Архів автора

• 18th, Четвер, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016 року                                                        № 48-ІIIVI

Про пайову участь у розвитку

інфраструктури селища Гребінки

На виконання ч.5 ст.30, ст.40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ч.5 ст.3 Закону України ”Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“ щодо залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури  селища Гребінки згідно додатку 1, що додається.

2. Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Гребінки у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з Державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена згідно додатку 2, що додається.

3. Затвердити Примірну форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури селища Гребінки з розрахунком величини пайової участі та  графіком оплати коштів згідно додатку 3, що додається.

4. Визначити виконавчий комітет Гребінківської селищної  ради уповноваженим органом по регулюванню діяльності, пов’язаної з пайовою участю замовників будівництва

5. Головному бухгалтеру виконкому Зайцевій О.М. відкрити рахунок для перерахування  замовниками до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку інфраструктури селища Гребінки.

6. Секретарю ради Красовській О.І. забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті селищної ради в 10-денний термін з дня його прийняття та в районній газеті “Життя  і слово”.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Руденка В.М.та постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету і фінансів (Грицай Н.В.).

Селищний голова                                                    Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради від

16 лютого 2016 року 48-ІIIVI

ПОРЯДОК

залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 40 Закону України ”Про регулювання містобудівної діяльності“, ч.5 ст.3 Закону України “Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, ст.25 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні“ з метою врегулювання суспільних відносин, пов’язаних з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури селища Гребінки у зв’язку з будівництвом об’єктів на території селища Гребінки.

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку,  використовуються у значенні, встановленому Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” (далі – Закон).

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників будівництва, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території селища Гребінки, за винятком тих, що визначені п.1.5 цього  Порядку.

1.4. Встановлений міською  радою для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, встановлений Законом.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

1.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.6. Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники), мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної  і соціальної інфраструктури селища Гребінки на термін ________.

Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова заява суб’єкта господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво, відповідно до частини 5 статті 3 Закону України ”Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“ до виконавчого комітету Гребінківської селищної ради.

2. Порядок залучення коштів пайової участі у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та розрахунок розміру

2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об»єкта на земельній ділянці на території селища Гребінки, для отримання вимог по пайовій участі зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Гребінківської селищної ради.

2.2. До заяви необхідно додати:

2.2.1. копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларацію про початок виконання будівельних робіт;

2.2.2. зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;

2.2.3. правовстановлюючі документи замовника:

а) для юридичних осіб:

– комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;

– виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

– довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до Статуту чи іншого документа має право на укладання договорів від імені цієї юридичної особи;

– копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);

б) для фізичних осіб:

– засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння податкового номера (за наявності);

в) для фізичних осіб – підприємців:

– виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;

– довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

– копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

2.3. Пайова участь у розвитку інфраструктури селища Гребінки полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до бюджету Гребінківської селищної ради коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури, згідно з договором.

2.4. Величина пайової участі визначається у договорі, укладеному з міською  радою відповідно до встановленого розміру пайової участі у розвитку інфраструктури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та на підставі розрахунку, який є невід’ємною частиною договору. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.5. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених селищною радою нормативів для одиниці створеної потужності.

2.6. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища Гребінки визначається у відповідності до пунктів 2.4. і 2.5. цього Порядку і становить:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

2.7. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються договором.

2.8. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ=(ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім) х 10 % (4%), де

ПУ – пайова участь;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім – витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4 % – відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.4. Порядку.

3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури

3.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури селища Гребінки укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника до селищної ради про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.2. Підготовку Договору здійснює  заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету та головний бухгалтер.

3.3. Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

3.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значенні від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, строк (графік) сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання договору та інше.

3.5. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки. Розрахунок розміру пайової участі виконується головним бухгалтером.

3.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації селищною радою звернення замовника про укладення договору про пайову  участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

4. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури

4.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури селища Гребінки, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гребінки, згідно з рішенням селищної  ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає селищна рада.

4.3. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цим Порядком, а також крім випадків, визначених п.4.4. цього Порядку.

4.4. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища Гребінки, селищна рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища.

5. Контроль за надходженнями пайових внесків

5.1. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання розрахунку покладається на замовника.

5.2. Головним розпорядником коштів згідно Бюджетного кодексу України за кодом тимчасової класифікації видатків 240900 “Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади” є Гребінківська селищна рада.

5.3. Усі рішення, дії або бездіяльність селищної ради, її посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.4. У разі невиконання замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених у розрахунку до договору, селищна  рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

6.Прикінцеві положення

У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.

Секретар селищної ради О.І.КРАСОВСЬКА


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради від

16 лютого 2016 року № 48-ІIIVI

Порядок розрахунку пайової участі замовників

у розвитку інфраструктури селища Гребінки у разі будівництва об’єктів,

загальна кошторисна вартість  яких не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами

1. Норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта селища встанавлюється рішенням сесії селищної ради.

2. Норматив для одиниці створеної потужності, затверджений рішенням Гребінківської селищної ради, періодично встановлюється на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ”Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України“.

3. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Гребінківської селищної ради.

Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена, здійснюється за формулою:

ПУ = ( П х О – Вз – Вбм – Вім ) х 10 (4) %

де П – площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, визначена відповідно до державних будівельних норм (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

О – норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням міської  ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та селищною  радою;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім – витрати на влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4% відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.4 Порядку залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гребінки, затвердженого рішенням селищної  ради від 18 липня 2012 року  № № 170-XIIVI .

Секретар селищної ради О.І.КРАСОВСЬКА

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради від

16 лютого 2016 року 48-ІIIVI

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гребінки

«___» _____________20__ р.

Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради ради, в особі Гребінківського селищного голови _________________________ , що діє на підставі ­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

з одного боку, та ________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору.

1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища Гребінки при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – ______________________________________________________________

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – _____________________________________________________________

ІІ. Сума договору та умови оплати.

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища Гребінки у розмірі ______________________________________________________________

грн. єдиним платежем (частинами за графіком, згідно додатку № 1) на рахунок  селищної ради відповідно до розрахунку (згідно додатку № 2) у строк до «___» __________ 20__ року.

2.2 Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища Гребінки здійснюється у безготівковій формі на рахунок №________________, код _____________, МФО ______________________, ККД __________________, банк одержувача: ______________________________________________________________

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

ІІІ. Права і обов’язки сторін.

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу 2 цього Договору до «____»___________20___ єдиним платежем (частинами згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотаннямдо виконавчого комітету Гребінківської селищної ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет Гребінківської селищної) ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

3.4. Виконавчий комітет зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.

ІV. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку

інфраструктури _________ Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день простроченняплатежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.

V. Інші умови.

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Гребінківської селищної ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.5. Додатки до Договору:

№ 1. – розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  селища;

№ 2. – графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради

Замовник

Адреса __________________________

_____________________________

р/р _____________________________

____________________________

в _______________________________

____________________________

МФО ___________________________

код ЄРДПОУ _____________________

тел../факс _______________________

Гребінківський селищний голова

____________________________ (ПІБ)

______________________ (ПІБ)

__”______________ 20___ р.

___“ _______________ 20__ р.

М.П.

М.П.

Категорія: Рішення сесій
• 18th, Четвер, Лютий 2016

Шановні гребінківчани!

У суботу, 20 лютого, ми вшановуємо подвиг учасників Революції гідності та віддаємо данину пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Цей день щорічно відзначатиметься на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Мирний суспільний протест, розпочатий у листопаді 2013 року, розростався, досягши свого апогею у третій декаді лютого 2014 року. У ті лютневі дні і ночі під час сутичок протестувальників із представниками силових структур у центрі столиці України загинули понад сто осіб і сотні були поранені, найбільше – 20 лютого. Загиблих від снайперських пострілів учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

Вічна пам’ять героям, які полягли. Слава тим, хто, незважаючи на смерть побратимів, не відступив. Багато з учасників Майдану зараз беруть участь в АТО. Двадцять відважних воїнів, наших земляків, в даний час перебувають в АТО, тридцять воїнів – вже демобілізувалися.

Хочу низько вклонитися тим, чиє життя було підступно обірване, і тим активним учасникам революційних подій, які дочекалися перемоги Євромайдану. Без вашої твердої громадянської та національної свідомості й відваги хід історії не був би змінений на правдивий.

Бажаю нам гідно продовжити справу, розпочату істинними патріотами України.

Миру усім, добра, волі та успіхів.

З повагою

Селищний голова                                                                                       Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Новини
• 18th, Четвер, Лютий 2016

Додаток до рішення

Гребінківської селищної ради

Васильківського району

Київської області

від 16 лютого 2016 р.

№ 58-ІІІ-VII

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Гребінківської селищної ради Київської області.

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролюГребінківської селищної ради є виконавчим органом Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області (надалі – відділ держархбудконтролю).

Повне найменування: Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області.

Скорочене найменування: Відділ ДАБК Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області.

У своїй діяльності відділ держархбудконтролю підзвітний та підконтрольний селищній раді раді та селищному голові.

Відділ держархбудконтролю з питань здійснення повноважень, передбаченихЗаконом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, є підконтрольним Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

2. Відділ держархбудконтролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями селищного голови.

3. Основним завданням відділу держархбудконтролю є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

4. Відділ держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти(видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3) подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіті засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених

будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

7) розглядає відповідно до закону справипро правопорушення у сфері містобудівної діяльностііз прийняттям відповідних рішень;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Посадові особи відділу держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3) видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час

будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7) отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника відділу держархбудконтролю чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

6. Відділ держархбудконтролю під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

7. Начальник відділу держархбудконтролю призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

Виконавчий комітет Гребінківської селищної ради протягом трьох днів після призначення (зміни) начальника відділу держархбудконтролю інформує про це Держархбудінспекцію.

На посаду начальника відділу держархбудконтролю призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботиза фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

8. Начальник відділу держархбудконтролю:

1) очолює відділ держархбудконтролю, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;

2) організовує та контролює виконання у відділ держархбудконтролю Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, рішень селищної ради, її виконавчого комітету та розпоряджень селищного голови;

3) призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до закону працівників органу держархбудконтролю;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Призначення особи на посаду в відділі держархбудконтролю, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку.

Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє відділ держархбудконтролю.

10. Відділ держархбудконтролю видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

11. Начальник відділу держархбудконтролю має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до закону.

12. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис відділу держархбудконтролю затверджуються рішенням селищної ради.

Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть здійснюватися відділом держархбудконтролю.

Відділ держархбудконтролю та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

Селищний голова                                                            Н.С. Збаращенко

Категорія: Рішення сесій
• 17th, Середа, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016 року                                                  №  52 – ІІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення транспортного податку на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.267 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, п.24 ст.26 та ст.69 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити транспортний податок на території селища Гребінки.

2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня.

3. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, а базовий податковий період дорівнює календарному року.

4.Затвердити Положення про транспортний податок на території селища Гребінки ( додаток № 1).

5. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

6. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком до Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

8.Рішення Гребінківської селищної ради № 22-ІІ-УІІ від 16.12.2015 року ” Про встановлення транспортного податку на території селища Гребінки” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                            Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Додаток  1

П о л о ж е н н я

про транспортний податок

на території селища Гребінки

1. Загальні положення.

Транспортний податок встановлюється на підставі ст.267 Податкового Кодексу України .

2. Платники податку.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані  згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до  пункту 3 цього Положення є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня.

4. База оподаткування.

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.3 цього Положення.

5. Ставка податку.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

6. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку.

7.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування, декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8. Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування  і зараховується на відповідний аналітичний рахунок управління Державного казначейства у  районі.

9. Строки сплати податку.

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Селищний голова                                         Н.С.Збаращенко

Категорія: Рішення сесій
• 17th, Середа, Лютий 2016


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від    16 лютого  2016 року                                                   № 51 -ІІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення  акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки.

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-УІІІ від 24.12.2015 року, п.24 ст.26 та ст.69 Закону України  ” Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити ставки акцизного податку для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), пального (бензину, дизпалива, тощо) згідно прийнятих змін до ст.213 Податкового Кодексу України».

2. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

4.Рішення Гребінківської селищної ради № 23-ІІ-УІІ від 16.12.2015 року «Про встановлення акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів на території селища Гребінки» вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                                     Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 17th, Середа, Лютий 2016

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016 року 50-ІІІ-VІІ

смт Гребінки

Про  затвердження ставок земельного податку

за земельні ділянки

Керуючись ст.ст.143, 144 Конституції України, п. 24 ст. 26 Закону України    ” Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-УІІІ від 24.12.2015 року, ст. 284,285 Податкового Кодексу України,  враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

Доповнити   рішення Гребінківської селищної ради № 21-ІІ-УІІ від 16.12.2015 року «Про затвердження ставок земельного податку за замельні ділянки»:

1. пункт 1 рішення доповнити пунктом 1.6 Для платників єдиного податку четвертої групи ставку податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановити у розмірі:

0,81 % від бази оподаткування для ріллі, сіножатей, пасовищ;

0,49 % – для багаторічних насаджень;

5,4 % – для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільгоспвиробників або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди.

2. пункт 2 підпункт 2.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281,282 Податкового Кодексу України,абзац 4 читати у слідуючій редакції:

–    ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники антитерористичної операції.

3. Затвердити Положення про встановлення плати за землю  на території  селища Гребінки (Додаток № 1).

4. Дане рішення опублікувати на сайті Гребінківської селищної ради.

5. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення із додатком  ДФС у Київській області.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

Селищний голова                                      Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 17th, Середа, Лютий 2016


ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2016 року                                                        № 49 -ІІІ-УІІ

смт Гребінки

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від    земельної ділянки

Керуючись ст.ст.143, 144 Конституції України, п. 24 ст. 26 Закону України    ” Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-УІІІ від 24.12.2015 року, ст. 266 Податкового кодексу України,  враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради,

селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території селища податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі, його часток.

3. Юридичні та фізичні особи – власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та 500 квадратних метрів ( для будинку) сплачують додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об’єктів нерухомості.

4. Пільги зі сплати податку на нерухомість: база оподаткування  зменшується:

– для квартири незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

– для житлового будинку незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

– для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку, у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний   податковий період.

4. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

4.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду:

4.1.1. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання ( житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості).Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.1.2. Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2. Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду:

4.2.1. Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, адмінбудівлі з кімнатами для відпочинку – 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.2. Будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного  (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.3. Будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, тимчасові споруди, ринки, павільйони, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, пункти швидкого харчування ,бази та склади підприємств торгівлі, громадського харчування, промислові будівлі та склади – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.4. Будівлі підприємств побутового обслуговування – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного      (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.5. Гаражі – гаражі (наземні та підземні), криті автомобільні стоянки – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного  (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

4.2.6. Господарські (присадибні ) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,майстерні, погреби, бані, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції – звільнити від оподаткування.

Від сплати податку на нерухомість звільнити гуртожитки, житло, яке належить дітям-сиротам, учасникам Великої Вітчизняної війни, сім’ям воїнів-інтернаціоналістів, сім’ям учасників АТО .

5. Основні поняття, такі як платники податку, об’єкт оподаткування,база оподаткування, пільги зі сплати податку, ставка податку, податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкту оподаткування податком, порядок сплати податку, строки сплати податку, визначаються у статті 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( додаток № 1).

7. Рішення опублікувати на сайті Гребінківської селищної ради.

8. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення до органу державної податкової служби.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.

10. Рішення Гребінківської селищної ради № 20-ІІ-УІІ від 16.12.2015 року ” Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                          Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Рішення сесій
• 15th, Понеділок, Лютий 2016

«Ціна чужої війни….»

Саме так називався захід, який пройшов 11 лютого в Гребінківській гімназії з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Воїни – афганці, що брали участь, добровільно або в порядку службової необхідності, у збройних конфліктах, зібралися в актовій залі гімназії, щоб пригадати ті страшні роки «чужої» війни, заспівати разом з гімназистами афганських пісень, переглянути виставку дитячих малюнків «Війна очима дітей», згадати тих, кого ця війна забрала, низько схилити голови перед їх світлою пам’яттю. Воїни – афганці поділилися своїми спогадами про роки, обпалені війною, разом з ними учні «пройшли» від Кабулу до вершин гір Гіндукуш. Серед запрошених був батько нашого односельця Сілецький Володимир Вікторович, син якого загинув на території Афганістану. Ніколи не загоїться батьківська рана, ніколи не зів’януть квіти на могилі героя…

Спостерігаючи за тим, як учні підбирали пісні, одягали військову форму, розумієш, що такі заходи варто проводити. Вони вчать нашу молодь цінувати кожну хвилинку швидкоплинного життя, усвідомлювати його цінність. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим….

P2110214

P2110212

P2110176

P2110207

P2110211

Категорія: Новини
• 11th, Четвер, Лютий 2016

images

Шановні воїни-афганці!

15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Ми вшановуємо учасників бойових дій, які  воювали на теренах інших держав, особливо  воїнів-афганців.

В цій кривавій війні самовідданість, мужність і героїзм виявили українці – офіцери та солдати. Багато з них не повернулися до родин, до коханих. Серед них і наш земляк – Сілецький Олег Володимирович. Ми пам’ятаємо про них! Багато часу минуло з того дня, коли наші війська були виведенні з Афганістану, але й сьогодні у збройних силах України проходять службу офіцери і прапорщики, які брали участь в Афганській війні. Їх бойовий досвід є цінним надбанням нашої армії.

Висловлюємо подяку воїнам-афганцям, які, змінивши військову форму на цивільний одяг, зайняли активну громадянську позицію, стали справжніми вихователями юного покоління. В селищі проживає 22 воїна-афганця.

Ми засвідчуємо свою глибоку шану та повагу вашій мужності та самовідданій праці. Ви є яскравим прикладом для наслідування молодому поколінню, взірцем служіння народу та державі у наші дні.

Хай довгим та щасливим буде ваш життєвий шлях, а творча наснага та завзятість не залишають вас!

З повагою

Селищний голова                                                                                  Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Новини
• 11th, Четвер, Лютий 2016

IMG_4024

Шановні жителі та всі закохані!

З Днем Святого Валентина!   Вітаю всіх з цим чудовим днем, світлим, добрим, теплим, наповненим любов’ю! Ким є людина без кохання – кораблем з розірваним вітрилом, птахою із зламаним крилом в чужім краю, поетом, що згубив рифму, самотнім пілігримом, який заблукав на півдорозі між життям та вічністю.

Життя – це любов! Без любові немає  життя, немає продовження роду. Ми любимо з самого народження – маму, тата, день і ніч, сонце і дощик, тепло і холод… Любити і бути коханим – найбільше щастя, і іншого не треба!  Але сьогодні стільки сердець випромінюють теплі почуття, що всім навколо стає тепліше від любові, ніжності і ласки, і ніякий сніг не зможе остудити велике почуття любові!

З Днем Святого Валентина! Любіть один одного, даруйте тепло, даруйте радість, цінуйте один одного!

З повагою

Селищний голова                                                                Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

Категорія: Новини