Архів для категорії ◊ Адміністрація селища ◊

• 18th, Четвер, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016 року                                                        № 48-ІIIVI

Про пайову участь у розвитку

інфраструктури селища Гребінки

На виконання ч.5 ст.30, ст.40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ч.5 ст.3 Закону України ”Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“ щодо залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури  селища Гребінки згідно додатку 1, що додається.

2. Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Гребінки у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з Державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена згідно додатку 2, що додається.

3. Затвердити Примірну форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури селища Гребінки з розрахунком величини пайової участі та  графіком оплати коштів згідно додатку 3, що додається.

4. Визначити виконавчий комітет Гребінківської селищної  ради уповноваженим органом по регулюванню діяльності, пов’язаної з пайовою участю замовників будівництва

5. Головному бухгалтеру виконкому Зайцевій О.М. відкрити рахунок для перерахування  замовниками до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку інфраструктури селища Гребінки.

6. Секретарю ради Красовській О.І. забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті селищної ради в 10-денний термін з дня його прийняття та в районній газеті “Життя  і слово”.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Руденка В.М.та постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету і фінансів (Грицай Н.В.).

Селищний голова                                                    Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради від

16 лютого 2016 року 48-ІIIVI

ПОРЯДОК

залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 40 Закону України ”Про регулювання містобудівної діяльності“, ч.5 ст.3 Закону України “Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, ст.25 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні“ з метою врегулювання суспільних відносин, пов’язаних з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури селища Гребінки у зв’язку з будівництвом об’єктів на території селища Гребінки.

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку,  використовуються у значенні, встановленому Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” (далі – Закон).

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників будівництва, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території селища Гребінки, за винятком тих, що визначені п.1.5 цього  Порядку.

1.4. Встановлений міською  радою для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, встановлений Законом.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

1.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.6. Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники), мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної  і соціальної інфраструктури селища Гребінки на термін ________.

Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова заява суб’єкта господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво, відповідно до частини 5 статті 3 Закону України ”Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“ до виконавчого комітету Гребінківської селищної ради.

2. Порядок залучення коштів пайової участі у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та розрахунок розміру

2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об»єкта на земельній ділянці на території селища Гребінки, для отримання вимог по пайовій участі зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Гребінківської селищної ради.

2.2. До заяви необхідно додати:

2.2.1. копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларацію про початок виконання будівельних робіт;

2.2.2. зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;

2.2.3. правовстановлюючі документи замовника:

а) для юридичних осіб:

– комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;

– виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

– довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до Статуту чи іншого документа має право на укладання договорів від імені цієї юридичної особи;

– копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);

б) для фізичних осіб:

– засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння податкового номера (за наявності);

в) для фізичних осіб – підприємців:

– виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;

– довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

– копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

2.3. Пайова участь у розвитку інфраструктури селища Гребінки полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до бюджету Гребінківської селищної ради коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури, згідно з договором.

2.4. Величина пайової участі визначається у договорі, укладеному з міською  радою відповідно до встановленого розміру пайової участі у розвитку інфраструктури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та на підставі розрахунку, який є невід’ємною частиною договору. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.5. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених селищною радою нормативів для одиниці створеної потужності.

2.6. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища Гребінки визначається у відповідності до пунктів 2.4. і 2.5. цього Порядку і становить:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

2.7. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються договором.

2.8. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ=(ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім) х 10 % (4%), де

ПУ – пайова участь;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім – витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4 % – відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.4. Порядку.

3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури

3.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури селища Гребінки укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника до селищної ради про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.2. Підготовку Договору здійснює  заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету та головний бухгалтер.

3.3. Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

3.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значенні від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, строк (графік) сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання договору та інше.

3.5. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки. Розрахунок розміру пайової участі виконується головним бухгалтером.

3.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації селищною радою звернення замовника про укладення договору про пайову  участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

4. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури

4.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури селища Гребінки, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гребінки, згідно з рішенням селищної  ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає селищна рада.

4.3. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цим Порядком, а також крім випадків, визначених п.4.4. цього Порядку.

4.4. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища Гребінки, селищна рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища.

5. Контроль за надходженнями пайових внесків

5.1. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання розрахунку покладається на замовника.

5.2. Головним розпорядником коштів згідно Бюджетного кодексу України за кодом тимчасової класифікації видатків 240900 “Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади” є Гребінківська селищна рада.

5.3. Усі рішення, дії або бездіяльність селищної ради, її посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.4. У разі невиконання замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених у розрахунку до договору, селищна  рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

6.Прикінцеві положення

У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.

Секретар селищної ради О.І.КРАСОВСЬКА


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради від

16 лютого 2016 року № 48-ІIIVI

Порядок розрахунку пайової участі замовників

у розвитку інфраструктури селища Гребінки у разі будівництва об’єктів,

загальна кошторисна вартість  яких не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами

1. Норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта селища встанавлюється рішенням сесії селищної ради.

2. Норматив для одиниці створеної потужності, затверджений рішенням Гребінківської селищної ради, періодично встановлюється на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ”Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України“.

3. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Гребінківської селищної ради.

Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена, здійснюється за формулою:

ПУ = ( П х О – Вз – Вбм – Вім ) х 10 (4) %

де П – площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, визначена відповідно до державних будівельних норм (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

О – норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням міської  ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та селищною  радою;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім – витрати на влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4% відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.4 Порядку залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки, затвердженого рішенням селищної  ради від 18 липня 2012 року  № № 170-XIIVI .

Секретар селищної ради О.І.КРАСОВСЬКА

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради від

16 лютого 2016 року 48-ІIIVI

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гребінки

«___» _____________20__ р.

Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради ради, в особі Гребінківського селищного голови _________________________ , що діє на підставі ­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

з одного боку, та ________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору.

1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища Гребінки при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – ______________________________________________________________

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – _____________________________________________________________

ІІ. Сума договору та умови оплати.

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища Гребінки у розмірі ______________________________________________________________

грн. єдиним платежем (частинами за графіком, згідно додатку № 1) на рахунок  селищної ради відповідно до розрахунку (згідно додатку № 2) у строк до «___» __________ 20__ року.

2.2 Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища Гребінки здійснюється у безготівковій формі на рахунок №________________, код _____________, МФО ______________________, ККД __________________, банк одержувача: ______________________________________________________________

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

ІІІ. Права і обов’язки сторін.

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу 2 цього Договору до «____»___________20___ єдиним платежем (частинами згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотаннямдо виконавчого комітету Гребінківської селищної ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет Гребінківської селищної) ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

3.4. Виконавчий комітет зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.

ІV. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку

інфраструктури _________ Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день простроченняплатежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.

V. Інші умови.

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Гребінківської селищної ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.5. Додатки до Договору:

№ 1. – розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища;

№ 2. – графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради

Замовник

Адреса __________________________

_____________________________

р/р _____________________________

____________________________

в _______________________________

____________________________

МФО ___________________________

код ЄРДПОУ _____________________

тел../факс _______________________

Гребінківський селищний голова

____________________________ (ПІБ)

______________________ (ПІБ)

__”______________ 20___ р.

___“ _______________ 20__ р.

М.П.

М.П.

Категорія: Рішення сесій
• 18th, Четвер, Лютий 2016

Додаток до рішення

Гребінківської селищної ради

Васильківського району

Київської області

від 16 лютого 2016 р.

№ 58-ІІІ-VII

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Гребінківської селищної ради Київської області.

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролюГребінківської селищної ради є виконавчим органом Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області (надалі – відділ держархбудконтролю).

Повне найменування: Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області.

Скорочене найменування: Відділ ДАБК Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області.

У своїй діяльності відділ держархбудконтролю підзвітний та підконтрольний селищній раді раді та селищному голові.

Відділ держархбудконтролю з питань здійснення повноважень, передбаченихЗаконом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, є підконтрольним Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

2. Відділ держархбудконтролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями селищного голови.

3. Основним завданням відділу держархбудконтролю є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

4. Відділ держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти(видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3) подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіті засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених

будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

7) розглядає відповідно до закону справипро правопорушення у сфері містобудівної діяльностііз прийняттям відповідних рішень;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Посадові особи відділу держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3) видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час

будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7) отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника відділу держархбудконтролю чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

6. Відділ держархбудконтролю під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

7. Начальник відділу держархбудконтролю призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради протягом трьох днів після призначення (зміни) начальника відділу держархбудконтролю інформує про це Держархбудінспекцію.

На посаду начальника відділу держархбудконтролю призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботиза фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

8. Начальник відділу держархбудконтролю:

1) очолює відділ держархбудконтролю, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;

2) організовує та контролює виконання у відділ держархбудконтролю Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, рішень селищної ради, її виконавчого комітету та розпоряджень селищного голови;

3) призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до закону працівників органу держархбудконтролю;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Призначення особи на посаду в відділі держархбудконтролю, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку.

Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє відділ держархбудконтролю.

10. Відділ держархбудконтролю видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

11. Начальник відділу держархбудконтролю має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до закону.

12. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис відділу держархбудконтролю затверджуються рішенням селищної ради.

Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть здійснюватися відділом держархбудконтролю.

Відділ держархбудконтролю та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

Селищний голова                                                            Н.С. Збаращенко

Категорія: Рішення сесій
• 17th, Середа, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016 року                                                  №  52 – ІІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення транспортного податку на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.267 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, п.24 ст.26 та ст.69 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити транспортний податок на території селища Гребінки.

2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня.

3. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, а базовий податковий період дорівнює календарному року.

4.Затвердити Положення про транспортний податок на території селища Гребінки ( додаток № 1).

5. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

6. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

8.Рішення Гребінківської селищної ради № 22-ІІ-УІІ від 16.12.2015 року ” Про встановлення транспортного податку на території селища Гребінки” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                            Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток  1

П о л о ж е н н я

про транспортний податок

на території селища Гребінки

1. Загальні положення.

Транспортний податок встановлюється на підставі ст.267 Податкового Кодексу України .

2. Платники податку.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані  згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до  пункту 3 цього Положення є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня.

4. База оподаткування.

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.3 цього Положення.

5. Ставка податку.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

6. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку.

7.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування, декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8. Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування  і зараховується на відповідний аналітичний рахунок управління Державного казначейства у  районі.

9. Строки сплати податку.

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Селищний голова                                         Н.С.Збаращенко

Категорія: Рішення сесій
• 17th, Середа, Лютий 2016


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від    16 лютого  2016 року                                                   № 51 -ІІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення  акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-УІІІ від 24.12.2015 року, п.24 ст.26 та ст.69 Закону України  ” Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити ставки акцизного податку для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), пального (бензину, дизпалива, тощо) згідно прийнятих змін до ст.213 Податкового Кодексу України».

2. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

4.Рішення Гребінківської селищної ради № 23-ІІ-УІІ від 16.12.2015 року «Про встановлення акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки» вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                                     Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 17th, Середа, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016 року 50-ІІІ-VІІ

смт Гребінки

Про  затвердження ставок земельного податку

за земельні ділянки

Керуючись ст.ст.143, 144 Конституції України, п. 24 ст. 26 Закону України    ” Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-УІІІ від 24.12.2015 року, ст. 284,285 Податкового Кодексу України,  враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

Доповнити   рішення Гребінківської селищної ради № 21-ІІ-УІІ від 16.12.2015 року «Про затвердження ставок земельного податку за замельні ділянки»:

1. пункт 1 рішення доповнити пунктом 1.6 Для платників єдиного податку четвертої групи ставку податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановити у розмірі:

0,81 % від бази оподаткування для ріллі, сіножатей, пасовищ;

0,49 % – для багаторічних насаджень;

5,4 % – для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільгоспвиробників або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди.

2. пункт 2 підпункт 2.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281,282 Податкового Кодексу України,абзац 4 читати у слідуючій редакції:

–    ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники антитерористичної операції.

3. Затвердити Положення про встановлення плати за землю  на території  селища Гребінки (Додаток № 1).

4. Дане рішення опублікувати на сайті Гребінківської селищної ради.

5. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком  ДФС у Київській області.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                      Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 17th, Середа, Лютий 2016


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016 року                                                        № 49 -ІІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від    земельної ділянки

Керуючись ст.ст.143, 144 Конституції України, п. 24 ст. 26 Закону України    ” Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-УІІІ від 24.12.2015 року, ст. 266 Податкового кодексу України,  враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території селища податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі, його часток.

3. Юридичні та фізичні особи – власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та 500 квадратних метрів ( для будинку) сплачують додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об’єктів нерухомості.

4. Пільги зі сплати податку на нерухомість: база оподаткування  зменшується:

– для квартири незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

– для житлового будинку незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

– для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку, у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний   податковий період.

4. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

4.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду:

4.1.1. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання ( житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості).Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.1.2. Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2. Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду:

4.2.1. Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, адмінбудівлі з кімнатами для відпочинку – 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.2. Будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного  (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.3. Будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, тимчасові споруди, ринки, павільйони, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, пункти швидкого харчування ,бази та склади підприємств торгівлі, громадського харчування, промислові будівлі та склади – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.4. Будівлі підприємств побутового обслуговування – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного      (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.5. Гаражі – гаражі (наземні та підземні), криті автомобільні стоянки – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного  (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.6. Господарські (присадибні ) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,майстерні, погреби, бані, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції – звільнити від оподаткування.

Від сплати податку на нерухомість звільнити гуртожитки, житло, яке належить дітям-сиротам, учасникам Великої Вітчизняної війни, сім’ям воїнів-інтернаціоналістів, сім’ям учасників АТО .

5. Основні поняття, такі як платники податку, об’єкт оподаткування,база оподаткування, пільги зі сплати податку, ставка податку, податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкту оподаткування податком, порядок сплати податку, строки сплати податку, визначаються у статті 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( додаток № 1).

7. Рішення опублікувати на сайті Гребінківської селищної ради.

8. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення до органу державної податкової служби.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

10. Рішення Гребінківської селищної ради № 20-ІІ-УІІ від 16.12.2015 року ” Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 02nd, Вівторок, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2015 року                                                                  № 25 -ІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення туристичного збору на території селища Гребінки

Керуючись ст.ст.143, 144 Конституції України, п.24 ст. 26 Закону України    “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, ст.268 Податкового кодексу України,  враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території селища Гребінки туристичний збір.

2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1% вартості усього періоду проживання в установах готельного типу.

3. Затвердити Положення про туристичний збір (додаток № 1).

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

5. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

6. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

8. Рішення Гребінківської селищної ради № 391-ХХУІІ-УІ від 30.01.2015 року «Про встановлення туристичного збору на території селища Гребінки» вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 02nd, Вівторок, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від  16 грудня 2015 року                                              24 ІІ-VІІ

смт Гребінки

Про справляння єдиного податку

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”  від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, п.24 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний рік (згідно з додатком № 1 та № 2 до цього Рішення) .

2. Затвердити Положення про справляння єдиного податку на території селища Гребінки ( Додаток № 3).

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

4. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

5. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

7.Рішення Гребінківської селищної ради № 390-ХХУІІ-УІ від 30.01.2015 року  ” Про справляння єдиного податку” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                              Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток 1

Місячні розміри ставок єдиного податку для платників першої групи

№п/п

Назва виду діяльності

Пропозиція в % до мінімальної зарплати на 01 січня поточного року

1

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

10%

Додаток 2

Місячні розміри ставок єдиного податку для платників другої групи

№п/п

Назва виду діяльності

Пропозиція в % до мінімальної зарплати на 01 січня поточного року

1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

20%

2

Рослинництво

20%

3

Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

20%

4

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

20%

5

Тваринництво

20%

6

Розведення великої рогатої худоби

20%

7

Розведення овець, кіз, коней

20%

8

Розведення свиней

20%

9

Розведення птиці

20%

10

Розведення інших тварин

20%

11

Змішане сільське господарство

20%

12

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

20%

13

Надання послуг у тваринництві

20%

14

Мисливство

20%

15

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

20%

16

Лісівництво та лісозаготівлі

20%

17

Одержування продукції лісового господарства

20%

18

Надання послуг у лісовому господарстві

20%

19

Рибальство, рибництво

20%

20

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

20%

21

Надання послуг у лісовому господарстві

20%

22

Рибальство, рибництво

20%

23

Рибальство; надання послуг у рибальстві

20%

24

Рибництво; надання послуг у рибництві

20%

25

Виробництво харчових продуктів, напоїв

20%

26

Виробництво м’яса та м’ясних продуктів

20%

27

Виробництва м’яса

20%

28

Виробництво м’яса свійської птиці та кролів

20%

29

Виробництво м’ясних продуктів

20%

30

Виробництво рибних продуктів

20%

31

Перероблення та консервування овочів та фруктів

20%

32

Виробництво фруктових та овочевих соків

20%

33

Виробництво олії та тваринних жирів

20%

34

Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів

20%

35

Виробництво молочних продуктів та морозива

20%

36

Перероблення молока та виробництво сиру

20%

37

Виробництво морозива

20%

38

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів

20%

39

Виробництво готових кормів для тварин

20%

40

Виробництво інших харчових продуктів

20%

41

Виробництво цукру

20%

42

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів

20%

43

Виробництво макаронних виробів

20%

44

Виробництво чаю та кави

20%

45

Виробництво прянощів та приправ

20%

46

Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів

20%

47

Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань

20%

48

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

20%

49

Текстильне виробництво

20%

50

Ткацьке виробництво

20%

51

Оздоблення тканин та текстильних виробів

20%

52

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

20%

53

Виробництво інших текстильних виробів

20%

54

Виробництво трикотажного полотна

20%

55

Виробництво трикотажних виробів

20%

56

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра

20%

57

Виробництво одягу зі шкіри

20%

58

Виробництво одягу з текстилю

20%

59

Виробництво хутра та виробів з хутра

20%

60

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

20%

61

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів

20%

62

Виробництво взуття

20%

63

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревени, крім меблів

20%

64

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

20%

65

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону

20%

66

Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів

20%

67

Виробництво дерев’яної тари

20%

68

Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння

20%

69

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

20%

70

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

20%

71

Видавнича діяльність

20%

72

Поліграфічна діяльність та пов’язані з нею послуги

20%

73

Виробництво гумових та пластмасових виробів

20%

74

Виробництво лаків та фарб

20%

75

Фармацевтичне виробництво

20%

76

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів

20%

77

Виробництво штучних та синтетичних волокон

20%

78

Виробництво гумових та пластмасових виробів

20%

79

Виробництво пластмасових виробів

20%

80

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

20%

81

Виробництво скла та виробів зі скла

20%

82

Виробництво керамічних плиток та плит

20%

83

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

20%

84

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

20%

85

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу

20%

86

Оброблення декоративного та будівельного каменю

20%

87

Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції

20%

88

Виробництво готових металевих виробів

20%

89

Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів

20%

90

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції

20%

91

Виробництво меблів

20%

92

Виробництво спортивних товарів

20%

93

Оброблення відходів

20%

94

Електромонтажні роботи

20%

95

Роботи з завершення будівництва

20%

96

Штукатурні роботи

20%

97

Столярні та теслярські роботи

20%

98

Малярні роботи та скління

20%

99

Інші роботи з завершення будівництва

20%

100

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

20%

101

Торгівля автомобільними деталями та приладдям

20%

102

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

20%

103

Посередництво в оптовій торгівлі

20%

104

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

20%

105

Оптова торгівля фруктами та овочами

20%

106

Оптова торгівля м’ясом та м’ясопродуктами

20%

107

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами

20%

108

Оптова торгівля непродовольчими товарами

20%

109

Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами

20%

110

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

20%

111

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

20%

112

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

20%

113

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами

20%

114

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами

20%

115

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами

20%

116

Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами

20%

117

Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами

20%

118

Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими

20%

119

Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами

20%

120

Роздрібна торгівля одягом

20%

121

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами

20%

122

Роздрібна торгівля меблями та товарами для дому

20%

123

Роздрібна торгівля меблями

20%

124

Роздрібна торгівля іншими товарами для дому

20%

125

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою

20%

126

Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом

20%

127

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами

20%

128

Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткуванням

20%

129

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами

20%

130

Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням

20%

131

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.

20%

132

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

20%

133

Роздрібна торгівля поза магазинами

20%

134

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

20%

135

Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри

20%

136

Ремонт побутових електричних товарів

20%

137

Ремонт годинників та ювелірних виробів

20%

138

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

20%

139

Ремонт та перероблення одягу

20%

140

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

20%

141

Діяльність готелів та ресторанів

20%

142

Діяльність ресторанів

20%

143

Діяльність ресторанів

20%

144

Діяльність кафе

20%

145

Діяльність їдалень та послуги з постачанням готової їжі

20%

146

Діяльність таксі

20%

147

Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту

20%

148

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

20%

149

Діяльність водного транспорту

20%

150

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

20%

151

Транспортне оброблення вантажів; складське господарство

20%

152

Послуги з організації подорожувань

20%

153

Організація перевезення вантажів

20%

154

Страхування

20%

155

Здавання в оренду власного нерухомого майна

20%

156

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

20%

157

Оренда автомобілів

20%

158

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

20%

159

Діяльність у сфері інформатизації

20%

160

Консультування з питань інформації

20%

161

Розроблення стандартного програмного забезпечення

20%

162

Оброблення даних

20%

163

Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки

20%

164

Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки

20%

165

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

20%

166

Рекламна діяльність

20%

167

Підбір та забезпечення персоналом

20%

168

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів

20%

169

Діяльність у сфері фотографії

20%

170

Пакування

20%

171

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

20%

172

Надання інших комерційних послуг

20%

173

Освіта

20%

174

Діяльність у сфері охорони здоров’я людини

20%

175

Медична практика

20%

176

Ветеринарна діяльність

20%

177

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

20%

178

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

20%

179

Діяльність у сфері спорту

20%

180

Прання, хімчистка та фарбування

20%

181

Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів

20%

182

Надання послуг перукарнями та салонами краси

20%

183

Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг

20%

184

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту

20%

185

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

20%

Категорія: Рішення сесій
• 02nd, Вівторок, Лютий 2016


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від    16 грудня  2015 року                                                    № 23 -ІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення  акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.ст.212, 213, 215 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, п.24 ст.26 та ст.69 Закону України          ” Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити акцизний податок в розмірі 5 відсотків з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів: пива, алкогольних напоїв, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються, як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне.

2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

3. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

5.Рішення Гребінківської селищної ради № 389-ХХУІІ-УІ від 30.01.2015 року «Про встановлення акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки» вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                                     Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 02nd, Вівторок, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2015 року                                                 №   22 – ІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення транспортного податку на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.267 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, п.24 ст.26 та ст.69 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити транспортний податок на території селища Гребінки.

2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см.

3. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, а базовий податковий період дорівнює календарному року.

4.Затвердити Положення про транспортний податок на території селища Гребінки ( додаток № 1).

5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

6. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

7. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

9.Рішення Гребінківської селищної ради № 388-ХХУІІ-УІ від 30.01.2015 року ” Про встановлення транспортного податку на території селища Гребінки” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                                            Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій