• 17th, Понеділок, Листопад 2014

Аналіз регуляторного впливу

Назва регуляторного органу – виконавчий комітет селищної ради.

Назва документа – „Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги”.

Розробник аналізу регуляторного впливу – Комунальне підприємство «Гребінківське житлово-комунальне господарство» виконкому Гребінківської селищної ради. На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про житлово-комунальні послуги», постанови КМУ від 01.06.2011 р. № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, постанови КМУ від 17.07.2014 р. № 269 „Про внесення змін до деяких постанов КМУ” підготовлено аналіз очікуваних результатів від впорядкування тарифів, що надаються селищним комунальним підприємством КП «Гребінківським ЖКГ».

Опис проблеми

На сьогоднішній день на підприємстві склалася критична ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів на оплату послуг їх фактичній собівартості. З часу прийняття діючих тарифів мінімальна заробітна плата зросла на 40 % та згідно розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням послуг з:

1. Вивезення побутових відходів – собівартість послуги зросла на 66 %;

2. Холодне водопостачання – собівартість послуги зросла на 43 %;

3. Собівартість надання відповідних послуг по „Утриманню будинків та прибудинкових територій” –  зросла на 102 %.

Як наслідок, підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах (отриманих від реалізації наданих послуг), в результаті чого зростає заборгованість по сплаті ПДВ. Така ситуація ставить під загрозу стабільність роботи підприємства. Так, за підсумками роботи за 1 півріччя 2014 року порівняно з 1 півріччям 2013 року витрати підприємства збільшилися на 43,5% (137,9 тис грн.).

Негативним наслідком невідповідності тарифів на житлово-комунальні послуги рівню економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво є збільшення рівня зносу основних засобів підприємства, відповідно зниження якості обслуговування споживачів. Через значну зношеність внутрішньобудинкових мереж відбуваються перерви у наданні послуг споживачам. Для своєчасного та якісного надання послуг вкрай необхідно врегулювати тарифи, які б відшкодовували планові витрати підприємства.

Цілі регулювання

Запропонованим проектом рішення виконавчого комітету селищної ради „Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги” пропонується встановити тарифи для населення селища.

Прийняття даного рішення дає змогу привести тарифи на житлово-комунальні послуги до рівня, що забезпечить:

утримання якості надання послуг на рівні нормативної;

беззбиткову діяльність КП «Гребінківське ЖКГ» відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

стримування темпів зносу основних засобів.

Механізми регулювання та заходи досягнення мети

Дану проблему можливо вирішити шляхом приведення у відповідність доходів підприємства витратам на надання послуг. Це можливо зробити двома шляхами:

1. Для покриття витрат підприємства можливе виділення коштів з селищного бюджету у вигляді дотації на покриття різниці між вартістю послуг для населення та діючим тарифом, але кошти селищного бюджету не покривають в повному обсязі витрати підприємства.

2. Підвищення економічно обґрунтованих тарифів, яке пропонується для розгляду.

Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення селища. Рішення виконавчого комітету селищної ради «Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», у разі його прийняття, буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого мешканцям селища буде проводитись нарахування плати за житлово-комунальні послуги.

Альтернативи та їх оцінка

Якщо проблему не вирішувати і залишати тарифи без змін, то підприємство може збанкрутувати. Такий варіант неприйнятний. Відсутність коштів не дасть змоги підприємству оновлювати основні засоби та підвищити якість надання послуг.

Строк чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.

Показники результативності регуляторного акта

Показниками ефективності регуляторного акта будуть:

задоволення потреб мешканців у наданні житлово-комунальних послуг належної якості;

створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку підприємства;

спроможність підприємства своєчасно сплачувати за паливо-енергетичні ресурси та матеріали;

забезпечення вчасної виплати заробітної плати;

забезпечення своєчасної сплати податків до бюджету.

Заходи відстеження регуляторного акта

Періодичне відстеження результативності вказаного рішення буде проведено через рік після набрання чинності даного акта.

Планові тирифи на житлово-комунальні послуги на 2015 рік

Послуга „Утримання будинків та прибудинкових територій” – розрахована на кожний будинок окремо, відповідно до житлової площі будинку, територій прибирання житлових будинків та прилеглих територій, норм Галузевої угоди між Міністерством з питань житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об”єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі „Федерація роботодавців ЖКГ України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2010-2012 роки, типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.1997 року № 59. Послуга з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій включає в себе такі послуги: прибирання житлових будинків та прибудинкової території, технічне обслуговування мереж водопостачання та водовідведення, поточний ремонт житлових будинків, прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території, протиожеледними сумішами.

Витрати на поточний ремонт житлових будинків розраховані на 5 років та складають 20% у плановому тарифі.

Вартість послуги з „Утримання будинків та прибудинкових територій” наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

Адреса

Прибирання сходових

клітин

Прибирання

прибудинкової території

Тех. Обслуг мереж водопостач

Тех. Обслуг мереж водовідв

Поточний

ремонт житлових будинків

Прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території, протиожеледними сумішами

Всього тариф за 1м кв житл. площі в місяць

грн/м кв

грн/м кв

грн/м кв

грн/м кв

грн/м кв

грн/м кв

грн/м кв

Леніна 65

0,526

0,375

0,526

0,430

0,610

0,197

2,66

Леніна 67

0,527

0,376

0,546

0,446

0,613

0,204

2,71

Леніна 69

0,520

0,373

0,538

0,440

0,604

0,201

2,68

Леніна 71

0,515

0,378

0,553

0,452

0,645

0,207

2,75

Леніна 73

0,514

0,380

0,532

0,435

0,597

0,199

2,66

Леніна 75

0,378

0,379

0,548

0,448

0,439

0,205

2,40

Леніна 77

0,417

0,382

0,444

0,363

0,761

0,166

2,53

Білоцерківська 15А

0,533

0,350

0,429

0,351

0,482

0,161

2,31

Білоцерківська 15

0,541

0,378

0,455

0,372

0,511

0,170

2,43

Білоцерківська 13А

0,485

0,309

0,477

0,390

0,818

0,179

2,66

Південна 16

0,441

0,330

0,680

0,556

0,700

0,255

2,96

Південна 18

0,448

0,329

0,685

0,560

0,705

0,257

2,98

Південна 20

0,463

0,337

0,699

0,571

0,719

0,262

3,05

Південна 22

0,455

0,330

0,695

0,568

0,716

0,260

3,02

Південна 24

0,423

0,313

0,645

0,527

0,664

0,242

2,81

Південна 26

0,425

0,319

0,655

0,535

0,674

0,245

2,85

Примітка: обслуговування та перевірка димовентиляційних каналів здійснюється за рахунок споживачів.

Послуга „Холодне водопостачання”: плановий об’єм холодного водопостачання відповідає нормам діючих тарифів та складає 105,12 тис. грн. м куб на рік – подача питної води. Норма споживання питної води на 1 особу в місяць – 5,7 м куб.

Розрахунок норми споживання холодної води (ДБН В.2.5-64:2012 „Внутрішній водопровід та каналізація”):

190 л/добу÷1000*30днів=5,7 м куб на 1 особу в місяць

Тариф на послугу з „Холодного водопостачання”:

1 група споживачів (населення):

– при відсутності лічильника – 35,68 грн на місяць на 1 особу;

– при наявності лічильника – 6,26 грн за м куб;

2 група споживачів (бюджетні установи) – 6,43 грн за м куб;

3 група споживачів (інші організації) – 7,27 грн за м куб.

Тариф на послугу з „Водовідведення”. Тариф на послугу „Водовідведення” був затверджений ПАТ „Саливонківський цукорвий завод” у 2006 році у розмірі 1,07 грн/м куб стоків та згідно договору про очищення побутових стоків перераховується комунальним підприємством у розмірі 1,07 грн/ м куб. Тобто, комунальне підприємство не має тарифу на послугу з „Водовідведення” та витрати по даній послузі не відшкодовуються.

Тариф на послугу з „Водовідведення”:

1 група споживачів (населення):

– при відсутності лічильника – 22,46 грн на місяць на 1 особу;

– при наявності лічильника – 3,94 грн за м куб;

2 група споживачів (бюджетні установи) – 4,04 грн за м куб;

3 група споживачів (інші організації) – 4,57 грн за м куб.

Тариф на послугу „Вивезення твердих побутових відходів”: плановий об’єм вивезення твердих відходів на 2015 рік – 3213  м куб – це фактичний об”єм вивезення твердих відходів за 2013 рік. Норма утворення твердих побутових відходів для населення складає 1,5 м куб в рік на 1 особу (багатоповерхові житлові будинки). Розрахунок норми утворення твердих побутових відходів для населення (постанова № 1070 від 10.12.2008 р. „Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”) наведений у таблиці 2.

Таблиця 2

Об’єкт обслуговування

Одиниця розрахунку

Кількість одиниць розрахунку для об’єкта обслуговування

Норма надання послуги, літрів на добу

Норма надання послуги, м куб на місяць

Коефіцієнт сезонної нерівномірності утворення ТВ

Обсяг надання послуги, м куб на місяць

Населення

1 людина

1

4,14

0,124

Зима

0,95

0,118

Весна

0,89

0,111

Літо

1,09

0,135

Осінь

1,07

0,133

1,5 м куб в рік

Вартість вивезення ТПВ на 1 мешканця багатоповерхових  житлових будинків :

1,5 м куб х 108,69 грн/м куб ÷ 12 міс. = 13,59 грн (з ПДВ).

Послуга по вивезенню твердих побутових відходів за 1 мішок -30 кг (приватний сектор – житлові будинки з присадибними ділянками та всіма видами благоустрою):

Розрахунок:

1 мішок – 0,094 м куб

Тариф на вивезення сміття для населення становить – 108,69 грн/м куб.

Вартість 1 мішка : 0,094 м куб х 108,69 грн/м куб  = 10,22 грн (з ПДВ).

Тариф на послугу з „Вивезення твердих побутових відходів”:

1 група споживачів (населення) – 108,69 грн за 1 м куб сміття;

2 група споживачів (бюджетні установи) – 111,60 грн/м куб;

3 група споживачів (інші організації) – 126,15 грн/м куб.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються в письмовому вигляді протягом 14 днів з дня оприлюднення за адресою: 08662, Київська обл., Васильківський р-н, с. м. т. Гребінки, вул. Леніна, 2,КП «Гребінківське ЖКГ»

Категорія: Новини