• 13th, П’ятниця, Березень 2015

Аналіз регуляторного впливу

Назва регуляторного органу – виконавчий комітет селищної ради

Назва документа – «Про встановлення тарифів по прийому та очищенню стоків»

Розробник аналізу регуляторного впливу – Публічне акціонерне товариство «Саливонківський цукровий завод». На виконання Постанови КМУ від 20 травня 2009 року №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про затвердження єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17. 02. 2011р. №242, Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України.

Опис проблеми

На даний час прийняті тарифи не відповідають рівню економічних затрат підприємства на обслуговування технічного обладнання, зросли в декілька раз витрати електроенергії, ціни на допоміжні матеріали та хімічні реактиви. Так в 2006 році тариф на послуги «Водовідведення» ні 1 м³ стоків становив (з ПДВ): для населення – 1,07 грн.; для бюджетної сфери – 1,21 грн., для підприємств господарського призначення – 1,31 грн. при ціні за електроенергію 0,237 грн. на 1 м³.

Нові тарифи розраховувалися згідно фактичних витрат підприємства на очищення стічних вод в розрахунку на 1 м³ стоків становить:

–          для населення – 3,28;

–          для бюджетної сфери – 3,74;

–          для підприємств господарського призначення.

при ціні за електроенергію – 0,943 грн. на 1 м³ стічних вод (тариф за електроенергію встановлювався згідно середнього значення Рахунку-фактури без урахування ПДВ за Грудень – 1,05грн, та Січень – 0,829 грн. 2014 року)

Цілі регулювання

Запропонованим проектом рішення виконавчого комітету селищної ради „Про встановлення тарифів по прийому та очищенню стоків ” пропонується встановити тарифи для абонентів.

Прийняття даного рішення дає змогу привести тарифи по прийому та очищенню стоків  до рівня, що забезпечить:

– утримання якості надання послуг на рівні нормативної;

– окупність послуг по допоміжним матеріалам на технічні цілі (ремонт обладнання,та ліній трубопроводів, закупка хімічних реактивів, плата за послуг по повірці приладів тощо);

– стримування темпів зносу основних засобів.

Механізми регулювання та заходи досягнення мети

Досягти компромісу можливо лише за умови встановлення регуляторних цінна надання  даних послуг, що в першу чергу  передбачає прийняття рішення про встановлення тарифів на послуги по прийманню та очищенню стічних вод від абонентів. Рішення виконавчого комітету селищної ради «Про встановлення тарифів по прийняттю та очищенню каналізаційних стоків», у разі його прийняття, буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого всім підключеним до підприємства абонентам буде проводитись нарахування плати за прийняття та очищення стоків.

Альтернативи та їх оцінка

Якщо дану проблему не вирішувати і залишати тарифи незмінними, то підприємство може згідно попередньо заключних Договорів має повне право відмовитися від надання послуг по прийому та очищенню стічних вод по будь-якому підприємству. Відсутність коштів не дасть змоги підприємству оновлювати технологічне обладнання, основні засоби та реактиви , що в свою чергу зменшить якість надання даних послуг.

Строк чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.

Показники результативності регуляторного акта

Показниками ефективності регуляторного акта будуть:

– задоволення потреб  підключених до підприємства абонентів;

– створення умов для сталої, ефективної роботи очисних споруд;

– спроможність підприємства своєчасно сплачувати за паливо-енергетичні ресурси та матеріали;

Заходи відстеження регуляторного акта

Періодичне відстеження результативності вказаного рішення буде проведено через рік після набрання чинності даного акта.

Планові тарифи на житлово-комунальні послуги на 2015 рік

Послуга „По прийняттю та очищенню каналізаційних стоків»” розраховані на основі Калькуляції собівартості послуг.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ПО ПРИЙОМУ

І ОЧИЩЕННЮ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТОКІВ

по ПАТ «Саливонківський цукровий завод» на 2014 рік

Планова кількість стічних вод на 2014 рік = 1000000 м³

№ п/п

Найменування статей

Одиниці виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума

На 1 м³

1. Допоміжні матеріали

грн.

х

х

166550,00

0,52

2. Електроенергія

тис. Квт/
год

19500,37

0,943

1838850,00

1,83

3. Основна зарплата (з нарахуваннями)

грн.

348658,23

0,34

4. Амортизація

грн.

5519,67

0,006

5. Адміністративні витрати

грн.

0,03

6. Собівартість

1 м³

2,72

7. Рентабельність
для населення

6%

0,02

для бюджетної сфери

20%

0,40

для госпрозрах. підприємств

30%

0,81

8. Відпускна ціна

1м³

для населення

2,74

для бюджетної сфери

3,12

для госпрозрах. підприємств

3,54

9. Ціна з ПДВ (20%)

1м³

для населення

3,28

для бюджетної сфери

3,74

для госпрозрах. підприємств

4,24

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються в письмовому вигляді протягом 14 днів з дня оприлюднення за адресою: 08662, Київська обл., Васильківський р-н, с. м. т. Гребінки, вул. Білоцерківська,1, ,ПАТ «Саливонківський цукровий завод»

Категорія: Рішення сесій