковий ремонт покрівель та димоходів по вул. Леніна будинків 67,69,73,75,77, вул. Південна 22, 24, 26, по вул. Білоцерківська 15

2. Ремонт покрівлі по вул. Білоцерківська 15.

3. Ремонт козирька під під”їздом:

по вул. Леніна, 71.

4. Обслуговування та ремонт систем водопостачання та водовідведення :

по вул. Південна будинку 22.

ремонт стояка системи водовідведення  по вул. Леніна 65.

Заміна коліна у системі водовідведення по вул. Леніна, 71

Ремонт системи водовідведення у житл. Буд. Леніна 75

5. Ремонт відмостки будинку по вул. Леніна 67, 69, 73.

6. Ремонт бетонних блоків біля буд. Леніна 69

7. Ремонт під”їздів житлових будинків:

пофарбування та побілка під”їзду вул. Леніна 73, 75.

ремонт поручнів під”їзду (зварювання, пофарбування).

ремонт під”їздів житлового будинку по вул. Білоцерківська 15.

8. Ремонт та покраска лавочок по вул Леніна 71, 73, 75.

9. Ремонт освітлення у житл. буд Леніна 71

10. Ремонт освітлення у житл. буд Південна 16

11. Поточний ремонт стального трубопродову по вул. Білоцерківська та Південна (заміна труб на ПЕ, демонтаж стального трубопроводу, розкопування грунту для прокладання трубопроводу та ін.).

12. Очистка каналізаційних колодязів від бруду.

13. Ремонтно-будівельні роботи приміщення артсвердловини по вул. Леніна (заливання площадки цементним розчином, побілка та пофарбування виробничих приміщень свердловини, пофарбування дверей, лавочок, воріт). Монтаж (огородження) території свердловини металевою сіткою 90 м.

14. Проведені профілактичні роботи по очисткі башти, хлорування, промивання.

15. Підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду:

– ізолювання та утеплення зовнішнього трубопроводу системи водопостачання.

– проведена очистка каналізаційних колодязів.

– перевірка стану мереж водопостачання та водовідведення.

– проведена ревізія запірної арматури.

10. Виготовлено та замінено 20 бетонних люків.

11. Передані об’єкти електропостачання (електролінії 10 тис. кВт) у власність ПАТ «Київобленерго».

12. Отриманий дозвіл на спеціальне водокористування на 2014-2017 рр.

13. Розроблені та затверджені поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води на 2015-2020 рр

Утримання об′єктів комунальної власності та об′єктів соцкультпобуту.

В комунальній власності Гребінківської селищної ради станом на 01.01.2015 року перебувають 9 об′єктів комунальної власності, зокрема:

– приміщення Гребінківської селищної ради по вулиці Леніна,2;

– приміщення Гребінківського селищного відділення міліції по вулиці Київська, 91/2 ;

– приміщення Будинку культури по вулиці Карла Маркса, 158;

– приміщення ДНЗ “Казочка” по вулиці Леніна, 23а;

– приміщення Центру дитячої та юнацької творчості по вулиці Леніна,80

– приміщення ДНЗ “Дзвіночок” по вулиці Південна,9;

– очисні споруди по вулиці Індустріальна, 6;

– селищний стадіон по вулиці Леніна, 66.

Частина об′єктів комунальної власності перебуває в оренді.

Також в комунальній власності селищної ради перебувають: житловий фонд (41 багатоквартирний житловий будинок, 500 квартир загальною площею 20708 кв.м), водопровідні мережі протяжністю 4872,6 п.м.; каналізаційні мережі протяжністю 4310 п.м.; артезіанські свердловини – 2 шт.; фекальні станції – 3 шт.; 2,44 км повітряних ліній 0,4 кВ,  дві модульні котельні МК-160 і МК-70.

Згідно з актом приймання-передачі від 10.04.2014 року на підставі Договору про безоплатну передачу розподільчих мереж безоплатно на баланс ПАТ “Київобленерго” передано об’єкти розподільчих мереж (ЗТП № 1249, ЗТП № 1250, КТП № 1251,кабельні та повітряні лінії). В даний час проводиться робота по передачі ліній 0,4 кВ на баланс ПАТ “Київобленерго” .

На засіданні виконавчого комітету в травні цього року заслухано питання: “Про затвердження Заходів щодо підготовки житла і обєктів соцкульпобуту до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років” і прийнято відповідне рішення (№ 24 від 28.05.2014 року). В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду  2014-2015 років виконано наступні роботи:

Виконком

– проведено навчання і переатестацію операторів котельних приміщень бюджетних установ селища;

– проведено повірку приладів обліку споживання природного газу котельних приміщень комунальної власності селищної ради;

– підготовлено пускову документацію для запуску котельних приміщень комунальної власності селищної ради;

КП “Гребінківське ЖКГ”

проведено профілактичні роботи на діючих артезіанських свердловинах питної води з хлоруванням резервуарів та мереж водопостачання, промивку після хлорування;

– усунено несправності внутрішніх систем водопостачання та водовідведення, електропостачання;

– проведено частковий ремонт дахів житлових будинків (заміна шифера), фасадів, заміна віконних рам, скління вікон;

– проведено ремонт вхідних дверей під’їздів та підвальних приміщень будинків житлового фонду;

– проведено ізоляцію трубопроводів питної води;

– приведено у відповідний технічний стан відведення атмосферних і талих вод від відмостки та входів у підвальні приміщення житлових будинків;

– забезпечено надійну гідроізоляцію фундаментів, стін підвалів та цоколю будинків;

– придбано матеріали для забезпечення посипання території житлового фонду протипожежною сумішшю;

– оновлено схеми внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, вентиляції із зазначенням запірної арматури;

– проведено ремонт у під’їздах житлових будинків (масляне пофарбування панелей, перил, побілка стін);

– створено необхідний запас матеріально-технічних ресурсів для стабільної роботи підприємства в осінньо-зимовий період;

– частковий ремонт покрівель та димоходів багатоквартирних житлових будинків  №№ 67, 69, 73, 75, 77 по вулиці Леніна, №№ 22, 24, 26 по вулиці Південна, № 15 по вулиці Білоцерківська;

– ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку № 15 по вулиці  Білоцерківська;

– ремонт козирків під під’їздом багатоквартирного житлового будинку № 71 по вулиці  Леніна;

– проведено ремонт під’їздів багатоквартирних житлових будинків: пофарбування та побілка під’їзду будинків №№ 73, 75 по вулиці Леніна, ремонт поручнів (зварювання, пофарбування), розпочато ремонт житлового будинку № 15 по вулиці Білоцерківська, ремонт та пофарбування лавочок будинків №№ 71,73, 75 по вулиці Леніна;

– виготовлено та замінено 20 бетонних люків.

ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”

– проведено перевірку та складено акти готовності житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період;

– створено аварійно-рятувальну бригаду;

– забезпечено готовність ремонтної служби до ліквідації аварійних ситуацій, створено необхідні запаси матеріально-технічних ресурсів;

– доукомплектовано пожежні щити необхідними первинними засобами пожежогасіння;

– проведено ревізію та ремонт запірної арматури мережі водопостачання до житлового фонду;

– проведено випробувальні роботи електрообладнання житлового фонду.

ТДВ “Агропрогрес”

– проведено обстеження дахів будинків житлового фонду, перевірку наявності каналізаційних люків та ревізію оглядових колодязів інженерних мереж, проведено ревізію запірної арматури;

– приведено в належний стан димові і вентиляційні канали, герметизацію вводів інженерних комунікацій у житлові будинки;

– створено аварійно-рятувальну службу;

– – проведено перевірку та складено акти готовності житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період;

– проведено роботи по заміні труб частини каналізаційної мережі по вулиці Київська, 182.

ДП ДГ “Саливінківське”

– всі інженерні мережі, водогони, газові мережі відремонтовано, заізольовано, технічний стан дозволяє їх подальшу експлуатацію;

– проведено обстеження житлового фонду;

– створено аварійно-рятувальну службу;

– організовано відкачування і вивіз каналізаційних стоків від будинків №№ 27, 28 по вулиці Лугова.

Зв’язок

Утримання провідного зв’язку на території селища здійснюється станційно-лінійною дільницею № 6 районного телекомунікаційного центру № 222. Кількість працюючих станом на 31.12.2013 року складала 13 чоловік, станом на 01.01.2015 року – 9 чол. (начальник, 1 інженер, 6 монтерів). Ємність діючої АТС Si-2000 – 1680 номерів, з них занятих – 1652. Обслуговуються також 640 абонентів ШСД (Інтернет) та 340 радіоточок. В зв’язку з проведенням  ПАТ “Київобленерго” реконструкції частини повітряних ліній електропостачання 0,4 кВ , заміною проводів на кабель на території селища не працює радіомовлення по вулицях: Карла Маркса (ліва сторона в напрямку на Устимівку), Блюхера, Стаханівська, Садова, Червоноармійська, більше половини вулиці Партизанська, Шевченка, Ярова. Для відновлення радіомовлення по вказаних вулицях необхідні опори та сталевий оцинкований дріт, який поки що вищестоящою організацією не надається, а власних коштів у дільниці немає.

Освіта

Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагогічний колектив Гребінківської середньої загальноосвітньої школи у своїй роботі керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про середній загальноосвітній заклад”, Указами Президента щодо освіти, Концепцією загальної середньої освіти , власним Статутом.

У 2013-2014 навчальному році в школі в 28-ми класах навчалося 662 учні.

З них у школі І ступеня        –        303   учні;

ІІ ступеня         –       274   учні;

ІІІступеня        –        83    учнів.

Індивідуальне навчання        –           2    учні (Гушла А., Задоєнко О.)

Гребінківську середню загальноосвітню школу очолюють:

Ковальчук Валентина Михайлівна – директор школи, 1955 року народження, вчитель української  мови і літератури, педагогічний стаж 37 років, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України.

Гук Ганна Григорівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1961 року народження, вчитель історії, педагогічний стаж 33 рік, спеціаліст вищої категорії,  вчитель методист , відмінник освіти України.

Корнієнко Ірина Степанівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1972 року народження , вчитель української мови та літератури, педагогічний стаж  20 років, спеціаліст вищої  категорії.

Кушніренко Олена Вікторівна – заступник директора школи з виховної роботи, 1970  року народження, вчитель початкових класів, педагогічний стаж 22 роки, спеціаліст.

Жила Леонід Васильович – заступник директора  по господарській частині.

Соціальний педагог – Мушта Валентина Олексіївна, педагог-організатор – Котухова Ксенія Заудіновна, практичний психолог – Кульчицька Ганна Євгеніївна.

Педагогічний колектив складається з 63-х вчителів. З них 55 основних працівників, 8 сумісників.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

Кваліфікаційна категорія « Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Вчитель-методист»:   (17%)

1. Ковальчук В.М.                    6. Радзієвська Н.А.

2. Бойченко Л.І.                        7. Яковенко Т.В

3. Круглик С.В.                        8. Бура В.М..

4. Линник Л.М.                         9. Гук Г.Г.

5. Пащенко Ю.Г.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої  категорії», педагогічне звання «Старший вчитель»;    (34%)

1. Мельник О.М.                        10. Пархоменко Л.І.

2. Сергієнко С.А.                      11. Гонор Т.А.

3. Желяк М.О.                           12. Сосновська Л.М.

4. Забарна Р.В.                          13. Столяренко В.А.

5. Ковальчук В.О.                     14. Шестопал С.П.

6. Лисюченко Р.І.                      15. Школенко Ю.І.

7. Марченко Л.А.                      16. Кучеренко С.М.

8. Москалюк Н.В.                     17. Невзгляденко Л.О.

9. Сілецька О.В.                        18. Руденко Н.М.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»: (7%)

1. Войтенко С.І.                        4. Волошина Т.М.

2. Корнієнко І.С.

3. Кульчицька Г.Є.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст І категорії» –          (19%)

1. Машина А.М.                        6. Репа О.А.

2. Зуб Н.М.                                7.Рожкова Т.І.

3. Куценко О.А.                        8. Котухова К.З.

4. Мушта В.О.                           9. Корнієнко Ю.А.

5. Строкач Т.П.                         10. Руденко Н.О.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії» (5%)

1. Кириленко Ю.Б.

2. Олійник С.Ф.

3. Дорога-Іванюк О.О.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»  (20%)

1. Тромса Н.І.                                     7. Савчук Т.Г.

2. Усенко Л.І.                                     8. Ковтуненко О.Ю.

3. Пльондер О.А.                      9. Кушніренко О.В.

4. Островська А.А.                   10. Перекупенко В.Л.

5. Яворський О.Ю.                   11. Ахмедгараєва Н.Р.

6. Ковальчук О.В.

Із основних вчителів   мають вищу освіту – 52 учителя. П’ять  вчителів мають середню спеціальну освіту.

В основному школа укомплектована педагогічними кадрами.

У школі  працює 29 чоловіки  обслуговуючого персоналу.

Школа працює за кабінетною системою: обладнані 2 кабінети інформатики, фізики, математики, біології, географії, хімії, історії, англійської мови, кабінет психолога та соціального педагога, кабінет логопеда, обслуговуючої праці, майстерні по обробці дерева і металу. Працює спортивний зал, їдальня.

Навантаження вчителів у 2013-2014 навчальному році становить в середньому  19   годин на тиждень.

Робочий навчальний план школи включає інваріантну та варіативну складову. Всі години варіативної складової використовувались на ведення профільного навчання, додаткових предметів та курсів за вибором.

Організація допрофільного навчання у 8, 9-х  класах

З урахуванням кадрово-методичного забезпечення та умов навчально-технічної бази ,  згідно бажань учнів та їх батьків у 8-х класах, введено  курс за вибором:

–  мікробіологія з основами вірусології  у 8, 9-х  класах  ( по 0,5 годині).

З метою підготовки учнів до свідомого вибору профілю навчання у  8-Б  класі введено курс за вибором «Визначні постаті України середини ХУІ-ХУІІІ ст. » ( 1 година).

Організація профільного навчання.

З урахуванням кадрово-методичного забезпечення та умов навчально-технічної бази ,  згідно бажань учнів та їх батьків у 10 х класах, визначено такі профілі:

10-А клас – історичний , 10-Б – технологічний.

Вибрано курси для  поглибленого вивчення :

– анатомія людини  у  10-Б   класі  –  1 година;

– історія України ХХ ст. в особах  у 10-А класі –  1 година;

– права людини у 10-А класі – 1 година;

– основи створення комп’ютерних презентацій у 10-А, 10-Б класах – по 0,5  годин;

– основи геоінформаційних систем і технологій у  10-Б класі –  1 година;

Учні 11-х класів продовжували навчання за такими профілями:

11-А клас – історичний; 11-Б клас – технологічний.

Відповідно до профілів обрано  курси для  поглибленого навчання:

українське відродження у ХХ столітті у 11-А класі – 1 година;

основи демократії  у 11-А класі –   1 година;

загальна географія у 11-Б класі – 1 година;

історія української філософської думки ХХ ст.  у 11-Б класі – 1 година.

Навчальні екскурсії у 1-4 класах та навчальна практика у 5-8, 10 класах організовуються відповідно до  Інструктивно–методичного листа Міністерства освіти і науки України від 16.02.2008року, №1/9-61  та  проведені  у 1-8  класах протягом року,  у 10-х класах з 02 червня по 16 червня 2014 року.

Поділ класів на групи.

Для проведення уроків української мови , англійської мови та трудового навчання здійснюється поділ на групи у  5-9 класах :

– англійська мова   5-В, 6-А;

– українська мова   5-В, 6-А;

У всіх 5-9 класах, де навчається 21-27 чоловік, здійснюється поділ  для проведення уроків трудового навчання  згідно  дозволу Васильківської районної санітарно-епідемічної станції № 1239 від 22.08.2008 р. та  керуючись  Державними санітарними нормами і правилами  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного  процесу 5.5.2.008-01 (п.8.3, 9.16) В 2.2-4-97.

Діляться для практичних занять з інформатики 5, 9-11-ті класи,  9-Б клас.

У 10-11 класах для вивчення предмету «Захист Вітчизни» здійснюється поділ на групи ДПЮ та медико-санітарної підготовки. Даний поділ регламентовано нормативами , затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002року, №128.

Організація індивідуального навчання.

Згідно положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №732, та на підставі медичних довідок      організовується  індивідуальне навчання для учнів 1-го, 2-го  і 4-го класів. Два учні навчаються індивідуально. Для 3-х учнів у 2013-2014 навчальному році організовано інклюзивне навчання

Організація викладання предметів варіативної частини.

З урахуванням інтересів і потреб учнів, а також можливостей кадрово – методичного забезпечення визначено такі предмети за вибором, факультативи та спецкурси .

Предмети за вибором

1-ші класи – українська мова – по 1 голині на тиждень;

3- 4-ті   класи – читання  – по 1 годині на тиждень.

Спецкурси

1-ші класи – розвиток творчих здібностей –  по 1 годині на таждень;

2гі класи – поетика – по 1 годині на тиждень

3-4 класи  – зарубіжна  літературапо 1 годині на тиждень

3-4 класи – риторика  – по 1 годині на тиждень;

6-Б клас – міфологія стародавнього світу  –  1 година на тиждень;

8А клас – уроки для стійкого розвитку –  1 година на тиждень;

8Б клас – визначні постаті України середини ХУІ-ХУІІІ ст. – 1 година на тиждень;

8-9 класи – мікробіологія з основами вірусології (для допрофільної підготовки учнів) – по 0,5 години на тиждень;

Факультативи

10 класи – розв’язування  задач з хімії  –  1 година на тиждень  10-Б класі;

ділова  українська мова – 1 година  у 10-А класі

побудова кар’єри  –  1 година на тиждень у 10-Б класі;

анатомія людини –  1 година на тиждень у 10-Б класі;

методика розв’язування нестандартних задач з фізики у 10-Б класі – 1 година на тиждень.

11 класи  – побудова кар’єри   у 11-Б класі –  1 годині на тиждень;

ділова українська мова  – 1 година на тиждень;

5 класи –  поетика – по 1 годині на тиждень;

6А клас – поетика  – 1 година на тиждень;

7  класи     – хімічні реакції у 7-х класах – по 0,5 години на тиждень;

8 класи – хімія в побуті у 8-Б класі – 1 година на тиждень;

українська  фразеологія у 8-А класі – 1 година на тиждень.

Курси за вибором

10 класи – права людини 10-А клас – 1 година на тиждень;

історія України ХХ ст. в особах 10-А клас – 1 година на тиждень;

основи створення комп’ютерних презентацій в особах – по 0,5 годин на тиждень;

основи геоінформаційних систем і технологій у 10-Б класу – 1 година на тиждень;

анатомія людини у 10-Б класі – 1 година на тиждень.

11 класи – українське відродження у ХХ ст. у 11-А класі – 1 година на

тиждень;

основи демократії у 11-А класі – 1 година на тиждень;

історія української філософської думки ХХ ст. у 11-Б класі – 1 година на тиждень;

загальна географія у 11-Б класі – 1 година на тиждень;

Адміністрація школи велику увагу приділяє атестації та курсовій перепідготовці педпрацівників, що дає змогу підвищити та підтвердити вчителям фаховий рівень та виявити їх професійну підготовку , відповідність посаді. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України „Про освіту” (ст.54) на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України №930 від 06.10.2010 року зі змінами затвердженими наказом МОН №1479 від 20.12.2011. наказу № 133 від 01 квітня 2014 року по відділу освіти Васильківської РДА «Про підсумки проведення атестації педпрацівників у 2013-2014 н.р.».

Проатестувалось у 2013-2014 навчальному році – 9 педпрацівників.

Педагогічний колектив школи у 2013-2014 навчальному році працює над науково-методичною проблемою „ Розвиток позитивного інтелектуально-особистісного  потенціалу учнів шляхом оптимального застосування в навчально-виховному процесі інноваційних технологій навчання та виховання”.

Реалізуючи науково-методичну проблему, переважна більшість вчителів школи постійно перебувають в пошуку конкретних розробок, нових форм та методів роботи.

Працюють методичні об’єднання вчителів та методична рада школи. Проведено 5 засідань методичної ради, 6 засідань педагогічної ради.

У школі проводиться інноваційна діяльність педагогів.

У школі І ступеня працює Програма всебічного розвитку дитини „Крок за кроком” (вч. Бойченко Л.І., Лисюченко Р.І., Сілецька О.В.), «ПізнеЗнайко» (вч. Волошина Т.М., Гонор Т.А.)

Вчителі англійської мови працюють за підручником британських видань.

У школі працює програма Здорового способу життя „Рівний рівному”- керівник Яковенко Т.В., та  «Діалог» – керівники Кузьменко Л.М.

Слід відзначити участь учителів у підготовці та проведенні педагогічної виставки «Освіта Васильківщини-2014». Для участі в ній були підготовлені роботи з таких номінацій:

№ п/п

Назва номінації

Тема матеріалів

ПІБ вчителя, фах

При-

мітка

1.

Управління освітою

(освітній менеджмент)

Управління освітою

Система роботи навчального закладу з обдарованими та здібними дітьми

Ковальчук Валентина Михайлівна – директор школи

2.

Початкова  освіта

Початкова освіта.

Розвиток творчих здібностей молодших школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

Сілецька Оксана Василівна – вчитель початкових класів

3.

Гуманітарна освіта

Українська мова і література

Формування духовного світу школяра засобами рідної мови та літератури

Ковальчук Валентина Михайлівна – вчитель української мови і літератури

Іноземні мови.

Англійська мова.

Комунікативна спрямованість навчання – передмова успіху у практичному оволодінні учнями  англійською мовою

Рожкова Тамара  Іванівна – вчитель англійської мови

Історія і право.

Розвиток творчих здібностей учнів з використанням інноваційних технологій навчання на уроках історії

Олійник Світлана Федорівна – вчитель історії

4.

Природничо-математична освіта

Інформатика.

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

Дорога-Іванюк  Олена Олександрівна – вчитель інформатики

5.

Художньо-естетична освіта

Художньо-естетична освіта.

Формування предметних компетентностей  на уроках художньо-естетичного циклу в учнів 5-9 класів

Круглик Світлана Вікторівна – вчитель образотворчого мистецтва, художньої культури

6.

Трудове навчання, фізична культура, основи безпеки життєдіяльності

Трудове навчання.

Формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя та активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного суспільства  в учнів 5-11 класів

Ковальчук Володимир Олександрович – вчитель трудового навчання, креслення

Фізична культура.

Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів 5-11 класів на уроках фізичної культури і Захисту Вітчизни

Столяренко Віктор Андрійович – вчитель фізичної культури, Захисту Вітчизни

7.

Виховна робота

Виховна робота.

Інтелектуальні ігри, як засіб розумового розвитку молодших школярів

Строкач Тетяна Петрівна – вихователь ГПД

Вивчення та узагальнення системи роботи вчителів проходило на належному рівні. Вчителі школи були активними учасниками виставки «Освіта Васильківщини-2014». Досвіди вчителів Ковальчук В.М., Круглик С.В.,Ковальчука В.О., Сілецької О.В., Дорогої-Іванюк О.О., Олійник С.Ф.  занесені до районного анотованого каталогу перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників Результативними були проведення семінарів-практикумів для педагогів району з англійської мови та для  працівників психологічної служби на високому рівні були проведені три засідання районної школи передового педагогічного досвіду для вчителів початкових класів (керівник Руденко Н.М.), а також на засідання обласної школи передового педагогічного досвіду для вчителів образотворчого  мистецтва (керівник Круглик С.В.).

Педагоги стали активними учасниками районних педагогічних читань та засідань районних методичних об’єднань.

У 2013-2014 навчальному році учні школи показали хороші результати у навчанні. 3 випускники 11-х класів були нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні».

Свідоцтво особливого зразка отримало 2 учнів-випускників 9-х класів.

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні у 2013-2014 навчальному році нагороджено 53 учні.

Педагогічний колектив приділяє  увагу організації  роботи з обдарованими дітьми. Були проведені шкільні предметні олімпіади з базових  дисциплін. Учні школи взяли активну участь у районному ІІ та обласному ІІІ турі олімпіад та показали стабільно хороші результати олімпіад з базових дисциплін.

У 2011-2012 навчальному році 28 учнів школи стали переможцями та призерами районного туру олімпіад. У ІІІ обласному турі олімпіад взяли участь:  Любченко Олександр –  географія, історія , правознавство, хімія;  Линник Наталія – географія, українська мова та література; Корнієнко Надія – образотворче мистецтво;  Зуб Світлана – інформаційні технології; Солдатенко Валентина – світова література.

У ІІІ обласному турі  2011-2012 навчального року учень 9-В класу Любченко О. став переможцем з правознавства та географії, а з історії він посів ІІІ місце. Учениця 11-А класу Корнієноко Н. стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Учениця 8-А класу Линник Н. стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії та української мови і літератури.

У 2012-2013 навчальному році  29 учнів стали переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У ІІІ обласному турі 2012-2013 навчального року учень 10-А класу  Любченко О. посів ІІ місце з географії та ІІІ місце з історії. Учениця 9-А класу Линник Н. стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Учениця 9-В класу Невзгляденко Ю. стала призером ІІІ етапу олімпіади з правознавства, учениця 10-А класу Мєчта Е. стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.

Зведена таблиця 2013-2014 навчального року дає змогу  зробити аналіз результативності школи на рівні району по кожному з предметів. Шкільна команда здобула високі результати з таких предметів:

п/п

Предмет

ПІП учасників районного туру

Клас

Місце

Вчитель, що готував до олімпіади

1.

Українська мова і література

Линник Наталія

Линник Юлія

10-А

8-Б

І

ІІ

Школенко Ю.І.

Шестопал С.П.

2.

Світова

література

Корнієнко Руслана

Корнієнко Оксана

Линник Наталія

7-

8-А

10-А

ІІІ

ІІ

І

Кучеренко С,М.

Сергієнко С.А.

Кучеренко С,М.

3.

Основи правознавства

Адаменко Маріанна

Невзгляденко  Юлія

Любченко Олександр

9-А

10-А

11-А

ІІ

І

І

Гук Г.Г.

Гук Г.Г.

Гук Г.Г.

4.

Географія

Линник Наталія

Любченко Олександр

10-А

11-А

ІІ

І

Пащенко Ю.Г.

Пащенко Ю.Г.

5.

Образотворче мистецтво

Пурик Катерина

Білик Валерія

6-

9-А

10-А

11-А

ІІ

ІІ

ІІІ

ІІІ

Круглик С.В.

Круглик С.В.

Круглик С.В.

Круглик С.В.

6.

Англійська  мова

Линник Юлія

Кириченко Микола

Мєчта Аліна

8-Б

9-А

11-А

ІІ

І

ІІ

Радзієвська Н.А.

Радзієвська Н.А.

Мельник О.М.

7.

Історія

Кочеткова Владислава

Линник Наталія

Любченко Олександр

8-А

10-А

11-А

ІІ

І

І

Гук Г.Г.

Забарна Р.В.

Забарна Р.В.

8.

Хімія

Любченко Олександр

11-А

ІІІ

Яковенко Т.В.

9.

Економіка

Любченко Олександр

10-

11-А

ІІ

І

Пащенко Ю.Г.

Пащенко Ю.Г.

10.

Психологія, Педагогіка

Невзгляденко Юлія

11-А

І

Кульчицька Г.Є.

11.

Інформаційні технології

Савченко Ігор

Любченко Олександр

10-Б

11-А

І

ІІІ

Дорога-Іванюк О.О.

12.

Фізика

Куроченко Аліна

Пилипенко Микола

7-В

9-Б

І

ІІІ

Сіромаха К.В.

Параніч Г.І.

22 учнів школи стали переможцями та призерами, які вибороли І-ІІІ місця . З них  Любченко Олександр –  географія, історія , правознавство, економіка, хімія;  Линник Наталія – географія, українська мова та література, історія, світова література; Невзгляденко Юлія – правознавство, педагогіка і психологія. Пилипенко Микола – фізика. Кириченко Микола – англійська мова. Савченко Ігор –   інформаційні технології.

У ІІІ обласному турі 2013-2014 навчального року учень 11-А класу Любченко Олександр посів ІІ місце з правознавства та ІІІ місце з економіки та географії. Учениця 10-А класу Линник Наталія посіла ІІІ місце зі світової літератури.

Учні брали активну участь:

· У Всеукраїнському конкурсі з природознавства «Колосок»:

– 2011-2012 н.р. – 76 учасників, з них 3 «Золотий колосок»

– 2012-2013 н.р. – 104 учасники, з них 30 учнів – золото, 80 учнів – срібло.

– 2013-2014 н.р. – 64 учасники – 26 учнів – золото, 39 учнів – срібло.

Срібні: Історія, фізика – 53 учасники, історія, біологія – 45 учасників, історія, хімія – 38 учасників, «Колосок» – 12 учасників.

· У Всеукраїнському конкурсі суспільних дисциплін і громадянської освіти «Лелека»:

–  2011-2012 н.р. – 49 учасників, з них 1 золотий, 7 срібних, 13 бронзових призерів;

–  2012-2013 н.р. – 13 учасників, з них 9 бронзових;

– 2013-2014 н.р. – 33 учасники з них 3 золотий, 13 срібний, 9 бронзовий;

· У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:

– 2011-2012 н.р. – 104 учасники, з них 34 відмінних, 34 добрих результатів.

– 2012-2013 н.р.- 77 учасників, з них 21 відмінний, 40- добрих;

– 2013-2014 н.р. – 68 учаників, зних 29 відмінний, 32 добрий.

· У Міжнародному конкурсі знавців української мови ім..П.Яцика:

– 2011-2012 н.р. –  86 учасників, з них Рябцева Анастасія учениця 4-А класу та учениця  Линник Юлія учениця 10-Б класу  стали переможцями  ІІ туру та учасниками  ІІІ туру.

– 2012-2013 н.р. – 74 учасники, з них Линник Наталія (9-А клас), переможець ІІ та учасник ІІІ туру, Денисюк Олександра 4-А клас;

– 2013-2014 н.р. – 60 учасників, з них Гутник А. (4 клас), Линник Ю. (8 клас) І місце.

· У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня»:

– 2011-2012 н.р. – 26 учасників, з них 4 відмінних, 6 добрих результатів.

– 2012-2013 н.р. – 22 учасники

– 2013-2014 н.р. – 22 учасники

· Всеукраїнська  українознавча гра «Соняшник»

2013-2014 н.р. –  35 учасників з них 5 – диплом переможця

· Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус»

2013-2014 н.р. –  27 учасників, з них 4 диплом І ступеня всеукраїнського рівня;

· Мовно-літературний конкурс імені Т.Г.Шевченка

2013-2014 н.р. – 45 учеників, з них Семиволос С. ( 7-В)– ІІ місце, Линник Н. (10-А ) – І місце.

Робота   у секціях МАН:

У 2011-2012 н.р. – Гавриш Дмитро (11-А клас) – математика (вч.Бура В.М.) став призером обласного туру, учениці 11-А класу Осіпенко Юлія, Фещенко Ірина стали переможцями у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідних робіт (керівник Яковенко Т.В.) у секції «Хімія « та «Психологія», та були учасниками обласного туру.

У 2012-2013 н.р. до шкільного  наукового  товариства МАН «Пошук» залучалися обдаровані діти за їх інтересами.  Керівниками секцій шкільного осередку МАН  призначено вчителів Кучеренко С.М., Буру В.М., Яковенко Т.В., Рожкову Т.І. У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України учасниками  стали Рожков Григорій  (11-Б клас)- керівник Рожкова Т.І. у секції «Англійська мова». Учениця Солдатенко Валентина (9-А клас) – керівник Яковенко Т.В. посіла ІУ місце у І (районному) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України у секції «Хімія».

У 2013-2014 н.р. – у шкільному  науковому  товаристві  МАН «Пошук» працювало 8 учнів. Керівниками секцій шкільного осередку МАН призначено вчителів Зуб Н.М., Дорогу-Іванюк О.О., Мушту В.О., Круглик С.В., Олійник С.Ф., Забарну Р.В. У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України брала участь  учениця 9-А класу Шендерівська І. (керівник Мушта В.О.) і посіла І місце та була учасником ІІ обласного етапу. Учениця 11-А класу Желяк А. (керівник Забарна Р.В.) посіла ІІ місце у І районному етапі.

Керуючись  Програмою  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» школа розробила і  впровадила у діяльність свою програму виховної роботи . Метою програми є створення ефективної моделі виховної системи в школі на основі національних загальнолюдських цінностей; систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості, здатною до життєтворчості та самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

Програма виховної роботи поділена на 39 тематичних тижнів та 7 блоків.

До кожного блоку, який є напрямком виховної системи, входять традиційні і нетрадиційні форми та методи роботи з класними колективами:  години спілкування, бесіди, круглі столи, творчі проекти, конкурси,  тренінги, вікторини, ток-шоу, конференції,  ігри, акції.

Виконуючи завдання родинного блоку в школі були проведені такі виховні  заходи: традиційні свята 1-го і останнього дзвоника; загальношкільні батьківські збори на тему: «Закон. Родина, Дитина» та «Нове в системі національного виховання», родинні свята до 8-Березня;  Міжнародного Дня сім’ї;  фольклорні дійства і народні свята «Андріївські вечорниці» та «Ой, на Маланки та Василя», «Щедра масляна», «Ой, хто, хто Миколая любить», «У світі народної казки», «Вареничі»,  день відкритих дверей для батьків, тематичні години спілкування, свято «Я мамі вклонюсь доземно», свято української пісні, заходи з нагоди 200-річчя Т.Г.Шевченка

Виконуючи завдання громадсько-патріотичного блоку, метою якого є усвідомлення учнями  єдності власної долі з долею Батьківщини та формування  активної громадської позиції,  у закладі проводилась така робота: години спілкування, відкриття пам’ятника Т.Г.Шевченку; презентація книги нашого односельця краєзнавця М.П.Тарана «Роду хліборобського», святкування 401 річниці Гребінок, заходи до вшанування пам’яті   жертв Голодомору, тематична бесіда «Основи козацько-лицарського виховання» (кл.керівник 8-Б класу С.Ф.Олійник), конкурс патріотичної пісні, екскурсії в музей авіації, Лютежський плацдарм, музей Чорнобиля, зустріч з відомими односельцями, ветарнами та дітьми ВВВ, святкування  Дня Збройних Сил України,  Дня Захисника Вітчизни,  Дня Перемоги та інше.

Одним із найважливіших напрямків виховної роботи в школі  є  формування ціннісного ставлення учнів до свого здоров’я та пропаганда здорового способу життя. Виконуючи завдання оздоровчо-спортивного блоку, протягом року проведено: тиждень  фізичної  спорту і здоров’я, тиждень безпеки життєдіяльності, тиждень охорони здоров’я, лекторій про шкідливі звички, заходи з попередження дорожньо-трансортного травматизму, перегляд відеофільмів  профілактичного спрямування,  конкурс малюнків «Тварина з цигаркою» та плакатів «Бути здоровим – модно!».

Учні школи  взяли участь  у всіх спортивних районних змаганнях: з легкої атлетики, футболу, баскетболу, естафеті до Дня Перемоги, зональних змаганнях з міні-футболу присвячених пам’яті І.А.Вереньова, районних змаганнях з настільного тенісу та шашок. Своїми спортивними успіхами радують спортсмени – учасники гуртків «Юний баскетболіст» та «Золота корзина» (керівник Москалюк Н.В.)., «Футзал» (керівник Машина А.М.). Серед досягнень: ІІІ місце в районній легкоатлетичній спартакіаді, І місце в районному змаганні з  баскетболу, ІІ місце в районних змаганнях з шашок, ІІ місце з естафетного забігу, присвяченого Дню Перемоги, І місце в турнірі з міні-футболу та ряд інших призових досягнень. За підсумками спортивної роботи школа посіла І місце в районі.

Своїми спортивними досягненнями радують спортсмени школи і вихованці гуртків «Юний баскетболіст» та «Золота корзина» (керівник Москалюк Н.В.). «Футбол» – (керівник Машина А.М.)

Учні школи активну участь брали у всіх районних спортивних заходах та показали високі результати. За підсумками  результатів виступів команд шкіл Васильківського району за 2013-2014 навчальний рік школа посіла у районі І місце

Призові місця:

І місце:

районні зональні змагання з футболу;

районні змагання з баскетболу (юнаки);

районні змагання з волейболу (юнаки);

змагання з міні-футболу (кубок І.А.Вереньова);

ІІ місце:

районні змагання з шашок;

обласні змагання з баскетболу серед юнаків 200-2001 р.н. в м.Василькові у канікулярний час;

зональні обласні змагання з футболу в м.Фастові серед учнів 200-2001 р.н.;

района легкоатлетична естафета присвячена Дню Перемоги ;

ІІІ місце:

районні змагання з міні-футболу присвячені Дню селища Гребінки;

районні змагання з міні-футболу в смт.Калинівка серед учнів 2000 р.н. і молодших;

новорічний кубок Васильківського району з волейболу (серед юнаків);

відкрита першість ДЮСШ №1 в м.Б.Церква з баскетболу серед учнів 1997-1998 р.н.

У п’ятій спартакіаді серед працівників закладів освіти команда нашої школи зайняла І місце: Тромса Н.І., Москалюк Н.В.,Котухова К.З., Столяренко В.А., Яворський О.Ю., Машина А.М. Піддячий О.В.

Виконуючи завдання морально-етичного блоку, класними керівниками були проведені години спілкування, бесіди про добро, чемність, взаєморозуміння; створено кілька творих проектів та проект особистісного роту. З метою засвоєння учнями сімейних, родинних та суспільних цінностей в школі пройшли: тиждень толерантності і тиждень благодійності. Цікавими формами роботи  стали моделювання виховних ситуацій, благодійний ярмарок, турнір знавців секретів спілкування та фестиваль для дітей з обмеженими можливостями  «Повір у себе».

У ціннісно-особистісному напрямку виховання формується ціннісне ставлення учнів до себе, імунітет до соціальних впливів, готовність до виконання різних соціальних ролей. Цьому сприяли бесіди, диспути-роздуми, марафони ерудитів, експрес-гра «Лідер»,  зустріч за круглим столом з представниками громадських організацій, працівниками влади, анкетування практичного психолога та велика профорієнтаційна роботи. В рамках тижня профорієнтації в школі був проведений чужовий майстер-клас з преставниками різних професій, створені галерея висловів про працю та міні-проект «Я обираю майбутнє» та «Симфонія життєтворчості».

Виконуючи завдання еколого-трудового блоку проводились трудові десанти  по прибиранню шкільної та пришкільної території, території стадіону, парту та Меморіалу Голодомору; екологічні рейди по класах, тиждень екологічних знань та екологічної грамотності; створений проект «Радіація в навколишньому середовищі і захід-реквієм «Дзвони Чорнобиля» (кл.керівник 8-А класу Москалюк Н.В.)

Робота естетично-творчого блоку була спрямована на  формування естетичної  культури особистості учня та художнього сприйняття дійсності. За 2013-2014 навчальний рік проведено такі заходи: конкурс квіткових та овочево-фруктових композицій, конкурси тематичних плакатів і малюнків, свято до Дня учителя,  фотовиставки, осінні розважальні програми, новорічні свята та віншування, виставка  декоративно-вжиткового  мистецтва, поїздки до театру ім. П.Саксаганського, колективне творче панно та пісенний конкурс, та інше.

Учні школи успішно взяли участь в всіх районних виховних заходах:

– районний етап обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя Україна!» та обласного конкурсу фоторобіт «Моя Україна»: І місце – 7 учнів; ІІ місце –6 учнів ; ІІІ місце – 1 учень та 7 подяк;

– районні інтелектуальні ігри: «З народного джерела» – І місце; «Інтелект-марафон» – І місце; «Пізнай себе» – І місце;

– районний етап обласного конкурсу дитячої творчості «Я-Київщини гордість і надія!»: І місце – 2 учні; ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 2 учні;

районна виставка-конкурс робіт юних художників «Чарівна палітра», «Космічні фантазії»:  І місце – 2 учні; ІІ місце – 8 учнів; ІІІ місце – 5 учнів;

Районні виставки декоративно-вжиткового мистецтва «Український сувенір», «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»: І місце – 8 учнів; ІІ місце – 4 учні; подяка – 2 учні.

конкурс художньої самодіяльності: І місце – 5 учнів; ІІ місце – 6 учнів; ІІІ місце – 2 учні і 1 подяка, та інші виховні заходи району.

Протягом 2013-204 навчального року в школі працювало 11 гуртків:

вокальний (початкова школа) – керівник Яворський О.Ю.

вокальний (середня, старша школи)  – керівник  Серьогін О.Б.

ізостудія  – керівник Круглик С.В.

«Ерудит» – керівник Кушніренко О.В.

юні барабанщиці – керівник Котухова К.З.

літературне слово  – керівник Корнієнко І.С.

«Юний Баскетболіст, «Золота корзина»  – керівник Москалюк Н.В.

футбол – керівник Машина А.М.

українська народна вишивка – керівник Войтенко С.І.

сучасний танець – керівник Бесідовська Р.Д.

Робота гуртків проводилась згідно календарних  планів, затверджених директором школи Ковальчук В.М.  Заняття проводились згідно графіка.

З наснагою працювали  вокальні колективи під керівництвом Яворського О.Ю. та О.Б.Серьогіна.  І як результат – призові місця на конкурсах пісенної творчості:

конкурс естрадної пісні: ІІ місце – Калитенко О. (9-Б), ІІІ місце – Перекупенко С. (4-А);

конкурс народної пісні: ІІ місце – Кошковська А. (5-А), Перекупенко С. (4-А); ІІІ місце – Калитенко О. (9-Б);

вокальні ансамблі: ІІ місце – «Гармонія» (8-Б), ІІІ місце – «Дивограй» – (4 класи).

На належному рівні працює творча група  під керівництвом Войтенко С.І.  Дуже вдалою була участь у районній виставці  вжиткового мистецтва.

Гарними виступами радують нас юні барабанщиці під керівництвом К.З.Котухової та учасники гуртка «Літературне слово», де тнаставником працює І.С.Корнієнко.

Популярність у школі користується гурток сучасного танцю (керівник Бесідовьска Р.Д.) Жоден розважальний захід не обходиться без виступу талановитих танцівників. А Салига К. (9-А), Бадзюх А. (6-А), Кутелія Ю. (6-А) здобули перемогу на районному огляді талантів.

Чудово та професійно  працює керівник ізостудії Круглик С.В. За її плечима – десятки  призових місць та величезний внесок у скарбницю результативності участі у масових заходах району:

«Чарівна палітра» – І місце – Кушеіренко А (5-В), Момотюк С. (5-В), ІІ та ІІІ місце – 11 учнів;

«Наш пошук і творчість тобі, Україно!» : І місце – Кондратенко Влада, Кондратенко Лєра (8-А),  Корнієнко Р. (7-А), Кушніренко А. (5-В), ІІІ місце – Овдієнко О. (5-А);

конкурс графічного малюнку: І місце – Линник Н (10-А), ІІ місце – Мушта Б (7-В);

районний конкурс «Космічні фантазії»: ІІмісце – Швидка Л. (4-В), Кушніренко А. (5-В), Корнієнко Р. (7-А).

У березні відбувся районний конкурс читців, присвячений 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря. Учениця 4-Б класу Шадура В. (кл.керівник Гонор Т.А.) здобула ІІ місце серед 50 учасників, а Семиволос С. (7-В) була першою серед 20 учасників.

В школі успішно діє учнівське самоврядування під керівництвом педагога-організатора Котухової К.З. За навчальний рік  проведено дві учнівські конференції, розроблено кілька  проектів діяльності учкому. Лідери учнівського самоврядування та голова районної ради учнівського самоврядування А. Даценко 5 разів за рік з’їздили на районні та обласні змагання. Там вони презентували діяльність учкому. Працюють 8 комісії учкому.  Засідання учкому проводяться щомісяця.

Реалізовані такі проекти:

-«Увага! Діти на дорозі!»;

«Бути здоровим – модно!»;

«Україна очима дітей!»;

«Палінню – ні!»;

«Наші таланти…»

«Батьки і діти – одвічне коло»;

благодійні акції по збору коштів для родин учнів, які потрапили у біду;

ярмарка-продаж;

«Вклонімося великим тим рокам»;

«Новорічний калейдоскоп»;

«Дитяча громадська приймальня»;

зустріч з представниками небезпечних професій;

професії від А до Я.

Протягом 2013-2014 навчального року соціально-психологічна служба  школи працювала систематично, грамотно і результативно.  Керівником психологічної служби Кульчицькою Г.Є. проведено ряд заходів:

– адаптація учнів 1 класів до навчання у школі;

– адаптація учнів 5-х класів до середньої ланки;

– профорієнтація старшокласників;

– просвітницька робота щодо здорового способу життя; години спілкування з учнями щодо корекції страхів та тривожності;

– індивідуальна корекційно-розвиваюча робота з учнями.

Соціальний педагог Мушта В.О. постійно працює з дітьми соціально-незахищених категорій. Проводилась індивідуальна робота з учнями із «Групи ризику», відвідувалися сім’ї учнів, що мають пропуски занять, організовувались дискусії, диспути, «круглі столи» та зустрічі з працівниками правоохоронних органів. Практичний психолог та соціальний педагог провели чудовий районний семінар по профорієнтаційній роботі.

Ведеться систематична робота з батьками: класні та загальношкільні батьківські збори, засідання батьківських комітетів класів та школи, індивідуальні бесіди, засідання батьківського всеобучу та робота лекторської групи.

Четвертий рік МО класних керівників працює над проблемою «Виховання творчої особистості, яка глибоко розуміє традиції та соціально-культурні цінності свого народу, здатної бути спадкоємцем і продовжувачем національних звичаїв», спрямовуючи свою діяльність на реалізацію державних національних програм.

Взірцем роботи з класним колективом є всі класні керівники початкових класів. На високому професійному рівні працюють і демонструють цікаві форми роботи майже всі керівники середньої та старшої ланки.

Шкільна бібліотека є скарбницею інформації, вона сприяє гармонійному розвитку особистості, розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення інформаційних джерел. Тому робота бібліотеки спрямована на реалізацію заходів та завдань, витікаючи із науково-методичної проблеми школи, щорічного шкільного плану, нгавчально-виховної роботи,  основних нормативних документів Міністерства освіти і науки.

Протягом року шкільна бібліотека працювала в багатьох напрямках. Це зокрема:

виховання шанобливого ставлення до  навчальної літератури;

забезпечення підручниками;

збагачення учнів основами бібліографічних знань та навиками користування бібліографічною інформацією виховання  культури читання.

Протягом року шкільна бібліотека брала активну участь у позашкільній та позакласній виховній роботі:

В бібліотеці оформлялися такі книжкові виставки:

до 95-річчя В.Сухомлинського «Людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безслідною пилинкою, Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний»;

до Дня учителя «Учителю! Вклоняємось тобі доземно»;

до тижня писемності та мови книжкова виставка «Мова – талісман людини та нації»;

письменник – ювіляри:

110-річчя з Дня народження О.Бойченка;

175-річчя І.Нечуя-Левицького;

150-річчя О.Кобилянської;

100-річчя Платона Воронька;

150-річчя Б.Грінченка

120-річчя Миколи Хвильового

180-річчя Марка Вовчка;

200-річчя Т.Г.Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»

до  Дня Перемоги «Пам’ять серця, пам’ять сивини, пам’ять тих хто не при йшов з війни»;

до Чорнобильської трагедії «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять …»

до Дня матері «Я Матері вклонюся до землі»;

Протягом року проводились літературні конкурси:

по творчості Грицька Бойка;

до 95-річчя В.Сухомлинського проводились літературні читання його творів;

до Всеукраїнського Дня бібліотекарів провели для учнів 6 класів експрес-гру «Лідер»;

до Дня писемності та мови брала участь у проведенні конкурсу читців «Моя родина –  це вся Україна»;

оформлення стендів до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 р.р.»

Тиждень дитячої та юнацької книги  проводився за таким планом:

1. Конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка (5-9 класи);

2. Конкурс «Ми пишемо свій «Кобзарик» (2-4 класи);

3. Година спілкування «Книги – глибина, хто в них пірне аж до дна» (2-8 класи);

4. Виставка малюнків до улюблених книжок (2-6 класи);

5. Дискусія «Чи може Інтернет замінити книгу?» (9-11 класи);

6. Вікторина «Крилаті вислови про книгу» (5-7 класи);

7. Заочна подорож у країну словників та енциклопедій (2-4 класи);

8. Виставка літератури «Володимир Івасюк – гордість України»;

9. Літературний конкурс «На гостину до казки» (2-4 класи).

Савчук Т.Г. брала участь:

– у Всеукраїнському конкурсі бібліотекарів в номінації: «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу»;

– у районному семінарі в початкових класах.

Протягом року проводились бібліотечні уроки,  велась  робота з боржниками. Складалися списки художньої літератури для  позакласного читання, велася документація,  виписувалась преса, проводилась інвентаризація підручників, складались акти на списання зношеної літератури та підручників непридатних для використання за роками.

Працюють шкільні їдальні, в яких харчується 1-ші класи – 76 дітей, 2-11 класів –  310  дітей. Учні 1-4 класів харчуються  за рахунок коштів виділених державою. Старші учні харчувалися за рахунок коштів батьків.

Щорічно при школі працює літній табір «Сонечко» де оздоровлюються діти початкових класів :  2011-2012 н.р. – 100 дітей, 2012-2013 н.р. -100 дітей, 2013-2014 н.р. – 100 дітей.

В школі працює логопед – Руденко Т.І., яка надає допомогу  учнями у яких є проблеми з мовою.

В першому класі навчається   76    учнів.  Здійснено набір до 1-го класу (71 учень) . Проведено підготовчі заняття і заступник директора школи з навчально-виховної роботи Корнієнко І.С.  підготувала і провела  батьківські  збори.

Щорічно проводиться облік дітей від народження до 18 років, відповідальна Корнієнко І.С.  Для того, щоб охопити всіх дітей навчанням, дякуючи голові сільської ради с.Соколівка  Безпрозванному Л.Є.,  вчасно проводиться облік дітей в селі, яке підпорядковано нашому навчальному закладу.

Господарська робота.

Проводиться поточний ремонти парт, дверних замків, інших меблів, водяних  кранів.

Надавалася допомога по благоустрою селища: озеленення, прибирання території школи та  пришкільної території, стадіону, біля пам’ятника Голодомору,  прибрано парк біля цукрового заводу, скопано квітники біля школи.

Виконано роботи:

1. Проведено ремонт усіх приміщень основної школи  і початкової школи «Горобинка» всередині.

2. Проведено ремонт приміщень знадвору (поштукатурено фундамент, вхід у підвал, відремонтовано східці, пофарбовано).

3. Відрумонтовано водяну трубу в підвалі, встановили нову батарею у класну кімнату 1-В класу.

4. Відремонтовано зливні бачки у туалетах.

5. Проведено капітальний ремонт котельні початкової школи «Горобинка». А саме:  поштукатурено  і побілено стіни, замінено комини, змуровані і зварені украплення для них, замінено витяжки короба біля котлів.

6. У їдальнях замінено 6 стільниць.

7. Придбано і встановлено нову плиту у їдальню.

8. Замінено силовий кабель у обох їдальнях

9. Замінено тени у бойлері.

10. Спонсори подарували морозильну камеру у їдальню та драбини для школи.

11. Відремонтовано огорожу по вул. 1-го Травня, пофарбовано огорожу по вул. Леніна

12. Встановлено пандус.

13. Зроблено ремонт освітлення на сцені та придбано всі необхідні матеріали.

14. Придбано столи та стільці у 36 кімнату та у 6 кімнату.

15. Придбано компресор для фарбування, дрель, фен для зняття фарби, перфоратор.

16. Завдяки спонсорам створено кабінет української мови та літератури, та завдяки батькам замінено кришки на партах у 28 кімнаті.

17. Встановлена нова стінка у 6 кімнаті.

Кошти з благодійного фонду використовуються на придбання  товарів (цемент, фарба, розчинник, ґрунтовка, клей, брус, кутник, цвяхи, болт, гайка, саморізи,  круг відрізний,  розетки, вилки, трос, кабель, лопата, сапка, держак, умивальник, замок навісний і врізний, туалетний папір, термометри, лампочок, миючих засобів, ганчірок для миття підлоги, канцтоварів, ялинкових прикрас, відер для миття підлоги, посуд для їдальні;  м’ячів футбольних, баскетбольних, волейбольних і т.п.) запчастин  для автомобіля, для закупівлі бензину для участі учнів    на конкурси, змагання. Для роботи газонокосилки купували масло, бензин, льоску та ін.

Гребінківська гімназія

Керуючись законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, указами Президента України „Про національну програму „Діти України””, „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, концепцією національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Програмою „Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, Згідно з річним планом гімназії у 2012-2013 н.р. виховна робота гімназії спрямована на реалізацію єдиної виховної проблеми „Виховання свідомого громадянина, покликаного усвідомлювати себе частинко своєї родини, класу, гімназії,держави, патріота своєї країни;створення умов для формування творчої, самостійної, гуманної особистості, здатної цінувати себе і поважати інших . Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання учнів через впровадження інноваційних технологій на всіх ступенях навчання” .

В  2012-2013  навчальному році виховна діяльність  колективу Гребінківської гімназії була спрямована  на реалізацію  виховної проблеми «Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти».

Заклад освіти здійснює свою виховну роботу за програмою  „Через систему цінностей до гармонійного розвитку особистості”. Метою програми є створення ефективної моделі виховної системи в гімназії на основі національних і загальнолюдських цінностей, систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості з громадянською позицією, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

В  гімназії проходили  традиційні і нетрадиційні форми та методи роботи з класними колективами: години класного керівника, години спілкування, бесіди-роздуми, конкурси, рольові ігри, тренінги, вікторини, тестування.

Протягом року  в гімназії  були проведені традиційні тематичні дні та тижні: День Знань, тиждень  фізкультури та спорту, День вчителя, День української писемності та мови, Всесвітній День прав людини, День пам’яті жертв голодомору, День інвалідів, Всесвітній День боротьби зі СНІДом.

Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, проводилися спільні рейди з батьками з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів, соціального захисту „Урок”, „Вечірнє село”, „Діти вулиці”, „Підліток”.

Проводилась робота з попередження дитячого травматизму середучнів. Проведено планові бесіди з попередження травматизму, інструктажі. додаткові лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах,  порядку дій населення  при виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому.

Виконуючи завдання „родинно-гімназійного” блоку в гімназії протягом року було проведено такі виховні заходи: до Дня вчителя з метою відзначення професійного свята та виховання поваги до вчителя проведено святковий концерт „Для Вас, любі вчителі»” та організовано день самоврядування, з метою розвитку традицій гімназії, вдосконалення спільної роботи батьківського і педагогічного колективу проведено свято „День гімназиста” за темою „Сказка ложь, да в ней намек”, де показали свою творчість батьківський та вчительський колективи. Вперше у квітні місяці був проведений Батьківський день, протягом якого батьки учнів виступили у ролі вчителів.

У жовтні місяці було проведено проект «Знаємо та реалізуємо власні права». У рамках даного проекту учні гімназії брали участь в районному та обласному етапі конкурсу «Підліток і право». Учні 5-6 класів підготували малюнки про порушення прав казкових героїв. Учнівська редколегія  систематично працювала над випусками загальногімназійної газети «Фішка». Учні з учнівської редколегії взяли участь та стали лауреатами Обласного етапу  учнівського  конкурсу юних журналістів  «Вперед, юнкор!»

Виконуючи завдання „Громадянсько-патріотичного” блоку, мета якого виховання патріотизму, формування соціальної активності у закладі проводилась така робота: до свята Покрови було організовано „Свято українського козацтва”, було організовано зустріч із представниками Васильківського українського реєстрового козацтва , також була оформлена книжкова виставка. Учні 8 класу підготували загально гімназійний захід  пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. “Дзвони серця” , учні гімназії взяли  участь у мітингу – акції «33 хвилини»;  до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників . Проводились єдині виховні години по класах, участь у мітингу, до Дня збройних сил України,проведено конкурсну програму „Нумо –хлопці”, до Дня прав людини організовано зустріч з начальником ВКМСД Копиловою Майєю Андріївною.

Виконуючи завдання „Морально – естетичного блоку” з метою усвідомлення цінностей соціального спілкування ,засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей ,сформованості соціально-комунікативних компетенцій, класними керівниками гімназії проведено тематичні виховні години ,бесіди, анкетування .

Одним із найважливіших напрямків виховної роботи в гімназії є формування здорового способу життя. З метою ціннісного ставлення до свого здоровя та пропаганди здорового способу життя ,виконуючи завдання „оздоровчо–спортивного блоку” протягом півріччя проведено тиждень фізкультури, у рамках якого оновлено стенд „Наші спортсмени”, проведено вікторину „Досягнення в спорті”, змагання на звання  з футболу, організовано конкурс плакатів „Фізкультура в нашому житті”. У вересні було проведено День туризму. Учні взяли участь у пошуковій грі на місцевості, та в колективних творчих справах : малюнок на асфальті «Туристичне літо»,  концерт-блискавка «Мелодія наших сердець».

Протягом півріччя гімназисти брали активну участь у всіх районних спортивних заходах : команда учнів гімназії здобула перемогу з міні-футболу присвяченому 400й річниці з Дня заснування селища Гребінки.  В районній  легкоатлетичній спартакіаді команда учнів гімназії здобула ІІІ місце, Косяк Євген та Ковальська Дарина особистій першості здобули ІІІ призові місця. В зональних змаганнях з футболу гімназійна зайняла  ІІІ місце, та команда дівчат з баскетболу виборола ІІІ місце.

У  першості району серед загальноосвітніх закладів з шашок учні гімназії зайняли 11 місце. У районних змаганнях з настільного тенісу учні гімназії зайняли 7 місце, а в особистій першості змагання з настільного тенісу Кравченко Денис зайняв ІІІ місце.

В грудні вперше проводилася олімпіада з фізичної культури. Учень 11 класу Кисіль Андрій із  змагань з  7 видів спорту здобув ІІІ місце. Учні гімназії показали достатній результат у щорічній районній спортивній естафеті яка присвячена Дню перемоги.

З метою активізації роботи з попередження дорожньо-транспортного травматизму, профілактичної роботи серед учнів у рамках Всеукраїнського конкурсу-рейду „Увага! Діти на дорозі!” було проведено місячник безпеки руху дітей. У рамках місячника було проведено проект «Це повинні знати всі!» класними керівниками проведено виховні години, бесіди на відповідну тематику. Учні 9 класу  випустили стінгазету, учні 6-8 класів виготовили маршрутні листи «Дорога до гімназії», з учнями 6-7 класів було проведено конкурсну програму «Азбука вулиці», з учнями 5го класу була проведена година спілкування  та виготовлено закладки-нагадування «Знаки  дорожнього руху». Спеціалісти обласного центру дитячої та юнацької творчості разом з представниками ДАІ  провели інформаційно-тренувальне заняття з дотримання Правил вуличного руху для  учнів 5-7 класів.

Протягом навчального року учні гімназії брали активну участь у районних заходах, які проводилися районним центром дитячої та юнацької творчості, де здобули призові місця  та стали лауреатами: у фотоконкурсі «Неосяжна моя Україно» учениця 7 класу – Діхтяр Анна, 6 класу Ганіченко Катерина та 9 класу  Бєлякова Катерина стали призерами районного етапу конкурсу, а Ганіченко Катерина здобула перемогу на обласному етапі .

Різновікові команди учнів гімназії брали участь в районних конкурсах інтелектуальних ігор «З народного джерела», «Інтелектуальний марафон»   та «Пізнай себе»,  учні показали високий рівень ерудованості та отримали призові місця.

Учениця 5 класу Шевченко Дарина стала призером районного конкурсу виконавців сучасної естрадної пісні «Калиновий дзвін» та учениця 9 класу Бєлякова Катерина стала лауреатом даного конкурсу.

Монзолевська Владислава, Діхтяр Анна, Обертинська Діана та Іванова Каріна стали неодноразовими призерами та лауреатами районних конкурсів юних художників «Чарівна палітра». Монзолевька Владислава стала переможцем районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об`єднаймося ж, брати мої!»

У листопаді  проведено ряд заходів у рамках проекту «Здоровим бути модно» . В межах цієї акції були проведені години спілкування, тренінгові заняття «Твоє життя – твій вибір», обговорення відеоролика, та диспут «СНІД – смертельна загроза людству».

В грудні місяці на належному рівні було проведено ряд заходів у рамках проекту  «Люблю я свій народ, ціную його звичаї». Було організовано та проведено виставку рукоділля учнів та вчителів , класними керівниками спільно з батьківськими комітетами класів було організовано та проведено благодійний ярмарок до Дня святого Миколая. Учні гімназії брали участь у щорічній районній виставці-конкурсі дитячої творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» . Робота Ганіченко Катерини у номінації «Паперопластика»  отримала ІІ місце, робота Заєць Яни у номінації «» стала лауреатом, у номінації «Вишивка бісером» були представлені роботи учениці 9 класу Парфенової  Тетяни.

Організована співпраця з громадською організацією „ Здоровим – у доросле життя» проведено ряд виховних заходів з учнями 5-6, 10-11 класів з метою сформованості активної життєвої позиції здорової людини. Підсумковим заходом стало свято, організоване для дітей «Ми – за здоровий спосіб життя».

З метою формування туристсько-краєзнавчої роботи,естетичного виховання, збагачення знань про культуру українського народу класними керівниками проводились екскурсії до планетарію, краєзнавчого музею та до виставки шоколадної фабрики. Учні 9 класу відвідали фабрику з виготовлення ялинкових прикрас смт. Клавдієво Київської області.Учні гімназії брали участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсвідеокліпів учнів середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів конкурсі «SkoolTV » . Відеоролики Пяткянена Владислава, Волошин Антоніни та Ганіченко Катерини стали призерами конкурсу.

З метою виховання естетичних смаків для учнів гімназії проведено ряд заходів: свято квітів „З любов`ю до тебе, моє рідне село!” присвячена 400й річниці з дня заснування селища Гребінки „Осінній бал” для учнів 8-11 класів,. з метою популяризації української національної культури, її історії, звичаїв, народно-поетичної спадщини у жовтні було проведено свято овочів, де кожен класний колектив представляв страви української кухні. Високий рівень підготовки показав вокально-хореографічний колектив «Акварель», учні колективу були прикрасою гімназійних та селищних свят, та у огляді  колективів  художньої самодіяльності «Веселка 2013» здобули перемогу у номінації «Сучасний естрадний танець» та  ІІІ місце у номінації  «Сучасна естрадна пісня».

У вересні місяці було проведено День бібліотек. Бібліотекарем гімназії Усенко В.В. проведено бібліотечний урок, для учнів 5 класу „Ознайомлення учнів з бібліотекою”, оформлено тематичну  виставку „Книга – підручник життя і джерело твоїх знань”, організовано акцію „Книзі – нове життя”.

Велика увага у закладі приділяється розвитку самоврядування, створенню учнівського колективу. Всі виховні заходи були націлені на те, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності допомагали учневі знайти себе, самовизначитись.

У гімназії успішно діє учнівське самоврядування. На початку навчального року були проведені загальногімназійні збори, на яких затвердили план роботи Гімназійного братства на рік та обрали Раду лідерів. Протягом семестру один раз на місяць проводились засідання Ради лідерів, де проводилось корегування планів на місяць, узгоджуючи їх з роботою гімназії, району. Радою визначався і зміст роботи центрів.

В цьому навчальному році шляхом таємного голосування більшістю голосів було обрано президентом Гімназійного братства ученицю  11 класу  Кучер Лілію.

Центром „Дисципліни і порядку” проводились рейди-перевірки щодо носіння учнівської форми. Також цим центром проводились перевірки стану класних кімнат, стану чергування по гімназії та в класах, поведінки в їдальні.

Центром „Здоровя та спорту” організовувались і проводились змагання з футболу, баскетболу, турнір з настільного тенісу, випускались стінгазети.

Важливим елементом у виховній системі є співпраця вчителя з батьками. Робота гімназії з родиною містить у собі педагогічну освіту батьків, залучення їх до особистої участі в діяльності гімназійного колективу, організацією єдиного впливу на дитину в школі і родині. В закладі складено угоду про співробітництво між гімназією, батьківським і учнівським колективом, складено систему роботи з батьками, сплановано роботу батьківського всеобучу. Систематично проводяться батьківські класні збори, де батьки знайомляться із змістом роботи колективу, обговорюють проблеми виховання дітей, обмінюються досвідом. У листопаді проводились загальногімназійні збори  „Твоє житя – твій вибір”, де піднімались питання ,які турбують батьків .

На належному рівні працювала кафедра класних керівників , систематично проводились наради для класних керівників .

Васильківський районний ЦДЮТ

Педагогічний колектив ЦДЮТ в 2014 році працював над вирішенням науково-методичної проблеми «Оптимізація діяльності творчих об’єднань ЦДЮТ шляхом впровадження інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи, теорії життєтворчості».

Продовжувався процес реформування закладу, пошук раціональних ідей функціонування, запровадження нових педагогічних технологій щодо творчого розвитку дітей та  юнацтва.

Життєдіяльність закладу будувалася на передачі вихованцям соціальних цінностей, становленні їх здатності шукати, знаходити та стверджувати смисл свого життя.

Контингент гуртківців був сформований згідно Положення та Статуту закладу і налічував 1894 вихованці. Діапазон напрямків навчання в ЦДЮТ охоплював усі сфери сучасного життя:

науково-технічний – 10 груп, 138 вихованців;

художньо-естетичний – 89 групи, 1254 вихованців;

еколого-натуралістичний – 2 групи, 27 вихованців;

туристсько-краєзнавчий – 11 груп, 205 вихованців;

фізкультурно-спортивний – 1 групи, 22 вихованців;

гуманітарний – 5 груп, 74 вихованців;

дослідницько-експериментальний – 8 груп, 123 вихованців;

соціально-реабілітаційний – 2 групи, 36 вихованців;

військово-патріотичний – 1 група, 15 вихованців.

загальна кількість творчих об’єднань – 27;

гуртків – 57;

в них груп – 129.

Колективом ЦДЮТ проводилася робота по забезпеченню дітей сільського регіону рівним доступом до якісної позашкільної освіти.

Творчі об’єднання ЦДЮТ працювали: на базі  ЦДЮТ, Калинівського філіалу, 20-ти  ЗОШ, 2- х  ДНЗ, І-го СБК. Гуртковою роботою були охоплені діти з 29 населених пунктів району. З смт. Гребінок навчалося 584 дітей .

В творчих об’єднаннях ЦДЮТ проводилася робота з категорією соціально-незахищених дітей району. В гуртках ЦДЮТ займалися: 11 дітей – сиріт, 141 дитина з неповних сімей, 12 дітей – з особливими потребами, 157 дітей з багатодітних родин, 24 дітей з девіантними проявами поведінки.

Процент охоплення дітей району віком  від 5 до 18 років творчими об’єднаннями ЦДЮТ становив 33 % .

Серед них:  дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – 486, середнього – 775 чол., старшокласників – 633.

В 2014 н. році, беручи участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах, вихованці ЦДЮТ показали високі результати:

Вихованці зразкової театральної студії «Ассоль» (керівник Андрієнко І.Ю.) стали володарями Гран-прі Міжнародного фестивалю мистецтво «Співограй» та Всеукраїнського фестивалю «Театральний форум»; посіли І місце на Всеукраїнськму фестивалі аматорських театрів «Підкори сцену».

Вихованці гуртка «Лідер-клуб» (керівник Шевченко К.Г.) стали переможцями Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України», посіли І місця в обласному конкурсі робіт фотоаматорів «Моя Україна!», стали призерами обласних конкурсів: «В об’єктиві натураліста», «Юний дослідник», «Новорічна композиція».

Швидун Олеся – вихованка гуртка «Художній сувенір» (кер.Гашенко О.П.) посіла перші  місця у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Український сувенір» та в обласному етапі конкурсу «Новорічна композиція».

Ляшенко Руслана – вихованка студії «Образотворче мистецтво» (кер.Андрієнко І.Ю.) стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», посіла ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж,  брати мої!».

Хореографічний колектив «Ромашка» ЦДЮТ (керівник Бесідовська Р.Д.) посів ІІ місце в обласному фестивалі-конкурсі хореографічних колективів «Терпсихора запрошує».

Дитячий духовий оркестр (кер.Лопатюк Ю.В.) став переможцем обласного творчого марафону «Майбутнє України будуємо разом».

Переможцями та призерами обласних виставок, конкурсів,        фестивалів стали вихованці ЦДЮТ:

Банацька Марина – учениця Устимівської ЗОШ І-Ш ступенів та Сідельникова Світлана – учениця Гребінківської ЗОШ І-Ш ступенів

(обласна виставка «Початкове технічне моделювання»).

Тетяноха Таїсія та Панцулая Ангеліна – учениці Ксаверівської ЗОШ І-Ш ступенів (фотоконкурс «Моя Україно!», експедиція «Історія міст і сіл України»).

Саксонова Поліна, Жук Наталія, Собистянська Тетяна учениці Калинівської ЗОШ І-Ш ступенів № 1 (конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»).

Дармостук Андрій та Муштатенко Максим – учні Калинівської ЗОШ І-Ш ступенів № 1 (обласні змагання з судномодельного спорту).

Високі результати на олбласних конкурсах та виставках показали учні шкіл району:

Мазуренко Владислав – учень Митницького НВК (обласний конкурс «Український сувенір», І місце).

Гаркуша Валерій – учень Малосолтанівської ЗОШ І-Ш ступенів (обласний конкурс «Безпека дорожнього руху – це життя!», І місце).

Карачун Юрій – учень Тростинського НВК (обласна виставка «Початкове технічне моделювання», ІІІ  місце).

Долотцев Олександр – учень Застугнянської ЗОШ І-Ш ступенів (конкурс фоторобіт «Моя Україно!», ІІІ місце).

Рябий Олександр – учень Здорівського НВК (конкурс «Молоде покоління – за безпеку дорожнього руху»).

Діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних конкурсів та фестивалів були нагороджені грамотами Васильківської райдержадміністрації та Васильківської районної ради, пам’ятними сувенірами, а  їх керівники – грамотами відділу освіти  райдержадміністрації на заключному святі традиційного районного фестивалю обдарованих дітей «Таланти Васильківщини – 2014».

Мета діяльності педагогічного колективу ЦДЮТ в 2014 н. році була  спрямована на: виховання всебічно і гармонійно розвинутої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні, надання дітям та юнацтву додаткової освіти, здійснення їх попередньої профорієнтації та організацію культурного дозвілля – була досягнута.

Стратегія розвитку ЦДЮТ базувалася на принципі забезпечення широкого спектру соціально-освітніх послуг для покращення якості життя дітей і молоді, для успішної соціалізації вихованців.

Навчально-виховний процес в закладі здійснювали 57 педагогів, з них:

–      2 – нагороджені знаком МОН «Софія Русова»,

–      2 –  грамотами обласної адміністрації,

–      2 – грамотами обласної Ради,

–      4 – грамотами райдержадміністрації,

–      3 – грамотами районної ради,

–   14 – грамотами відділу освіти.

6 педагогів пройшли курсову перепідготовку і були атестовані, згідно положення.

Методична робота в ЦДЮТ була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми, над якою працював колектив, модернізацію змісту, форм і методів навчально-виховного процесу і базувалася на:

створенні умов для творчої самореалізації педагогів;

програмного та методичного забезпечення роботи керівників творчих об’єднань;

впровадження нових технологій навчання;

вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного  досвіду.

Працювала «Школа педагогічної майстерності». Методичний відділ підготував та провів 10 семінарів-практикумів. Було вивчено і узагальнено досвіди роботи 2 педагогів ЦДЮТ. План методичної роботи на 2014 н.рік був виконаний.

Працівники ЦДЮТ підготували та провели 28 районних масових заходів для школярів та 32 – для вихованців творчих об’єднань ЦДЮТ. План організаційно-масової роботи з школярами району та вихованцями ЦДЮТ на 2014  навчальний рік був виконаний.

Актуальними для педагогів ЦДЮТ є ряд завдань, над вирішенням яких постійно працює колектив:

– реалізація завдань районної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти;

– сприяння формуванню життєвих цінностей та смислів вихованців, забезпечення умов для розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу вихованців, сприяння самореалізації вихованців шляхом розкриття їх природніх здібностей;

– забезпечення  виконання «Концепції національно-патріотичного виховання молоді» (Наказ № 3754/981/538/49 від 27.10. 2009 року), фізичного, психічного та соціального розвитку, формування здорового способу життя дітей та молоді;

– виконання «Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 н.р.» (Наказ МОН України 1/9-376 від 25.07.2014 р.), листа МОН «Про проведення уроків мужності» (№ 1/9-412 від 13.08.2014 року).

Державний заклад “Гребінківська дитяча школа мистецтв”

В державному закладі “Дитяча школа мистецтв” працює 24 викладач. З них 22 викладачів мають спеціальну мистецьку освіту, а 2 – студенти спеціалізованих мистецьких закладів. Повну вищу освіту мають 13 педагогів. З них:

– викладачів з вищою кваліфікаційною категорією – 3 чоловіки;

– 6 викладачів – спеціалісти І категорії;

– 3 викладачі мають педагогічне звання “старший викладач”, один – “викладач-методист”.

В школі працює два відділення – музичне та художнє. На музичному відділенні діють класи фортепіано, скрипки, гітари, баяна, акордеона, домри, бандури та духових інструментів.

На кінець 2013-2014 року заклад налічував 172 учні, з них 132 музиканти та 40 художників. Школу закінчило 10 чоловік (5 музикантів і 5 художників).

В школі створені та діють колективи викладачів та учнів:

– народний аматорський педагогічний ансамбль народних інструментів, який відмітив у цьому навчальному році 40 років з дня створення;

– учнівський хоровий колектив;

– ансамбль скрипалів;

– три учнівські дуети піаністів;

– дует бандуристів;

– ансамбль гітаристів;

– дует піаністів-викладачів;

– інструментальний квінтет;

-два дуети скрипалів.

Колективи та сольні виконавці закладу беруть участь у заходах, що проводились в селищі та закладах освіти. Це:

– 12 березня – селищне міроприємство “Великий син великого народу”, до  200-ої річниці з дня народження Т.Г.Шевченка та виставка робіт учнів художнього відділення.

– 25 квітня – звітний концерт ДЗ “Гребінківська ДМШ” та виставка робіт;

– 29 квітня – творчий звіт викладача школи Круглик С.В. на обласному рівні (по лінії освіти) та виставка робіт;

– виставка робіт учнів до встановлення пам’ятного знаку біля Гребінківської гімназії;

– виставка робіт художнього відділення;

– районне міроприємство до дня культури і аматорів народного мистецтва;

– новорічні концерти для батьків;

– дитяча філармонія Казка в музиці;

– районна виставка робіт художнього відділення;

– концерт класу Пшенковської І.Ю. для батьків учнів та вчителів Гребінківської гімназії.

Гребінківська міська бібліотека для дорослих

Читачів – 1265

Відвідувань – 5760

Книговидача – 19200

Книжковий фонд – 8272

Нова література: книг – 68

періодичні видання – 84

У 2014 році проведено наступні заходи:

До Дня Соборності України

День Соборності України відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки (1918 рік) . Традиційно до цього дня до уваги читачів була запропонована тематична виставка “Духовна єдність – запорука Соборності України”, На тематичній викладці представлені матеріали, які висвітлюють тернистий шлях України до Соборності і нагадування про те, що сила нашої держави – в єдності Українських земель.

До Дня пам’яті Героїв Крут підготовлена експрес-викладка різних матеріалів “Вдячна пам’ять на вічні віки”

Плине час, незмінним залишається одне: Крути – це пам’ять про здатність українського юнацтва віддати своє життя за Батьківщину. Особливо увага читачів була зорієнтована на те, з якою жорстокістю розстріляли у Маріїнському парку за  наказом більшовиків 200 учнів гімназії і училищ лиш за те, що вони значились у списках військово-спортивної організації.

До Дня Конституції України презентувалася експрес-виставка “Конституція України – шлях державотворення”, на якій були представлені книги та періодичні видання з питань основ конституційного ладу.

До Дня Незалежності України були представлені експозиційні матеріали на тематичній викладці “Незалежність України – основоположна подія в історії України”, які розповідають про стан становлення Незалежності України.

До Дня Перемоги експонувалася книжна виставка “Низький уклін Вам, сивочолі ветерани”, на якій представлені художні і публіцистичні твори про війну, спогади ветеранів про героїв-воїнів і трудівників тилу, які великою ціною здобули Перемогу.

26 квітня світ схиляє голову у пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Цю катастрофу називають “планетарною”, “трагедією століття”. Книги і публікації, представлені на виставці “Важкий тягар Чорнобильського неба” розповідали про мужність і силу героїв-ліквідаторів.

До Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій підготовлена тематична викладка-реквієм “Запалимо свічку і згадаємо”.

Страшна правда постає з сторінок документів, спогадів, художніх творів. Мільйони людей, які загинули у 1932-33 роках голодною смертю, не можуть безслідно розчинитись у часі та просторі. Про них пам’ятатимемо ми, їх діти та батьки.

Книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат

До 100-річчя від дня народження видатного українського письменника, педагога, кінодраматурга Ю.О.Збанацького, було розгорнуто тематичну викладку “Пафос патріотизму і життєствердження”, яка розповіла про життя і творчість письменника. У своїх творах письменник висвітлював життєвий шлях мужніх людей, щирих патріотів нашої Вітчизни. Як він про себе казав: “вийшов з життя, з рідного народу, з його найглибших глибин”.

До 180-річчя від дня народження класика української літератури, талановитого лікаря, громадського діяча,присвячена тематична викладка “Повчально-розважальна поезія С. Руданського”. На тематичній викладці були представлені книги письменника, як поета, гумориста та матеріали про нього, які і сьогодні продовжують чарувати нас задушевністю своїх ліричних поезій і веселим .гумором.

До 110-річчя від дня народження відомого українського письменника Л.Смілянського до уваги читачів була запропонована тематична викладка “Історико-біографічний жанр Л.Смілянського”, на якій представлені твори письменника, в яких він представляється як майстер історико-біографічного жанру, довірник і співбесідник тих великих і світлих душею, про яких він писав.

До 110-річчя від дня народження українського поета, перекладача М.М.Вороного була розгорнута експрес-викладка статей і документальних матеріалів “Ні, не марно я жив”. На експрес-викладці були представлені статті про життя і творчість репресованого поета. Особливу увагу читачів викликала стаття “Мій розстріляний вуйко Марко Вороний”, у якій з болем у серці розповідав його родич, і він сказав: “…щоб зовсім не щезла пам’ять про талановитого поета”.

До 85-річчя від дня народження визначного майстра української прози Ю.Мушкетика була присвячена тематична викладка “Істина в людських душах”. На викладці представлені історичні твори письменника, бо його особливо захоплювала історична тематика, в якій він осмислював історію України. Твори письменника про найвищі цінності для людини, в яких він намагається допомогти людям знайти істину і пізнати саму себе.

До 195-річчя від дня народження українського письменника, поета, драматурга, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, редактора, видавця О.П.Куліш присвячена тематична викладка “Фундатор української національної свідомості”. Матеріали викладки знайомлять читача з основними етапами незвичайного життя і творчості, з його найвідомішими творами, які стали класикою світової літератури. О.П.Куліш є автором першої фонетичної абетки для української мови.

До 85-річчя з дня народження українського поета, перекладача, громадсько-політичного діяча була розміщена експрес-виставка “Художня майстерня Дмитра Павличка”. На експрес-викладці була представлена поезія письменника і матеріали про життя і творчість поета, яка відтворює його життєвий шлях як істинного поборника свободи і справедливості на рідній землі.

До 110-річчя від дня народження українського письменника, філософа, громадського діяча , поета, перекладача, академіка Миколи Бажана експонувалася книжкова викладка “Нев’янучий інтелектуальний розум української поезії”. М.Бажан є представником цілої епохи неповторної і невмирущої української поезії не тільки в Україні, а й в Європі. Це людина могутнього таланту, і за внутрішньою культурою, і за енциклопедичним розмахом інтелекту.

У першому розділі виставки “Майстер карбованого слова” були представлені найкращі твори поета.

Другий розділ виставки “Людина високого духу” включала літературу про життєвий і творчий шлях академіка М.Бажана,для якого поезія була справою совісті і честі.

До 125-річчя від дня народження видатного українського гумориста Остапа Вишні була підготовлена тематична викладка “Високоталановитий майстер сатири і гумору”. На тематичній викладці було відтворено багату і різноманітну за жанром творчість гумориста, і про нелегкий життєвий шлях, бо внаслідок репресій письменник майже десятиліття був одірваний від звичайного життя і творчості.

До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, його життю і творчості, літературній діяльності була присвячена розгорнута виставка “Я для тебе горів, український народе”. Ця виставка користувалася підвищеною увагою читачів бібліотеки, бо вона постійно вела діалог з читачами про те, що мабуть велич і геніальність не в його поезії, що геніальність цього митця – не в його політичних і соціальних закликах. Бо щоразу, коли ми постаємо перед вибором своєї історичної долі, ми звертаємося до Шевченка, як до совісті нації, як до духовного вождя нації.

7 березня 2014 року у приміщенні Гребінківської бібліотеки для дорослих була проведена година любовного портрету “Кохані Великого Кобзаря”.

21 лютого 2014 року відбулася цікава бесіда-діалог “Мова – то не просто звуки. Це – голос народу”, присвячена до Міжнародного Дня рідної мови, під час якої учасники бесіди висловили свої думки по темі.

7 квітня у читальному залі бібліотеки, до Всесвітнього дня здоров’я, з великим інтересом пройшла година здоров’я на тему: “Людина і здоров’я: гармонія чи конфлікт”.

Історичний клуб “Визначні постаті України”

18 січня 2014 року розпочався новий сезон засідань історичного клубу  із засідання “Переяславська рада 1650 року в міфах і реаліях”, якій минало 360 років.

18 квітня 2014 року відбулося чергове засідання історичного клубу на тему: “Дмитро Чижевський – фундатор      поняття “філософія серця”, присвячене до 120-річчя від дня народження філософа, історика, дослідника української і славянської літератури і культури. До засідання клубу підготовлена тематично-документальна викладка газетно-журнальних матеріалів і інформація з Інтернету.

24 травня 2014 року відбулося чергове засідання історичного клубу , яке було присвячене відважному борцеві за незалежність України, видатному українському державному та громадському діячеві, Голові Директорії УНР, Головному Отаману Армії УНР Симону Петлюрі.

“Під прапором всеперемагаючої культури до справедливого майбутнього”. Саме така тема була представлена на черговому засіданні історичного клубу, яке відбулося із членами Гребінківського осередку ВУТ “Просвіта” ім.Т.Г.Шевченка з нагоди 140-річчя від дня народження видатного художника, вченого, мандрівника, суспільного діяча, письменника і мислителя – Реріха М.К.

На протязі 2014 року постійно працював гурток    “Грайливе рукоділля”. В приміщенні бібліотеки проведено майстер-клас по плетінню з газетних трубочок.

17 травня 2014 року в читальному залі бібліотеки відбулася літературно-поетична година “Серце материнське не тліє – палає: і усе відчуває, і все прощає”.

13 вересня в читальному залі бібліотеки пройшла година посиденьок “День іменинників”.

Гребінківська дитяча бібліотека

На кінець 2014 року фонд бібліотеки становить 11055 книг на суму 53447 грн. Кількість читачів 606, книговидача – 12484, відвідуванність -4927.

З метою якомога повнішого розкриття книжкового фонду бібліотеки протягом року в бібліотеці організовувались книжкові виставки, тематичні полиці, а також проводились масові заходи до знаменних пам’ятних і ювілейних дат.

Для створення іміджу бібліотеки та її реклами у бібліотеці діє куточок читача “Учися бути читачем” та оформлено папку “Кодекс читача бібліотеки”, діє  “Банк ідей”, куди діти відправляють свої ідеї та побажання щодо роботи бібліотеки, проведено рекламу нових надходжень “Тут живе дитинство”.

Значну увагу бібліотека приділяла формуванню і задоволенню читацьких потреб, індивідуальній роботі з читачами. Постійне спілкування з читачами сприяло вивченню читацьких інтересів дітей. А це є важливим фактором для формування бібліотечного фонду. Спільно з читачами склала для них індивідуальні списки читання  за інтересами: “Ці дивовижні тварини”, “Пізнай і полюби”, “Завітай у казку”, “Для вас, дівчатка!”, “Фантастика + детектив”.

Крім індивідуальної роботи з читачами бібліотека проводила масову роботу з популяризації літератури. Так, для більш повного розкриття бібліотечного фонду організовано слідуючі книжкові виставки:”Коло сімейного читання”(5-9кл.), “Секрети батьківських професій”(8-9кл.), “Чорна сповідь моєї Вкраїни” (8-9кл.),”Все починається з дитинства”, “Книги-ювіляри 2014 року”. До дня книги проведено конкурсну програму “Книга просить на гостини – в неї свято, іменини”, до Дня Перемоги – годину поезії з учнями 5-6 кл.”Війна у пам’яті, а в серці мир”.

Готуючись до ювілейних дат дитячих письменників з учнями 2-9 класів проведено слідуючі  заходи:

групова бесіда за оповіданням М.Коцюбинського “Ялинка” ( до 150-річчя від д. н.);

огляд літератури “Вершник, що скакає вперед” (до 100-річчя від д.н. А.П.Гайдара);

Готуючись до огляду літератури була організована книжкова виставка: “Сторінками книг  Гайдара”. Діти читали книги письменника, писали на них відгуки.

До 120-річчя від д.н. письменника-природолюба В.Біанкі проведено урок-бесіду “Дивовижна країна Віталія Біанкі” (4-6кл.), організована тематична полиця “Маленька азбука життя”, проведена вікторина “Що? Де? Коли?” по оповіданнях В.Біанкі.

До 200-річчя від д.н. Т.Г.Шевченка літературно-музичну композицію “Ми –нащадки Кобзаря”, книжкова виставка “Стежками Великого Кобзаря”, тематичну полицю “Шевченко – дітям” (1-4 кл.).

До 215-річчя від д.н. великого російського поета, класика О.С.Пушкіна проведено літературну вікторину для учнів 3-5 класів “Що за диво ці казки”, книжкову виставку “Сонце російської поезії”.

Щоб привити читачам любов до періодичних видань раз у квартал у бібліотеці проходив огляд періодичних видань “Гортаючи сторінки періодичних видань”.

15 лютого минуло 25 років, як останній радянський солдат залишив афганську землю. До цієї дати проведено годину пам’яті “Не долетіли журавлі до рідної землі” для учнів 5-7 класів, організовано книжкову виставку “Ехо афганських гір”. Діти читали вірші про Афганістан, готували матеріали по даній темі.

До Чорнобильської трагедії проведено інформаційну хвилину для учнів 5-9 класів “Чорне крило Чорнобиля”.

До бібліотеки були здійснені екскурсії:

“Тут живе дитинство ” – (діти дитсадка 5-6 років);

“Книжкова полиця розкриває таємниці” (5-Б кл.);

“За програмою школи” (5-А);

З учнями 2-4 класів проведено пізнавальну гру “Дім, де живуть книги”.

Земельні питання

На протязі 2014рокунадано дозвіл на розробку проекту землеустрою,щодо відведення земельних ділянок  21 фізичним особам у власність належних їм ділянок. Затверджено 25 проектів землеустрою,щодо відведення земельних ділянок для будівництва,обслуговування житлових будинків,господарських будівель і споруд та ведення ОСГ.

Затверджено проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки Рудніцькому Володимиру Володимировичу із земель призначених для  ведення ОСГ   та землі для будівництва та обслуговування житлового будинку по вул.. Молодіжна, площею 0,1275 га.

Заключено нотаріально 3 (три) договори оренди:

– з ФОП Дітківською Н.Б. на земельну ділянку площею 0,025 га кадастровий № 3221455500:01:038:038:0034 на 49 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

– з ФОП Івановою Н.Л. на земельну ділянку площею 0,1541 га кадастровий №3221455500:01:035:0015 на 49 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

– з ФОП Цюрупою В.І.на земельній ділянці площею 0,0104 га, кадастровий №3221455500:01:022:0032 на 20 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  поділу земельної ділянки ТОВ “Агронерудпромпостач”, ТОВ “Агрофірма “Людмила”.

Проводять прийом громадян землевпорядні організації по земельних питаннях:

щовівторка:  Агенство землеустрою “Аршин”;

щосереди ТОВ “ВВОСС”.

Культура, фізична культура та спорт

Координує цю роботу Рада КСК, якій у 2014 році виповнилося 40 років. На жаль, ця дата пройшла незаміченою,  хоча діяльність цієї громадської організації є унікальною на теренах Васильківського  району. На території селища працюють 4 народних художніх колективи: народний хор “Обрій”, народний фольклорний ансамбль “Діброва”, народний фольклорний ансамбль “Горлиця”, керівники яких фінансуються з селищного бюджету, народний аматорський колектив-оркестр народних інструментів Гребінківської школи естетичного виховання. За 2014 рік проведено наступні масові заходи:

04.01

12.03.

Дитячий новорічний ранок

Урочистості до 200-річчя з дня

Народження Т.Г.Шевченка

30.03.

23.04.

Районний турнір з волейболу

Традиційний турнір з міні-футболу серед ЗОШ пам’яті депутата селищної ради Вереньова І.А.

08.05.

20-а легкоатлетична естафета до 69-річчя Перемоги в ВВВ серед ЗОШ Васильківського району

09.05.

Відзначення 69-ої річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні

22.05.

02.06.

04.06.

03.07.

24.08.

Урочисте відкриття пам’ятного знаку до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченко

День захисту дітей

Відкриття дитячого майданчика по вулиці Кірова

“Олімпійський день” в ДНЗ “Дзвіночок”

Відзначення Дня Незалежності України

27.09.

День селища

21.11.                               Скорбний  захід-реквієм пам’яті жертв

голодомору 1932-1933 років

03.12.                               Районний фестиваль “Повір у себе”

06.12.                               Зональні змагання з волейболу серед регіонів Київської області

26.12.                               71-а річниця визволення селища від німецько-фашистський загарбників

24 травня 2014 року було організовано поїздку членів організаційного комітету по відзначенню 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка в селищі та народного хору “Обрій”, народного фольклорного ансамблю “Діброва” Шевченківського національного заповідника, де вони виступили разом з художніми колективами Васильківського району.

Доброю традицією в Гребінках стало проведення Дня селища, яке згідно рішення сесії селищної ради проводиться в останню суботу вересня. Не став виключенням і нинішній, 2014 рік, хоч і свою 402-у річницю селище проводило в складній політичній ситуації, пов’язаної з проведенням на сході нашої держави антитерористичної операції. В АТО приймають безпосередню участь і 24 наші односельчанина. Виконавчим комітетом за сприяння підприємств, організацій та установ селища, підприємців, небайдужих громадян вже проводився збір коштів та гуманітарної допомоги нашим воїнам та учасникам АТО. І нинішні роковини проходили за сценарієм, в якому червоною лінією відображалася допомога нашим військовим.

Відзначення 402-ої річниці заснування селища розпочалося районним заходом “Діти Васильківщини – воїнам АТО”, який проходив під егідою Васильківського районного Центру дитячої та юнацької творчості. З вітальним словом до присутніх звернулася селищний голова Збаращенко Н.С. та директор ЦДЮТ Шевченко Л.В. Культорганізатор ЦДЮТ Кузьменко Л.М. оголосила програму заходу. Вона була дуже насиченою: листи і малюнки воїнам; малюнки на асфальті; аплікація “Рушник регіонів України”; аплікація “Квітуча Україна”; акція “Голуб миру”; танцювальний флешмоб; ігровий майданчик “Калейдоскоп розваг”; ярмарка-продаж сувенірів; концерт дитячих колективів; стенд побажань воїнам АТО. Активну участь у проведенні програми заходу взяли глядачі – жителі селища та гості свята. Ними було закуплено виготовлених сувенірів на суму 811 гривень. Найбільшим успіхом користувались аплікація “Рушник регіонів України”, яку викупив за 700 гривень житель селища Школенко Антон Сергійович, та аплікація “Квітуча Україна”, яку викупила також за 700 гривень приватний підприємець Фіалковська Лариса Олександрівна. В проведеному аукціоні активну участь взяв гість селища, колишній мер міста Києва Омельченко Олександр Олександрович, який за кожну аплікацію додатково заплатив по 500 гривень.

Після проведення районного заходу розпочалися урочистості по відзначенню Дня селища, ведучою якого була  директор ДЗ “Гребінківська дитяча школа мистецтв” Терещенко М.В. Учні Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. під пісню “Адажіо”  Альбіоні у виконанні Ярослава Понурко поклали квіти до Меморіалу загиблим в роки війни односельчанам. Жителів селища та гостей привітали  голова Васильківської районної ради Веремейчик В.П. та селищний голова Збаращенко Н.С. Перед глядачами народний аматорський селищний хоровий колектив “Обрій” виконав чудову народну пісню “Де Рось і Росава”. Далі пройшло нагородження жителів селища у наступних номінаціях:

Найстаріший житель селища:

Литовченко Параска Лаврентіївна – 12.11.1915року народження

95 років – Софія Францівна Уль – 08.07.1919 року народження

90 років:

Городнічева Одарка Микитівна – 08.04.1924 року народження

Загородня Ганна Іванівна – 19.10.1924 року народження

Заремба Марія Василівна – 21.07.1924 року народження

Жмура Оксана Василівна – 19.04.1924 року народження

Золоте весілля – подружні пари, які у 2014 році відзначили 50-річчя спільного подружнього життя:

Волошин Леонід Миколайович

Волошина Валентина Іванівна

Зуб Микола Юхимович

Зуб Лідія Іванівна

Таран Анатолій Іванович

Таран Станіслава Іванівна

Усенко Василь Павлович

Усенко Марія Іванівна

Черниш Іван Ілліч

Черниш Ніна Купріянівна

Яровий Володимир Федорович

Ярова Світлана Василівна

Наймолодша жителька селища:

Нею стала маленька дівчинка Наталочка, а номінантами її батьки, подружжя Сікал – Юрій Віталійович та Людмила Вікторівна.

Гребінківський селищний голова Збаращенко Н.С. вручила грамоти, подяки і цінні подарунки усім номінантам. Після кожної номінації звучали виступи учасників художньої самодіяльності селища та юних аматорів. Родзинкою свята став виступ юних артистів-танцюристів, учасників клубу спортивно-бального танцю “Роял-денс” (художній керівник Вадим Тимощук), які буквально зачарували публіку.

На протязі всього заходу проводився збір коштів на підтримку української армії. Всього волонтерами було зібрано 4800 гривень, які будуть направлені нашим воїнам, які приймають участь в АТО.

На заключення урочистостей під виконання Гімну селища в небо полетіли жовті, білі та червоні кульки, які символізують прапор селища, неперевершена ведуча свята Терещенко Маріанна виконала пісню “Україна – це ми”, а учасники селищного аматорського народного хору “Обій” роздали присутнім  по шматочку запашного українського короваю.

Традиційно велика увага приділяється спорту, особливо серед молоді. Ця ділянка роботи постійно координується з сектором молоді та спорту Васильківської РДА (завідувач Терещенко В.В.), Радою КПФС “Колос” (голова Приймак О.В.), Васильківською районною федерацією футболу (голова Матушевич Л.В.). Наші команди постійно з успіхом приймають участь у обласних та районних змаганнях. Так, наші жінки зайняли І місце в районних змаганнях з волейболу, чоловіки – ІІ місце. Команда селища зайняла ІІІ місце в особистих районних змаганнях з настільного тенісу серед жінок (Москалюк Наталія) і ІІ місце серед чоловіків (Чеканов Олександр). В особистій першості Васильківського району з російських шашок  Москаленко Володимир та  Гурський Юрій зайняли відповідно І та ІІ місце. Учні Гребінківської ЗОШ зайняли І місце в районному турнірі з міні-футболу пам’яті депутата селищної ради Вереньова І.А., учні Гребінківської гімназії – третє. Учні Гребінківської ЗОШ були другими в традиційній легкоатлетичній естафеті, присвяченій 68-ій річниці Перемоги.

21 червня 2014 року в смт Борова Фастівського району відбувся ІІ етап Спартакіади “Краще спортивне село (селище) Київщини”, яка проводились під патронатом Київської обласної державної адміністрації. Районні команди територіально були розподілені на шість зон. В третій зоні, в яку ввійшли  Васильківський,  Фастівський, Білоцерківський та Києво-Святошинський райони, Васильківський район   представляла команда селища Гребінки. Змагання проводились з наступних видів спорту: міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи. Команда селища Гребінки вийшла переможцем зональних змагань та виборола путівку до фінальної частини змагань.

Відповідно до Єдиного календарного плану обласних спортивно-масових заходів на 2014 рік  в селі Демидів Вишгородського району 6 вересня 2014 року відбувся фінальний етап спартакіади серед сільських і селищних рад Київської області на “Краще спортивне село Київщини”, в яких взяла участь команда селища. За результатами змагань наші спортсмени показали такі результати: настільний теніс – І місце, шахи – І місце, міні-футбол – ІІ місце, гирьовий спорт – IV місце, перетягування линви – 12 місце з 26 команд.

Відповідно до доручення голови районної державної адміністрації від 05.09.2014 року № 49/6-37 щодо проведення районної спартакіади серед команд жителів сільських та селищних рад, присвяченої Дню фізичної культури і спорту України, змагання відбулися 13 вересня 2014 року в селі Ксаверівка за участі 12 команд. Успішно виступили спортсмени селища Гребінки, які показали такі результати: шашки – І місце (Москаленко Володимир, Гурський Юрій, Москалюк Наталія), вперше за останні 15 років обійшовши потужну команду села Ксаверівка; настільний теніс – І місце (Чеканов Олександр, Москалюк Наталія); легка атлетика (біг на 100 метрів серед чоловіків та жінок) – І місце, учасники команди селища: Строкач Констянтин – ІІ місце серед чоловіків, Обруч Олександра –  І місце серед жінок; армреслінг (Гривчук Микола, Москаленко Володимир) – 8 місце; гирьовий спорт – Гривчук Микола – ІІ місце, Вольвач Юрій – IV місце; міні-футбол – ІІІ місце; перетягування линви – ІІІ місце.За результатами змагань за програмою Спартакіади команда селища Гребінки зайняла ІІ загальнокомандне місце.

Відповідно до Єдиного календарного плану обласних спортивно-масових заходів на 2014 рік та регламенту проведення змагань з волейболу серед жителів сільських регіонів Київської області у листопаді-грудні 2014 року відбулося проведення зональних та фінальних етапів зазначених змагань. Команди за територіальним принципом були розподілені на шість зон. Зональні змагання в третій зоні, в яку ввійшли команди Васильківського, Білоцерківського, Києво-Святошинського, Сквирського, Фастівського району, приймало наше селище. Чоловіча команда з волейболу зайняла друге місце і не змогла пробитися до фіналу, а жіноча команда пробилася у фінал, який відбувся 13  грудня у смт Немішаєве Бородянського району, в якому зайняла почесне ІІІ місце.

В чемпіонаті Васильківського району з футболу в вищій лізі селище представляла   команда ФК “Гребінки”. Гребінки сьогодні – одна з небагатьох команд району, в складі якої задіяні місцеві футболісти. За останні роки клас команди виріс, команда на рівних грає з командами сіл Ковалівки, Путрівки, Ксаверівки, Лосятина, основу яких складають професійні футболісти, в тому числі і вихованці Гребінківського футболу. Великі надії покладаються на компанію “Альянс успіху” та її представника Ровшана Дадашова, який має честолюбиві наміри на наступний сезон. В цьому ж році команда селища з міні-футболу, якою опікувалася компанія, досягла добрих результатів. ФК “Гребінки” виграв перше місце на турнірі з міні-футболу “Кубок Незалежності” на приз газети “Київський футбол”, який проходив 16-17 серпня 2014 року на НТК ім. В.М.Банникова та виграв турнір вищої ліги міста Києва серії A UMBRO SEASON CUP 2014.

Фінансове забезпечення участі команд в районних проводилось за рахунок підприємств та приватних підприємців, зокрема: ТОВ “МЕБІУС ГРУП”, ПП “Гребінківський завод технологічних комплексів” (голова ради директорів ІСКГруп Заєць Ю.О), ВАК АК “Сатер” УФ “Цукренергосервіс” (голова наглядової ради Школенко Б.П.), ДП ДГ “Саливінківське” (директор Фурман В.А.), НД та ККФ “КОНКОРД-ГЕЙ” (президент Гайсінський Е.Й.), Гребінківське СТ (голова правління Прухніцький Р.А.), ТОВ “Гребінківська зональна аптека № 85 (директор Усенко О.В.), СПД Проценко В.С., Микитіна Т.А., Кириченко Т.В.

Особливо радують спортивні досягнення наших молодих спортменів. Результати наших юних спортсменів, які представляли Гребінківську гімназію та Гребінківську ЗОШ І-ІІІ ст., наступні:

Відкрита першість Васильківської районної ДЮСШ з баскетболу серед юнаків 2000 р.н. . Гребінківська школа зайняла 3 місце . Змагання проходили 8.02.2014 року в Ковалівській гімназії.

Відкрита першість     ДЮСШ №1 м. Біла Церква з баскетболу          серед юнаків 1997-98 р.н.- Гребінківська ЗОШ зайняла  2 місце. Ці змагання входять в обласний календар спортивно-масових заходів. На них запрошуються спортивні школи м. Біла Церква, м.Фастова, м. Вишневе, м. Славутич.

Учні Гребінківської ЗОШ та Гребінківської гімназії брали участь в змаганнях з         міні-  футболу та футзалу, які проводила Васильківська районна ДЮСШ:

-В травні місяці в м.Фастів проводились обласні  зональні змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч», в яких Гребінківська ЗОШ зайняла 3 місце.

-Відкрита першість Васильківської районної ДЮСШ з міні-футболу         29.10.2014р.       с.Кодаки  –  2 місце.

-Відкрита першість Фастівської ДЮСШ серед юнаків 2003 р.н. і молодших – 4         місце.

В спортивних іграх школярів району Гребінківська ЗОШ та Гребінківська гімназія в 2014 році прийняла участь в 10-и видах змагань.

В легкоатлетичній спартакіаді 17.09.2014 року в м.Василькові Гребінківська    ЗОШ         зайняла 1 місце, а Гребінківська гімназія 15 місце.

В першості району серед ЗОШ по футболу – 8.10.2014 року Гребінківська       ЗОШ у      фіналі зайняла 1 місце, Гребінківська гімназія -3 місце/зональні        змагання/.

В першості району серед ЗОШ з баскетболу  серед юнаків  / 12.11.2014 року/         Гребінківська ЗОШ зайняла у фіналі 1 місце, а Гребінківська гімназія – 3 місце /зональні змагання/.

В першості Васильківського району  з шашок серед школярів  з 3.12.2014 року         Гребінківська ЗОШ зайняла 3 місце /зональні змагання/, а Гребінківська гімназія – 4 місце /зональні змагання/.

В першості району з настільного тенісу серед школярів 20.12.2014 року          Гребінківська ЗОШ зайняла  3 місце /зональні змагання/,а Гребінківська гімназія – 4         місце.

В першості району з баскетболу серед  дівчат у фінальних змаганнях             Гребінківська      ЗОШ зайняла 5 місце, а Гребінківська гімназія – 5 місце /зональні     змагання/.

В першості району  з волейболу серед юнаків у фінальному матчі    Гребінківська         ЗОШ зайняла 1 місце, а Гребінківська гімназія 7 місце /зональні       змагання/.

В першості району з волейболу серед  дівчат  в зональних змаганнях         Гребінківська      ЗОШ зайняла 3 місце, а Гребінківська гімназія – 5 місце.

В першості  Василькіського району з міні – футболу Гребінківська ЗОШ зайняла 1         місце, а Гребінківська гімназія – 3 місце.

В районній легкоатлетичній естафеті до «Дня Перемоги»  Гребінківська ЗОШ зайняла 2 місце,а Гребінківська гімназія – 6 місце.

В ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту         Сіткарь      Іван – учень  Гребінківської гімназії – зайняв 1 місце /вчитель Діхтяр         Л.В./.

На території селища Гребінки Васильківською районною ДЮСШ з селищною         радою традиційно проводиться першість району з міні-футболу памяті Вереньова     І.А. та  легкоатлетична естафета, присвячена Дню Перемоги.  Також  на території селища проводяться всі зональні змагання школярів Васильківського району Гребінківської зони.

Необхідно також відмітити велику роботу, яку постійно проводить з молоддю

вчитель фізкультури Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Москлалюк Наталія Віталіївна,         дякуючи якій досягнуто таких успіхів, а також особисто є переможцем та призером            обласних та районних змагань, на яких вона захищала честь селища.

Соціальний захист населення

є предметом особливої уваги виконкому.       За розпорядженням селищного голови та за участю організацій і підприємств селища організовано підвезення людей на кладовище під час проведення Проводів, а також забезпечено дотримання громадського порядку.

В рамках відзначення  69-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні підприємствами, організаціями та установами селища надавалась матеріальна допомога у виді коштів та продуктових наборів учасникам та інвалідам війни селища.

Багато уваги в звітному періоді приділялося сім’ям, які знаходяться з складних життєвих обставинах. На території селища роботу з цією категорією населення проводить фахівець із соціальної роботи при Гребінківській селищній раді Васильківського районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Соколова Т.А. Всього на обліку перебуває 11 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Під супроводом протягом року перебувало 19 сімей, яким було надано гуманітарну  допомогу у вигляді одягу та взуття, канцтоварів, молодим мамам надано “пакунки молока”, а також харчові пайки. По необхідності потребуючим налагоджувались соціальні зв’язки для вирішення матеріальних та побутових питань. Надано допомогу у влаштованні на навчання до Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Чередник Аліни та Невзгляденко Антона. Організовано медичне обстеження та надано допомогу у встановленні групи інвалідності Якименко Павла.

На обліку в Гребінківському відділі Управління соціального захисту населення Васильківської РДА перебувають на обліку наступні категорії пільговиків: педагогічні працівники, медичні працівники, багатодітні сімї, ветерани війни, громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, ветерани військової служби. ветерани органів внутрішніх справ. На прийомі з особистих питань прийнято 980 громадян. Видано  336 довідок для надання пільг за користування природним газом. Складено акти обстежень матеріально-побутових умов 13 особам для призначення субсидій. На обліку перебувають постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС І-ІІІ категорій: (дорослі) – 76 осіб, діти – 6 осіб; 16 малозабезпечених сімей; 28 багатодітних сімей. Призначається і виплачується часткова компенсація вартості продуктів харчування, проїзду, надавались безкоштовні санаторно-курортні путівки, виплачувалась допомога на оздоровлення.

Станом на 01 січня 2015 року на обліку у Гребінківському відділі Управління Пенсійного фонду України у Васильківському районі (далі – відділ) перебуває 2197 пенсіонерів. Місячна потреба на виплату пенсій 3 млн. 876 тис. грн. Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів становить 1760 грн. Головним завданням відділу є забезпечення стабільності пенсійних витрат та підвищення якості обслуговування пенсіонерів. Щоденно проводиться прийом громадян. З питань щодо запиту пенсійних справ до відділу звернулося 89 осіб-переселенців: 45 – з Донецької області, 43 – з Луганської області, 1 – з Автономної Республіки Крим. На обліку перебувають 174 інваліди. За 2014 рік призначено 148 пенсій.

За 2014 рік за сприяння виконкому селищної ради 195 громадянам призначено житлові субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Оборонна робота

На протязі 2014 року виконавчий комітет селищної ради проводив роботу відповідно до своїх повноважень. Проведено приписку до призивної дільниці юнаків 1997 року народження в кількості 35 чоловік. Виконком  сприяв організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а  також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних)  та спеціальних військових зборів, а також проводив інші заходи, визначені ст. 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Згідно Указу Президента України “Про часткову мобілізацію” в Збройні Сили України мобілізовано 27 чоловік. Вручено мобілізаційні розпорядження 140 чоловікам. Направлено на медичну комісію по мобілізації 310 чоловік. Направлено на призовну медичну комісію в травні-червні 2014 року 146 призовників та в вересні 2014року 136 чоловік.

В зв’язку з тим, що  жителі нашого селища мобілізовані в Збройні Сили України відповідно до Указу Президента України “Про часткову мобілізацію” та виконують службово-бойові завдання щодо захисту Незалежності та територіальної цілісності України, за пропозицією виконавчого комітету Гребінківської селищної ради відкрито особові рахунки сім’ями вищевказаних військовослужбовців, на які підприємствами селища перераховувались кошти. Виконком селищної ради перерахував 11-и мобілізованим військовослужбовцям, які перебувають в  зоні АТО по 1000 гривень кожному. Також працівниками виконкому перераховано одноденну заробітну плату на 72-у механізовану стрілкову бригаду. Підприємствами селища перераховано кошти мобілізованим в сумі 57000 гривень. Громадою селища надана допомога учасникам АТО в сумі 27600 гривень.

Для підтримки морального духу, бойової готовності та збереження життя і здоров’я мобілізованих військовослужбовців нашого селища прийнято звернення селищного голови до всіх небайдужих громадян, які мають бажання підтримати наших земляків матеріально, перерахувати кошти на придбання необхідних засобів захисту за відкритими рахунками на кожного мобілізованого, яке розміщено на дошках об’яв та на сайті селищної ради.

Виходячи з того, що житель селища, вся офіцер запасу Засуха Роман Валерійович, який за власним бажанням до військкомату і був призваний до військової частини В 0849, де займав посаду заступника командира батальйону № 3 72-ої механізованої стрілкової бригади, був захоплений в полон в м. Макіївка, піднято клопотання від селищної ради у всі можливі в даному випадку інстанції про надання допомоги у звільненні полоненого. За сприяння Президента України капітан Засуха Роман Валерійович перед 1 вересня 2014 року був звільнений з полону.

Велика робота була проведена по наданню гуманітарної та фінансової допомоги для військовослужбовців у зоні проведення Антитерористичної операції на Сході України.

Громадою селища було закуплено, зібрано та відправлено в зону АТО: бронежилети, форма, взуття, каски, білизна, шкарпетки, засоби гігієни, питна бутильована вода, продукти харчування довгострокового терміну зберігання, цукор, чай, кава, крупи, макаронні вироби та все інше, що необхідно для бійців.

Допомога надавалась колективами, сім’ями та окремими жителями селища, зокрема  працівниками ПАТ “Саливонківський цукровий завод” (керівник Рябчун П.М.), ДП ДГ «Саливінківське» (керівник Фурман В.А.),фірми «Конкорд-ГЕЙ» (президент Гайсинський Е.Й.), СТОВ «Гребінківське» ( керівник Калашніков В.А.), ТОВ «Еталон» (керівник Кариза Б.М.), ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» (керівник Майструк Ю.Б.),КП «Гребінківське ККП»(директор Даниленко П.А.), ТОВ «Ресурс-сервіс» (директор Корнієнко В.П.), ТОВ «Арай Україна ЛТД» (директор Смутик М.К),  Гребінківське СТ (голова правління Прухніцький Р.А.) ТОВ «Прометей елеватор» смт.Гребінки(виконавчий директор Чумаш С.І), приватними підприємцями Дідківській Н.Б., Прухніцькому Р.С., Мєчті О.М., Мєчті І.С., Сіленку Ю.М., Колесніковій С.В., Мельнику Р.С., Волошину П.М., Погорілому В.В., Проценку В.С., Фіалковському Е.С., Чеканову О.Д.Литвин С.Ю.,Шкапенко В.П.

Дякую жителям селища, прізвища яких мені відомі: Гапоненко Тетяні, Родіоновій Людмилі, Белей Надії, Рибченко Людмилі, Бутенко Наталії, Майко Галині, Желяк Ларисі, Матяш Валентині Михайлівні, Корнієнко Валентині, Проценку Олександру, Красняк Ніні Адамівні, Корнієнко Наталії Федорівні, Вегері Л.,Осипенку Павлу Івановичу, Бутенку Володимиру Микитовичу,Чайці Валентині, Ляшок Ірині Анатоліївні, Покотилу Миколі, Тетері Олені, Руденко Олені, Корнієнко-Шараєвій Назірі, Коваленко Світлані, Войтенко Лідії, Корнієнко Валентині Анатоліївні, Знов’як Ніні Федотівні, Рихтик Євдокії, сім’ї Угнівенко, Маціпурі Миколі Петровичу, Височиній Надії Миколаївні, Яровому Володимиру, Зарубайко Олександру, Саган Ользі, Кузьменко Віті, Степаненку П.,громадянам Бутенко В.,Ляхоцька, Гук, Ляшок, Дробаха Н., Головатій Н., Вафік Валентині, Степенко М.П. та іншим, хто не називав свої прізвища.

Зібрані кошти було направлено на відкриті особисті рахунки 11 сім’ям військовослужбовців нашого селища.

Гуманітарну допомогу, яку було зібрано Вами в приміщенні християнської церкви «Божий Промінь» 08 серпня 2014 року направлено на дві військові площадки № 5 та № 7 м. Біла Церква.

Приміщення християнської церкви по вул.Леніна, 94 для збору гуманітарної допомоги надав пастор церкви Зарубайко Іван Пилипович. Студентка Буковинського державного фінансово-економічного університету м. Чернівці Валентина Іванівна Флорескул приймала та вела облік наданої допомоги, за що їм велика подяка.

Щиро дякую директору ТОВ «Агронерудремпостач» Ходаківському Олексію Павловичу, який крім надання допомоги , організував та особисто доставив зібрану допомогу до м.Біла Церква.

За ініціативи директора ТОВ “Агронерудремпостач” Ходаківського Олексія Павловича та підтримки Гребінківської селищної ради, територіальних громад сіл Соколівка, Саливінки, підприємств, підприємців та небайдужих громадян було організовано поїздку в зону проведення АТО. Дорога довжиною в 2100 км пролягала з території селища до зони бойових дій українського батальйону “Айдар” та 80-ої десантної бригади, поїздка  проходила в період з 22 по 25 листопада 2014 року. Вантаж загальною масою 2100 кг автомобілем “ГАЗ”ель супроводжували Ходаківський Олексій Павлович, Осіпенко Володимир Васильович та Шев’яков Володимир Михайлович. Вони доставили на передову саме необхідне – буржуйки, теплу білизну та одяг, продукти харчування та медикаменти. Допомогу у забезпеченні цієї небезпечної, але так потрібної поїздки надали:

Гребінківська селищна рада (селищний голова Збаращенко Н.С.):

–  ТОВ “Агронерудремпостач” (директор Ходаківський О.П.), яке за допомогою ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (директор Майструк Ю.Б.) виготовило 12 капельних буржуйок, а також надало продукти харчування на суму 2000 грн. та 100 літрів незамерзаючої рідини;

– ПП “Гребінківський завод технологічних конструкцій” (директор Даценко В.М.), яке виготовило 2 шт. капельних буржуйок;

– Гребінківське СТ (голова правління Прухніцький Р.А.) – сигарети на суму 2000 грн.;

– ТОВ “Мебіус груп” – продукти харчування на суму 1500 грн.;

– ПП Цюрупа В.І. автозапчастини та продукти харчування на суму 1500 грн.;

– Сіленко Ю.М. – продукти харчування на суму 3000 грн.;

– ПП Мєчта І.С. – товари на суму 1500 грн.;

– ПП Микитін М.В. – продукти харчування на суму 1500 грн.;

– ПП Пурик О.Т. – 1 мішок цукру;

– ПП Чеканов О. – продукти харчування на суму 3000 грн.

– ПП Дворнік Н., Дудник В. – продукти харчування на суму 1000 грн.;

– магазин-кафе “Надія” – продукти харчування на суму 2000 грн.

Саливінківська сільська рада (сільський голова Басилкевич В.А.):

– продукти харчування на суму 3000 грн.;

– житель села Саливінки Кильчук Сергій, який особисто виготовив 2 буржуйки під дрова.

Соколівська сільська рада (сільський голова Скибіцька О.М.):

– Агрофірма “Каштан” – обмундирування на суму 5000 грн.

Бензин для забезпечення поїздки надали: НДККФ “Фірма Конкорд-ГЕЙ” (президент Гайсінський Е.Й.) – 60 літрів, ТОВ “Еталон” (директор ) – 50 літрів, ТОВ “АЛЬЯНС ХОЛДИНГ” – 40 літрів, ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (директор Майструк Ю.Б.) – 30 літрів, ПП “Нафтотермінал” – 100 літрів, ПП “Гребінківський завод технологічних конструкцій” – 20 літрів.

Кошти на допомогу воїнам, які приймають участь в АТО, надавали як окремі громадяни –  Даниленко М.В. 500 грн., Волошин П.М. 1000 грн., Колода Т. – товари на суму 400 грн., Шевяков В.М. – 20 комплектів нижньої теплої чоловічої білизни та 5 комплектів нижньої жіночої білизни; збиралися жителями багатоквартирних будинків: Леніна, 21 – 400 грн.; Леніна 36а – 1000 грн., Леніна, 42 – 600 грн; окремими сім’ями – сім’я Погорілого В.В. надала 2 кожухи та 3 літри меду, сім’я Угнівенко – прибор для визначення відстані до об’єкта на суму 2000 грн., сім’я Школенко В. – продукти харчування на суму 2000 грн.

Вантаж з Гребінок чекала тепла зустріч на передовій, учасникам поїздки особливо приємно було зустрітися з нашими земляками – Дворецькою Вікторією з Гребінок, Шевченко Юлією з Саливінок, Веселовим Миколою з Гребінок, які безпосередньо приймають участь в АТО.

Учні Гребінківської гімназії на чолі з президентом гімназії Біляковою Катериною та головою селищної ради Збаращенко Н.С  взяли участь у допомозі українській армії. Гімназисти не залишились байдужими  і від щирого серця зібрали овочі, домашні заготовки, тощо.

Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Робота по забезпеченню законності та правопорядку на території селища проводилась відповідно Програми реалізації повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території селища Гребінки на період 2011-2015 років, затвердженої рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 28.07.2011 року № 70 – VII VI. На території селища проводить свою роботу Гребінківське СВМ.

З метою забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства селища під час можливих несприятливих погодних умов та безаварійного пропуску дощових паводків, льодоходу і повені у 2014 році виконавчий комітет заслухав питання “Про організацію виконання заходів під час можливих несприятливих погодніх умов та пропуску паводків і повені у 2014 році” (рішення від 10.01.2014 року № 1), згідно якого затверджено план дій виконкому селищної ради щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення, готовності сил і засобів до дій в екстремальних весняних умовах 2014 року та  створено оперативний штаб для організації робіт з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, викликаних несприятливими погодними умовами весняного періоду 2014 року та для підготовки до дощових паводків, пропуску льодоходу та повені.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 16.02.98 №174 “Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, від 30.01.08 №31 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.98 №174 “Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2010 року №1547 “Про затвердження Положення про постійну комісію облдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, розпорядження голови Васильківської районної державної адміністрації від 24.01.2014 року “Про постійну комісію Васильківської районної державної адміністрації комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” рішенням виконкому від 28.04.2014 року № 32 “Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” утворено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі Гребінківської селищної ради та затверджено Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі Гребінківської селищної ради.

На виконання доручення голови облдержадміністрації від 18.03.14 № 23-1 та з урахуванням листа ДСНС України від 22.03.14 № 02-3791/162 “Про навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях, розпорядження  начальника  цивільної оборони Васильківського району   від 22 квітня  2014 року № 01 та з метою забезпечення якісного проведення  просвітницько-інформаційної  роботи  і  пропаганди  знань  серед населення,  яке  не  зайнято  у  сфері  виробництва  та  обслуговування  з  питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях рішенням виконкому від 28.05.2014 року № 28 “Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при виконкомі Гребінківської селищної ради” у  приміщенні виконкому Гребінківської  селищної ради створено консультаційний  пункт з питань цивільного захисту.

З метою забезпечення проведення виборчого процесу по виборах Президента України на території селища на засіданні виконкому заслухано питання “Про готовність виборчих дільниць до проведення виборів Президента України “25 травня 2014 року” (рішення від 28.04.2014 року № 19). Вибори пройшли чітко і організовано.

З метою забезпечення проведення виборчого процесу по позачергових виборах народних депутатів України на засіданні виконкому заслухано питання: “Про забезпечення в селищі виборчих прав громадян, законності, прозорості та відкритості виборчого процесу на  виборах народних депутатів України” (рішення від 25.09.2014 року № 57).

В зв’язку з випаданням великої кількості ливневих вод, підняттям рівня води на водних об’єктах селища та скаргами жителів посадовими особами виконкому спільно з працівниками Басейнового управління річки Рось та в присутності заявників було проведено спостереження за станом водних об’єктів, їх прибережних захисних смуг, в районі вулиць Мічуріна, Шевченка, Суворова. та їх вплив на прилеглі території. По результатам обстеження 4 червня цього року проведено зустріч жителів вулиць Мічуріна, Шевченка, Суворова з Гребінківським селищним головою Збаращенко Н.С., працівниками Басейнового управління водних ресурсів річки Рось та користувачами водних об’єктів селища Гребінки. Для зменшення негативного впливу вод та ліквідації підтоплення, Басейнове управління річки Рось надало два режими роботи на пониження рівня води: у ставу на річці Рутка, правій притоці річки Рось, та Саливінківському водосховищі на річці Протока.

В вересні цього року учнем 7 класу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Кутелею Юрієм на кагатному полі цукрового заводу було виявлено міну часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років ММ-82, яка за заявкою селищної ради була вилучена аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ у Київській області та знищена на підривному майданчику у встановленому порядку, а учень отримав Подяку селищного голови.

Зважаючи на кладну соціально-політичну ситуацію в державі, прийнято рішення виконкому від 29.12.2014 року № 77 “Про тимчасову заборону використання піротехнічний виробів на території селища.

Виконавчим комітетом проводиться облік громадян на одержання житлової площі.  Станом на 01.01.2015 року на квартирному обліку перебуває 37 осіб, з них 16 – особи, які користуються правом першочергового отримання житла, 4 – особи, які користуються правом позачергового отримання житла, 17 – особи, взяті на квартоблік на загальних підставах.

Адміністративною комісією (голова Руденко В.М.) проведено 8 засідань, на яких розглянуто 8 матеріалів, по результатам розгляду яких на громадян накладено адміністративні стягнення в виді накладення штрафу на загальну суму 2748 грн., з них сума сплаченого штрафу складає 1358 грн. Одну справу перенаправлено за місцем реєстрації правопорушника. Три постанови направлено для примусового виконання до Відділу державної виконавчої служби Васильківського МРУЮ. Найбільш “популярними” виявились правопорушення у сфері благоустрою (ст. 152 КУпАП), за порушення якої до адміністративної відповідальності в виді штрафу на загальну суму 2680 гривень притягнуто 6 громадян.

Комісією з питань захисту прав дитини (голова Желяк М.О) проведено 2 засідання, на яких розглянуто 4 сім’ї. Рішенням виконкому від 25.09.2014 року № 62 внесено зміни до складу комісії.

На виконання вимог Закону України “Про звернення громадян” у виконкомі встановлено дні прийому громадян селищним головою, заступником селищного голови, секретарем виконкому у вівторок, середу та четвер кожного дня тижня, крім того, по вихідних перші три суботи щомісяця.

За 2014 рік розглянуто 155 заяв та скарг громадян, видано 2001 довідку. Відбулися наступні демографічні зміни:

– народилось 66 дітей;

– померло 106 громадяни;

– взяли шлюб 15 подружніх пар.

З метою інформації населення працює місцеве радіомовлення, інформація також розміщується на двох сайтах Гребінківської селищної ради.

Додаток № 1

до рішення сесії Гребінківської селищної ради

від 16 березня 2015 № 403-XXVIIIVI

ПІДСУМКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СЕЛИЩА ГРЕБІНКИ ЗА 2014 РІК

смт Гребінки

2015 рік

ПРО ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ СЕЛИЩА ЗА 2014 РІК

Шановні депутати, запрошені!

Програма соціально-економічного розвитку селища на 2014 рік була розроблена виконавчим комітетом селищної ради і затверджена рішенням сесії селищної ради шостого  скликання 29 квітня 2013 року. Хід виконання Програми перебував на постійному контролі виконавчого комітету. Дозвольте коротко познайомити Вас з ходом її виконання.

Промисловість

ПАТ ”Саливонківський цукровий завод

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

План 2015 рік

Темпи росту/зни-ження (±)

2014 рік до 2013 року

(%)

1

2

3

4

5

6

7

ПРОМИСЛОВІСТЬ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

тис. грн.

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

550

550

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

275

300

4.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

тис. грн.

1537

1656

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

3119

3360

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

10292,9

12096

7.

Виробництво основних видів промислової продукції

тис. грн.

8.

Виробництво товарів народного споживання (цукор)

тис. грн.

461082

496800

– продовольчі товари

т.грн

– непродовольчі товари

Будівництво

9.

Введення в дію основних фондів

тис.грн.

4782

в тому числі:

–“–

– виробничого призначення

–“–

4782

Заборгованість

10

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

90208

11

Кредиторська заборгованість

–“–

12

Заборгованість по зарплаті

–“–

На протязі 2014 року заводом проведено наступну роботу по введенню в дію нових виробничих потужностей, реконструкції та  технічному переозброєнню підприємства:

І. Реконструкція виробничих дільниць впровадження прогресивного енергоефективного обладнання та технологічних схем

Планами розвитку на 2014 рік було передбачено модернізацію станції дефектосатурації та теплової схеми на перспективну потужність – 7000 тисяч тон переробки буряків за добу.

Станція дефектосатурації. Проектна потужність – 7000 тон буряка за добу.

Апаратне оснащення технологічної схеми виконується основним технологічним обладнанням, розробленим та виготовленим ТОВ Фірмою “ТМА”.

В проекті для оснастки технологічної схеми застосовано наступне основне технологічне обладнання:

№ п/п

Назва обладнання

Тип, марка

Кількість

Примітка

1

Апарат прогресивної поперечної дефектації

ТМА-ППД-7

1

новий

2

Змішувач кавітаційний

ТМА-ПСК-6Н

1

новий

3

Апарат холодного ступеню дефектації

ТМА-ПДХ-6Н

1

новий

4

Апарат основної дефектації зі збірником фільтрованого соку І дефектації

ТМА-ОД-7

1

новий

5

Апарат соку І сатурації зі збірником нефільтрованого соку І сатурації

ТМА-ПАС-7

1

новий

6

Апарат дефектації перед ІІ сатурацією з дозрівачем

ТМА-Д-ПСВ-7

1

новий

7

Апарат соку ІІ сатурації зі збірником нефільтрованого соку ІІ сатурації

ТМА–ПСВ-7

1

новий

Випарна станція (модернізація теплової схеми). Проектна продуктивність – 6000 тон за добу.

Теплова схема базується на 5-и ступеневій випарній установці з використанням теплоти вторинної пари вакуум-апаратів І продукту (уфельної пари І продукту).

В проекті для оснастки технологічної схеми застосовано наступне технологічне обладнання:

№ п/п

Назва обладнання

Тип, марка

Кількість

Примітка

1

Плівковий випарний апарат ІV корпусу випарки.

Завод-виробник – ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”

ТВП 12-3250

1

новий

2

Підігрівник дифузійного соку вторинною парою вакуум-апаратів (уфельною парою)

ТМА-ПУ-24

1

новий

Технологічні схеми та схеми автоматичної автоматизації дефектосатурації станцій розроблені фірмою “ТМА”, погоджені з замовником і забезпечують експлуатацію станцій у виробничий період.

ІІ. Стан впровадження систем якості та безпечності харчових продуктів на підприємстві (ISO та HASSP)

Стан впровадження систем ISO та HASSP знаходяться в стані планування. На даний час виданий сертифікат відповідності продукції державною системою сертифікації УкрСЕПРО.

ПАТ ”Гребінківський машинобудівний завод

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

План 2015 рік

Темпи росту/зни-ження (±)

2014 рік до 2015 року

(%)

1

2

3

4

5

6

7

ПРОМИСЛОВІСТЬ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

тис. грн.

40329,6

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

149

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

134

4.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

грн.

292244

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

2297

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

3693,6

7.

Виробництво основних видів промислової продукції

тис. грн.

40323,3

в т.ч. обладнання

запасні частини

36859,9

3463,4

8.

Виробництво товарів народного споживання

тис. грн.

6,3

– продовольчі товари

т.грн

– непродовольчі товари

6,3

Будівництво

9.

Введення в дію основних фондів

тис.грн.

в тому числі:

–“–

– виробничого призначення

–“–

10

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

11

Кредиторська заборгованість

–“–

12

Заборгованість по зарплаті

–“–

13

Заборгованість по комунальних платежах

–“–

ПНДКК фірма КОНКОРД-ГЕЙ

п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014

рік

План 2015

рік

Темпи росту /зниження (±)

2015 рік до 2014

року (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

ПРОМИСЛОВІСТЬ

1.

Обсяг реалізації продукції в порівняних цінах

тис.

грн.

239895

140000

-99895

58

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

105

55

-50

52

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

90

47

-43

52

4.

Продуктивність праці (виробіток  на одного працівника виробничої сфери)

грн

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

7.

Обсяг реалізації основних видів продукції:

– техніка

тис. грн.

133120

70000

-63120

53

8.

Виробництво товарів народного споживання в т. ч.

тис. грн.

продовольчі товари

непродовольчі товари

БУДІВНИЦТВО

9.

Введено в дію основних фондів, в т. ч.

тис. грн.

12600

10000

-2600

79

– виробничого призначення

–  «  –

ЗАБОРГОВАНІСТЬ

10.

Дебіторська заборгованість

тис. грн.

13535

12000

-1535

89

11.

Кредиторська заборгованість

–  «  –

42478

40000

-2478

94

12.

Заборгованість по зарплаті

–  «  –

13.

Заборгованість по комунальних платежах

–  «  –

ТДВ “Агропрогрес”

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

План 2015 рік

Темпи росту/зни-ження (±)

2015 рік до 2014 року

(%)

1

2

3

4

5

6

7

ПРОМИСЛОВІСТЬ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

тис. грн.

1677

1929

+25,2

115

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

28

25

-3

89

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

20

25

+ 12595

125

4.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

грн.

83855

96450

+12595

115

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

7.

Обсяг реалізації основних видів продукції

– техніка

тис. грн.

731

1500

+76,9

205

БУДІВНИЦТВО

8

Введено в дію основних фондів, в т.ч.

–“–

– виробничого призначення

–“–

– невиробничого призначення

–“–

ЗАБОРГОВАНІСТЬ:

9

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

351

310

-41

88

10

Кредиторська заборгованість

–“–

1886

1751

-135

93

11

Заборгованість по зарплаті

55

40

-15

73

12

Заборгованість по комунальним платежам

КП “Гребінківський ККП”

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

2013 рік

%

1

2

3

4

ПОСЛУГИ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

тис. грн.

631,2

817,1

77,2

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

19

19

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

18

18

4.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

грн.

35067

43005

81,5

5.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

1550

1635

94,8

6.

Фонд оплати праці

тис. грн.

353,5

353,2

100,1

7.

Виробництво основних видів

тис. грн.

631,2

817,1

77,2

8.

Дебіторська заборгованість

тис.грн

25,3

21,5

109,3

9.

Кредиторська заборгованість

тис.грн

8,0

2,2

363,6

КП “Гребінківське ЖКГ

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

Факт 2014 рік

2013

%

1

2

3

4

5

ПОСЛУГИ:

1.

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах

грн.

886,2

816,5

8,53

2.

Чисельність працюючих – всього

чол.

20

17

17,64

3.

Середньо-облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

20

17

17,64

4.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

1669

1776

– 6,02

5.

Фонд оплати праці

грн.

400,6

362,5

10,57

6.

Дебіторська заборгованість

грн

66,0

67,2

– 1,8

7.

Кредиторська заборгованість

грн

118

98

20,4

8.

Продуктивність праці (виробіток на одного працівника виробничої сфери)

грн.

44,31

48,03

02- 6,

Сільське господарство

СТОВ “Гребінківське”

Виконання плану виробництва сільськогосподарських культур за 2014 рік

Посівна площа

План

Фактично

+, – до плану

% виконання

Площа, га

Урожайність, цнт/га

Валовий збір, цнт

Площа, га

Урожайність, цнт/га

Валовий збір, цнт

Зернові культури всього

1172

42,0

49100

1102

60212

+11212

122,8

Озима пшениця

724

50,0

36200

724

56,3

11130

+4566

112,6

Ячмінь

197

40,0

7880

217

51,3

11139

+3259

141,4

Гречка

251

20,0

5020

25ё

33,5

8407

+3387

167,5

Технічні – всього

661

20,0

13220

641

25,0

16017

+2797

121,2

Соя

661

20,0

13220

641

25,0

16017

+2797

121,2

Однорічні трави на з/м

РАЗОМ

1833

1883

100

План виробництва сільськогосподарських культур на 2014 рік

План

Площа, га

Урожайність, цнт/га

Валовий збір, цнт

Зернові культури всього

1117

40,0

4540

Цукрові буряки

Озима пшениця

670

50,0

33500

Ячмінь

140

40,0

5600

Овес

Гречка

307

20,0

6140

Яра пшениця

Технічні культури всього

715

20,0

14320

Цукрові буряки

Соя

715

20,0

14320

РАЗОМ

1833

Кількість працюючих – 57 чол.

Середньомісячна оплата праці – 4346 грн.

Виплачено та видано продукцією (зерно, мука, крупа)

а) на земельний пай – 1856,910 тис. грн.

б) на майонові паї – 22,777 тис. грн.

Орендна плата на земельний пай станом на 2014 рік – 5005 грн. 00 коп

ДПДГ “Саливінківське”

Продукція

Всі категорії господарств

2014 рік (факт)

2015 рік ( прогноз)

2015 рік до 2014 року

+,-

%

Зернові культури (після доробки), ц

Цукрові буряки

Озима пшениця

26762

32640

+5878

122

Ячмінь

7469

Овес

3210

Гречка

2285

2660

+375

116

Яра пшениця

4539

Зернові культури, га

Цукрові буряки

Озима пшениця

580

859

+279

148

Ячмінь

218

Овес

70

Гречка

110

140

+30

127

Яра пшениця

120

Худоба (приріст), ц

Молоко

Надій на корову (кг)

Велика рогата худоба

у тому числі:

Корови

Свині, гол.

194

200

+6

103

Кількість працюючих –   136 чол.

Середньомісячна оплата праці –    2716,00грн.

Бюджет

Бюджет Гребінківської селищної ради на 2014 рік (далі – бюджет)  був затверджений рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 28.01.2014 року № 289 – ХХІ – VI по доходах в сумі  5270,00000 грн. (Пять мільйонів двісті сімдесят тисяч триста грн. 00 коп.). в т.ч.: загальний фонд – 4876047,00 грн. та спеціальиий фонд 1561063,00 грн.

Доходи загального фонду бюджету за 2014 рік виконані у сумі 3239608,00 грн. і становить – 237993,00 грн. до затверджених річних призначень та 93,16% затверджених показників на 12 місяців. Доходи спеціального фонду виконані в сумі 1489629,00 грн. або на 87%. Разом загальний і спеціальний фонд, враховуючи зміни у прийнятому бюджеті, при плані 5196889,00 грн. виконано в сумі 4728754,00 грн., що становить 91%.

Найбільшим джерелом фінансування закріплених доходів бюджету є податок з доходів найманих працівників, на долю якого припадає 89% загальної суми зазначених доходів. Надходження цього податку за 2014 рік склало 1857559,00 грн. Доходна частина бюджету виконана по платі за землю на 98%, по державному миту на 121%.

Комітетом з конкурсних торгів селищної ради проведено процедури закупівль в одного учасника електричної енергії та природного газу на 2013 та 2014 роки, а також розпочато переговорну процедуру закупівлі електричної енергії та природного газу на 2015 рік.

Відповідно п. 5.3.6.1 Плану роботи Державної фінансової інспекції в Київській області на ІІ квартал 2014 року та на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником Васильківської об’єднаної державної фінансової інспекції Ліпінським О.А., головним державним фінансовим інспектором Васильківської об’єднаної державної фінансової інспекції  Шляховою А.М. ( направлення від 27.06.2014 року № 234), старшим державним фінансовим інспектором Васильківської ОДФІ Хаметовою О.В.(направлення від 21.08.2014 № 293), головним державним фінансовим інспектором Васильківської ОДФІ Мартиненком В.Д. (направлення від 27.08.2014 року № 299), начальником Васильківської об’єднаної Держфінінспекції Ліпінським О.А. (направлення від 09.09.2014 року № 304) проведено ревізію селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності Гребінківської селищної ради (надалі – селищна рада)  за період з 01.02.2011 року по 01.07.2014 року.

Ревізію розпочато 27.06.2014 року та закінчено 24.09.2014 року.

Порушень Гребінківською селищною радою щодо Порядку складання проекту бюджету, подання його для розгляду і затвердження радами не встановлено; проекти бюджетів складались, розглядались та затверджувались відповідно до вимог статей 75,76 Бюджетного кодексу України.

В наявності на ревізійні бюджетні роки є розписи доходів і видатків селищного бюджету, бюджетний розпис у розрізі місяців та розпорядників бюджетних коштів; затверджені кошториси та штатні розписи установ, що фінансуються з селищного бюджету.

Порушень щодо дотримання термінів ухвалення рішень про селищні бюджети ревізійного періоду не встановлено, бюджети приймались відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України.

Ревізією дотримання порядку складання звітності, в тому числі відповідності звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум касових і фактичних видатків за кодами економічної класифікації, порушень (крім тих, про які зазначено в попередніх розділах акта) не виявлено.

Фінансова звітність складалась відповідно до вимог Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказами Державного казначейства України на відповідний бюджетний рік, що підлягав ревізії.

Благоустрій, будівництво та реконструкція

Робота по благоустрою селища проводилась згідно Плану благоустрою. Двомісячник по благоустрою, озелененню та санітарній очистці селища проведено згідно рішення виконавчого комітету з 20 березня по  20травня 2014  року, хід його проведення перебував під постійним контролем виконавчого комітету. Двомісячник в основному проходив за активної участі підприємств, організацій та установ селища, громадськості та жителів селища. 21 квітня цього року в центральному парку селища розпочато проведення акції “Посади своє дерево”. В проведенні акції взяли участь працівники селищної ради, працівників бюджетних установ селища, учні Гребінківської гімназії, комунального підприємства виконкому “Гребінківське ЖКГ”, колективного підприємства “Гребінківський ККП”, жителі селища. Всього в акції взяло участь 87 чоловік, висаджено 160 берізок та закладено “Алею закоханих”. В рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте довкілля” 12 квітня 2014 року в селищі організовано та проведено День благоустрою в рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою. В акції загалом взяли участь 264 особи з 22 підприємств, організацій та установ селища. Проведено роботи по прибиранню прибудинкових територій адміністративних будівель, частини території старого кладовища по вулиці Робітнича загальною площею 3,8 га, частини території, прилеглої до берега річки Протока. Найбільш активно взяли участь у проведенні Дня благоустрою працівники наступних організацій: ПАТ “Гребінківський мащинобудівний завод”, ДП ДГ “Саливінківське”, ТДВ “Агропрогрес”, КП “Гребінківське ЖКГ”, КП “Гребінківський ККП”, ФГ “Олександра”, Васильківський районний ЦДЮТ, Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ “Казочка”, ДНЗ “Дзвіночок”, а також інші підприємства, організації та установи. Ліквідовано одне несанкціоноване сміттєзвалище, вивезено на селищне осміттєзвалище 25 кубічних метрів сміття. За участі учнів освітніх закладів приведено в належний санітарний стан території селищних парків, стадіону, Меморіалів загиблим в роки Великої Вітчизняної війни односельчанам та голодомору 1932-33 років. Активну участь в проведенні двомісячника взяли окремі жителі селища, зокрема Плоденко Володимир Вікторович, який приймав активну участь у благоустрою території нового кладовища, перевезенню каменю з гранкар’єру села Плесецьке, який встановлений на території, прилеглій до гімназії; житель селища Ібрагімов Тимур Абдулайович, за сприяння якого з каменю виконано пам’ятний знак до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка; колишній воїн-афганець Шевченко Валерій Петрович, який спільно з депутатом селищної ради Волошиним В.М. організував проведення суботників по прибиранню території посадки біля вулиці  Шевченка, яка була перетворена в смітник і прибережної зони водойми, прилеглої до вказаної вулиці; жителі селища Клоченко Василь Іванович та Федоренко Петро Михайлович, які надали матеріали для лавочок, які встановлені на пішохідній доріжці по вулиці Леніна.  За дольової участі підприємств та установ селища, а саме: ТОВ “Агронерудремпостач”, ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”, ТОВ “Ресурс-ойл”, НД та ККФ “Фірма “Конкорд-ГЕЙ”, ТОВ “Мить”, КП “Гребінківський ККП” проведено прибирання території нового кладовища. За дольовою участю підприємств селища проведено побілку дерев по вулиці Леніна. Виключенням стала адміністрація ПРАТ “Гребінки-Хлібопродукт”, яка відмовилась від виконання робіт. Також за дольовою участю працівників виконавчого комітету, працівників бібліотечних установ, КП “Гребінківське ЖКГ”, учнів Гребінківської гімназії облаштовано клумби на центральному майдані селища, на яких посаджено близько 4000 саджанців квітів. Адміністрацією ВАТ ”Саливонківський цукровий завод“ виділено безкоштовно 10 тон вапна для проведення благоустрою  селища. На протязі проведення двомісячника безкоштовно приймається сміття від населення на селищному сміттєзвалище, яке підпорядковане КП “Гребінківський  ККП. “ТОВ “Альтком” проведено  роботи по поточному ремонту доріг вулиць Індустріальна та Білоцерківська і нанесенню дорожної розмітки типу “зебра” по дорозі вулиці Леніна навпроти приміщень Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст., Гребінківської гімназії, на центральному майдані селища.

Згідно рішення виконкому від 29.08.2014 року з 15 вересня по 15 жовтня 2014 року проведено осінній місячник по благоустрою селища. Адміністрацією СТОВ “Гребінківське” проведено роботи по приведенню в належний санітарний стан території дитячого садка “Яблунька” по вулиці Карла Маркса. В рамках  місячника проведено роботи по капітальному ремонту доріг вулиць Перемоги  на суму 590855 грн. та Спартаківська на суму 396541 грн., реконструкції дороги по вулиці Ленінградська на суму 346549 грн., проведено заміну ламп освітлення вулиць Леніна, Радянська, Чехова. За кошти ПАТ “Галнафтогаз” проведено роботи по ямковому ремонту дороги по вулиці Індустріальна на суму 60000 грн. Загалом перелік виконаних робіт по благоустрою селища у 2014 році має такий вигляд:

Перелік виконаних

робіт

Одиниця

виміру

Кількість

Вартість,

грн

Примітка

Реконструкція  доріг вулиць

Реконструкція дороги по вулиці Ленінградська

кв.м

1450

346545

Виконком

Капітальні  ремонти доріг вулиць

Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Леніна

ПК 12+38,3 – ПК 13+18,3

кв.м

290

88208

Указні кошти

Капітальний ремонт дороги по вулиці Перемоги

590855

Указні кошти

Капітальний ремонт дороги по вулиці Спартаківська

396541

Указні кошти

Поточний ремонт дороги по вулиці Індустріальна

60000

ПАТ Концерн Галнафтогаз

Поточний ремонт дороги по вулиці Партизанська

99000

Указні кошти

Виконком

Реконструкція вуличного освітлення вулиці К.Маркса

235128

Поточний ремонт мережі вуличного освітлення

Встановлення штучних обмежувачів руху по вулицях Леніна, Франка

23407,20

Заміна ламп вуличного освітлення по вулицях Леніна, Радянська, Чехова

Кошти спонсорів

Встановлення лавочок на пішохідній доріжці по вулиці Леніна

Ремонт підходу до залізного містка, який з’єднує вулиці Радянська та Стаханівська

Влаштування дитячого майданчика по вулиці Кірова та спортивного обладнання на стадіоні

35874

ТОВ “МЕБІУС ГРУП”

Поточний ремонт дороги по вулиці Білоцерківська

ТОВ “Альтком”

Нанесення дорожньої розмітки типу “зебра” на пішохідних переходах по вулиці Леніна

ТОВ “Альтком”

Всього робіт на суму:

Традиційно на День селища  підведено підсумки огляду-конкурсу ”Кращий благоустрій житлового сектору“ – 2014. У цьому році переможцями стали у наступних номінаціях:

Номінація: “Кращий двірсеред багатоповерхових будинків

Жителі будинку № 36а по вулиці Леніна

Номінація: “Кращий благоустрій приватної садиби

І місце: Загородній Сергій Володимирович, вулиця Комсомольська, 2а

ІІ місце: Панченко Юрій Миколайович, вулиця Спартаківська, 22

Коваль Людмила Романівна, вулиця Партизанська, 20/1

ІІІ місце: Усенко Валентина Степанівна, вулиця Фрунзе, 5

Бровченко Олександр Миколайович, вулиця Київська, 37

Номінанти :

Назарук Валентина Петрівна, вулиця Кірова, 30

Даниленко Валентина Анатоліївна, вулиця Партизанська, 35

Нагорний Роман Володимирович, вулиця Молодіжна, 16

Янківська Ніна Омельянівна, вулиця Ворошилова, 7

Дорошенко Сергій Васильович, вулиця Леніна, 40/1

Подяки селищного голови за зразкове утримання садиб та присадибних територій також отримали:

Яровий Василь Володимирович, вулиця Київська 41

Бровченко Ніна Іванівна, вулиця Київська, 51

Ляшок Валентина Миколаївна, вулиця Київська, 53

Зубченко Галина Іванівна, вулиця Київська, 55

Відповідно до рішення організаційного комітету по встановленню пам’ятного знаку до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка біля території Гребінківської гімназії по вулиці Леніна 22 травня 2014 року споруду пам’ятного знаку було урочисто відкрито.

Товариство з обмеженою відповідальністю “МЕБІУС ГРУП”  передала на безоплатній основі комплект дитячого ігрового обладнання, який був  встановлений на дитячій площадці по вулиці Кірова та спортивне обладнання (бруса вуличні, турнік трьохрівневий, дві шведські стінки), яке встановлено на селищному стадіоні, на загальну суму 35874 грн. (акт приймання-передачі від 19 червня 2014 року).

З метою проведення конкурсного відбору підприємців-виробників комунальних послуг зі збирання та перевезення твердих побутових відходів в селищі прийнято рішення сесії Гребінківської селищної ради  від 12.11.2014 року № 353-XXV-VI “Про визначення послуг з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах”.

Відповідно до Положення про щорічний обласний конкурс “Місто (селище) найкращого благоустрою, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.03.2000 року № 119 (із наступними змінами) 18 березня 2014 року в Київській обласній державній адміністрації відбулося засідання Комісії з конкурсного відбору міста (селища) Київської області найкращого благоустрою та другого етапу всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”.

За результатами розгляду показників реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2013 рік, Комісією смт Гребінки визначено переможцем по третій категорії міст та рекомендовано до участі в третьому етапі Всеукраїнського конкурсу.

Відповідно з листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.11.2014 року № 7/11-13432 стосовно витягу з протокольного засідання Урядового комітету з питань регіонального розвитку від 12.09.2014 року № 12 щодо недоцільності подальшого проведення конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”, починаючи з 2014 року проведення конкурсу призупинено строком на три роки.

Житлово-комунальне господарство

Виконавчий комітет селищної ради приділяв велику увагу забезпеченню нормального функціонування комунального підприємства “Гребінківське ЖКГ”. Рішенням сесії селищної ради від 23 травня 2013 року № 238XVIIIVI затверджено “Програму фінансової підтримки житлово-комунального господарства КП “Гребінківське ЖКГ” виконкому Гребінківської селищної ради на 2013-2015 роки”. За  2014 рік маємо такі результати:

І. Фінансовий стан підприємства

Станом на 01.01.2015 року КП „Гребінківське ЖКГ” має наступний фінансовий стан:

Загальна заборгованість по підприємству 115000  грн., в тому числі:

Заборгованість по ПДВ – 115000   грн.

Заборгованості по поточним рахункам немає.

Заборгованості по заробітній платі немає.

Заборгованість населення по оплаті за житлово-комунальні послуги – 66 тис. грн.

ІІ. Основні проблеми житлово-комунального господарства

Підприємство постійно відчуває потребу у кваліфікованих працівниках;

недостатня матеріально-технічна база та застаріле обладнання;

відсутність складських приміщень для зберігання техніки та обладнання, гаражів для автотранспорту;

водопровідні та каналізаційні мережі потребують негайного ремонту (заміни);

більшість житлових будинків підприємства потребують капітального ремонту.

ІІІ. Тарифи на комунальні послуги

Галузь ЖКГ завжди була найточнішим індикатором стану економіки держави. Скрутний економічний  стан в якому тепер перебуває наша держава не міг оминути наше підприємство. З підняттям курсу на долар піднялись і ціни на запчастини, будівельні матеріали та пальне.

Для того, щоб підприємство  було в змозі якісно та вчасно надавати комунальні послуги, розраховуватися з постачальниками, вчасно виплачувати заробітну плату працівникам, діючі тарифи потрібно було довести до рівня економічно обгрунтованих витрат підприємства.

12 листопада 2014 року до виконавчого комітету звернулася адміністрація КП “Гребінківське ЖКГ” (вхідний номер листа 375) з проханням затвердити тарифи на житлово-комунальні послуги, а також затвердити: плани ремонтів багатоквартирних житлових будинків; структуру, періодичність, строки та основні умови надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій; середньорічних норм на житлово-комунальні послуги; річні плани надання житлово-комунальних послуг з водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів на 2015 рік.

На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося в листопаді 2014 року, по вказаних питаннях були прийняті відповідні рішення, зокрема рішення від 27 листопада 2014 року № 68 “Про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Гребінківської селищної ради “Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надає КП “Гребінківське ЖКГ”.

Розробником  проекту регуляторного акту – адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” дане рішення було оприлюднено шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних, житлових будинків, де споживачі отримують відповідні послуги.

З метою отримання пропозицій від фізичних та юридичних осіб інформацію про нові розміри тарифів та аналіз регуляторного впливу також було розміщено на сайті Гребінківської селищної ради.

Виконавчим комітетом було проведено перевірку розрахунків тарифів на житлово-комунальні послуги, для чого отримувалась консультації у провідних спеціалістів комунального підприємства міста Василькова.

На засіданні ХХVI сесії Гребінківської селищної ради VI скликання, яке відбулося 29 грудня 2014 року, інформація про нові розміри тарифів на житлово-комунальні послуги була доведена до відома депутатського корпусу ради та присутніх на сесії селищної ради. Депутатам селищної ради було рекомендовано організувати спільну роботу з адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” по інформуванню жителів житлового фонду комунальної власності територіальної громади селища, розташованого по вулицях Леніна, Білоцерківська, Південна та Заводська і провести спільне засідання представників депутатського корпусу ради та адміністрації КП “Гребінківське ЖКГ”. Процедура прийняття тарифів остаточно була завершена вже у 2015 році.

Селищним головою спільно з адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ” було організовано і проведено громадські обговорення нових розмірів тарифів з жителями житлового фонду по вулицях Леніна, Білоцерківська та Південна.

Після проведення громадського обговорення відбулася зустріч в приміщенні виконкому з представниками жителів житлового фонду, селищним головою та адміністрацією КП “Гребінківське ЖКГ”.

На підставі отриманих зауважень і пропозицій від населення, комунальне підприємство здійснило перерахунок тарифів на житлово-комунальні послуги.

Адміністрація  КП “Гребінківське ЖКГ” звернулася з листом до Гребінківської селищної ради (вх. № 25 від 22.01.2015 року) з проханням затвердити тарифи на житлово-комунальні послуги. Виконавчим комітетом селищної ради підготовлено відповідний проект рішення селищної ради, який було заслухано та схвалено на засіданні постійних комісій селищної ради, яке відбулося 29 січня 2015 року. Рішенням Гребінківської селищної ради від 30 січня 2015 року № 399 – ХХVII VI тарифи на житлово-комунальні послуги для нашого комунального господарства було затверджено і після публікації в міськрайонній газеті “Життя і слово” з 1 березня 2015 року вступили в дію.

З метою встановлення об’єктивності щодо прийняття рішень про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги на території селища рішенням виконкому від 29.12.2014 року утворено Робочу групу для перевірки обгрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги.

ІV. Виконання робіт

За період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року були виконані наступні роботи:

1. Частковий ремонт покрівель та димоходів по вул. Леніна будинків 67,69,73,75,77, вул. Південна 22, 24, 26, по вул. Білоцерківська 15

2. Ремонт покрівлі по вул. Білоцерківська 15.

3. Ремонт козирька під під”їздом:

по вул. Леніна, 71.

4. Обслуговування та ремонт систем водопостачання та водовідведення :

по вул. Південна будинку 22.

ремонт стояка системи водовідведення  по вул. Леніна 65.

Заміна коліна у системі водовідведення по вул. Леніна, 71

Ремонт системи водовідведення у житл. Буд. Леніна 75

5. Ремонт відмостки будинку по вул. Леніна 67, 69, 73.

6. Ремонт бетонних блоків біля буд. Леніна 69

7. Ремонт під”їздів житлових будинків:

пофарбування та побілка під”їзду вул. Леніна 73, 75.

ремонт поручнів під”їзду (зварювання, пофарбування).

ремонт під”їздів житлового будинку по вул. Білоцерківська 15.

8. Ремонт та покраска лавочок по вул Леніна 71, 73, 75.

9. Ремонт освітлення у житл. буд Леніна 71

10. Ремонт освітлення у житл. буд Південна 16

11. Поточний ремонт стального трубопродову по вул. Білоцерківська та Південна (заміна труб на ПЕ, демонтаж стального трубопроводу, розкопування грунту для прокладання трубопроводу та ін.).

12. Очистка каналізаційних колодязів від бруду.

13. Ремонтно-будівельні роботи приміщення артсвердловини по вул. Леніна (заливання площадки цементним розчином, побілка та пофарбування виробничих приміщень свердловини, пофарбування дверей, лавочок, воріт). Монтаж (огородження) території свердловини металевою сіткою 90 м.

14. Проведені профілактичні роботи по очисткі башти, хлорування, промивання.

15. Підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду:

– ізолювання та утеплення зовнішнього трубопроводу системи водопостачання.

– проведена очистка каналізаційних колодязів.

– перевірка стану мереж водопостачання та водовідведення.

– проведена ревізія запірної арматури.

10. Виготовлено та замінено 20 бетонних люків.

11. Передані об’єкти електропостачання (електролінії 10 тис. кВт) у власність ПАТ «Київобленерго».

12. Отриманий дозвіл на спеціальне водокористування на 2014-2017 рр.

13. Розроблені та затверджені поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води на 2015-2020 рр

Утримання об′єктів комунальної власності та об′єктів соцкультпобуту.

В комунальній власності Гребінківської селищної ради станом на 01.01.2015 року перебувають 9 об′єктів комунальної власності, зокрема:

– приміщення Гребінківської селищної ради по вулиці Леніна,2;

– приміщення Гребінківського селищного відділення міліції по вулиці Київська, 91/2 ;

– приміщення Будинку культури по вулиці Карла Маркса, 158;

– приміщення ДНЗ “Казочка” по вулиці Леніна, 23а;

– приміщення Центру дитячої та юнацької творчості по вулиці Леніна,80

– приміщення ДНЗ “Дзвіночок” по вулиці Південна,9;

– очисні споруди по вулиці Індустріальна, 6;

– селищний стадіон по вулиці Леніна, 66.

Частина об′єктів комунальної власності перебуває в оренді.

Також в комунальній власності селищної ради перебувають: житловий фонд (41 багатоквартирний житловий будинок, 500 квартир загальною площею 20708 кв.м), водопровідні мережі протяжністю 4872,6 п.м.; каналізаційні мережі протяжністю 4310 п.м.; артезіанські свердловини – 2 шт.; фекальні станції – 3 шт.; 2,44 км повітряних ліній 0,4 кВ,  дві модульні котельні МК-160 і МК-70.

Згідно з актом приймання-передачі від 10.04.2014 року на підставі Договору про безоплатну передачу розподільчих мереж безоплатно на баланс ПАТ “Київобленерго” передано об’єкти розподільчих мереж (ЗТП № 1249, ЗТП № 1250, КТП № 1251,кабельні та повітряні лінії). В даний час проводиться робота по передачі ліній 0,4 кВ на баланс ПАТ “Київобленерго” .

На засіданні виконавчого комітету в травні цього року заслухано питання: “Про затвердження Заходів щодо підготовки житла і обєктів соцкульпобуту до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років” і прийнято відповідне рішення (№ 24 від 28.05.2014 року). В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду  2014-2015 років виконано наступні роботи:

Виконком

– проведено навчання і переатестацію операторів котельних приміщень бюджетних установ селища;

– проведено повірку приладів обліку споживання природного газу котельних приміщень комунальної власності селищної ради;

– підготовлено пускову документацію для запуску котельних приміщень комунальної власності селищної ради;

КП “Гребінківське ЖКГ”

проведено профілактичні роботи на діючих артезіанських свердловинах питної води з хлоруванням резервуарів та мереж водопостачання, промивку після хлорування;

– усунено несправності внутрішніх систем водопостачання та водовідведення, електропостачання;

– проведено частковий ремонт дахів житлових будинків (заміна шифера), фасадів, заміна віконних рам, скління вікон;

– проведено ремонт вхідних дверей під’їздів та підвальних приміщень будинків житлового фонду;

– проведено ізоляцію трубопроводів питної води;

– приведено у відповідний технічний стан відведення атмосферних і талих вод від відмостки та входів у підвальні приміщення житлових будинків;

– забезпечено надійну гідроізоляцію фундаментів, стін підвалів та цоколю будинків;

– придбано матеріали для забезпечення посипання території житлового фонду протипожежною сумішшю;

– оновлено схеми внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, вентиляції із зазначенням запірної арматури;

– проведено ремонт у під’їздах житлових будинків (масляне пофарбування панелей, перил, побілка стін);

– створено необхідний запас матеріально-технічних ресурсів для стабільної роботи підприємства в осінньо-зимовий період;

– частковий ремонт покрівель та димоходів багатоквартирних житлових будинків  №№ 67, 69, 73, 75, 77 по вулиці Леніна, №№ 22, 24, 26 по вулиці Південна, № 15 по вулиці Білоцерківська;

– ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку № 15 по вулиці  Білоцерківська;

– ремонт козирків під під’їздом багатоквартирного житлового будинку № 71 по вулиці  Леніна;

– проведено ремонт під’їздів багатоквартирних житлових будинків: пофарбування та побілка під’їзду будинків №№ 73, 75 по вулиці Леніна, ремонт поручнів (зварювання, пофарбування), розпочато ремонт житлового будинку № 15 по вулиці Білоцерківська, ремонт та пофарбування лавочок будинків №№ 71,73, 75 по вулиці Леніна;

– виготовлено та замінено 20 бетонних люків.

ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод”

– проведено перевірку та складено акти готовності житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період;

– створено аварійно-рятувальну бригаду;

– забезпечено готовність ремонтної служби до ліквідації аварійних ситуацій, створено необхідні запаси матеріально-технічних ресурсів;

– доукомплектовано пожежні щити необхідними первинними засобами пожежогасіння;

– проведено ревізію та ремонт запірної арматури мережі водопостачання до житлового фонду;

– проведено випробувальні роботи електрообладнання житлового фонду.

ТДВ “Агропрогрес”

– проведено обстеження дахів будинків житлового фонду, перевірку наявності каналізаційних люків та ревізію оглядових колодязів інженерних мереж, проведено ревізію запірної арматури;

– приведено в належний стан димові і вентиляційні канали, герметизацію вводів інженерних комунікацій у житлові будинки;

– створено аварійно-рятувальну службу;

– – проведено перевірку та складено акти готовності житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період;

– проведено роботи по заміні труб частини каналізаційної мережі по вулиці Київська, 182.

ДП ДГ “Саливінківське”

– всі інженерні мережі, водогони, газові мережі відремонтовано, заізольовано, технічний стан дозволяє їх подальшу експлуатацію;

– проведено обстеження житлового фонду;

– створено аварійно-рятувальну службу;

– організовано відкачування і вивіз каналізаційних стоків від будинків №№ 27, 28 по вулиці Лугова.

Зв’язок

Утримання провідного зв’язку на території селища здійснюється станційно-лінійною дільницею № 6 районного телекомунікаційного центру № 222. Кількість працюючих станом на 31.12.2013 року складала 13 чоловік, станом на 01.01.2015 року – 9 чол. (начальник, 1 інженер, 6 монтерів). Ємність діючої АТС Si-2000 – 1680 номерів, з них занятих – 1652. Обслуговуються також 640 абонентів ШСД (Інтернет) та 340 радіоточок. В зв’язку з проведенням  ПАТ “Київобленерго” реконструкції частини повітряних ліній електропостачання 0,4 кВ , заміною проводів на кабель на території селища не працює радіомовлення по вулицях: Карла Маркса (ліва сторона в напрямку на Устимівку), Блюхера, Стаханівська, Садова, Червоноармійська, більше половини вулиці Партизанська, Шевченка, Ярова. Для відновлення радіомовлення по вказаних вулицях необхідні опори та сталевий оцинкований дріт, який поки що вищестоящою організацією не надається, а власних коштів у дільниці немає.

Освіта

Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагогічний колектив Гребінківської середньої загальноосвітньої школи у своїй роботі керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про середній загальноосвітній заклад”, Указами Президента щодо освіти, Концепцією загальної середньої освіти , власним Статутом.

У 2013-2014 навчальному році в школі в 28-ми класах навчалося 662 учні.

З них у школі І ступеня        –        303   учні;

ІІ ступеня         –       274   учні;

ІІІступеня        –        83    учнів.

Індивідуальне навчання        –           2    учні (Гушла А., Задоєнко О.)

Гребінківську середню загальноосвітню школу очолюють:

Ковальчук Валентина Михайлівна – директор школи, 1955 року народження, вчитель української  мови і літератури, педагогічний стаж 37 років, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України.

Гук Ганна Григорівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1961 року народження, вчитель історії, педагогічний стаж 33 рік, спеціаліст вищої категорії,  вчитель методист , відмінник освіти України.

Корнієнко Ірина Степанівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, 1972 року народження , вчитель української мови та літератури, педагогічний стаж  20 років, спеціаліст вищої  категорії.

Кушніренко Олена Вікторівна – заступник директора школи з виховної роботи, 1970  року народження, вчитель початкових класів, педагогічний стаж 22 роки, спеціаліст.

Жила Леонід Васильович – заступник директора  по господарській частині.

Соціальний педагог – Мушта Валентина Олексіївна, педагог-організатор – Котухова Ксенія Заудіновна, практичний психолог – Кульчицька Ганна Євгеніївна.

Педагогічний колектив складається з 63-х вчителів. З них 55 основних працівників, 8 сумісників.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

Кваліфікаційна категорія « Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Вчитель-методист»:   (17%)

1. Ковальчук В.М.                    6. Радзієвська Н.А.

2. Бойченко Л.І.                        7. Яковенко Т.В

3. Круглик С.В.                        8. Бура В.М..

4. Линник Л.М.                         9. Гук Г.Г.

5. Пащенко Ю.Г.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої  категорії», педагогічне звання «Старший вчитель»;    (34%)

1. Мельник О.М.                        10. Пархоменко Л.І.

2. Сергієнко С.А.                      11. Гонор Т.А.

3. Желяк М.О.                           12. Сосновська Л.М.

4. Забарна Р.В.                          13. Столяренко В.А.

5. Ковальчук В.О.                     14. Шестопал С.П.

6. Лисюченко Р.І.                      15. Школенко Ю.І.

7. Марченко Л.А.                      16. Кучеренко С.М.

8. Москалюк Н.В.                     17. Невзгляденко Л.О.

9. Сілецька О.В.                        18. Руденко Н.М.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»: (7%)

1. Войтенко С.І.                        4. Волошина Т.М.

2. Корнієнко І.С.

3. Кульчицька Г.Є.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст І категорії» –          (19%)

1. Машина А.М.                        6. Репа О.А.

2. Зуб Н.М.                                7.Рожкова Т.І.

3. Куценко О.А.                        8. Котухова К.З.

4. Мушта В.О.                           9. Корнієнко Ю.А.

5. Строкач Т.П.                         10. Руденко Н.О.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії» (5%)

1. Кириленко Ю.Б.

2. Олійник С.Ф.

3. Дорога-Іванюк О.О.

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»  (20%)

1. Тромса Н.І.                                     7. Савчук Т.Г.

2. Усенко Л.І.                                     8. Ковтуненко О.Ю.

3. Пльондер О.А.                      9. Кушніренко О.В.

4. Островська А.А.                   10. Перекупенко В.Л.

5. Яворський О.Ю.                   11. Ахмедгараєва Н.Р.

6. Ковальчук О.В.

Із основних вчителів   мають вищу освіту – 52 учителя. П’ять  вчителів мають середню спеціальну освіту.

В основному школа укомплектована педагогічними кадрами.

У школі  працює 29 чоловіки  обслуговуючого персоналу.

Школа працює за кабінетною системою: обладнані 2 кабінети інформатики, фізики, математики, біології, географії, хімії, історії, англійської мови, кабінет психолога та соціального педагога, кабінет логопеда, обслуговуючої праці, майстерні по обробці дерева і металу. Працює спортивний зал, їдальня.

Навантаження вчителів у 2013-2014 навчальному році становить в середньому  19   годин на тиждень.

Робочий навчальний план школи включає інваріантну та варіативну складову. Всі години варіативної складової використовувались на ведення профільного навчання, додаткових предметів та курсів за вибором.

Організація допрофільного навчання у 8, 9-х  класах

З урахуванням кадрово-методичного забезпечення та умов навчально-технічної бази ,  згідно бажань учнів та їх батьків у 8-х класах, введено  курс за вибором:

–  мікробіологія з основами вірусології  у 8, 9-х  класах  ( по 0,5 годині).

З метою підготовки учнів до свідомого вибору профілю навчання у  8-Б  класі введено курс за вибором «Визначні постаті України середини ХУІ-ХУІІІ ст. » ( 1 година).

Організація профільного навчання.

З урахуванням кадрово-методичного забезпечення та умов навчально-технічної бази ,  згідно бажань учнів та їх батьків у 10 х класах, визначено такі профілі:

10-А клас – історичний , 10-Б – технологічний.

Вибрано курси для  поглибленого вивчення :

– анатомія людини  у  10-Б   класі  –  1 година;

– історія України ХХ ст. в особах  у 10-А класі –  1 година;

– права людини у 10-А класі – 1 година;

– основи створення комп’ютерних презентацій у 10-А, 10-Б класах – по 0,5  годин;

– основи геоінформаційних систем і технологій у  10-Б класі –  1 година;

Учні 11-х класів продовжували навчання за такими профілями:

11-А клас – історичний; 11-Б клас – технологічний.

Відповідно до профілів обрано  курси для  поглибленого навчання:

українське відродження у ХХ столітті у 11-А класі – 1 година;

основи демократії  у 11-А класі –   1 година;

загальна географія у 11-Б класі – 1 година;

історія української філософської думки ХХ ст.  у 11-Б класі – 1 година.

Навчальні екскурсії у 1-4 класах та навчальна практика у 5-8, 10 класах організовуються відповідно до  Інструктивно–методичного листа Міністерства освіти і науки України від 16.02.2008року, №1/9-61  та  проведені  у 1-8  класах протягом року,  у 10-х класах з 02 червня по 16 червня 2014 року.

Поділ класів на групи.

Для проведення уроків української мови , англійської мови та трудового навчання здійснюється поділ на групи у  5-9 класах :

– англійська мова   5-В, 6-А;

– українська мова   5-В, 6-А;

У всіх 5-9 класах, де навчається 21-27 чоловік, здійснюється поділ  для проведення уроків трудового навчання  згідно  дозволу Васильківської районної санітарно-епідемічної станції № 1239 від 22.08.2008 р. та  керуючись  Державними санітарними нормами і правилами  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного  процесу 5.5.2.008-01 (п.8.3, 9.16) В 2.2-4-97.

Діляться для практичних занять з інформатики 5, 9-11-ті класи,  9-Б клас.

У 10-11 класах для вивчення предмету «Захист Вітчизни» здійснюється поділ на групи ДПЮ та медико-санітарної підготовки. Даний поділ регламентовано нормативами , затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002року, №128.

Організація індивідуального навчання.

Згідно положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №732, та на підставі медичних довідок      організовується  індивідуальне навчання для учнів 1-го, 2-го  і 4-го класів. Два учні навчаються індивідуально. Для 3-х учнів у 2013-2014 навчальному році організовано інклюзивне навчання

Організація викладання предметів варіативної частини.

З урахуванням інтересів і потреб учнів, а також можливостей кадрово – методичного забезпечення визначено такі предмети за вибором, факультативи та спецкурси .

Предмети за вибором

1-ші класи – українська мова – по 1 голині на тиждень;

3- 4-ті   класи – читання  – по 1 годині на тиждень.

Спецкурси

1-ші класи – розвиток творчих здібностей –  по 1 годині на таждень;

2гі класи – поетика – по 1 годині на тиждень

3-4 класи  – зарубіжна  літературапо 1 годині на тиждень

3-4 класи – риторика  – по 1 годині на тиждень;

6-Б клас – міфологія стародавнього світу  –  1 година на тиждень;

8А клас – уроки для стійкого розвитку –  1 година на тиждень;

8Б клас – визначні постаті України середини ХУІ-ХУІІІ ст. – 1 година на тиждень;

8-9 класи – мікробіологія з основами вірусології (для допрофільної підготовки учнів) – по 0,5 години на тиждень;

Факультативи

10 класи – розв’язування  задач з хімії  –  1 година на тиждень  10-Б класі;

ділова  українська мова – 1 година  у 10-А класі

побудова кар’єри  –  1 година на тиждень у 10-Б класі;

анатомія людини –  1 година на тиждень у 10-Б класі;

методика розв’язування нестандартних задач з фізики у 10-Б класі – 1 година на тиждень.

11 класи  – побудова кар’єри   у 11-Б класі –  1 годині на тиждень;

ділова українська мова  – 1 година на тиждень;

5 класи –  поетика – по 1 годині на тиждень;

6А клас – поетика  – 1 година на тиждень;

7  класи     – хімічні реакції у 7-х класах – по 0,5 години на тиждень;

8 класи – хімія в побуті у 8-Б класі – 1 година на тиждень;

українська  фразеологія у 8-А класі – 1 година на тиждень.

Курси за вибором

10 класи – права людини 10-А клас – 1 година на тиждень;

історія України ХХ ст. в особах 10-А клас – 1 година на тиждень;

основи створення комп’ютерних презентацій в особах – по 0,5 годин на тиждень;

основи геоінформаційних систем і технологій у 10-Б класу – 1 година на тиждень;

анатомія людини у 10-Б класі – 1 година на тиждень.

11 класи – українське відродження у ХХ ст. у 11-А класі – 1 година на

тиждень;

основи демократії у 11-А класі – 1 година на тиждень;

історія української філософської думки ХХ ст. у 11-Б класі – 1 година на тиждень;

загальна географія у 11-Б класі – 1 година на тиждень;

Адміністрація школи велику увагу приділяє атестації та курсовій перепідготовці педпрацівників, що дає змогу підвищити та підтвердити вчителям фаховий рівень та виявити їх професійну підготовку , відповідність посаді. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України „Про освіту” (ст.54) на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України №930 від 06.10.2010 року зі змінами затвердженими наказом МОН №1479 від 20.12.2011. наказу № 133 від 01 квітня 2014 року по відділу освіти Васильківської РДА «Про підсумки проведення атестації педпрацівників у 2013-2014 н.р.».

Проатестувалось у 2013-2014 навчальному році – 9 педпрацівників.

Педагогічний колектив школи у 2013-2014 навчальному році працює над науково-методичною проблемою „ Розвиток позитивного інтелектуально-особистісного  потенціалу учнів шляхом оптимального застосування в навчально-виховному процесі інноваційних технологій навчання та виховання”.

Реалізуючи науково-методичну проблему, переважна більшість вчителів школи постійно перебувають в пошуку конкретних розробок, нових форм та методів роботи.

Працюють методичні об’єднання вчителів та методична рада школи. Проведено 5 засідань методичної ради, 6 засідань педагогічної ради.

У школі проводиться інноваційна діяльність педагогів.

У школі І ступеня працює Програма всебічного розвитку дитини „Крок за кроком” (вч. Бойченко Л.І., Лисюченко Р.І., Сілецька О.В.), «ПізнеЗнайко» (вч. Волошина Т.М., Гонор Т.А.)

Вчителі англійської мови працюють за підручником британських видань.

У школі працює програма Здорового способу життя „Рівний рівному”- керівник Яковенко Т.В., та  «Діалог» – керівники Кузьменко Л.М.

Слід відзначити участь учителів у підготовці та проведенні педагогічної виставки «Освіта Васильківщини-2014». Для участі в ній були підготовлені роботи з таких номінацій:

№ п/п

Назва номінації

Тема матеріалів

ПІБ вчителя, фах

При-

мітка

1.

Управління освітою

(освітній менеджмент)

Управління освітою

Система роботи навчального закладу з обдарованими та здібними дітьми

Ковальчук Валентина Михайлівна – директор школи

2.

Початкова  освіта

Початкова освіта.

Розвиток творчих здібностей молодших школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

Сілецька Оксана Василівна – вчитель початкових класів

3.

Гуманітарна освіта

Українська мова і література

Формування духовного світу школяра засобами рідної мови та літератури

Ковальчук Валентина Михайлівна – вчитель української мови і літератури

Іноземні мови.

Англійська мова.

Комунікативна спрямованість навчання – передмова успіху у практичному оволодінні учнями  англійською мовою

Рожкова Тамара  Іванівна – вчитель англійської мови

Історія і право.

Розвиток творчих здібностей учнів з використанням інноваційних технологій навчання на уроках історії

Олійник Світлана Федорівна – вчитель історії

4.

Природничо-математична освіта

Інформатика.

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

Дорога-Іванюк  Олена Олександрівна – вчитель інформатики

5.

Художньо-естетична освіта

Художньо-естетична освіта.

Формування предметних компетентностей  на уроках художньо-естетичного циклу в учнів 5-9 класів

Круглик Світлана Вікторівна – вчитель образотворчого мистецтва, художньої культури

6.

Трудове навчання, фізична культура, основи безпеки життєдіяльності

Трудове навчання.

Формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя та активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного суспільства  в учнів 5-11 класів

Ковальчук Володимир Олександрович – вчитель трудового навчання, креслення

Фізична культура.

Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів 5-11 класів на уроках фізичної культури і Захисту Вітчизни

Столяренко Віктор Андрійович – вчитель фізичної культури, Захисту Вітчизни

7.

Виховна робота

Виховна робота.

Інтелектуальні ігри, як засіб розумового розвитку молодших школярів

Строкач Тетяна Петрівна – вихователь ГПД

Вивчення та узагальнення системи роботи вчителів проходило на належному рівні. Вчителі школи були активними учасниками виставки «Освіта Васильківщини-2014». Досвіди вчителів Ковальчук В.М., Круглик С.В.,Ковальчука В.О., Сілецької О.В., Дорогої-Іванюк О.О., Олійник С.Ф.  занесені до районного анотованого каталогу перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників Результативними були проведення семінарів-практикумів для педагогів району з англійської мови та для  працівників психологічної служби на високому рівні були проведені три засідання районної школи передового педагогічного досвіду для вчителів початкових класів (керівник Руденко Н.М.), а також на засідання обласної школи передового педагогічного досвіду для вчителів образотворчого  мистецтва (керівник Круглик С.В.).

Педагоги стали активними учасниками районних педагогічних читань та засідань районних методичних об’єднань.

У 2013-2014 навчальному році учні школи показали хороші результати у навчанні. 3 випускники 11-х класів були нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні».

Свідоцтво особливого зразка отримало 2 учнів-випускників 9-х класів.

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні у 2013-2014 навчальному році нагороджено 53 учні.

Педагогічний колектив приділяє  увагу організації  роботи з обдарованими дітьми. Були проведені шкільні предметні олімпіади з базових  дисциплін. Учні школи взяли активну участь у районному ІІ та обласному ІІІ турі олімпіад та показали стабільно хороші результати олімпіад з базових дисциплін.

У 2011-2012 навчальному році 28 учнів школи стали переможцями та призерами районного туру олімпіад. У ІІІ обласному турі олімпіад взяли участь:  Любченко Олександр –  географія, історія , правознавство, хімія;  Линник Наталія – географія, українська мова та література; Корнієнко Надія – образотворче мистецтво;  Зуб Світлана – інформаційні технології; Солдатенко Валентина – світова література.

У ІІІ обласному турі  2011-2012 навчального року учень 9-В класу Любченко О. став переможцем з правознавства та географії, а з історії він посів ІІІ місце. Учениця 11-А класу Корнієноко Н. стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Учениця 8-А класу Линник Н. стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії та української мови і літератури.

У 2012-2013 навчальному році  29 учнів стали переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У ІІІ обласному турі 2012-2013 навчального року учень 10-А класу  Любченко О. посів ІІ місце з географії та ІІІ місце з історії. Учениця 9-А класу Линник Н. стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Учениця 9-В класу Невзгляденко Ю. стала призером ІІІ етапу олімпіади з правознавства, учениця 10-А класу Мєчта Е. стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.

Зведена таблиця 2013-2014 навчального року дає змогу  зробити аналіз результативності школи на рівні району по кожному з предметів. Шкільна команда здобула високі результати з таких предметів:

п/п

Предмет

ПІП учасників районного туру

Клас

Місце

Вчитель, що готував до олімпіади

1.

Українська мова і література

Линник Наталія

Линник Юлія

10-А

8-Б

І

ІІ

Школенко Ю.І.

Шестопал С.П.

2.

Світова

література

Корнієнко Руслана

Корнієнко Оксана

Линник Наталія

7-

8-А

10-А

ІІІ

ІІ

І

Кучеренко С,М.

Сергієнко С.А.

Кучеренко С,М.

3.

Основи правознавства

Адаменко Маріанна

Невзгляденко  Юлія

Любченко Олександр

9-А

10-А

11-А

ІІ

І

І

Гук Г.Г.

Гук Г.Г.

Гук Г.Г.

4.

Географія

Линник Наталія

Любченко Олександр

10-А

11-А

ІІ

І

Пащенко Ю.Г.

Пащенко Ю.Г.

5.

Образотворче мистецтво

Пурик Катерина

Білик Валерія

6-

9-А

10-А

11-А

ІІ

ІІ

ІІІ

ІІІ

Круглик С.В.

Круглик С.В.

Круглик С.В.

Круглик С.В.

6.

Англійська  мова

Линник Юлія

Кириченко Микола

Мєчта Аліна

8-Б

9-А

11-А

ІІ

І

ІІ

Радзієвська Н.А.

Радзієвська Н.А.

Мельник О.М.

7.

Історія

Кочеткова Владислава

Линник Наталія

Любченко Олександр

8-А

10-А

11-А

ІІ

І

І

Гук Г.Г.

Забарна Р.В.

Забарна Р.В.

8.

Хімія

Любченко Олександр

11-А

ІІІ

Яковенко Т.В.

9.

Економіка

Любченко Олександр

10-

11-А

ІІ

І

Пащенко Ю.Г.

Пащенко Ю.Г.

10.

Психологія, Педагогіка

Невзгляденко Юлія

11-А

І

Кульчицька Г.Є.

11.

Інформаційні технології

Савченко Ігор

Любченко Олександр

10-Б

11-А

І

ІІІ

Дорога-Іванюк О.О.

12.

Фізика

Куроченко Аліна

Пилипенко Микола

7-В

9-Б

І

ІІІ

Сіромаха К.В.

Параніч Г.І.

22 учнів школи стали переможцями та призерами, які вибороли І-ІІІ місця . З них  Любченко Олександр –  географія, історія , правознавство, економіка, хімія;  Линник Наталія – географія, українська мова та література, історія, світова література; Невзгляденко Юлія – правознавство, педагогіка і психологія. Пилипенко Микола – фізика. Кириченко Микола – англійська мова. Савченко Ігор –   інформаційні технології.

У ІІІ обласному турі 2013-2014 навчального року учень 11-А класу Любченко Олександр посів ІІ місце з правознавства та ІІІ місце з економіки та географії. Учениця 10-А класу Линник Наталія посіла ІІІ місце зі світової літератури.

Учні брали активну участь:

· У Всеукраїнському конкурсі з природознавства «Колосок»:

– 2011-2012 н.р. – 76 учасників, з них 3 «Золотий колосок»

– 2012-2013 н.р. – 104 учасники, з них 30 учнів – золото, 80 учнів – срібло.

– 2013-2014 н.р. – 64 учасники – 26 учнів – золото, 39 учнів – срібло.

Срібні: Історія, фізика – 53 учасники, історія, біологія – 45 учасників, історія, хімія – 38 учасників, «Колосок» – 12 учасників.

· У Всеукраїнському конкурсі суспільних дисциплін і громадянської освіти «Лелека»:

–  2011-2012 н.р. – 49 учасників, з них 1 золотий, 7 срібних, 13 бронзових призерів;

–  2012-2013 н.р. – 13 учасників, з них 9 бронзових;

– 2013-2014 н.р. – 33 учасники з них 3 золотий, 13 срібний, 9 бронзовий;

· У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:

– 2011-2012 н.р. – 104 учасники, з них 34 відмінних, 34 добрих результатів.

– 2012-2013 н.р.- 77 учасників, з них 21 відмінний, 40- добрих;

– 2013-2014 н.р. – 68 учаників, зних 29 відмінний, 32 добрий.

· У Міжнародному конкурсі знавців української мови ім..П.Яцика:

– 2011-2012 н.р. –  86 учасників, з них Рябцева Анастасія учениця 4-А класу та учениця  Линник Юлія учениця 10-Б класу  стали переможцями  ІІ туру та учасниками  ІІІ туру.

– 2012-2013 н.р. – 74 учасники, з них Линник Наталія (9-А клас), переможець ІІ та учасник ІІІ туру, Денисюк Олександра 4-А клас;

– 2013-2014 н.р. – 60 учасників, з них Гутник А. (4 клас), Линник Ю. (8 клас) І місце.

· У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня»:

– 2011-2012 н.р. – 26 учасників, з них 4 відмінних, 6 добрих результатів.

– 2012-2013 н.р. – 22 учасники

– 2013-2014 н.р. – 22 учасники

· Всеукраїнська  українознавча гра «Соняшник»

2013-2014 н.р. –  35 учасників з них 5 – диплом переможця

· Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус»

2013-2014 н.р. –  27 учасників, з них 4 диплом І ступеня всеукраїнського рівня;

· Мовно-літературний конкурс імені Т.Г.Шевченка

2013-2014 н.р. – 45 учеників, з них Семиволос С. ( 7-В)– ІІ місце, Линник Н. (10-А ) – І місце.

Робота   у секціях МАН:

У 2011-2012 н.р. – Гавриш Дмитро (11-А клас) – математика (вч.Бура В.М.) став призером обласного туру, учениці 11-А класу Осіпенко Юлія, Фещенко Ірина стали переможцями у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідних робіт (керівник Яковенко Т.В.) у секції «Хімія « та «Психологія», та були учасниками обласного туру.

У 2012-2013 н.р. до шкільного  наукового  товариства МАН «Пошук» залучалися обдаровані діти за їх інтересами.  Керівниками секцій шкільного осередку МАН  призначено вчителів Кучеренко С.М., Буру В.М., Яковенко Т.В., Рожкову Т.І. У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України учасниками  стали Рожков Григорій  (11-Б клас)- керівник Рожкова Т.І. у секції «Англійська мова». Учениця Солдатенко Валентина (9-А клас) – керівник Яковенко Т.В. посіла ІУ місце у І (районному) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України у секції «Хімія».

У 2013-2014 н.р. – у шкільному  науковому  товаристві  МАН «Пошук» працювало 8 учнів. Керівниками секцій шкільного осередку МАН призначено вчителів Зуб Н.М., Дорогу-Іванюк О.О., Мушту В.О., Круглик С.В., Олійник С.Ф., Забарну Р.В. У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України брала участь  учениця 9-А класу Шендерівська І. (керівник Мушта В.О.) і посіла І місце та була учасником ІІ обласного етапу. Учениця 11-А класу Желяк А. (керівник Забарна Р.В.) посіла ІІ місце у І районному етапі.

Керуючись  Програмою  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» школа розробила і  впровадила у діяльність свою програму виховної роботи . Метою програми є створення ефективної моделі виховної системи в школі на основі національних загальнолюдських цінностей; систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості, здатною до життєтворчості та самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

Програма виховної роботи поділена на 39 тематичних тижнів та 7 блоків.

До кожного блоку, який є напрямком виховної системи, входять традиційні і нетрадиційні форми та методи роботи з класними колективами:  години спілкування, бесіди, круглі столи, творчі проекти, конкурси,  тренінги, вікторини, ток-шоу, конференції,  ігри, акції.

Виконуючи завдання родинного блоку в школі були проведені такі виховні  заходи: традиційні свята 1-го і останнього дзвоника; загальношкільні батьківські збори на тему: «Закон. Родина, Дитина» та «Нове в системі національного виховання», родинні свята до 8-Березня;  Міжнародного Дня сім’ї;  фольклорні дійства і народні свята «Андріївські вечорниці» та «Ой, на Маланки та Василя», «Щедра масляна», «Ой, хто, хто Миколая любить», «У світі народної казки», «Вареничі»,  день відкритих дверей для батьків, тематичні години спілкування, свято «Я мамі вклонюсь доземно», свято української пісні, заходи з нагоди 200-річчя Т.Г.Шевченка

Виконуючи завдання громадсько-патріотичного блоку, метою якого є усвідомлення учнями  єдності власної долі з долею Батьківщини та формування  активної громадської позиції,  у закладі проводилась така робота: години спілкування, відкриття пам’ятника Т.Г.Шевченку; презентація книги нашого односельця краєзнавця М.П.Тарана «Роду хліборобського», святкування 401 річниці Гребінок, заходи до вшанування пам’яті   жертв Голодомору, тематична бесіда «Основи козацько-лицарського виховання» (кл.керівник 8-Б класу С.Ф.Олійник), конкурс патріотичної пісні, екскурсії в музей авіації, Лютежський плацдарм, музей Чорнобиля, зустріч з відомими односельцями, ветарнами та дітьми ВВВ, святкування  Дня Збройних Сил України,  Дня Захисника Вітчизни,  Дня Перемоги та інше.

Одним із найважливіших напрямків виховної роботи в школі  є  формування ціннісного ставлення учнів до свого здоров’я та пропаганда здорового способу життя. Виконуючи завдання оздоровчо-спортивного блоку, протягом року проведено: тиждень  фізичної  спорту і здоров’я, тиждень безпеки життєдіяльності, тиждень охорони здоров’я, лекторій про шкідливі звички, заходи з попередження дорожньо-трансортного травматизму, перегляд відеофільмів  профілактичного спрямування,  конкурс малюнків «Тварина з цигаркою» та плакатів «Бути здоровим – модно!».

Учні школи  взяли участь  у всіх спортивних районних змаганнях: з легкої атлетики, футболу, баскетболу, естафеті до Дня Перемоги, зональних змаганнях з міні-футболу присвячених пам’яті І.А.Вереньова, районних змаганнях з настільного тенісу та шашок. Своїми спортивними успіхами радують спортсмени – учасники гуртків «Юний баскетболіст» та «Золота корзина» (керівник Москалюк Н.В.)., «Футзал» (керівник Машина А.М.). Серед досягнень: ІІІ місце в районній легкоатлетичній спартакіаді, І місце в районному змаганні з  баскетболу, ІІ місце в районних змаганнях з шашок, ІІ місце з естафетного забігу, присвяченого Дню Перемоги, І місце в турнірі з міні-футболу та ряд інших призових досягнень. За підсумками спортивної роботи школа посіла І місце в районі.

Своїми спортивними досягненнями радують спортсмени школи і вихованці гуртків «Юний баскетболіст» та «Золота корзина» (керівник Москалюк Н.В.). «Футбол» – (керівник Машина А.М.)

Учні школи активну участь брали у всіх районних спортивних заходах та показали високі результати. За підсумками  результатів виступів команд шкіл Васильківського району за 2013-2014 навчальний рік школа посіла у районі І місце

Призові місця:

І місце:

районні зональні змагання з футболу;

районні змагання з баскетболу (юнаки);

районні змагання з волейболу (юнаки);

змагання з міні-футболу (кубок І.А.Вереньова);

ІІ місце:

районні змагання з шашок;

обласні змагання з баскетболу серед юнаків 200-2001 р.н. в м.Василькові у канікулярний час;

зональні обласні змагання з футболу в м.Фастові серед учнів 200-2001 р.н.;

района легкоатлетична естафета присвячена Дню Перемоги ;

ІІІ місце:

районні змагання з міні-футболу присвячені Дню селища Гребінки;

районні змагання з міні-футболу в смт.Калинівка серед учнів 2000 р.н. і молодших;

новорічний кубок Васильківського району з волейболу (серед юнаків);

відкрита першість ДЮСШ №1 в м.Б.Церква з баскетболу серед учнів 1997-1998 р.н.

У п’ятій спартакіаді серед працівників закладів освіти команда нашої школи зайняла І місце: Тромса Н.І., Москалюк Н.В.,Котухова К.З., Столяренко В.А., Яворський О.Ю., Машина А.М. Піддячий О.В.

Виконуючи завдання морально-етичного блоку, класними керівниками були проведені години спілкування, бесіди про добро, чемність, взаєморозуміння; створено кілька творих проектів та проект особистісного роту. З метою засвоєння учнями сімейних, родинних та суспільних цінностей в школі пройшли: тиждень толерантності і тиждень благодійності. Цікавими формами роботи  стали моделювання виховних ситуацій, благодійний ярмарок, турнір знавців секретів спілкування та фестиваль для дітей з обмеженими можливостями  «Повір у себе».

У ціннісно-особистісному напрямку виховання формується ціннісне ставлення учнів до себе, імунітет до соціальних впливів, готовність до виконання різних соціальних ролей. Цьому сприяли бесіди, диспути-роздуми, марафони ерудитів, експрес-гра «Лідер»,  зустріч за круглим столом з представниками громадських організацій, працівниками влади, анкетування практичного психолога та велика профорієнтаційна роботи. В рамках тижня профорієнтації в школі був проведений чужовий майстер-клас з преставниками різних професій, створені галерея висловів про працю та міні-проект «Я обираю майбутнє» та «Симфонія життєтворчості».

Виконуючи завдання еколого-трудового блоку проводились трудові десанти  по прибиранню шкільної та пришкільної території, території стадіону, парту та Меморіалу Голодомору; екологічні рейди по класах, тиждень екологічних знань та екологічної грамотності; створений проект «Радіація в навколишньому середовищі і захід-реквієм «Дзвони Чорнобиля» (кл.керівник 8-А класу Москалюк Н.В.)

Робота естетично-творчого блоку була спрямована на  формування естетичної  культури особистості учня та художнього сприйняття дійсності. За 2013-2014 навчальний рік проведено такі заходи: конкурс квіткових та овочево-фруктових композицій, конкурси тематичних плакатів і малюнків, свято до Дня учителя,  фотовиставки, осінні розважальні програми, новорічні свята та віншування, виставка  декоративно-вжиткового  мистецтва, поїздки до театру ім. П.Саксаганського, колективне творче панно та пісенний конкурс, та інше.

Учні школи успішно взяли участь в всіх районних виховних заходах:

– районний етап обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Неосяжна моя Україна!» та обласного конкурсу фоторобіт «Моя Україна»: І місце – 7 учнів; ІІ місце –6 учнів ; ІІІ місце – 1 учень та 7 подяк;

– районні інтелектуальні ігри: «З народного джерела» – І місце; «Інтелект-марафон» – І місце; «Пізнай себе» – І місце;

– районний етап обласного конкурсу дитячої творчості «Я-Київщини гордість і надія!»: І місце – 2 учні; ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 2 учні;

районна виставка-конкурс робіт юних художників «Чарівна палітра», «Космічні фантазії»:  І місце – 2 учні; ІІ місце – 8 учнів; ІІІ місце – 5 учнів;

Районні виставки декоративно-вжиткового мистецтва «Український сувенір», «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»: І місце – 8 учнів; ІІ місце – 4 учні; подяка – 2 учні.

конкурс художньої самодіяльності: І місце – 5 учнів; ІІ місце – 6 учнів; ІІІ місце – 2 учні і 1 подяка, та інші виховні заходи району.

Протягом 2013-204 навчального року в школі працювало 11 гуртків:

вокальний (початкова школа) – керівник Яворський О.Ю.

вокальний (середня, старша школи)  – керівник  Серьогін О.Б.

ізостудія  – керівник Круглик С.В.

«Ерудит» – керівник Кушніренко О.В.

юні барабанщиці – керівник Котухова К.З.

літературне слово  – керівник Корнієнко І.С.

«Юний Баскетболіст, «Золота корзина»  – керівник Москалюк Н.В.

футбол – керівник Машина А.М.

українська народна вишивка – керівник Войтенко С.І.

сучасний танець – керівник Бесідовська Р.Д.

Робота гуртків проводилась згідно календарних  планів, затверджених директором школи Ковальчук В.М.  Заняття проводились згідно графіка.

З наснагою працювали  вокальні колективи під керівництвом Яворського О.Ю. та О.Б.Серьогіна.  І як результат – призові місця на конкурсах пісенної творчості:

конкурс естрадної пісні: ІІ місце – Калитенко О. (9-Б), ІІІ місце – Перекупенко С. (4-А);

конкурс народної пісні: ІІ місце – Кошковська А. (5-А), Перекупенко С. (4-А); ІІІ місце – Калитенко О. (9-Б);

вокальні ансамблі: ІІ місце – «Гармонія» (8-Б), ІІІ місце – «Дивограй» – (4 класи).

На належному рівні працює творча група  під керівництвом Войтенко С.І.  Дуже вдалою була участь у районній виставці  вжиткового мистецтва.

Гарними виступами радують нас юні барабанщиці під керівництвом К.З.Котухової та учасники гуртка «Літературне слово», де тнаставником працює І.С.Корнієнко.

Популярність у школі користується гурток сучасного танцю (керівник Бесідовьска Р.Д.) Жоден розважальний захід не обходиться без виступу талановитих танцівників. А Салига К. (9-А), Бадзюх А. (6-А), Кутелія Ю. (6-А) здобули перемогу на районному огляді талантів.

Чудово та професійно  працює керівник ізостудії Круглик С.В. За її плечима – десятки  призових місць та величезний внесок у скарбницю результативності участі у масових заходах району:

«Чарівна палітра» – І місце – Кушеіренко А (5-В), Момотюк С. (5-В), ІІ та ІІІ місце – 11 учнів;

«Наш пошук і творчість тобі, Україно!» : І місце – Кондратенко Влада, Кондратенко Лєра (8-А),  Корнієнко Р. (7-А), Кушніренко А. (5-В), ІІІ місце – Овдієнко О. (5-А);

конкурс графічного малюнку: І місце – Линник Н (10-А), ІІ місце – Мушта Б (7-В);

районний конкурс «Космічні фантазії»: ІІмісце – Швидка Л. (4-В), Кушніренко А. (5-В), Корнієнко Р. (7-А).

У березні відбувся районний конкурс читців, присвячений 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря. Учениця 4-Б класу Шадура В. (кл.керівник Гонор Т.А.) здобула ІІ місце серед 50 учасників, а Семиволос С. (7-В) була першою серед 20 учасників.

В школі успішно діє учнівське самоврядування під керівництвом педагога-організатора Котухової К.З. За навчальний рік  проведено дві учнівські конференції, розроблено кілька  проектів діяльності учкому. Лідери учнівського самоврядування та голова районної ради учнівського самоврядування А. Даценко 5 разів за рік з’їздили на районні та обласні змагання. Там вони презентували діяльність учкому. Працюють 8 комісії учкому.  Засідання учкому проводяться щомісяця.

Реалізовані такі проекти:

-«Увага! Діти на дорозі!»;

«Бути здоровим – модно!»;

«Україна очима дітей!»;

«Палінню – ні!»;

«Наші таланти…»

«Батьки і діти – одвічне коло»;

благодійні акції по збору коштів для родин учнів, які потрапили у біду;

ярмарка-продаж;

«Вклонімося великим тим рокам»;

«Новорічний калейдоскоп»;

«Дитяча громадська приймальня»;

зустріч з представниками небезпечних професій;

професії від А до Я.

Протягом 2013-2014 навчального року соціально-психологічна служба  школи працювала систематично, грамотно і результативно.  Керівником психологічної служби Кульчицькою Г.Є. проведено ряд заходів:

– адаптація учнів 1 класів до навчання у школі;

– адаптація учнів 5-х класів до середньої ланки;

– профорієнтація старшокласників;

– просвітницька робота щодо здорового способу життя; години спілкування з учнями щодо корекції страхів та тривожності;

– індивідуальна корекційно-розвиваюча робота з учнями.

Соціальний педагог Мушта В.О. постійно працює з дітьми соціально-незахищених категорій. Проводилась індивідуальна робота з учнями із «Групи ризику», відвідувалися сім’ї учнів, що мають пропуски занять, організовувались дискусії, диспути, «круглі столи» та зустрічі з працівниками правоохоронних органів. Практичний психолог та соціальний педагог провели чудовий районний семінар по профорієнтаційній роботі.

Ведеться систематична робота з батьками: класні та загальношкільні батьківські збори, засідання батьківських комітетів класів та школи, індивідуальні бесіди, засідання батьківського всеобучу та робота лекторської групи.

Четвертий рік МО класних керівників працює над проблемою «Виховання творчої особистості, яка глибоко розуміє традиції та соціально-культурні цінності свого народу, здатної бути спадкоємцем і продовжувачем національних звичаїв», спрямовуючи свою діяльність на реалізацію державних національних програм.

Взірцем роботи з класним колективом є всі класні керівники початкових класів. На високому професійному рівні працюють і демонструють цікаві форми роботи майже всі керівники середньої та старшої ланки.

Шкільна бібліотека є скарбницею інформації, вона сприяє гармонійному розвитку особистості, розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення інформаційних джерел. Тому робота бібліотеки спрямована на реалізацію заходів та завдань, витікаючи із науково-методичної проблеми школи, щорічного шкільного плану, нгавчально-виховної роботи,  основних нормативних документів Міністерства освіти і науки.

Протягом року шкільна бібліотека працювала в багатьох напрямках. Це зокрема:

виховання шанобливого ставлення до  навчальної літератури;

забезпечення підручниками;

збагачення учнів основами бібліографічних знань та навиками користування бібліографічною інформацією виховання  культури читання.

Протягом року шкільна бібліотека брала активну участь у позашкільній та позакласній виховній роботі:

В бібліотеці оформлялися такі книжкові виставки:

до 95-річчя В.Сухомлинського «Людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безслідною пилинкою, Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний»;

до Дня учителя «Учителю! Вклоняємось тобі доземно»;

до тижня писемності та мови книжкова виставка «Мова – талісман людини та нації»;

письменник – ювіляри:

110-річчя з Дня народження О.Бойченка;

175-річчя І.Нечуя-Левицького;

150-річчя О.Кобилянської;

100-річчя Платона Воронька;

150-річчя Б.Грінченка

120-річчя Миколи Хвильового

180-річчя Марка Вовчка;

200-річчя Т.Г.Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»

до  Дня Перемоги «Пам’ять серця, пам’ять сивини, пам’ять тих хто не при йшов з війни»;

до Чорнобильської трагедії «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять …»

до Дня матері «Я Матері вклонюся до землі»;

Протягом року проводились літературні конкурси:

по творчості Грицька Бойка;

до 95-річчя В.Сухомлинського проводились літературні читання його творів;

до Всеукраїнського Дня бібліотекарів провели для учнів 6 класів експрес-гру «Лідер»;

до Дня писемності та мови брала участь у проведенні конкурсу читців «Моя родина –  це вся Україна»;

оформлення стендів до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 р.р.»

Тиждень дитячої та юнацької книги  проводився за таким планом:

1. Конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка (5-9 класи);

2. Конкурс «Ми пишемо свій «Кобзарик» (2-4 класи);

3. Година спілкування «Книги – глибина, хто в них пірне аж до дна» (2-8 класи);

4. Виставка малюнків до улюблених книжок (2-6 класи);

5. Дискусія «Чи може Інтернет замінити книгу?» (9-11 класи);

6. Вікторина «Крилаті вислови про книгу» (5-7 класи);

7. Заочна подорож у країну словників та енциклопедій (2-4 класи);

8. Виставка літератури «Володимир Івасюк – гордість України»;

9. Літературний конкурс «На гостину до казки» (2-4 класи).

Савчук Т.Г. брала участь:

– у Всеукраїнському конкурсі бібліотекарів в номінації: «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу»;

– у районному семінарі в початкових класах.

Протягом року проводились бібліотечні уроки,  велась  робота з боржниками. Складалися списки художньої літератури для  позакласного читання, велася документація,  виписувалась преса, проводилась інвентаризація підручників, складались акти на списання зношеної літератури та підручників непридатних для використання за роками.

Працюють шкільні їдальні, в яких харчується 1-ші класи – 76 дітей, 2-11 класів –  310  дітей. Учні 1-4 класів харчуються  за рахунок коштів виділених державою. Старші учні харчувалися за рахунок коштів батьків.

Щорічно при школі працює літній табір «Сонечко» де оздоровлюються діти початкових класів :  2011-2012 н.р. – 100 дітей, 2012-2013 н.р. -100 дітей, 2013-2014 н.р. – 100 дітей.

В школі працює логопед – Руденко Т.І., яка надає допомогу  учнями у яких є проблеми з мовою.

В першому класі навчається   76    учнів.  Здійснено набір до 1-го класу (71 учень) . Проведено підготовчі заняття і заступник директора школи з навчально-виховної роботи Корнієнко І.С.  підготувала і провела  батьківські  збори.

Щорічно проводиться облік дітей від народження до 18 років, відповідальна Корнієнко І.С.  Для того, щоб охопити всіх дітей навчанням, дякуючи голові сільської ради с.Соколівка  Безпрозванному Л.Є.,  вчасно проводиться облік дітей в селі, яке підпорядковано нашому навчальному закладу.

Господарська робота.

Проводиться поточний ремонти парт, дверних замків, інших меблів, водяних  кранів.

Надавалася допомога по благоустрою селища: озеленення, прибирання території школи та  пришкільної території, стадіону, біля пам’ятника Голодомору,  прибрано парк біля цукрового заводу, скопано квітники біля школи.

Виконано роботи:

1. Проведено ремонт усіх приміщень основної школи  і початкової школи «Горобинка» всередині.

2. Проведено ремонт приміщень знадвору (поштукатурено фундамент, вхід у підвал, відремонтовано східці, пофарбовано).

3. Відрумонтовано водяну трубу в підвалі, встановили нову батарею у класну кімнату 1-В класу.

4. Відремонтовано зливні бачки у туалетах.

5. Проведено капітальний ремонт котельні початкової школи «Горобинка». А саме:  поштукатурено  і побілено стіни, замінено комини, змуровані і зварені украплення для них, замінено витяжки короба біля котлів.

6. У їдальнях замінено 6 стільниць.

7. Придбано і встановлено нову плиту у їдальню.

8. Замінено силовий кабель у обох їдальнях

9. Замінено тени у бойлері.

10. Спонсори подарували морозильну камеру у їдальню та драбини для школи.

11. Відремонтовано огорожу по вул. 1-го Травня, пофарбовано огорожу по вул. Леніна

12. Встановлено пандус.

13. Зроблено ремонт освітлення на сцені та придбано всі необхідні матеріали.

14. Придбано столи та стільці у 36 кімнату та у 6 кімнату.

15. Придбано компресор для фарбування, дрель, фен для зняття фарби, перфоратор.

16. Завдяки спонсорам створено кабінет української мови та літератури, та завдяки батькам замінено кришки на партах у 28 кімнаті.

17. Встановлена нова стінка у 6 кімнаті.

Кошти з благодійного фонду використовуються на придбання  товарів (цемент, фарба, розчинник, ґрунтовка, клей, брус, кутник, цвяхи, болт, гайка, саморізи,  круг відрізний,  розетки, вилки, трос, кабель, лопата, сапка, держак, умивальник, замок навісний і врізний, туалетний папір, термометри, лампочок, миючих засобів, ганчірок для миття підлоги, канцтоварів, ялинкових прикрас, відер для миття підлоги, посуд для їдальні;  м’ячів футбольних, баскетбольних, волейбольних і т.п.) запчастин  для автомобіля, для закупівлі бензину для участі учнів    на конкурси, змагання. Для роботи газонокосилки купували масло, бензин, льоску та ін.

Гребінківська гімназія

Керуючись законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, указами Президента України „Про національну програму „Діти України””, „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, концепцією національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Програмою „Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, Згідно з річним планом гімназії у 2012-2013 н.р. виховна робота гімназії спрямована на реалізацію єдиної виховної проблеми „Виховання свідомого громадянина, покликаного усвідомлювати себе частинко своєї родини, класу, гімназії,держави, патріота своєї країни;створення умов для формування творчої, самостійної, гуманної особистості, здатної цінувати себе і поважати інших . Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання учнів через впровадження інноваційних технологій на всіх ступенях навчання” .

В  2012-2013  навчальному році виховна діяльність  колективу Гребінківської гімназії була спрямована  на реалізацію  виховної проблеми «Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти».

Заклад освіти здійснює свою виховну роботу за програмою  „Через систему цінностей до гармонійного розвитку особистості”. Метою програми є створення ефективної моделі виховної системи в гімназії на основі національних і загальнолюдських цінностей, систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості з громадянською позицією, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

В  гімназії проходили  традиційні і нетрадиційні форми та методи роботи з класними колективами: години класного керівника, години спілкування, бесіди-роздуми, конкурси, рольові ігри, тренінги, вікторини, тестування.

Протягом року  в гімназії  були проведені традиційні тематичні дні та тижні: День Знань, тиждень  фізкультури та спорту, День вчителя, День української писемності та мови, Всесвітній День прав людини, День пам’яті жертв голодомору, День інвалідів, Всесвітній День боротьби зі СНІДом.

Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, проводилися спільні рейди з батьками з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів, соціального захисту „Урок”, „Вечірнє село”, „Діти вулиці”, „Підліток”.

Проводилась робота з попередження дитячого травматизму середучнів. Проведено планові бесіди з попередження травматизму, інструктажі. додаткові лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах,  порядку дій населення  при виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому.

Виконуючи завдання „родинно-гімназійного” блоку в гімназії протягом року було проведено такі виховні заходи: до Дня вчителя з метою відзначення професійного свята та виховання поваги до вчителя проведено святковий концерт „Для Вас, любі вчителі»” та організовано день самоврядування, з метою розвитку традицій гімназії, вдосконалення спільної роботи батьківського і педагогічного колективу проведено свято „День гімназиста” за темою „Сказка ложь, да в ней намек”, де показали свою творчість батьківський та вчительський колективи. Вперше у квітні місяці був проведений Батьківський день, протягом якого батьки учнів виступили у ролі вчителів.

У жовтні місяці було проведено проект «Знаємо та реалізуємо власні права». У рамках даного проекту учні гімназії брали участь в районному та обласному етапі конкурсу «Підліток і право». Учні 5-6 класів підготували малюнки про порушення прав казкових героїв. Учнівська редколегія  систематично працювала над випусками загальногімназійної газети «Фішка». Учні з учнівської редколегії взяли участь та стали лауреатами Обласного етапу  учнівського  конкурсу юних журналістів  «Вперед, юнкор!»

Виконуючи завдання „Громадянсько-патріотичного” блоку, мета якого виховання патріотизму, формування соціальної активності у закладі проводилась така робота: до свята Покрови було організовано „Свято українського козацтва”, було організовано зустріч із представниками Васильківського українського реєстрового козацтва , також була оформлена книжкова виставка. Учні 8 класу підготували загально гімназійний захід  пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. “Дзвони серця” , учні гімназії взяли  участь у мітингу – акції «33 хвилини»;  до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників . Проводились єдині виховні години по класах, участь у мітингу, до Дня збройних сил України,проведено конкурсну програму „Нумо –хлопці”, до Дня прав людини організовано зустріч з начальником ВКМСД Копиловою Майєю Андріївною.

Виконуючи завдання „Морально – естетичного блоку” з метою усвідомлення цінностей соціального спілкування ,засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей ,сформованості соціально-комунікативних компетенцій, класними керівниками гімназії проведено тематичні виховні години ,бесіди, анкетування .

Одним із найважливіших напрямків виховної роботи в гімназії є формування здорового способу життя. З метою ціннісного ставлення до свого здоровя та пропаганди здорового способу життя ,виконуючи завдання „оздоровчо–спортивного блоку” протягом півріччя проведено тиждень фізкультури, у рамках якого оновлено стенд „Наші спортсмени”, проведено вікторину „Досягнення в спорті”, змагання на звання  з футболу, організовано конкурс плакатів „Фізкультура в нашому житті”. У вересні було проведено День туризму. Учні взяли участь у пошуковій грі на місцевості, та в колективних творчих справах : малюнок на асфальті «Туристичне літо»,  концерт-блискавка «Мелодія наших сердець».

Протягом півріччя гімназисти брали активну участь у всіх районних спортивних заходах : команда учнів гімназії здобула перемогу з міні-футболу присвяченому 400й річниці з Дня заснування селища Гребінки.  В районній  легкоатлетичній спартакіаді команда учнів гімназії здобула ІІІ місце, Косяк Євген та Ковальська Дарина особистій першості здобули ІІІ призові місця. В зональних змаганнях з футболу гімназійна зайняла  ІІІ місце, та команда дівчат з баскетболу виборола ІІІ місце.

У  першості району серед загальноосвітніх закладів з шашок учні гімназії зайняли 11 місце. У районних змаганнях з настільного тенісу учні гімназії зайняли 7 місце, а в особистій першості змагання з настільного тенісу Кравченко Денис зайняв ІІІ місце.

В грудні вперше проводилася олімпіада з фізичної культури. Учень 11 класу Кисіль Андрій із  змагань з  7 видів спорту здобув ІІІ місце. Учні гімназії показали достатній результат у щорічній районній спортивній естафеті яка присвячена Дню перемоги.

З метою активізації роботи з попередження дорожньо-транспортного травматизму, профілактичної роботи серед учнів у рамках Всеукраїнського конкурсу-рейду „Увага! Діти на дорозі!” було проведено місячник безпеки руху дітей. У рамках місячника було проведено проект «Це повинні знати всі!» класними керівниками проведено виховні години, бесіди на відповідну тематику. Учні 9 класу  випустили стінгазету, учні 6-8 класів виготовили маршрутні листи «Дорога до гімназії», з учнями 6-7 класів було проведено конкурсну програму «Азбука вулиці», з учнями 5го класу була проведена година спілкування  та виготовлено закладки-нагадування «Знаки  дорожнього руху». Спеціалісти обласного центру дитячої та юнацької творчості разом з представниками ДАІ  провели інформаційно-тренувальне заняття з дотримання Правил вуличного руху для  учнів 5-7 класів.

Протягом навчального року учні гімназії брали активну участь у районних заходах, які проводилися районним центром дитячої та юнацької творчості, де здобули призові місця  та стали лауреатами: у фотоконкурсі «Неосяжна моя Україно» учениця 7 класу – Діхтяр Анна, 6 класу Ганіченко Катерина та 9 класу  Бєлякова Катерина стали призерами районного етапу конкурсу, а Ганіченко Катерина здобула перемогу на обласному етапі .

Різновікові команди учнів гімназії брали участь в районних конкурсах інтелектуальних ігор «З народного джерела», «Інтелектуальний марафон»   та «Пізнай себе»,  учні показали високий рівень ерудованості та отримали призові місця.

Учениця 5 класу Шевченко Дарина стала призером районного конкурсу виконавців сучасної естрадної пісні «Калиновий дзвін» та учениця 9 класу Бєлякова Катерина стала лауреатом даного конкурсу.

Монзолевська Владислава, Діхтяр Анна, Обертинська Діана та Іванова Каріна стали неодноразовими призерами та лауреатами районних конкурсів юних художників «Чарівна палітра». Монзолевька Владислава стала переможцем районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об`єднаймося ж, брати мої!»

У листопаді  проведено ряд заходів у рамках проекту «Здоровим бути модно» . В межах цієї акції були проведені години спілкування, тренінгові заняття «Твоє життя – твій вибір», обговорення відеоролика, та диспут «СНІД – смертельна загроза людству».

В грудні місяці на належному рівні було проведено ряд заходів у рамках проекту  «Люблю я свій народ, ціную його звичаї». Було організовано та проведено виставку рукоділля учнів та вчителів , класними керівниками спільно з батьківськими комітетами класів було організовано та проведено благодійний ярмарок до Дня святого Миколая. Учні гімназії брали участь у щорічній районній виставці-конкурсі дитячої творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» . Робота Ганіченко Катерини у номінації «Паперопластика»  отримала ІІ місце, робота Заєць Яни у номінації «» стала лауреатом, у номінації «Вишивка бісером» були представлені роботи учениці 9 класу Парфенової  Тетяни.

Організована співпраця з громадською організацією „ Здоровим – у доросле життя» проведено ряд виховних заходів з учнями 5-6, 10-11 класів з метою сформованості активної життєвої позиції здорової людини. Підсумковим заходом стало свято, організоване для дітей «Ми – за здоровий спосіб життя».

З метою формування туристсько-краєзнавчої роботи,естетичного виховання, збагачення знань про культуру українського народу класними керівниками проводились екскурсії до планетарію, краєзнавчого музею та до виставки шоколадної фабрики. Учні 9 класу відвідали фабрику з виготовлення ялинкових прикрас смт. Клавдієво Київської області.Учні гімназії брали участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсвідеокліпів учнів середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів конкурсі «SkoolTV » . Відеоролики Пяткянена Владислава, Волошин Антоніни та Ганіченко Катерини стали призерами конкурсу.

З метою виховання естетичних смаків для учнів гімназії проведено ряд заходів: свято квітів „З любов`ю до тебе, моє рідне село!” присвячена 400й річниці з дня заснування селища Гребінки „Осінній бал” для учнів 8-11 класів,. з метою популяризації української національної культури, її історії, звичаїв, народно-поетичної спадщини у жовтні було проведено свято овочів, де кожен класний колектив представляв страви української кухні. Високий рівень підготовки показав вокально-хореографічний колектив «Акварель», учні колективу були прикрасою гімназійних та селищних свят, та у огляді  колективів  художньої самодіяльності «Веселка 2013» здобули перемогу у номінації «Сучасний естрадний танець» та  ІІІ місце у номінації  «Сучасна естрадна пісня».

У вересні місяці було проведено День бібліотек. Бібліотекарем гімназії Усенко В.В. проведено бібліотечний урок, для учнів 5 класу „Ознайомлення учнів з бібліотекою”, оформлено тематичну  виставку „Книга – підручник життя і джерело твоїх знань”, організовано акцію „Книзі – нове життя”.

Велика увага у закладі приділяється розвитку самоврядування, створенню учнівського колективу. Всі виховні заходи були націлені на те, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності допомагали учневі знайти себе, самовизначитись.

У гімназії успішно діє учнівське самоврядування. На початку навчального року були проведені загальногімназійні збори, на яких затвердили план роботи Гімназійного братства на рік та обрали Раду лідерів. Протягом семестру один раз на місяць проводились засідання Ради лідерів, де проводилось корегування планів на місяць, узгоджуючи їх з роботою гімназії, району. Радою визначався і зміст роботи центрів.

В цьому навчальному році шляхом таємного голосування більшістю голосів було обрано президентом Гімназійного братства ученицю  11 класу  Кучер Лілію.

Центром „Дисципліни і порядку” проводились рейди-перевірки щодо носіння учнівської форми. Також цим центром проводились перевірки стану класних кімнат, стану чергування по гімназії та в класах, поведінки в їдальні.

Центром „Здоровя та спорту” організовувались і проводились змагання з футболу, баскетболу, турнір з настільного тенісу, випускались стінгазети.

Важливим елементом у виховній системі є співпраця вчителя з батьками. Робота гімназії з родиною містить у собі педагогічну освіту батьків, залучення їх до особистої участі в діяльності гімназійного колективу, організацією єдиного впливу на дитину в школі і родині. В закладі складено угоду про співробітництво між гімназією, батьківським і учнівським колективом, складено систему роботи з батьками, сплановано роботу батьківського всеобучу. Систематично проводяться батьківські класні збори, де батьки знайомляться із змістом роботи колективу, обговорюють проблеми виховання дітей, обмінюються досвідом. У листопаді проводились загальногімназійні збори  „Твоє житя – твій вибір”, де піднімались питання ,які турбують батьків .

На належному рівні працювала кафедра класних керівників , систематично проводились наради для класних керівників .

Васильківський районний ЦДЮТ

Педагогічний колектив ЦДЮТ в 2014 році працював над вирішенням науково-методичної проблеми «Оптимізація діяльності творчих об’єднань ЦДЮТ шляхом впровадження інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи, теорії життєтворчості».

Продовжувався процес реформування закладу, пошук раціональних ідей функціонування, запровадження нових педагогічних технологій щодо творчого розвитку дітей та  юнацтва.

Життєдіяльність закладу будувалася на передачі вихованцям соціальних цінностей, становленні їх здатності шукати, знаходити та стверджувати смисл свого життя.

Контингент гуртківців був сформований згідно Положення та Статуту закладу і налічував 1894 вихованці. Діапазон напрямків навчання в ЦДЮТ охоплював усі сфери сучасного життя:

науково-технічний – 10 груп, 138 вихованців;

художньо-естетичний – 89 групи, 1254 вихованців;

еколого-натуралістичний – 2 групи, 27 вихованців;

туристсько-краєзнавчий – 11 груп, 205 вихованців;

фізкультурно-спортивний – 1 групи, 22 вихованців;

гуманітарний – 5 груп, 74 вихованців;

дослідницько-експериментальний – 8 груп, 123 вихованців;

соціально-реабілітаційний – 2 групи, 36 вихованців;

військово-патріотичний – 1 група, 15 вихованців.

загальна кількість творчих об’єднань – 27;

гуртків – 57;

в них груп – 129.

Колективом ЦДЮТ проводилася робота по забезпеченню дітей сільського регіону рівним доступом до якісної позашкільної освіти.

Творчі об’єднання ЦДЮТ працювали: на базі  ЦДЮТ, Калинівського філіалу, 20-ти  ЗОШ, 2- х  ДНЗ, І-го СБК. Гуртковою роботою були охоплені діти з 29 населених пунктів району. З смт. Гребінок навчалося 584 дітей .

В творчих об’єднаннях ЦДЮТ проводилася робота з категорією соціально-незахищених дітей району. В гуртках ЦДЮТ займалися: 11 дітей – сиріт, 141 дитина з неповних сімей, 12 дітей – з особливими потребами, 157 дітей з багатодітних родин, 24 дітей з девіантними проявами поведінки.

Процент охоплення дітей району віком  від 5 до 18 років творчими об’єднаннями ЦДЮТ становив 33 % .

Серед них:  дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – 486, середнього – 775 чол., старшокласників – 633.

В 2014 н. році, беручи участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах, вихованці ЦДЮТ показали високі результати:

Вихованці зразкової театральної студії «Ассоль» (керівник Андрієнко І.Ю.) стали володарями Гран-прі Міжнародного фестивалю мистецтво «Співограй» та Всеукраїнського фестивалю «Театральний форум»; посіли І місце на Всеукраїнськму фестивалі аматорських театрів «Підкори сцену».

Вихованці гуртка «Лідер-клуб» (керівник Шевченко К.Г.) стали переможцями Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України», посіли І місця в обласному конкурсі робіт фотоаматорів «Моя Україна!», стали призерами обласних конкурсів: «В об’єктиві натураліста», «Юний дослідник», «Новорічна композиція».

Швидун Олеся – вихованка гуртка «Художній сувенір» (кер.Гашенко О.П.) посіла перші  місця у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Український сувенір» та в обласному етапі конкурсу «Новорічна композиція».

Ляшенко Руслана – вихованка студії «Образотворче мистецтво» (кер.Андрієнко І.Ю.) стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», посіла ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж,  брати мої!».

Хореографічний колектив «Ромашка» ЦДЮТ (керівник Бесідовська Р.Д.) посів ІІ місце в обласному фестивалі-конкурсі хореографічних колективів «Терпсихора запрошує».

Дитячий духовий оркестр (кер.Лопатюк Ю.В.) став переможцем обласного творчого марафону «Майбутнє України будуємо разом».

Переможцями та призерами обласних виставок, конкурсів,        фестивалів стали вихованці ЦДЮТ:

Банацька Марина – учениця Устимівської ЗОШ І-Ш ступенів та Сідельникова Світлана – учениця Гребінківської ЗОШ І-Ш ступенів

(обласна виставка «Початкове технічне моделювання»).

Тетяноха Таїсія та Панцулая Ангеліна – учениці Ксаверівської ЗОШ І-Ш ступенів (фотоконкурс «Моя Україно!», експедиція «Історія міст і сіл України»).

Саксонова Поліна, Жук Наталія, Собистянська Тетяна учениці Калинівської ЗОШ І-Ш ступенів № 1 (конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»).

Дармостук Андрій та Муштатенко Максим – учні Калинівської ЗОШ І-Ш ступенів № 1 (обласні змагання з судномодельного спорту).

Високі результати на олбласних конкурсах та виставках показали учні шкіл району:

Мазуренко Владислав – учень Митницького НВК (обласний конкурс «Український сувенір», І місце).

Гаркуша Валерій – учень Малосолтанівської ЗОШ І-Ш ступенів (обласний конкурс «Безпека дорожнього руху – це життя!», І місце).

Карачун Юрій – учень Тростинського НВК (обласна виставка «Початкове технічне моделювання», ІІІ  місце).

Долотцев Олександр – учень Застугнянської ЗОШ І-Ш ступенів (конкурс фоторобіт «Моя Україно!», ІІІ місце).

Рябий Олександр – учень Здорівського НВК (конкурс «Молоде покоління – за безпеку дорожнього руху»).

Діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних конкурсів та фестивалів були нагороджені грамотами Васильківської райдержадміністрації та Васильківської районної ради, пам’ятними сувенірами, а  їх керівники – грамотами відділу освіти  райдержадміністрації на заключному святі традиційного районного фестивалю обдарованих дітей «Таланти Васильківщини – 2014».

Мета діяльності педагогічного колективу ЦДЮТ в 2014 н. році була  спрямована на: виховання всебічно і гармонійно розвинутої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні, надання дітям та юнацтву додаткової освіти, здійснення їх попередньої профорієнтації та організацію культурного дозвілля – була досягнута.

Стратегія розвитку ЦДЮТ базувалася на принципі забезпечення широкого спектру соціально-освітніх послуг для покращення якості життя дітей і молоді, для успішної соціалізації вихованців.

Навчально-виховний процес в закладі здійснювали 57 педагогів, з них:

–      2 – нагороджені знаком МОН «Софія Русова»,

–      2 –  грамотами обласної адміністрації,

–      2 – грамотами обласної Ради,

–      4 – грамотами райдержадміністрації,

–      3 – грамотами районної ради,

–   14 – грамотами відділу освіти.

6 педагогів пройшли курсову перепідготовку і були атестовані, згідно положення.

Методична робота в ЦДЮТ була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми, над якою працював колектив, модернізацію змісту, форм і методів навчально-виховного процесу і базувалася на:

створенні умов для творчої самореалізації педагогів;

програмного та методичного забезпечення роботи керівників творчих об’єднань;

впровадження нових технологій навчання;

вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного  досвіду.

Працювала «Школа педагогічної майстерності». Методичний відділ підготував та провів 10 семінарів-практикумів. Було вивчено і узагальнено досвіди роботи 2 педагогів ЦДЮТ. План методичної роботи на 2014 н.рік був виконаний.

Працівники ЦДЮТ підготували та провели 28 районних масових заходів для школярів та 32 – для вихованців творчих об’єднань ЦДЮТ. План організаційно-масової роботи з школярами району та вихованцями ЦДЮТ на 2014  навчальний рік був виконаний.

Актуальними для педагогів ЦДЮТ є ряд завдань, над вирішенням яких постійно працює колектив:

– реалізація завдань районної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти;

– сприяння формуванню життєвих цінностей та смислів вихованців, забезпечення умов для розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу вихованців, сприяння самореалізації вихованців шляхом розкриття їх природніх здібностей;

– забезпечення  виконання «Концепції національно-патріотичного виховання молоді» (Наказ № 3754/981/538/49 від 27.10. 2009 року), фізичного, психічного та соціального розвитку, формування здорового способу життя дітей та молоді;

– виконання «Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 н.р.» (Наказ МОН України 1/9-376 від 25.07.2014 р.), листа МОН «Про проведення уроків мужності» (№ 1/9-412 від 13.08.2014 року).

Державний заклад “Гребінківська дитяча школа мистецтв”

В державному закладі “Дитяча школа мистецтв” працює 24 викладач. З них 22 викладачів мають спеціальну мистецьку освіту, а 2 – студенти спеціалізованих мистецьких закладів. Повну вищу освіту мають 13 педагогів. З них:

– викладачів з вищою кваліфікаційною категорією – 3 чоловіки;

– 6 викладачів – спеціалісти І категорії;

– 3 викладачі мають педагогічне звання “старший викладач”, один – “викладач-методист”.

В школі працює два відділення – музичне та художнє. На музичному відділенні діють класи фортепіано, скрипки, гітари, баяна, акордеона, домри, бандури та духових інструментів.

На кінець 2013-2014 року заклад налічував 172 учні, з них 132 музиканти та 40 художників. Школу закінчило 10 чоловік (5 музикантів і 5 художників).

В школі створені та діють колективи викладачів та учнів:

– народний аматорський педагогічний ансамбль народних інструментів, який відмітив у цьому навчальному році 40 років з дня створення;

– учнівський хоровий колектив;

– ансамбль скрипалів;

– три учнівські дуети піаністів;

– дует бандуристів;

– ансамбль гітаристів;

– дует піаністів-викладачів;

– інструментальний квінтет;

-два дуети скрипалів.

Колективи та сольні виконавці закладу беруть участь у заходах, що проводились в селищі та закладах освіти. Це:

– 12 березня – селищне міроприємство “Великий син великого народу”, до  200-ої річниці з дня народження Т.Г.Шевченка та виставка робіт учнів художнього відділення.

– 25 квітня – звітний концерт ДЗ “Гребінківська ДМШ” та виставка робіт;

– 29 квітня – творчий звіт викладача школи Круглик С.В. на обласному рівні (по лінії освіти) та виставка робіт;

– виставка робіт учнів до встановлення пам’ятного знаку біля Гребінківської гімназії;

– виставка робіт художнього відділення;

– районне міроприємство до дня культури і аматорів народного мистецтва;

– новорічні концерти для батьків;

– дитяча філармонія Казка в музиці;

– районна виставка робіт художнього відділення;

– концерт класу Пшенковської І.Ю. для батьків учнів та вчителів Гребінківської гімназії.

Гребінківська міська бібліотека для дорослих

Читачів – 1265

Відвідувань – 5760

Книговидача – 19200

Книжковий фонд – 8272

Нова література: книг – 68

періодичні видання – 84

У 2014 році проведено наступні заходи:

До Дня Соборності України

День Соборності України відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки (1918 рік) . Традиційно до цього дня до уваги читачів була запропонована тематична виставка “Духовна єдність – запорука Соборності України”, На тематичній викладці представлені матеріали, які висвітлюють тернистий шлях України до Соборності і нагадування про те, що сила нашої держави – в єдності Українських земель.

До Дня пам’яті Героїв Крут підготовлена експрес-викладка різних матеріалів “Вдячна пам’ять на вічні віки”

Плине час, незмінним залишається одне: Крути – це пам’ять про здатність українського юнацтва віддати своє життя за Батьківщину. Особливо увага читачів була зорієнтована на те, з якою жорстокістю розстріляли у Маріїнському парку за  наказом більшовиків 200 учнів гімназії і училищ лиш за те, що вони значились у списках військово-спортивної організації.

До Дня Конституції України презентувалася експрес-виставка “Конституція України – шлях державотворення”, на якій були представлені книги та періодичні видання з питань основ конституційного ладу.

До Дня Незалежності України були представлені експозиційні матеріали на тематичній викладці “Незалежність України – основоположна подія в історії України”, які розповідають про стан становлення Незалежності України.

До Дня Перемоги експонувалася книжна виставка “Низький уклін Вам, сивочолі ветерани”, на якій представлені художні і публіцистичні твори про війну, спогади ветеранів про героїв-воїнів і трудівників тилу, які великою ціною здобули Перемогу.

26 квітня світ схиляє голову у пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Цю катастрофу називають “планетарною”, “трагедією століття”. Книги і публікації, представлені на виставці “Важкий тягар Чорнобильського неба” розповідали про мужність і силу героїв-ліквідаторів.

До Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій підготовлена тематична викладка-реквієм “Запалимо свічку і згадаємо”.

Страшна правда постає з сторінок документів, спогадів, художніх творів. Мільйони людей, які загинули у 1932-33 роках голодною смертю, не можуть безслідно розчинитись у часі та просторі. Про них пам’ятатимемо ми, їх діти та батьки.

Книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат

До 100-річчя від дня народження видатного українського письменника, педагога, кінодраматурга Ю.О.Збанацького, було розгорнуто тематичну викладку “Пафос патріотизму і життєствердження”, яка розповіла про життя і творчість письменника. У своїх творах письменник висвітлював життєвий шлях мужніх людей, щирих патріотів нашої Вітчизни. Як він про себе казав: “вийшов з життя, з рідного народу, з його найглибших глибин”.

До 180-річчя від дня народження класика української літератури, талановитого лікаря, громадського діяча,присвячена тематична викладка “Повчально-розважальна поезія С. Руданського”. На тематичній викладці були представлені книги письменника, як поета, гумориста та матеріали про нього, які і сьогодні продовжують чарувати нас задушевністю своїх ліричних поезій і веселим .гумором.

До 110-річчя від дня народження відомого українського письменника Л.Смілянського до уваги читачів була запропонована тематична викладка “Історико-біографічний жанр Л.Смілянського”, на якій представлені твори письменника, в яких він представляється як майстер історико-біографічного жанру, довірник і співбесідник тих великих і світлих душею, про яких він писав.

До 110-річчя від дня народження українського поета, перекладача М.М.Вороного була розгорнута експрес-викладка статей і документальних матеріалів “Ні, не марно я жив”. На експрес-викладці були представлені статті про життя і творчість репресованого поета. Особливу увагу читачів викликала стаття “Мій розстріляний вуйко Марко Вороний”, у якій з болем у серці розповідав його родич, і він сказав: “…щоб зовсім не щезла пам’ять про талановитого поета”.

До 85-річчя від дня народження визначного майстра української прози Ю.Мушкетика була присвячена тематична викладка “Істина в людських душах”. На викладці представлені історичні твори письменника, бо його особливо захоплювала історична тематика, в якій він осмислював історію України. Твори письменника про найвищі цінності для людини, в яких він намагається допомогти людям знайти істину і пізнати саму себе.

До 195-річчя від дня народження українського письменника, поета, драматурга, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, редактора, видавця О.П.Куліш присвячена тематична викладка “Фундатор української національної свідомості”. Матеріали викладки знайомлять читача з основними етапами незвичайного життя і творчості, з його найвідомішими творами, які стали класикою світової літератури. О.П.Куліш є автором першої фонетичної абетки для української мови.

До 85-річчя з дня народження українського поета, перекладача, громадсько-політичного діяча була розміщена експрес-виставка “Художня майстерня Дмитра Павличка”. На експрес-викладці була представлена поезія письменника і матеріали про життя і творчість поета, яка відтворює його життєвий шлях як істинного поборника свободи і справедливості на рідній землі.

До 110-річчя від дня народження українського письменника, філософа, громадського діяча , поета, перекладача, академіка Миколи Бажана експонувалася книжкова викладка “Нев’янучий інтелектуальний розум української поезії”. М.Бажан є представником цілої епохи неповторної і невмирущої української поезії не тільки в Україні, а й в Європі. Це людина могутнього таланту, і за внутрішньою культурою, і за енциклопедичним розмахом інтелекту.

У першому розділі виставки “Майстер карбованого слова” були представлені найкращі твори поета.

Другий розділ виставки “Людина високого духу” включала літературу про життєвий і творчий шлях академіка М.Бажана,для якого поезія була справою совісті і честі.

До 125-річчя від дня народження видатного українського гумориста Остапа Вишні була підготовлена тематична викладка “Високоталановитий майстер сатири і гумору”. На тематичній викладці було відтворено багату і різноманітну за жанром творчість гумориста, і про нелегкий життєвий шлях, бо внаслідок репресій письменник майже десятиліття був одірваний від звичайного життя і творчості.

До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, його життю і творчості, літературній діяльності була присвячена розгорнута виставка “Я для тебе горів, український народе”. Ця виставка користувалася підвищеною увагою читачів бібліотеки, бо вона постійно вела діалог з читачами про те, що мабуть велич і геніальність не в його поезії, що геніальність цього митця – не в його політичних і соціальних закликах. Бо щоразу, коли ми постаємо перед вибором своєї історичної долі, ми звертаємося до Шевченка, як до совісті нації, як до духовного вождя нації.

7 березня 2014 року у приміщенні Гребінківської бібліотеки для дорослих була проведена година любовного портрету “Кохані Великого Кобзаря”.

21 лютого 2014 року відбулася цікава бесіда-діалог “Мова – то не просто звуки. Це – голос народу”, присвячена до Міжнародного Дня рідної мови, під час якої учасники бесіди висловили свої думки по темі.

7 квітня у читальному залі бібліотеки, до Всесвітнього дня здоров’я, з великим інтересом пройшла година здоров’я на тему: “Людина і здоров’я: гармонія чи конфлікт”.

Історичний клуб “Визначні постаті України”

18 січня 2014 року розпочався новий сезон засідань історичного клубу  із засідання “Переяславська рада 1650 року в міфах і реаліях”, якій минало 360 років.

18 квітня 2014 року відбулося чергове засідання історичного клубу на тему: “Дмитро Чижевський – фундатор      поняття “філософія серця”, присвячене до 120-річчя від дня народження філософа, історика, дослідника української і славянської літератури і культури. До засідання клубу підготовлена тематично-документальна викладка газетно-журнальних матеріалів і інформація з Інтернету.

24 травня 2014 року відбулося чергове засідання історичного клубу , яке було присвячене відважному борцеві за незалежність України, видатному українському державному та громадському діячеві, Голові Директорії УНР, Головному Отаману Армії УНР Симону Петлюрі.

“Під прапором всеперемагаючої культури до справедливого майбутнього”. Саме така тема була представлена на черговому засіданні історичного клубу, яке відбулося із членами Гребінківського осередку ВУТ “Просвіта” ім.Т.Г.Шевченка з нагоди 140-річчя від дня народження видатного художника, вченого, мандрівника, суспільного діяча, письменника і мислителя – Реріха М.К.

На протязі 2014 року постійно працював гурток    “Грайливе рукоділля”. В приміщенні бібліотеки проведено майстер-клас по плетінню з газетних трубочок.

17 травня 2014 року в читальному залі бібліотеки відбулася літературно-поетична година “Серце материнське не тліє – палає: і усе відчуває, і все прощає”.

13 вересня в читальному залі бібліотеки пройшла година посиденьок “День іменинників”.

Гребінківська дитяча бібліотека

На кінець 2014 року фонд бібліотеки становить 11055 книг на суму 53447 грн. Кількість читачів 606, книговидача – 12484, відвідуванність -4927.

З метою якомога повнішого розкриття книжкового фонду бібліотеки протягом року в бібліотеці організовувались книжкові виставки, тематичні полиці, а також проводились масові заходи до знаменних пам’ятних і ювілейних дат.

Для створення іміджу бібліотеки та її реклами у бібліотеці діє куточок читача “Учися бути читачем” та оформлено папку “Кодекс читача бібліотеки”, діє  “Банк ідей”, куди діти відправляють свої ідеї та побажання щодо роботи бібліотеки, проведено рекламу нових надходжень “Тут живе дитинство”.

Значну увагу бібліотека приділяла формуванню і задоволенню читацьких потреб, індивідуальній роботі з читачами. Постійне спілкування з читачами сприяло вивченню читацьких інтересів дітей. А це є важливим фактором для формування бібліотечного фонду. Спільно з читачами склала для них індивідуальні списки читання  за інтересами: “Ці дивовижні тварини”, “Пізнай і полюби”, “Завітай у казку”, “Для вас, дівчатка!”, “Фантастика + детектив”.

Крім індивідуальної роботи з читачами бібліотека проводила масову роботу з популяризації літератури. Так, для більш повного розкриття бібліотечного фонду організовано слідуючі книжкові виставки:”Коло сімейного читання”(5-9кл.), “Секрети батьківських професій”(8-9кл.), “Чорна сповідь моєї Вкраїни” (8-9кл.),”Все починається з дитинства”, “Книги-ювіляри 2014 року”. До дня книги проведено конкурсну програму “Книга просить на гостини – в неї свято, іменини”, до Дня Перемоги – годину поезії з учнями 5-6 кл.”Війна у пам’яті, а в серці мир”.

Готуючись до ювілейних дат дитячих письменників з учнями 2-9 класів проведено слідуючі  заходи:

групова бесіда за оповіданням М.Коцюбинського “Ялинка” ( до 150-річчя від д. н.);

огляд літератури “Вершник, що скакає вперед” (до 100-річчя від д.н. А.П.Гайдара);

Готуючись до огляду літератури була організована книжкова виставка: “Сторінками книг  Гайдара”. Діти читали книги письменника, писали на них відгуки.

До 120-річчя від д.н. письменника-природолюба В.Біанкі проведено урок-бесіду “Дивовижна країна Віталія Біанкі” (4-6кл.), організована тематична полиця “Маленька азбука життя”, проведена вікторина “Що? Де? Коли?” по оповіданнях В.Біанкі.

До 200-річчя від д.н. Т.Г.Шевченка літературно-музичну композицію “Ми –нащадки Кобзаря”, книжкова виставка “Стежками Великого Кобзаря”, тематичну полицю “Шевченко – дітям” (1-4 кл.).

До 215-річчя від д.н. великого російського поета, класика О.С.Пушкіна проведено літературну вікторину для учнів 3-5 класів “Що за диво ці казки”, книжкову виставку “Сонце російської поезії”.

Щоб привити читачам любов до періодичних видань раз у квартал у бібліотеці проходив огляд періодичних видань “Гортаючи сторінки періодичних видань”.

15 лютого минуло 25 років, як останній радянський солдат залишив афганську землю. До цієї дати проведено годину пам’яті “Не долетіли журавлі до рідної землі” для учнів 5-7 класів, організовано книжкову виставку “Ехо афганських гір”. Діти читали вірші про Афганістан, готували матеріали по даній темі.

До Чорнобильської трагедії проведено інформаційну хвилину для учнів 5-9 класів “Чорне крило Чорнобиля”.

До бібліотеки були здійснені екскурсії:

“Тут живе дитинство ” – (діти дитсадка 5-6 років);

“Книжкова полиця розкриває таємниці” (5-Б кл.);

“За програмою школи” (5-А);

З учнями 2-4 класів проведено пізнавальну гру “Дім, де живуть книги”.

Земельні питання

На протязі 2014рокунадано дозвіл на розробку проекту землеустрою,щодо відведення земельних ділянок  21 фізичним особам у власність належних їм ділянок. Затверджено 25 проектів землеустрою,щодо відведення земельних ділянок для будівництва,обслуговування житлових будинків,господарських будівель і споруд та ведення ОСГ.

Затверджено проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки Рудніцькому Володимиру Володимировичу із земель призначених для  ведення ОСГ   та землі для будівництва та обслуговування житлового будинку по вул.. Молодіжна, площею 0,1275 га.

Заключено нотаріально 3 (три) договори оренди:

– з ФОП Дітківською Н.Б. на земельну ділянку площею 0,025 га кадастровий № 3221455500:01:038:038:0034 на 49 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

– з ФОП Івановою Н.Л. на земельну ділянку площею 0,1541 га кадастровий №3221455500:01:035:0015 на 49 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

– з ФОП Цюрупою В.І.на земельній ділянці площею 0,0104 га, кадастровий №3221455500:01:022:0032 на 20 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  поділу земельної ділянки ТОВ “Агронерудпромпостач”, ТОВ “Агрофірма “Людмила”.

Проводять прийом громадян землевпорядні організації по земельних питаннях:

щовівторка:  Агенство землеустрою “Аршин”;

щосереди ТОВ “ВВОСС”.

Культура, фізична культура та спорт

Координує цю роботу Рада КСК, якій у 2014 році виповнилося 40 років. На жаль, ця дата пройшла незаміченою,  хоча діяльність цієї громадської організації є унікальною на теренах Васильківського  району. На території селища працюють 4 народних художніх колективи: народний хор “Обрій”, народний фольклорний ансамбль “Діброва”, народний фольклорний ансамбль “Горлиця”, керівники яких фінансуються з селищного бюджету, народний аматорський колектив-оркестр народних інструментів Гребінківської школи естетичного виховання. За 2014 рік проведено наступні масові заходи:

04.01

12.03.

Дитячий новорічний ранок

Урочистості до 200-річчя з дня

Народження Т.Г.Шевченка

30.03.

23.04.

Районний турнір з волейболу

Традиційний турнір з міні-футболу серед ЗОШ пам’яті депутата селищної ради Вереньова І.А.

08.05.

20-а легкоатлетична естафета до 69-річчя Перемоги в ВВВ серед ЗОШ Васильківського району

09.05.

Відзначення 69-ої річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні

22.05.

02.06.

04.06.

03.07.

24.08.

Урочисте відкриття пам’ятного знаку до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченко

День захисту дітей

Відкриття дитячого майданчика по вулиці Кірова

“Олімпійський день” в ДНЗ “Дзвіночок”

Відзначення Дня Незалежності України

27.09.

День селища

21.11.                               Скорбний  захід-реквієм пам’яті жертв

голодомору 1932-1933 років

03.12.                               Районний фестиваль “Повір у себе”

06.12.                               Зональні змагання з волейболу серед регіонів Київської області

26.12.                               71-а річниця визволення селища від німецько-фашистський загарбників

24 травня 2014 року було організовано поїздку членів організаційного комітету по відзначенню 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка в селищі та народного хору “Обрій”, народного фольклорного ансамблю “Діброва” Шевченківського національного заповідника, де вони виступили разом з художніми колективами Васильківського району.

Доброю традицією в Гребінках стало проведення Дня селища, яке згідно рішення сесії селищної ради проводиться в останню суботу вересня. Не став виключенням і нинішній, 2014 рік, хоч і свою 402-у річницю селище проводило в складній політичній ситуації, пов’язаної з проведенням на сході нашої держави антитерористичної операції. В АТО приймають безпосередню участь і 24 наші односельчанина. Виконавчим комітетом за сприяння підприємств, організацій та установ селища, підприємців, небайдужих громадян вже проводився збір коштів та гуманітарної допомоги нашим воїнам та учасникам АТО. І нинішні роковини проходили за сценарієм, в якому червоною лінією відображалася допомога нашим військовим.

Відзначення 402-ої річниці заснування селища розпочалося районним заходом “Діти Васильківщини – воїнам АТО”, який проходив під егідою Васильківського районного Центру дитячої та юнацької творчості. З вітальним словом до присутніх звернулася селищний голова Збаращенко Н.С. та директор ЦДЮТ Шевченко Л.В. Культорганізатор ЦДЮТ Кузьменко Л.М. оголосила програму заходу. Вона була дуже насиченою: листи і малюнки воїнам; малюнки на асфальті; аплікація “Рушник регіонів України”; аплікація “Квітуча Україна”; акція “Голуб миру”; танцювальний флешмоб; ігровий майданчик “Калейдоскоп розваг”; ярмарка-продаж сувенірів; концерт дитячих колективів; стенд побажань воїнам АТО. Активну участь у проведенні програми заходу взяли глядачі – жителі селища та гості свята. Ними було закуплено виготовлених сувенірів на суму 811 гривень. Найбільшим успіхом користувались аплікація “Рушник регіонів України”, яку викупив за 700 гривень житель селища Школенко Антон Сергійович, та аплікація “Квітуча Україна”, яку викупила також за 700 гривень приватний підприємець Фіалковська Лариса Олександрівна. В проведеному аукціоні активну участь взяв гість селища, колишній мер міста Києва Омельченко Олександр Олександрович, який за кожну аплікацію додатково заплатив по 500 гривень.

Після проведення районного заходу розпочалися урочистості по відзначенню Дня селища, ведучою якого була  директор ДЗ “Гребінківська дитяча школа мистецтв” Терещенко М.В. Учні Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. під пісню “Адажіо”  Альбіоні у виконанні Ярослава Понурко поклали квіти до Меморіалу загиблим в роки війни односельчанам. Жителів селища та гостей привітали  голова Васильківської районної ради Веремейчик В.П. та селищний голова Збаращенко Н.С. Перед глядачами народний аматорський селищний хоровий колектив “Обрій” виконав чудову народну пісню “Де Рось і Росава”. Далі пройшло нагородження жителів селища у наступних номінаціях:

Найстаріший житель селища:

Литовченко Параска Лаврентіївна – 12.11.1915року народження

95 років – Софія Францівна Уль – 08.07.1919 року народження

90 років:

Городнічева Одарка Микитівна – 08.04.1924 року народження

Загородня Ганна Іванівна – 19.10.1924 року народження

Заремба Марія Василівна – 21.07.1924 року народження

Жмура Оксана Василівна – 19.04.1924 року народження

Золоте весілля – подружні пари, які у 2014 році відзначили 50-річчя спільного подружнього життя:

Волошин Леонід Миколайович

Волошина Валентина Іванівна

Зуб Микола Юхимович

Зуб Лідія Іванівна

Таран Анатолій Іванович

Таран Станіслава Іванівна

Усенко Василь Павлович

Усенко Марія Іванівна

Черниш Іван Ілліч

Черниш Ніна Купріянівна

Яровий Володимир Федорович

Ярова Світлана Василівна

Наймолодша жителька селища:

Нею стала маленька дівчинка Наталочка, а номінантами її батьки, подружжя Сікал – Юрій Віталійович та Людмила Вікторівна.

Гребінківський селищний голова Збаращенко Н.С. вручила грамоти, подяки і цінні подарунки усім номінантам. Після кожної номінації звучали виступи учасників художньої самодіяльності селища та юних аматорів. Родзинкою свята став виступ юних артистів-танцюристів, учасників клубу спортивно-бального танцю “Роял-денс” (художній керівник Вадим Тимощук), які буквально зачарували публіку.

На протязі всього заходу проводився збір коштів на підтримку української армії. Всього волонтерами було зібрано 4800 гривень, які будуть направлені нашим воїнам, які приймають участь в АТО.

На заключення урочистостей під виконання Гімну селища в небо полетіли жовті, білі та червоні кульки, які символізують прапор селища, неперевершена ведуча свята Терещенко Маріанна виконала пісню “Україна – це ми”, а учасники селищного аматорського народного хору “Обій” роздали присутнім  по шматочку запашного українського короваю.

Традиційно велика увага приділяється спорту, особливо серед молоді. Ця ділянка роботи постійно координується з сектором молоді та спорту Васильківської РДА (завідувач Терещенко В.В.), Радою КПФС “Колос” (голова Приймак О.В.), Васильківською районною федерацією футболу (голова Матушевич Л.В.). Наші команди постійно з успіхом приймають участь у обласних та районних змаганнях. Так, наші жінки зайняли І місце в районних змаганнях з волейболу, чоловіки – ІІ місце. Команда селища зайняла ІІІ місце в особистих районних змаганнях з настільного тенісу серед жінок (Москалюк Наталія) і ІІ місце серед чоловіків (Чеканов Олександр). В особистій першості Васильківського району з російських шашок  Москаленко Володимир та  Гурський Юрій зайняли відповідно І та ІІ місце. Учні Гребінківської ЗОШ зайняли І місце в районному турнірі з міні-футболу пам’яті депутата селищної ради Вереньова І.А., учні Гребінківської гімназії – третє. Учні Гребінківської ЗОШ були другими в традиційній легкоатлетичній естафеті, присвяченій 68-ій річниці Перемоги.

21 червня 2014 року в смт Борова Фастівського району відбувся ІІ етап Спартакіади “Краще спортивне село (селище) Київщини”, яка проводились під патронатом Київської обласної державної адміністрації. Районні команди територіально були розподілені на шість зон. В третій зоні, в яку ввійшли  Васильківський,  Фастівський, Білоцерківський та Києво-Святошинський райони, Васильківський район   представляла команда селища Гребінки. Змагання проводились з наступних видів спорту: міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи. Команда селища Гребінки вийшла переможцем зональних змагань та виборола путівку до фінальної частини змагань.

Відповідно до Єдиного календарного плану обласних спортивно-масових заходів на 2014 рік  в селі Демидів Вишгородського району 6 вересня 2014 року відбувся фінальний етап спартакіади серед сільських і селищних рад Київської області на “Краще спортивне село Київщини”, в яких взяла участь команда селища. За результатами змагань наші спортсмени показали такі результати: настільний теніс – І місце, шахи – І місце, міні-футбол – ІІ місце, гирьовий спорт – IV місце, перетягування линви – 12 місце з 26 команд.

Відповідно до доручення голови районної державної адміністрації від 05.09.2014 року № 49/6-37 щодо проведення районної спартакіади серед команд жителів сільських та селищних рад, присвяченої Дню фізичної культури і спорту України, змагання відбулися 13 вересня 2014 року в селі Ксаверівка за участі 12 команд. Успішно виступили спортсмени селища Гребінки, які показали такі результати: шашки – І місце (Москаленко Володимир, Гурський Юрій, Москалюк Наталія), вперше за останні 15 років обійшовши потужну команду села Ксаверівка; настільний теніс – І місце (Чеканов Олександр, Москалюк Наталія); легка атлетика (біг на 100 метрів серед чоловіків та жінок) – І місце, учасники команди селища: Строкач Констянтин – ІІ місце серед чоловіків, Обруч Олександра –  І місце серед жінок; армреслінг (Гривчук Микола, Москаленко Володимир) – 8 місце; гирьовий спорт – Гривчук Микола – ІІ місце, Вольвач Юрій – IV місце; міні-футбол – ІІІ місце; перетягування линви – ІІІ місце.За результатами змагань за програмою Спартакіади команда селища Гребінки зайняла ІІ загальнокомандне місце.

Відповідно до Єдиного календарного плану обласних спортивно-масових заходів на 2014 рік та регламенту проведення змагань з волейболу серед жителів сільських регіонів Київської області у листопаді-грудні 2014 року відбулося проведення зональних та фінальних етапів зазначених змагань. Команди за територіальним принципом були розподілені на шість зон. Зональні змагання в третій зоні, в яку ввійшли команди Васильківського, Білоцерківського, Києво-Святошинського, Сквирського, Фастівського району, приймало наше селище. Чоловіча команда з волейболу зайняла друге місце і не змогла пробитися до фіналу, а жіноча команда пробилася у фінал, який відбувся 13  грудня у смт Немішаєве Бородянського району, в якому зайняла почесне ІІІ місце.

В чемпіонаті Васильківського району з футболу в вищій лізі селище представляла   команда ФК “Гребінки”. Гребінки сьогодні – одна з небагатьох команд району, в складі якої задіяні місцеві футболісти. За останні роки клас команди виріс, команда на рівних грає з командами сіл Ковалівки, Путрівки, Ксаверівки, Лосятина, основу яких складають професійні футболісти, в тому числі і вихованці Гребінківського футболу. Великі надії покладаються на компанію “Альянс успіху” та її представника Ровшана Дадашова, який має честолюбиві наміри на наступний сезон. В цьому ж році команда селища з міні-футболу, якою опікувалася компанія, досягла добрих результатів. ФК “Гребінки” виграв перше місце на турнірі з міні-футболу “Кубок Незалежності” на приз газети “Київський футбол”, який проходив 16-17 серпня 2014 року на НТК ім. В.М.Банникова та виграв турнір вищої ліги міста Києва серії A UMBRO SEASON CUP 2014.

Фінансове забезпечення участі команд в районних проводилось за рахунок підприємств та приватних підприємців, зокрема: ТОВ “МЕБІУС ГРУП”, ПП “Гребінківський завод технологічних комплексів” (голова ради директорів ІСКГруп Заєць Ю.О), ВАК АК “Сатер” УФ “Цукренергосервіс” (голова наглядової ради Школенко Б.П.), ДП ДГ “Саливінківське” (директор Фурман В.А.), НД та ККФ “КОНКОРД-ГЕЙ” (президент Гайсінський Е.Й.), Гребінківське СТ (голова правління Прухніцький Р.А.), ТОВ “Гребінківська зональна аптека № 85 (директор Усенко О.В.), СПД Проценко В.С., Микитіна Т.А., Кириченко Т.В.

Особливо радують спортивні досягнення наших молодих спортменів. Результати наших юних спортсменів, які представляли Гребінківську гімназію та Гребінківську ЗОШ І-ІІІ ст., наступні:

Відкрита першість Васильківської районної ДЮСШ з баскетболу серед юнаків 2000 р.н. . Гребінківська школа зайняла 3 місце . Змагання проходили 8.02.2014 року в Ковалівській гімназії.

Відкрита першість     ДЮСШ №1 м. Біла Церква з баскетболу          серед юнаків 1997-98 р.н.- Гребінківська ЗОШ зайняла  2 місце. Ці змагання входять в обласний календар спортивно-масових заходів. На них запрошуються спортивні школи м. Біла Церква, м.Фастова, м. Вишневе, м. Славутич.

Учні Гребінківської ЗОШ та Гребінківської гімназії брали участь в змаганнях з         міні-  футболу та футзалу, які проводила Васильківська районна ДЮСШ:

-В травні місяці в м.Фастів проводились обласні  зональні змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч», в яких Гребінківська ЗОШ зайняла 3 місце.

-Відкрита першість Васильківської районної ДЮСШ з міні-футболу         29.10.2014р.       с.Кодаки  –  2 місце.

-Відкрита першість Фастівської ДЮСШ серед юнаків 2003 р.н. і молодших – 4         місце.

В спортивних іграх школярів району Гребінківська ЗОШ та Гребінківська гімназія в 2014 році прийняла участь в 10-и видах змагань.

В легкоатлетичній спартакіаді 17.09.2014 року в м.Василькові Гребінківська    ЗОШ         зайняла 1 місце, а Гребінківська гімназія 15 місце.

В першості району серед ЗОШ по футболу – 8.10.2014 року Гребінківська       ЗОШ у      фіналі зайняла 1 місце, Гребінківська гімназія -3 місце/зональні        змагання/.

В першості району серед ЗОШ з баскетболу  серед юнаків  / 12.11.2014 року/         Гребінківська ЗОШ зайняла у фіналі 1 місце, а Гребінківська гімназія – 3 місце /зональні змагання/.

В першості Васильківського району  з шашок серед школярів  з 3.12.2014 року         Гребінківська ЗОШ зайняла 3 місце /зональні змагання/, а Гребінківська гімназія – 4 місце /зональні змагання/.

В першості району з настільного тенісу серед школярів 20.12.2014 року          Гребінківська ЗОШ зайняла  3 місце /зональні змагання/,а Гребінківська гімназія – 4         місце.

В першості району з баскетболу серед  дівчат у фінальних змаганнях             Гребінківська      ЗОШ зайняла 5 місце, а Гребінківська гімназія – 5 місце /зональні     змагання/.

В першості району  з волейболу серед юнаків у фінальному матчі    Гребінківська         ЗОШ зайняла 1 місце, а Гребінківська гімназія 7 місце /зональні       змагання/.

В першості району з волейболу серед  дівчат  в зональних змаганнях         Гребінківська      ЗОШ зайняла 3 місце, а Гребінківська гімназія – 5 місце.

В першості  Василькіського району з міні – футболу Гребінківська ЗОШ зайняла 1         місце, а Гребінківська гімназія – 3 місце.

В районній легкоатлетичній естафеті до «Дня Перемоги»  Гребінківська ЗОШ зайняла 2 місце,а Гребінківська гімназія – 6 місце.

В ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту         Сіткарь      Іван – учень  Гребінківської гімназії – зайняв 1 місце /вчитель Діхтяр         Л.В./.

На території селища Гребінки Васильківською районною ДЮСШ з селищною         радою традиційно проводиться першість району з міні-футболу памяті Вереньова     І.А. та  легкоатлетична естафета, присвячена Дню Перемоги.  Також  на території селища проводяться всі зональні змагання школярів Васильківського району Гребінківської зони.

Необхідно також відмітити велику роботу, яку постійно проводить з молоддю

вчитель фізкультури Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Москлалюк Наталія Віталіївна,         дякуючи якій досягнуто таких успіхів, а також особисто є переможцем та призером            обласних та районних змагань, на яких вона захищала честь селища.

Соціальний захист населення

є предметом особливої уваги виконкому.       За розпорядженням селищного голови та за участю організацій і підприємств селища організовано підвезення людей на кладовище під час проведення Проводів, а також забезпечено дотримання громадського порядку.

В рамках відзначення  69-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні підприємствами, організаціями та установами селища надавалась матеріальна допомога у виді коштів та продуктових наборів учасникам та інвалідам війни селища.

Багато уваги в звітному періоді приділялося сім’ям, які знаходяться з складних життєвих обставинах. На території селища роботу з цією категорією населення проводить фахівець із соціальної роботи при Гребінківській селищній раді Васильківського районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Соколова Т.А. Всього на обліку перебуває 11 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Під супроводом протягом року перебувало 19 сімей, яким було надано гуманітарну  допомогу у вигляді одягу та взуття, канцтоварів, молодим мамам надано “пакунки молока”, а також харчові пайки. По необхідності потребуючим налагоджувались соціальні зв’язки для вирішення матеріальних та побутових питань. Надано допомогу у влаштованні на навчання до Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Чередник Аліни та Невзгляденко Антона. Організовано медичне обстеження та надано допомогу у встановленні групи інвалідності Якименко Павла.

На обліку в Гребінківському відділі Управління соціального захисту населення Васильківської РДА перебувають на обліку наступні категорії пільговиків: педагогічні працівники, медичні працівники, багатодітні сімї, ветерани війни, громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, ветерани військової служби. ветерани органів внутрішніх справ. На прийомі з особистих питань прийнято 980 громадян. Видано  336 довідок для надання пільг за користування природним газом. Складено акти обстежень матеріально-побутових умов 13 особам для призначення субсидій. На обліку перебувають постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС І-ІІІ категорій: (дорослі) – 76 осіб, діти – 6 осіб; 16 малозабезпечених сімей; 28 багатодітних сімей. Призначається і виплачується часткова компенсація вартості продуктів харчування, проїзду, надавались безкоштовні санаторно-курортні путівки, виплачувалась допомога на оздоровлення.

Станом на 01 січня 2015 року на обліку у Гребінківському відділі Управління Пенсійного фонду України у Васильківському районі (далі – відділ) перебуває 2197 пенсіонерів. Місячна потреба на виплату пенсій 3 млн. 876 тис. грн. Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів становить 1760 грн. Головним завданням відділу є забезпечення стабільності пенсійних витрат та підвищення якості обслуговування пенсіонерів. Щоденно проводиться прийом громадян. З питань щодо запиту пенсійних справ до відділу звернулося 89 осіб-переселенців: 45 – з Донецької області, 43 – з Луганської області, 1 – з Автономної Республіки Крим. На обліку перебувають 174 інваліди. За 2014 рік призначено 148 пенсій.

За 2014 рік за сприяння виконкому селищної ради 195 громадянам призначено житлові субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Оборонна робота

На протязі 2014 року виконавчий комітет селищної ради проводив роботу відповідно до своїх повноважень. Проведено приписку до призивної дільниці юнаків 1997 року народження в кількості 35 чоловік. Виконком  сприяв організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а  також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних)  та спеціальних військових зборів, а також проводив інші заходи, визначені ст. 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Згідно Указу Президента України “Про часткову мобілізацію” в Збройні Сили України мобілізовано 27 чоловік. Вручено мобілізаційні розпорядження 140 чоловікам. Направлено на медичну комісію по мобілізації 310 чоловік. Направлено на призовну медичну комісію в травні-червні 2014 року 146 призовників та в вересні 2014року 136 чоловік.

В зв’язку з тим, що  жителі нашого селища мобілізовані в Збройні Сили України відповідно до Указу Президента України “Про часткову мобілізацію” та виконують службово-бойові завдання щодо захисту Незалежності та територіальної цілісності України, за пропозицією виконавчого комітету Гребінківської селищної ради відкрито особові рахунки сім’ями вищевказаних військовослужбовців, на які підприємствами селища перераховувались кошти. Виконком селищної ради перерахував 11-и мобілізованим військовослужбовцям, які перебувають в  зоні АТО по 1000 гривень кожному. Також працівниками виконкому перераховано одноденну заробітну плату на 72-у механізовану стрілкову бригаду. Підприємствами селища перераховано кошти мобілізованим в сумі 57000 гривень. Громадою селища надана допомога учасникам АТО в сумі 27600 гривень.

Для підтримки морального духу, бойової готовності та збереження життя і здоров’я мобілізованих військовослужбовців нашого селища прийнято звернення селищного голови до всіх небайдужих громадян, які мають бажання підтримати наших земляків матеріально, перерахувати кошти на придбання необхідних засобів захисту за відкритими рахунками на кожного мобілізованого, яке розміщено на дошках об’яв та на сайті селищної ради.

Виходячи з того, що житель селища, вся офіцер запасу Засуха Роман Валерійович, який за власним бажанням до військкомату і був призваний до військової частини В 0849, де займав посаду заступника командира батальйону № 3 72-ої механізованої стрілкової бригади, був захоплений в полон в м. Макіївка, піднято клопотання від селищної ради у всі можливі в даному випадку інстанції про надання допомоги у звільненні полоненого. За сприяння Президента України капітан Засуха Роман Валерійович перед 1 вересня 2014 року був звільнений з полону.

Велика робота була проведена по наданню гуманітарної та фінансової допомоги для військовослужбовців у зоні проведення Антитерористичної операції на Сході України.

Громадою селища було закуплено, зібрано та відправлено в зону АТО: бронежилети, форма, взуття, каски, білизна, шкарпетки, засоби гігієни, питна бутильована вода, продукти харчування довгострокового терміну зберігання, цукор, чай, кава, крупи, макаронні вироби та все інше, що необхідно для бійців.

Допомога надавалась колективами, сім’ями та окремими жителями селища, зокрема  працівниками ПАТ “Саливонківський цукровий завод” (керівник Рябчун П.М.), ДП ДГ «Саливінківське» (керівник Фурман В.А.),фірми «Конкорд-ГЕЙ» (президент Гайсинський Е.Й.), СТОВ «Гребінківське» ( керівник Калашніков В.А.), ТОВ «Еталон» (керівник Кариза Б.М.), ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» (керівник Майструк Ю.Б.),КП «Гребінківське ККП»(директор Даниленко П.А.), ТОВ «Ресурс-сервіс» (директор Корнієнко В.П.), ТОВ «Арай Україна ЛТД» (директор Смутик М.К),  Гребінківське СТ (голова правління Прухніцький Р.А.) ТОВ «Прометей елеватор» смт.Гребінки(виконавчий директор Чумаш С.І), приватними підприємцями Дідківській Н.Б., Прухніцькому Р.С., Мєчті О.М., Мєчті І.С., Сіленку Ю.М., Колесніковій С.В., Мельнику Р.С., Волошину П.М., Погорілому В.В., Проценку В.С., Фіалковському Е.С., Чеканову О.Д.Литвин С.Ю.,Шкапенко В.П.

Дякую жителям селища, прізвища яких мені відомі: Гапоненко Тетяні, Родіоновій Людмилі, Белей Надії, Рибченко Людмилі, Бутенко Наталії, Майко Галині, Желяк Ларисі, Матяш Валентині Михайлівні, Корнієнко Валентині, Проценку Олександру, Красняк Ніні Адамівні, Корнієнко Наталії Федорівні, Вегері Л.,Осипенку Павлу Івановичу, Бутенку Володимиру Микитовичу,Чайці Валентині, Ляшок Ірині Анатоліївні, Покотилу Миколі, Тетері Олені, Руденко Олені, Корнієнко-Шараєвій Назірі, Коваленко Світлані, Войтенко Лідії, Корнієнко Валентині Анатоліївні, Знов’як Ніні Федотівні, Рихтик Євдокії, сім’ї Угнівенко, Маціпурі Миколі Петровичу, Височиній Надії Миколаївні, Яровому Володимиру, Зарубайко Олександру, Саган Ользі, Кузьменко Віті, Степаненку П.,громадянам Бутенко В.,Ляхоцька, Гук, Ляшок, Дробаха Н., Головатій Н., Вафік Валентині, Степенко М.П. та іншим, хто не називав свої прізвища.

Зібрані кошти було направлено на відкриті особисті рахунки 11 сім’ям військовослужбовців нашого селища.

Гуманітарну допомогу, яку було зібрано Вами в приміщенні християнської церкви «Божий Промінь» 08 серпня 2014 року направлено на дві військові площадки № 5 та № 7 м. Біла Церква.

Приміщення християнської церкви по вул.Леніна, 94 для збору гуманітарної допомоги надав пастор церкви Зарубайко Іван Пилипович. Студентка Буковинського державного фінансово-економічного університету м. Чернівці Валентина Іванівна Флорескул приймала та вела облік наданої допомоги, за що їм велика подяка.

Щиро дякую директору ТОВ «Агронерудремпостач» Ходаківському Олексію Павловичу, який крім надання допомоги , організував та особисто доставив зібрану допомогу до м.Біла Церква.

За ініціативи директора ТОВ “Агронерудремпостач” Ходаківського Олексія Павловича та підтримки Гребінківської селищної ради, територіальних громад сіл Соколівка, Саливінки, підприємств, підприємців та небайдужих громадян було організовано поїздку в зону проведення АТО. Дорога довжиною в 2100 км пролягала з території селища до зони бойових дій українського батальйону “Айдар” та 80-ої десантної бригади, поїздка  проходила в період з 22 по 25 листопада 2014 року. Вантаж загальною масою 2100 кг автомобілем “ГАЗ”ель супроводжували Ходаківський Олексій Павлович, Осіпенко Володимир Васильович та Шев’яков Володимир Михайлович. Вони доставили на передову саме необхідне – буржуйки, теплу білизну та одяг, продукти харчування та медикаменти. Допомогу у забезпеченні цієї небезпечної, але так потрібної поїздки надали:

Гребінківська селищна рада (селищний голова Збаращенко Н.С.):

–  ТОВ “Агронерудремпостач” (директор Ходаківський О.П.), яке за допомогою ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (директор Майструк Ю.Б.) виготовило 12 капельних буржуйок, а також надало продукти харчування на суму 2000 грн. та 100 літрів незамерзаючої рідини;

– ПП “Гребінківський завод технологічних конструкцій” (директор Даценко В.М.), яке виготовило 2 шт. капельних буржуйок;

– Гребінківське СТ (голова правління Прухніцький Р.А.) – сигарети на суму 2000 грн.;

– ТОВ “Мебіус груп” – продукти харчування на суму 1500 грн.;

– ПП Цюрупа В.І. автозапчастини та продукти харчування на суму 1500 грн.;

– Сіленко Ю.М. – продукти харчування на суму 3000 грн.;

– ПП Мєчта І.С. – товари на суму 1500 грн.;

– ПП Микитін М.В. – продукти харчування на суму 1500 грн.;

– ПП Пурик О.Т. – 1 мішок цукру;

– ПП Чеканов О. – продукти харчування на суму 3000 грн.

– ПП Дворнік Н., Дудник В. – продукти харчування на суму 1000 грн.;

– магазин-кафе “Надія” – продукти харчування на суму 2000 грн.

Саливінківська сільська рада (сільський голова Басилкевич В.А.):

– продукти харчування на суму 3000 грн.;

– житель села Саливінки Кильчук Сергій, який особисто виготовив 2 буржуйки під дрова.

Соколівська сільська рада (сільський голова Скибіцька О.М.):

– Агрофірма “Каштан” – обмундирування на суму 5000 грн.

Бензин для забезпечення поїздки надали: НДККФ “Фірма Конкорд-ГЕЙ” (президент Гайсінський Е.Й.) – 60 літрів, ТОВ “Еталон” (директор ) – 50 літрів, ТОВ “АЛЬЯНС ХОЛДИНГ” – 40 літрів, ПАТ “Гребінківський машинобудівний завод” (директор Майструк Ю.Б.) – 30 літрів, ПП “Нафтотермінал” – 100 літрів, ПП “Гребінківський завод технологічних конструкцій” – 20 літрів.

Кошти на допомогу воїнам, які приймають участь в АТО, надавали як окремі громадяни –  Даниленко М.В. 500 грн., Волошин П.М. 1000 грн., Колода Т. – товари на суму 400 грн., Шевяков В.М. – 20 комплектів нижньої теплої чоловічої білизни та 5 комплектів нижньої жіночої білизни; збиралися жителями багатоквартирних будинків: Леніна, 21 – 400 грн.; Леніна 36а – 1000 грн., Леніна, 42 – 600 грн; окремими сім’ями – сім’я Погорілого В.В. надала 2 кожухи та 3 літри меду, сім’я Угнівенко – прибор для визначення відстані до об’єкта на суму 2000 грн., сім’я Школенко В. – продукти харчування на суму 2000 грн.

Вантаж з Гребінок чекала тепла зустріч на передовій, учасникам поїздки особливо приємно було зустрітися з нашими земляками – Дворецькою Вікторією з Гребінок, Шевченко Юлією з Саливінок, Веселовим Миколою з Гребінок, які безпосередньо приймають участь в АТО.

Учні Гребінківської гімназії на чолі з президентом гімназії Біляковою Катериною та головою селищної ради Збаращенко Н.С  взяли участь у допомозі українській армії. Гімназисти не залишились байдужими  і від щирого серця зібрали овочі, домашні заготовки, тощо.

Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Робота по забезпеченню законності та правопорядку на території селища проводилась відповідно Програми реалізації повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території селища Гребінки на період 2011-2015 років, затвердженої рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 28.07.2011 року № 70 – VII VI. На території селища проводить свою роботу Гребінківське СВМ.

З метою забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства селища під час можливих несприятливих погодних умов та безаварійного пропуску дощових паводків, льодоходу і повені у 2014 році виконавчий комітет заслухав питання “Про організацію виконання заходів під час можливих несприятливих погодніх умов та пропуску паводків і повені у 2014 році” (рішення від 10.01.2014 року № 1), згідно якого затверджено план дій виконкому селищної ради щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення, готовності сил і засобів до дій в екстремальних весняних умовах 2014 року та  створено оперативний штаб для організації робіт з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, викликаних несприятливими погодними умовами весняного періоду 2014 року та для підготовки до дощових паводків, пропуску льодоходу та повені.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 16.02.98 №174 “Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, від 30.01.08 №31 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.98 №174 “Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2010 року №1547 “Про затвердження Положення про постійну комісію облдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, розпорядження голови Васильківської районної державної адміністрації від 24.01.2014 року “Про постійну комісію Васильківської районної державної адміністрації комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” рішенням виконкому від 28.04.2014 року № 32 “Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” утворено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі Гребінківської селищної ради та затверджено Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі Гребінківської селищної ради.

На виконання доручення голови облдержадміністрації від 18.03.14 № 23-1 та з урахуванням листа ДСНС України від 22.03.14 № 02-3791/162 “Про навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях, розпорядження  начальника  цивільної оборони Васильківського району   від 22 квітня  2014 року № 01 та з метою забезпечення якісного проведення  просвітницько-інформаційної  роботи  і  пропаганди  знань  серед населення,  яке  не  зайнято  у  сфері  виробництва  та  обслуговування  з  питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях рішенням виконкому від 28.05.2014 року № 28 “Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при виконкомі Гребінківської селищної ради” у  приміщенні виконкому Гребінківської  селищної ради створено консультаційний  пункт з питань цивільного захисту.

З метою забезпечення проведення виборчого процесу по виборах Президента України на території селища на засіданні виконкому заслухано питання “Про готовність виборчих дільниць до проведення виборів Президента України “25 травня 2014 року” (рішення від 28.04.2014 року № 19). Вибори пройшли чітко і організовано.

З метою забезпечення проведення виборчого процесу по позачергових виборах народних депутатів України на засіданні виконкому заслухано питання: “Про забезпечення в селищі виборчих прав громадян, законності, прозорості та відкритості виборчого процесу на  виборах народних депутатів України” (рішення від 25.09.2014 року № 57).

В зв’язку з випаданням великої кількості ливневих вод, підняттям рівня води на водних об’єктах селища та скаргами жителів посадовими особами виконкому спільно з працівниками Басейнового управління річки Рось та в присутності заявників було проведено спостереження за станом водних об’єктів, їх прибережних захисних смуг, в районі вулиць Мічуріна, Шевченка, Суворова. та їх вплив на прилеглі території. По результатам обстеження 4 червня цього року проведено зустріч жителів вулиць Мічуріна, Шевченка, Суворова з Гребінківським селищним головою Збаращенко Н.С., працівниками Басейнового управління водних ресурсів річки Рось та користувачами водних об’єктів селища Гребінки. Для зменшення негативного впливу вод та ліквідації підтоплення, Басейнове управління річки Рось надало два режими роботи на пониження рівня води: у ставу на річці Рутка, правій притоці річки Рось, та Саливінківському водосховищі на річці Протока.

В вересні цього року учнем 7 класу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Кутелею Юрієм на кагатному полі цукрового заводу було виявлено міну часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років ММ-82, яка за заявкою селищної ради була вилучена аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ у Київській області та знищена на підривному майданчику у встановленому порядку, а учень отримав Подяку селищного голови.

Зважаючи на кладну соціально-політичну ситуацію в державі, прийнято рішення виконкому від 29.12.2014 року № 77 “Про тимчасову заборону використання піротехнічний виробів на території селища.

Виконавчим комітетом проводиться облік громадян на одержання житлової площі.  Станом на 01.01.2015 року на квартирному обліку перебуває 37 осіб, з них 16 – особи, які користуються правом першочергового отримання житла, 4 – особи, які користуються правом позачергового отримання житла, 17 – особи, взяті на квартоблік на загальних підставах.

Адміністративною комісією (голова Руденко В.М.) проведено 8 засідань, на яких розглянуто 8 матеріалів, по результатам розгляду яких на громадян накладено адміністративні стягнення в виді накладення штрафу на загальну суму 2748 грн., з них сума сплаченого штрафу складає 1358 грн. Одну справу перенаправлено за місцем реєстрації правопорушника. Три постанови направлено для примусового виконання до Відділу державної виконавчої служби Васильківського МРУЮ. Найбільш “популярними” виявились правопорушення у сфері благоустрою (ст. 152 КУпАП), за порушення якої до адміністративної відповідальності в виді штрафу на загальну суму 2680 гривень притягнуто 6 громадян.

Комісією з питань захисту прав дитини (голова Желяк М.О) проведено 2 засідання, на яких розглянуто 4 сім’ї. Рішенням виконкому від 25.09.2014 року № 62 внесено зміни до складу комісії.

На виконання вимог Закону України “Про звернення громадян” у виконкомі встановлено дні прийому громадян селищним головою, заступником селищного голови, секретарем виконкому у вівторок, середу та четвер кожного дня тижня, крім того, по вихідних перші три суботи щомісяця.

За 2014 рік розглянуто 155 заяв та скарг громадян, видано 2001 довідку. Відбулися наступні демографічні зміни:

– народилось 66 дітей;

– померло 106 громадяни;

– взяли шлюб 15 подружніх пар.

З метою інформації населення працює місцеве радіомовлення, інформація також розміщується на двох сайтах Гребінківської селищної ради.

Категорія: Рішення сесій